62. Al-Jumžah (Hartauskokouksen suura)

1.

Kaikki, mitä on taivaassa ja maassa, julistaaJumalan, kuninkaan, pyhimmän, kaikkivoivan, viisaan kunniaa.

2.

Hän on oppimattoman kansan keskuudestalähettänyt sananjulistajan, joka esittää heille Hänentunnusmerkkinsä, puhdistaa heidät ja opettaa heille Pyhää kirjaa javiisautta, vaikka he tätä ennen elivät ilmeisessä harhassa,

3.

ja lähettää sen toisillekin heistä, jotkaeivät vielä ole heihin liittyneet; Jumala on kaikkivoipa, viisas.

4.

Tämä on Jumalan armo. Hän antaa sen kenelletahtoo, sillä Jumala on valtavan armon Herra.

5.

Niiden, joiden vastuulle oli annettu Toora jajotka eivät sitä noudattaneet, käy kuin aasin, joka kantoikirjakuormaa. Pahoin käy niille, jotka hylkäävät Jumalanilmoitukset, sillä Jumala ei kaitse väärintekijöitä.

6.

Sano: »Juutalaiset, jos vakuutatte olevanneJumalan suosimia ennen muita ihmisiä, niin toivokaa silloinitsellenne kuolemaa, jos totuus on teille kallis.»

7.

Mutta he eivät milloinkaan toivo sitäkättensä tekojen tähden, jotka heitä tilille odottavat; Jumalatuntee hyvin väärintekijät.

8.

Sano: »Kuolema, jota pakenette, on totisestikohtaava teidät, ja silloin teidät palautetaan Hänen luokseen, jokatuntee näkymättömän ja näkyvän, ja Hän on paljastava teille, mitäolette tehneet.»

9.

Uskovaiset, kun kuuluu kutsu rukoukseenperjantaina, niin kiiruhtakaa palvelemaan Jumalaa ja jättäkääkauppatoimet. Tämä on teille parasta, jos haluatte ymmärtää.

10.

Mutta kun hartaus on päättynyt, hajaantukaakukin suunnallenne ja etsikää Jumalan armoa pitäen Hänet lujastimielessänne, jotta menestyisitte.

11.

Mutta kun he näkevät jossakin kauppaatehtävän tai huviteltavan, he rientävät sinne ja jättävät sinutyksin seisomaan. Sano: »Se, mikä on Jumalasta, on parempi kuin huvija kaupanteko: niin, Jumala on paras huoltaja.»