61. As-Saff (Taistelurintaman suura)

1.

Kaikki, mitä on taivaassa ja maassa, julistaaJumalan kunniaa, sillä Jumala on kaikkivoipa, viisas.

2.

Uskovaiset, miksi lupaatte sanoillasellaista, mitä ette tee?

3.

Jumalan silmissä on inhottavaa se, ettälupaatte sellaista, mitä ette tee.

4.

Jumala rakastaa totisesti niitä, jotkataistelevat Hänen retkillään taistelurintamassa, joka on kuinkivimuuri.

5.

Muistakaa, kuinka Mooses sanoi kansalleen:»Miksi kiusaatte minua, vaikka tiedätte, että olen Jumalan teitävarten lähettämä sananjulistaja?» Mutta kun he halusivat poiketatotuudesta, Jumala antoi heidän sydämensä harhautua, sillä Jumala eiohjaa väärintekijöitä.

6.

Ja kun Jeesus, Marian poika, sanoi: »Israelinlapset, totisesti olen sananjulistaja, jonka Jumala on lähettänytteille vahvistamaan Toorasta sen, mikä annettiin ennen minua, jailmoittamaan ilosanoman sananjulistajasta, joka on tuleva minunjälkeeni ja jonka nimi on oleva Ahmad.» Mutta kun Ahmad tuli heidänluokseen selvin todistein, he sanoivat: »Tämä on ilmeistänoituutta.»

7.

Kuka on jumalattomampi kuin se, joka keksiivalheen Jumalaa vastaan juuri silloin, kun häntä kutsutaanislaamiin? Jumala ei kaitse väärintekijöitä.

8.

He tahtovat suullaan puhaltaa sammuksiinJumalan kynttilän, mutta Jumala tekee valonsa täydelliseksi, vaikkauskottomat ovat sitä vastaan.

9.

Hän on lähettänyt sananjulistajansa tuomaanopastuksen ja totuuden uskonnon, jotta Hän saattaisi sen voittoonkaikkien muiden uskontojen rinnalla, vaikka monijumalaiset ovatkinsitä vastaan.

10.

Te uskovaiset, osoitanko teille tien, jollavoitte pelastua tuskallisesta kurituksesta?

11.

Uskokaa Jumalaan ja Hänen sananjulistajaansaja asettakaa voimanne, rikkautenne ja henkenne Jumalan asianpalvelukseen; näin on teille parasta, jospa sen ymmärtäisitte.

12.

Hän antaa teille syntinne anteeksi ja salliiteidän astua puutarhoihin, joiden kautta joet virtaavat, ja ihaniinasuntoihin autuuden puutarhoissa; tämä on ylin autuus.

13.

Ja vielä toinen asia, joka on teillemieluinen, teitä odottaa: apu Jumalalta ja lähellä oleva voitto.Julista ilosanoma uskovaisille!

14.

Te uskovaiset, tukekaa Jumalan asiaa,niinkuin Jeesus, Marian poika, sanoi opetuslapsilleen: »Ketkätahtovat olla auttajiani Jumalan asiassa?» Opetuslapset vastasivat:»Me olemme Jumalan auttajia.» Ja osa Israelin lapsista uskoi, muttaosa ei uskonut; silloin Me autoimme uskovia heidän vihollisiaanvastaan, niin että he pääsivät voitolle.