60. Al-Mumtahana (Tutkinnan alaisen suura)

1.

Te, jotka uskotte, älkää pitäkö Minun ja omiavihollisianne ystävinänne. Tarjoatteko heille rakkautta, vaikka heovat jo kieltäneet totuuden, joka on tullut heidän osaksensa; ovatkarkoittaneet sananjulistajan samoin kuin teidät itsennekinsentähden, että uskotte Jumalaan, Herraanne. Jos lähdette retkellelujasti taistellen Minun asiani puolesta ja etsien Minunmielisuosiotani, osoitatteko silloin heille ystävyyttä? Minä tiedän,mitä salaatte ja mitä ilmaisette, ja jokainen teistä, joka tekeeniin, on eksynyt oikealta tieltä.

2.

Jos he yllättävät teidät, osoittautuvat heteidän vihollisiksenne ja suuntaavat teihin kätensä ja kielensäpahaa tarkoittaen, ja he toivoisivat teidän olevan uskottomia.

3.

Ylösnousemuksen päivänä eivät läheisetsuhteenne, eivät edes lapsennekaan, hyödytä teitä vähääkään;ylösnousemuksen päivänä teidät erotetaan toisistanne; Jumala näkeetekonne.

4.

Totisesti on teille oivana esimerkkinäAabraham ja ne, jotka häneen liittyivät, kun he sanoivat kansalleen:»Meillä ei ole mitään tekemistä teidän ja sen kanssa, jotapalvelette Jumalan rinnalla. Me kiellämme teidät, teidän ja meidänvälillämme vallitsee viha aina siihen saakka, kunnes uskotte yhteenJumalaan.» Mutta isälleen sanoi Aabraham: »Totisesti tahdon pyytääpuolestasi anteeksiantoa, mutta en voi tehdä mitään hyväksesiJumalan edessä.» Herra, Sinuun luotamme, Sinun puoleesi käännymme jaSinun luoksesi palaamme.

5.

Herra, älä aseta meille kiusaukseksi niitä,jotka eivät usko, ja anna meille anteeksi. Herra, totisesti oletkaikkivoipa, viisas.

6.

Totisesti ovat he hyvä esimerkki teillejokaiselle, joka pelkää Jumalaa ja uskoo tulevaan päivään, mutta josjoku kääntyy pois, on Hän, Jumala, totisesti kaikista riippumaton,ylistetty.

7.

Voi käydä niin, että Jumala aikaansaaystävyyden teidän ja niiden välille, joita luulette vihollisiksenne,sillä Jumala on voimallinen, Jumala on anteeksiantava, armollinen.

8.

Jumala ei kiellä teitä osoittamastaystävällisyyttä ja oikeamielisyyttä niitä kohtaan, jotka eivät oletaistelleet teitä vastaan uskontonne tähden eivätkä karkoittaneetteitä kodeistanne; totisesti, Jumala rakastaa oikeamielisiä.

9.

Hän vain kieltää teitä olemasta ystävällisiäniille, jotka ovat taistelleet teitä vastaan uskonne tähden,karkoittaneet teidät kodeistanne ja olleet toisille apuna teitäkarkoitettaessa. Ne, jotka osoittavat heille ystävällisyyttä, ovattotisesti jumalattomia.

10.

Te uskovaiset, kun oikeauskoisia naisia tuleeluoksenne paettuaan kodeistaan, niin tutkikaa heitä. Jumala tunteeheidän uskonsa parhaiten. Jos sitten havaitsette heidät uskoviksinaisiksi, niin älkää lähettäkö heitä takaisin uskottomien luo. Heeivät lain mukaan kuulu näille eivätkä nämä heille. Mutta antakaamiehille, mitä he ovat maksaneet. Eikä teissä ole moitteelle varaa,jos naitte heidät, kun olette maksaneet heille huomenlahjan. Älkäämyös pitäkö yllä avioliiton siteitä uskottomiin naisiin, vaanvaatikaa takaisin, mitä olette maksaneet, ja uskottomat miehetvaatikoot samoin, mitä he ovat maksuina vaimoistaan suorittaneet.Tämä on Jumalan päätös; Hän ratkaisee asianne, sillä Jumala onkaikkitietävä, viisas.

11.

Jos vaimoistanne joku pakenee uskottomienluokse, niin saalista saatuanne antakaa niille, joiden vaimot ovatkaranneet, yhtä paljon kuin he ovat maksuna suorittaneet, jatäyttäkää velvollisuutenne Jumalalle, johon uskotte.

12.

Profeetta, kun uskovat naiset tulevatluoksesi ja lupaavat pyhästi, etteivät aseta mitään Jumalanrinnalle, etteivät varasta, eivät tee aviorikosta, eivät surmaalapsiaan, eivät keksi valheita eivätkä ole tottelemattomia Sinuakohtaan siinä, mikä on kohtuullista, niin ota vastaan heidänlupauksensa ja ano Jumalalta heille anteeksiantoa; totisesti Jumalaon anteeksiantava, armollinen.

13.

Te, jotka uskotte, älkää suosiko ihmisiä,joihin Jumala on vihastunut. Heillä on tulevan elämän toivoa yhtävähän kuin uskovat kuolleiden ylösnousemukseen.