5. Al-Maaidlä (Pöydan suura)

1.

Te, jotka uskotte, täyttäkää velvollisuutenneuskollisesti! Sallitut ovat teille (ravinnoksi) karjanne eläimet,paitsi ne, joista (tässä kirjassa) sanotaan, samoin on kielletty(pyhiinvaellusretkellä) riistakin, jota pyhiinvaelluspukunne eisalli teidän metsästää. Katso, Jumala säätää niinkuin tahtoo.

2.

Te. jotka uskotte, älkää aiheuttako Jumalansäätämien perinnäistapojen höltymistä, olipa kyseessä pyhitettykuukausi, uhrit, köynnökset tai retkikunnat, jotka pyrkivätRauhoitettuun temppeliin etsien Jumalan armoa ja mielisuosiota.Mutta kun olette (pyhiinvaellukselta) palanneet ja pukeutuneettavallisiin vaatteisiinne, saatte pyytää riistaa. Älköön viha niitävastaan jotka tekivät esteitä teille teidän matkatessanneRauhoitettuun pyhäkköön, johtako teitä vääryyden tekoihin, vaanauttakaa toisianne hyvyyteen ja hurskauden noudattamiseen. Älkäätukeko toisianne synnissä ja rikkomuksissa, vaan täyttäkää Jumalallevelvollisuutenne. Katso, Jumala on ankara rangaistessaan.

3.

Kielletyt ovat teiltä itsestään kuolleeteläimet, veri, sianliha, ja (eläimet), joiden teurastus ontapahtunut jonkun muun nimeen kuin Jumalan , samoin kuristumalla taiiskuvammoista kuolleet eläimet tai pudotessaan surmansa saaneet,sarvilla kuoliaaksi pusketut, petojen raatelemat, elletteteurastamalla ole tehneet niitä nautittaviksi, ja vihdoinepäjumalille uhratut elukat. Kielletty on teitä jakamasta keskenänne(uhrielukoita) arpomalla nuolia. Tämä on pakanallista. Nykyään eiuskottomilla ole toivoa turmella teidän uskontoanne, joten älkääheitä pelätkö, pelätkää Minua! Tänä päivänä Minä olen saattanuttäydelliseksi teidän uskontonne ja sallinut mielisuosioniylenpalttisesti tulla teidän osaksenne, olen armossani antanutIslaamin teidän uskonnoksenne. Kuka nälän pakottamana, ei tahallaan,rikkoo (äskenmainittuja) kieltojamme vastaan, (hänelle) Jumala onanteeksiantava, laupias.

4.

He kysyvät sinulta (Muhammed), mikä heille on(ravinnoksi) sallittua. Sano: (kaikki) hyvät ravintoaineet ovatteille sallittuja. Myös (on teille sallittu) niiden petolintujensaalis, jotka olette riistaa pyydystämään opettaneet aivan kuinkoiranne. Jumalan teille neuvoman taidon mukaan; syökää mitä nepyydystävät teille, tehkää se Jumalan nimeen ja jumalanpelossa.Katso, Jumala on nopea vaatimaan tilille.

5.

Nykyään ovat (kaikki) hyvät nautittavatteille sallitut. Pyhän kirjoituksen saaneiden käyttämät ruoat ovatluvalliset teille ja teidän ruokanne ovat luvalliset heille. Samoinovat (sallitut teille) hyveelliset oikeauskoisten naiset jahyveelliset naiset kansoista, joille ennen teitä Kirjoituksetannettiin; teidän on annettava heille (säädetyt) aviolahjat jaelettävä heidän kanssaan kunniallisesti, karttaen haureutta,ottamatta heitä vain rakastajattariksenne. Ken uskontonsa pettää,hänen työnsä raukeaa tyhjiin ja hän joutuu kadotettujen pariintulevassa elämässä.

6.

Te, jotka uskotte! Noustessanne rukoilemaanpeskää kasvonne ja kätenne kyynärpäätä myöten, pyyhkikää päänne japeskää jalkanne nilkkoja myöten. Ja jos olette tahriintuneet, tehkääitsenne puhtaaksi. Ja jos olette sairaina tai matkalla tai jokuteistä tulee käymälästä, tai olette olleet yhteydessä naistenkanssa, eikä vettä ole saatavissa, niin hangatkaa kasvonne jakätenne hienolla, puhtaalla hiekalla. Jumala ei sälytä päällennehankaluuksia, mutta tahtoo, että vaeltaisitte puhtaudessa ja ettäHänen armonsa teissä tulisi täydelliseksi, jotta olisittekiitolliset.

7.

Muistakaa Jumalan armoa ja Hänen liittoaan,jonka Hän teki kanssanne, teidän sanoessanne: »Me kuulemme ja metottelemme»; ja täyttäkää velvollisuutenne Jumalaa kohtaan. Jumalatotisesti tietää tekonne.

8.

Te, jotka uskotte! Nouskaa( rohkeina)todistamaan oikeamielisesti Jumalan asian puolesta, älkääkä antakoihmisten vihamielisyyden estää teitä menettelemästä oikein. Olkaaoikeamielisiä, – se on lähinnä hurskautta, – ja kunnioittakaaJumalaa, sillä totisesti Jumala tietää mitä teette.

9.

Jumala on antanut lupauksensa niille, jotkauskovat ja hyviä töitä tekevät: heidän on anteeksiantamus ja suuripalkka.

10.

Ja ne, jotka eivät usko ja kieltävät Meidänilmoituksemme, ovat tulen omia.

11.

Te, jotka uskotte! Muistakaa Jumalan suosiotakohtaanne, kun eräs heimo yritti käydä käsiksi teihin, mutta Hänpiti sen kädet loitolla. Ja antakaa kunnia Jumalalle. Jumalaanpankoot oikeauskoiset turvansa.

12.

Jumala teki muinoin liiton Israelin lastenkanssa, ja Me korotimme heidän keskuudestaan kaksitoistajohtomiestä, ja Jumala sanoi: »Katso Minä olen kanssanne. Jos tesuoritatte hartautenne säännöllisesti, annatte almuja, uskottelähettiläihini, tuette heitä ja lainaatte Jumalalle jalon korottomanlainan, niin Minä totisesti annan syntinne anteeksi ja päästänteidät huvi~ tarhoihin, joissa purot solisevat. ja se teistä, jokatämän jälkeen ei usko, joutuu harhaan oikealta tieltä.»

13.

Ja siksi, että he rikkoivat liittonsa, Meolemme kironnut heidät ja kovettanut heidän sydämensä. He sotkevatKirjoituksen sanoja ja ovat unohtaneet osan siitä, mitä heilleopetettiin. Lakkaamatta havaitset kieroa menettelyä kaikkien heidänpuoleltansa, lukuunottamatta muutamia harvoja. Mutta siedä heitä jaanna anteeksi; katso, Jumala rakastaa jalomielisiä.

14.

Niidenkin kanssa, jotka sanovat: »Katso, Meolemme kristittyjä», Me teimme liiton, mutta he unohtivat osansiitä, mitä heille opetettiin. Sentähden Me herätimme heissä kaunanja vihan toisiansa vastaan aina Ylösnousemuspäivään asti, jolloinJumala tekee heille selviksi heidän kättensä työt.

15.

Te, joiden ovat Kirjoitukset! Nyt on tullutluoksenne Meidän lähettiläämme tähdentäen teille paljon siitä, minkätalletitte Kirjoituksessa, ja jättäen paljon syrjään. Nyt on teilletullut Jumalalta valo ja selvä Kirjoitus,

16.

jonka mukaisesti Jumala ohjaa rauhan poluilleniitä, jotka etsivät Hänen mielisuosiotaan. Pimeydestä tahtoo Hänpäästää heidät valkeuteen ja opastaa heidät oikealle tielle.

17.

Ne ovat todella epäuskoisia, jotka sanovat:»Katso, Jumala on Messias, Marian poika.» Sano heille: »Kuka sittenvoi mitään Jumalaa vastaan, jos Hän tahtoo hukuttaa vaikkapaMessiaan, Marian pojan, ja hänen äitinsä ja ylipäänsä jok’ainoanmaan päällä. Jumalan on herruus taivaassa ja maassa ja niidenvälisessä avaruudessa. Hän luo mitä tahtoo, ja Jumala onkaikkivoipa.

18.

Juutalaiset ja kristityt väittävät: »Meolemme Jumalan poikia ja lempilapsia.» Sano: »Miksi Hän sittenkurittaa teitä syntienne tähden? Ei, te olette vain Hänen luomiaankuolevaisia. Hän armahtaa, ketä Hän tahtoo, ja Hän kurittaa, ketätahtoo. Jumalan on yliherruus taivaassa ja maan päällä ja niidenvälillä, Hän on määränpää.»

19.

Te, joiden ovat Kirjoitukset! Nyt on Meidänlähettiläämme tullut luoksenne tekemään kaiken selväksi tauonjälkeen, jolloin ei ollut lähettiläitä, jottette sanoisi: »Ei tullutluoksemme yhtään ilosanoman tuojaa eikä varoittajaa.» Nyt onilosanoman tuoja ja varoittaja tullut teille. Jumala on kaikkivoipa.

20.

Entä kun Mooses sanoi kansalleen: »Kansani!Muistakaa Jumalan suosiota kohtaanne; kuinka Hän lähettikeskuuteenne profeettoja ja asetti teille kuninkaita ja antoi teillesen, (mitä) Hän ei antanut kenellekään (muulle) luoduistaan.

21.

Kansani, kulkekaa sisälle Jumalan luvattuunpyhään maahan. Älkää kääntykö pakoon, muutoin varmaan joudutteperikatoon.

22.

He sanoivat: »Mooses, katso, jättiläiskansaaasustaa siellä, emmekä me pääse sinne, ennenkuin he poistuvat. Kunhe ovat lähteneet, menemme me sinne.»

23.

Silloin puhui kaksi heistä, jotka pelkäsivätHerraa ja olivat Jumalan suosiossa: »Käykää sisään portin kauttaheidän luokseen, ja kun olette sisälle päässeet, olette voittavat.Siis pankaa luottamuksenne (Jumalaan), jos olette uskovaisia.»

24.

He sanoivat: »Emme koskaan käy sisälle niinkauan kuin he siellä ovat. Mene sinä ja sinun Herrasi ja taistelkaa!Me jäämme tänne.»

25.

Hän sanoi: »Herra! Minulla ei ole valtaa(enää) muiden kuin itseni ja veljeni suhteen; tule Sinäerotuomariksi meidän ja väärintekijäin välille.»

26.

(Heidän Herransa) sanoi: »Tämän tähden olkoonse heiltä kielletty maa neljäkymmentä vuotta, jotka heidän onerämaassa vaellettava. Älä siis katkeroidu väärintekijäkansanvuoksi.

27.

Mutta lue heille totuuden mukaisesti kertomusAadamin kahdesta pojasta, kuinka kumpikin heistä uhrasi ja toisenuhri vastaanotettiin, toisen uhria ei vastaanotettu. (Toinen) sanoi:»Totisesti, minä surmaan sinut», ja toinen vastasi: »Jumala ottaavastaan vain niiden uhrin, jotka karttavat pahaa.

28.

Vaikka nostaisitkin kätesi minua vastaansurmataksesi minut, en minä nosta kättäni surmatakseni sinua, katso,minä pelkään Jumalaa, luomakunnan Herraa.

29.

Katso, ennemmin suon Sinun kantaarangaistuksen synnistä minua vastaan sekä omista synneistäsi jatulla tulen omaksi.Se on pahantekijän palkka.»

30.

Mutta (toisen) intohimo pakotti hänettappamaan veljensä; hän surmasi hänet ja tuli kadotettujen lukuun.

31.

Ja Jumala lähetti korpin, joka raapi maatanäyttääkseen hänelle, kuinka hänen veljensä alaston ruumis olisikätkettävä. Mutta hän sanoi: »Voi minua! Pitääkö minun olla tuonkorpin kaltainen ja kätkeä veljeni ruumis?» Ja hän tuli katuvaistenlukuun.

32.

Tämän johdosta annoimme Israelin lapsillesäädöksen, että kuka ikinä ottaa hengiltä ihmisen muutoin kuinverikostoksi tai pahuuden ehkäisemiseksi maassa, hän on kuin olisitappanut kaikki ihmiset; ja ken ikinä pelastaa yhden hengen, hän onkuin olisi pelastanut kaikkien ihmisten hengen.Meidän lähettiläämmetulivat aikoinaan heidän luokseen selvin todistuksin (Jumalanyliherruudesta), mutta katso, senkin jälkeen monet ihmisistä tulivatirstaiksi maan päällä.

33.

Ainoa palkka niille, jotka sotivat Jumalaa jaHänen lähettilästään vastaan sekä levittävät turmiota maassa, onettä heidät tapetaan tai ristiinnaulitaan, tai heidän kätensä jajalkansa hakataan poikki eri puolilta, ristiin, tai heidätkarkoitetaan maasta. Sellainen on heidän häväistyksensä tässäelämässä, ja tulevassa heille on kauhea kuritus,

34.

lukuunottamatta niitä, jotka katuvat,ennenkuin te saatte heidät valtaansa. Sillä tietäkää, että Jumala onpitkämielinen, laupias.

35.

Te, jotka uskotte! Pitäkää Jumala kunniassaja etsikää Hänen läheisyyttään sekä ponnistelkaa Hänen retkellään,jotta olisitte onnellisia.

36.

Mitä tulee uskottomiin, niin totisesti,vaikka heidän olisi kaikki, mitä maassa on, ja yhtä paljon lisääheidän lunastamisekseen ylösnousemuspäivänä, ei sitä heiltävastaanotettaisi. He ovat tuskallisen rangaistuksen omat.

37.

He pyrkivät pois tulesta, mutta eivät pääse.Heidän rangaistuksensa on pysyvä.

38.

Varkailta taasen, olkootpa mies~ tainaispuolisia, leikatkaa kädet. Se on palkka heidän omista teoistaanja muita varoittava kuritus Jumalalta. Jumala on mahtava, viisas.

39.

Mutta ken tekee katumuksen ja parannuksenpahoista teoistaan, häntä kohtaan on Jumala sääliväinen. Jumala ontotisesti armahtava, laupias.

40.

Etkö tiedä, että Jumalalle kuuluu herruustaivaassa ja maan päällä? Hän rankaisee ketä tahtoo ja armahtaa ketätahtoo. Jumala on Kaikkivaltias.

41.

Lähettiläs, älä katkeroidu niistä, jotkakilpailevat keskenään epäuskosta, jotka huulillaan tunnustavat: »Meuskomme», mutta joiden sydämet eivät usko, älä myöskään (katkeroidu)juutalaisista, jotka mielellään kuuntelevat valheita, kuuntelevatvieraita ihmisiä, jotka eivät tule sinun luoksesi. He tempaavatKirjoitusten sanoja pois kohdaltaan ja sanovat: »Jos ne teille näinannetaan, ottakaa ne vastaan; ellei, niin varokaa!» Jos kenet Jumalamäärää syntiin, et sinä (yrityksilläsi) voi lainkaan häntä auttaaJumalaa vastaan. Ne ovat sellaisia, joiden sydämiä Jumala ei tahdopuhdistaa. Tässä elämässä saavat he osakseen häpeätä ja tulevassakauhean kurituksen.

42.

He kärkkyvät (kuulla) valheita! He ahnehtivatlaitonta voittoa! Jos he tulevat luoksesi (Muhammed), tuomitseheidän riidassaan tai epää se heiltä. Jos kieltäydyt(tuomitsemasta), eivät he voi sinua vahingoittaa, mutta jostuomitset, tee se oikeudenmukaisesti. Katso, Jumala rakastaaoikeudenmukaisia.

43.

Kuinka tulevatkaan he luoksesi tuomittavaksi,vaikka omistavat Tooran, joka sisältää Jumalan tuomiot? Jokatapauksessa menettelevät he toisin jälkeenpäin. Eiväthän tällaisetole uskovaisia.

44.

Olemmehan totisesti ylhäältä lähettänytTooran, jossa on johdatus ja valkeus. Senhän mukaan juutalaisiatuomitsivat profeetat – jotka kuuluivat muslimeihin – sekä opettajatja kirjanoppineet, koska heidät oli määrätty pitämään huolta Jumalankirjasta, jonka (eläviä) todistajia he olivat. Älkää siis pelätköihmisiä, vaan pelätkää ainoastaan Minua. Tunnusmerkkiämme älkäävaihtako mitättömään. Joka ei käytä Jumalan ilmestystä oikein, onuskoton.

45.

Me määräsimme heille siinä: henki hengestä,silmä silmästä nenä nenästä, korva korvasta ja hammas hampaastasamoin kuin haava haavasta; mutta ken ehättää (kostamaan) tuomiotta,jääköön enemmättä hyvityksettä; kuka taasen ei tuominnut niin kuinJumalan ilmoitus määrittelee, kuuluu väärintekijöihin.

46.

Ja Me lähetimme profeettain jälkeenJeesuksen, Marian pojan, vahvistaen sen, mikä ennen Häntä olisanottu Toorassa; Hänelle Me annoimme evankeliumin, joka sisälsijohdatuksen ja valkeuden sekä varmensi sen, mikä edellä oli sanottuToorassa, – ollen myös johdatukseksi ja kehoitukseksi niille, jotkakarttavat pahaa.

47.

Ja evankeliumin seuraajien piti tuomita senmukaisesti, kuin Jumala oli siinä ilmoittanut; mutta kuka ikinä eituominnut Jumalan ilmoituksen mukaisesti, kuuluu väärintekijöihin.

48.

Näin Me olemme ilmaissut sinulle (Muhammed)Totuuden kirjan varmentaaksemme edeltäkäyneet kirjoitukset jasäilyttääksemme niiden tarkkuuden; arvostele siis niitä Jumalanilmoituksen mukaisesti, äläkä seuraa sellaisten alhaisia vaistoja,jotka luopuvat sinulle ilmaistusta totuudesta; kullekin(heimollenne) Me sääsimme omat lakinsa ja tapansa. Jos olisi ollutJumalan tahto, Hän olisi muovaillut teidät kaikki yhdeksi kansaksi,ellei Hän olisi tahtonut koetella teitä erikseen annetuin totuuksin;sentähden rientäkää kilvan toistenne kanssa hyveidenharjoittamiseen. Kaikkien on teidän palattava Jumalan eteen, ja Hänkyllä antaa teille lopullisen selvyyden siitä, mistä olitteerimielisiä.

49.

Siten on sinun (Muhammed) arvosteltava heitäsen mukaan kuin Jumala on ilmoittanut, äläkä seuraa heidän alhaisiaviettejään, vaan ole heidän suhteensa varuillasi, etteivät heviettelisi sinua pois osastakaan niitä totuuksia, jotka Jumala onsinulle ilmoittanut. Mutta jos he uskostaan luopuvat, tiedä silloin,että Jumala aikoo rangaista heitä jostakin heidän vääryydestänsä;totisesti ovat monet kansasta lainrikkojia.

50.

Pimeyden päivien lakiako he sitten takaisinkaipaavat? Kuka muu kuin Jumala on parempi tuomari niille, jotkaovat uskossaan varmoja.

51.

Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytyköjuutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, – he ovat ystäviä vaintoisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä.Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin.

52.

Mutta heidän ystävikseen näette te rientävänsellaisten, joiden sydämiä tauti tärvelee ja jotka sanovat: »Mepelkäämme onnettomuuden meitä kohtaavan.» Nyt voikin tapahtua, ettäJumala antaa (muslimeille) voiton heistä tai lähettää rangaistuksensuoraan Itseltään, niin että he joutuvat katumaan sitä, mitäsisimmässään salailivat.

53.

Tällöin oikeauskoiset sanovat: »Nämäkö ovatniitä, jotka vannoivat Jumalan nimeen pyhimmät valansa, ettävarmasti kuuluvat teihin?» Heidän tekonsa tulevat mitättömiksi jaitse he joutuvat häviölle.

54.

Te, jotka uskotte! Jos teistä tuleeuskonluopioita, silloin Jumala nostaa itselleen kansan, jota Hänrakastaa ja joka rakastaa Häntä, ollen sävyisä oikeauskoisiakohtaan, urhea uskottomia vastaan, eteenpäin pyrkivä Jumalan tiellä,pelkäämättä arvostelijain moitteita. Tällainen on Jumalan armo, Hänosoittaa sen kenelle suvaitsee, sillä Jumala on ääretön, tietävä.

55.

Teidän liittolaisenne ovat siis: Jumala jaHänen lähettiläänsä sekä oikeauskoiset, nimittäin ne, jotkarukouksessa pysyvät ja jakelevat asetettuja almuja Jumalaa nöyrästipalvellen.

56.

Ne taas, jotka ovat liitossa Jumalan ja Hänenlähettiläänsä sekä oikeauskoisten kanssa, ovat totisesti silläpuolella, jolle Jumala suo voiton.

57.

Te, jotka uskotte! Niiden joukosta, joilleKirjoitus oli ennen teitä annettu, älkää ottako sellaisiaystäviksenne, jotka pitävät pilkkana tai leikintekona teidänuskontoanne, älkääkä myös jumalattomien joukosta, vaan osoittakaahurskautenne Jumalalle, jos olette uskovaisia.

58.

Kun te kokoonnutte rukoukseen, he ottavat senpilan ja leikin kannalta, sillä he ovat totisesti ymmärtämätöntäväkeä.

59.

Sano: »Voi, te Kirjoitusten kansa, siitäkö temeitä arvostelette, että me uskomme Jumalaan sekä siihen, mikämeille ylhäältä lähetettiin ja mikä on ennen meitä ylhäältälähetetty? Totisesti ovat useimmat teistä uppiniskaisia.»

60.

Sano: »Onko minun lueteltava teille eräitä,jotka Jumalan kostoa ovat vieläkin enemmän kokeneet? Näitä ovat ne,joilta Jumala on riistänyt suosionsa ja jättänyt vihansa heidänpäälleen.Ne, joiden keskuuteen Hän on siittänyt apinoita ja sikojaja jotka paholaista palvelevat, – nämä ovat vielä kurjempia jaetäämmälle eksyneitä oikealta tieltä.»

61.

Kun he tulevat luoksenne, he sanovat: »Meuskomme», ja saattavathan he todellakin tulla tässä luulossaan jamennä tiehensä samassa harhassa, mutta Jumala tietää parhaiten, mikäheissä piilee,

62.

ja sinä tulet näkemään enimpäin heistäyhdessä rientävän synteihin ja rikkomuksiin sekä syövän kiellettyä.Pahaa on totisesti se, mitä he tekevät.

63.

Miksi eivät heidän opettajansa ja viisaatestä heitä puhumasta synnillistä ja syömästä kiellettyä? Pahaa ontotisesti se mitä he tekevät.

64.

Ja juutalaiset sanovat: »Jumalan kädet ovatsidotut.» Heidän kätensä sidotut ovat, ja he ovat jääneet ilmanJumalan suosiota, koska niin sanovat. Ei, Hänen molemmat kätensäovat ojennetut, mutta Hän jakelee niin kuin Hän suvaitsee. Ja sekin,minkä Herrasi on sinulle ylhäältä ilmoittanut, vain yllyttääuseimpia heistä irstaisuuteen ja uskottomuuteen. Siksi Me olemmekinkylvänyt kaunaa ja vihaa heidän keskuuteensa aina ylösnousemuksenpäivään asti. Joka kerta, kun he sytyttävät sodan liekin, Jumalasammuttaa sen, ja he harhailevat maan päällä pahaa tehden, eikäJumala rakasta niitä, jotka pahaa tekevät.

65.

Jospa Kirjoitusten kansa todellakin uskoisija hartautta harjoittaisi, Me varmasti pyyhkisimme heidän pahuutensaheistä ja Me totisesti sallisimme heidän astua autuuden tarhoihin.

66.

Ja jos he olisivat pitäneet kiinni Toorastaja evankeliumista sekä siitä, minkä heidän Herransa on ylhäältäilmaissut, olisivat he totisesti saaneet nauttia siunausta ylhäältäsamoinkuin maasta tulevaa. Heidän joukossaan on oikeamielisiäkin,mutta kelvotonta on se, mitä suurin osa heistä tekee.

67.

Lähettiläs! Julista sitä, minkä Herrasi onsinulle ylhäältä lähettänyt, sillä jos et niin tee, et voi pitääitseäsi lainkaan Hänen sanansaattajanaan. Kyllä Jumala varjeleesinut ihmisiltä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan uskottomiin.

68.

Sano: »Te Kirjoitusten kansa, teidänperustanne on kestämätön, ellette pidä kiinni Toorasta jaevankeliumista sekä siitä, minkä teille Herranne on ylhäältäilmaissut.» Se, mikä on sinulle ylhäältä ilmoitettu, vain yllyttääuseimpia heistä irstaisuuteen ja uskottomuuteen. Älä siis murehdiuskottomasta kansasta.

69.

Niiden suhteen, jotka uskovat (Koraaniin),sekä juutalaisten ja sabealaisten samoin kuin kristittyjen suhteenolkoon niin, että joka uskoo Jumalaan ja ylösnousemuksen päivään jatekee hyvää, sitä ei pelko valtaa eikä hän joudu murheeseen.

70.

Me teimme liiton Israelin lasten kanssa, jaMe lähetimme heidän luoksensa sananjulistajia; ja koska ikinä heidäntykönsä tuli profeetta tuoden sanoman, joka ei ollut heille mieleen,niin joitakuita niistä he kutsuivat valehtelijoiksi, ja toisia hesurmasivat.

71.

Ja he luulivat, ettei heille olerangaistusta, ja yltyivät sokeudessaan ja kuuroudessaan; vieläsittenkin Jumala kääntyi heidän puoleensa laupiaasti, mutta monetheistä tulivat aivan sokeiksi ja kuuroiksi; kyllä Jumala näkee, mitähe tekevät.

72.

Totisesti ne ovat harhauskossa, jotkasanovat: »Jumala on Messias, Marian poika»; mutta Messias sanoi:»Oi, Israelin lapset! Palvelkaa Jumalaa, – minun Herraani ja teidänHerraanne.» Totisesti, kuka ikinä rinnastaa (muita) Jumalaan,häneltä Jumala kieltää pääsyn autuuden puutarhaan, ja Hänenasuinsijansa on tuli; siellä ei ole auttajia väärintekijöille.

73.

Totisesti ne ovat harhauskossa, jotkasanovat: »Jumala on kolmas kolmesta.» Eihän ole muuta jumalaa kuinainoa Jumala, ja elleivät he lakkaa niin sanomasta, lankeaatuskallinen kuritus niiden ylitse heidän keskuudessaan, jotka ovatväärässä uskossa.

74.

Eivätkö he aio kääntyä Jumalan puoleen jaanoa Häneltä anteeksiantoa? Onhan Jumala armahtavainen, laupias.

75.

Messias, Marian poika, on vain Jumalanlähettiläs; lähettiläät ennen häntä elivät vain aikansa; ja hänenäitinsä oli todellinen nainen; hehän sitäpaitsi molemmat söivätmaallista ravintoa. Katso (Muhammed), miten Me teemme heilleselviksi sanomamme, ja huomaa, miten he kääntyvät pois (totuudesta).

76.

Sano: »Palveletteko Jumalan ohella sellaista,jonka vallassa ei ole tuottaa teille vahinkoa eikä hyötyä?»

77.

Sano: »Oi, Pyhän kirjan johdattamat! Älkäämenkö uskonnossanne säädyttömiin liiallisuuksiin älkääkä seuratkoniiden alhaisia viettejä, jotka muinoin harhaantuivat ja eksyttivätmonta sekä joutuivat pois oikealta tieltä.»

78.

Israelin lasten keskuudessa sekä Daavid ettäJeesus, Marian poika, manasivat niitä, jotka olivat epäuskossa; näintapahtui, sillä he eivät totelleet ja menivät liiallisuuksiin.

79.

Heillä ei ollut tapana kieltää toinentoiseltaan inhottavaa tekoja, (joita) he tekivät; todella olivatheidän tekonsa pahat.

80.

Monien heistä (juutalaisista) te näettehierovan ystävyyttä uskottomien kanssa; on totisesti nurjaa se, mitäheidän sielunsa ovat edeltäpäin lähettäneet (tulevaan maailmaan);Jumala on vihastunut heihin, ja kurituksen alaisina saavat he olla.

81.

Jospa he olisivat uskoneet Jumalaan japrofeettaan sekä siihen, mikä hänelle oli ilmaistu, he eivät olisilyöttäytyneet niiden ystäviksi; mutta enin osa heistä onlainrikkojia.

82.

Kiivaimmat oikeauskoisten vihamiehettotisesti tapaatte juutalaisista ja monijumalaisista, jaoikeauskoisten ystävyyttä lähinnä olevissa varmasti tapaattesellaisia, jotka sanovat: »Me olemme kristittyjä»; tämä johtuusiitä, että heidän joukossaan on pappeja ja munkkeja ja että heeivät käyttäydy pöyhkeästi.

83.

Ja kun nämä kuulevat, mitä profeetalle onylhäältä ilmoitettu (Koraani) havaitsette heidän silmäinsä vettyvänkyyneleistä sen totuuden vuoksi, jonka he tunnustavat; he sanovat:»Herra! Me uskomme, lue siis meidät totuuden todistajain joukkoon!

84.

Ja mitä (syytä) on meillä olla uskomattaJumalaan ja siihen totuuteen, joka meille ylhäältä on tullut, koskame vakavasti toivomme, että meidän Herramme sallisi meidän astuahyveellisten kanssa (tulevaan elämään)?»

85.

Sentähden Jumala palkitsi heitä siitä, mitähe sanoivat, antamalla heidän elää puutarhoissa, joissa joetvirtaavat, ja tämä on palkinto niille, jotka (toisille) hyväätekevät.

86.

Mutta ne, jotka valitsevat epäuskon jahylkäävät Meidän sanomamme, ovat tulen omia.

87.

Te, jotka uskotte! Älkää kieltäkö(itseltänne) sitä hyvää,minkä Jumala on teille luvalliseksijulistanut, älkää myöskään menkö liiallisuuksiin, – totisesti eiJumala rakasta niitä, jotka ylittävät rajansa.

88.

Syökää sallittuja Jumalan hyviä antimia jaottakaa vaarin velvollisuuksistanne Jumalaa kohtaan, johon teuskotte.

89.

Ei Jumala vaadi teitä tilille siitä, mikä onajattelematonta teidän valoissanne, mutta Hän vaatii teitä tilillevannomisesta vastoin parempaa tietoanne; tämän syntinne lunnaiksi onteidän ravittava kymmenen köyhää kohtuullisella ruoalla, jolla teperheitännekin ruokitte, tai vaatetettava heidät tai vapautettavajoku orjuudesta; kuka taasen on varaton, hänen on paastottava kolmepäivää; tämä olkoon teidän (ajattelemattomasti) vannomienne valainsovintouhri; pitäkää vaari valoistanne. Näin selvittää teille Jumalasanomaansa, jotta olisitte kiitollisia.

90.

Te, jotka uskotte! Päihdyttävät juomat jauhkapelit ja (uhripalvelus) pystytettyjen kivien edessä sekänuolilla arpominen ovat pelkkää riettautta, paholaisen aikaansaamaa;karttakaa kaikkea tätä, jotta olisitte onnelliset.

91.

Saatana vain pyrkii kylvämään kaunaa ja vihaateidän keskuuteenne väkijuomien ja uhkapelin avulla pitääkseenteidät loitolla Jumalan muistelemisesta ja rukoilemisesta; ettekösitä vastustaisi?

92.

Totelkaa Jumalaa, totelkaa lähettilästä jaottakaa vaari itsestänne; mutta jos te pois käännytte, niintietäkää, ettei Meidän lähettiläämme ole velvollinen ilmoittamaanenempää kuin selvän sanomamme.

93.

Niille, jotka uskovat ja tekevät hyvää, eilueta viaksi, mitä he syövät, kun vain he ottavat vaarinvelvollisuudestaan, pysyvät uskossa ja harjoittavat hyviä töitä, -ovathan he huolellisia hartauden harjoittamisessa ja uskossa sekätekevät hyvää muille; Jumala rakastaa niitä, jotka muille hyväätekevät.

94.

Te, jotka uskotte! Jmala on totisestikoetteleva teitä riistalla, johon teidän kätenne ja keihäänne voivatulottua, jotta Jumala tietäisi, kuka Häntä salassa kunnioittaa;mutta joka tässä suhteessa kiellon rikkoo, hän on saava tuskallisenkurituksen.

95.

Te, jotka uskotte! Älkää tappako riistaaollessanne pyhiinvaelluksella; kuka ikinä teistä tahallansa pyytääsitä, joutuu hyvittämään sen karjastaan vastaavalla eläimellä, jakaksi oikeudenmukaista henkilöä keskuudestanne tuomitkoon sentuotavaksi uhrina Kaabaan tai käytettäväksi lunnaina köyhienravitsemiseen; muuten on se hyvitettävä vastaavalla paastolla; tätensyyllinen saa kokea tekonsa pahan seurauksen; Jumala antaa anteeksisen, mikä näin on sivuutettu, mutta Jumala lyö kurituksellaan sitä,joka rikkoo uudelleen; onhan Jumala mahtava, koston Herra.

96.

Sallittua on teille meren riista ja senravintoantimet, itsenne sekä (pyhiin) vaeltajain ylläpidoksi; maanriista on kiellettyä teiltä vain ollessanne pyhiinvaelluksella;pitäkää vaari velvollisuudestanne Jumalaa kohtaan, jonka eteenteidät kootaan.

97.

Jumala on tehnyt Kaabasta pyhitetyntemppelin, kansan rauhoitetun paikan, asettanut pyhän kuukauden jauhritoimitukset sekä uhrit köynnöksineen; kaiken tämän siksi, ettätietäisitte Jumalan käsittävän kaiken, mitä on taivaassa ja mitä onmaassa, ja että Jumala tuntee kaikki asiat.

98.

Tietäkää, että Jumala on ankara rankaisemaanpahaa, ja samalla Jumala on anteeksiantava, armollinen.

99.

Enempää ei vaadita lähettiläältä kuin ettähän julistaa (Jumalan sanomaa); ja Jumala tietää, mitä te teettejulkisesti ja mitä salaatte.

100.

Sano: »Ei mikään paha vedä vertoja hyvälle,vaikka teitä voi miellyttää syntinen yltäkylläisyys; pitäkää siisvaari (velvollisuudestanne) Jumalaa kohtaan, te ymmärtäväisetmiehet, jotta teillä olisi menestystä.

101.

Te, jotka uskotte! Älkää kyselkö asioita,jotka – jos ne teille julistettaisiin – voisivat teitä vaivata; jajos te kyselette niitä Koraanin julistuksen yhteydessä, niin neteille ilmoitetaan; Jumala suo tämän anteeksi, onhan Jumalaarmahtavainen ja lempeä.

102.

Ennen teitä elänyt kansa myöskin kyselisellaisia asioita, ja silloin heistä tuli epäuskoisia.

103.

Jumala ei ole käskenyt (tehdä) bahiraa eikäsåibaa eikä wasilaa eikä haamia, mutta harhauskoiset sepittelevätvalheita Jumalasta, eikä monikaan heistä mitään ymmärrä.

104.

Ja kun heille sanotaan: »Käykäämme siihen,minkä Jumala on ilmaissut, ja liittykäämme profeettaan!», hesanovat: »Meille riittää se, mitä tiedämme isiemme palvelleen.»Niinkö! Vaikka heidän isänsä eivät mitään tienneet eivätkä totuudentietä kulkeneet.

105.

Te, otka uskotte! Ottakaa vaari sieluistanne!Se, joka itse on harhassa, ei voi teitä vahingoittaa, kun vain teolette oikealla tiellä; Jumalan eteen on teidän palattava kaikkien,Hän teille luettelee tekonne.

106.

Te, jotka uskotte! Kun kuolema jotakutateistä lähestyy ja testamentin teko on käsillä, kutsukaakeskuudestanne kaksi oikeamielistä miestä todistajiksi asioissanne,tai sitten kaksi vierasta henkilöä, jos olette matkoilla ja osanneon siellä kuolla; pyytäkää heitä (todistajia) viipymään jälkeenrukouksen, jos heitä epäilette, ja heidän on kummankin vannottavaJumalan nimeen sanoen: »Me emme tule vaatimaan siitä maksua, vaikkaolisikin joku sukulainen (keneltä vaatia), emmekä me salaa Jumalannimeen annettavaamme todistusta; kuuluisimme totisesti silloinsyntisiin.

107.

Jos käy (myöhemmin) ilmi, että he molemmatovat tehneet vääryyttä, on kahden muun astuttava heidän sijaansaniiden joukosta, joilla on heitä vastaan syytös, kahden lähimmänsukulaisen; näiden on nyt vannottava Jumalan nimeen: »Totisesti onmeidän todistuksemme oikeampi kuin niiden kahden, emmekä missään oletotuutta loukanneet, sillä kuuluisimmehan silloin väärintekijöihin.»

108.

Näin on oikeampi menetellä, jotta(testamentin) todistajat esittäisivät oikean todistuksen, peläten,että heidän valansa jälkeen muutkin vannovat valansa asiassa;pitäkää vaari velvollisuudestanne Jumalaa kohtaan ja olkaakuuliaiset; Jumala ei johdata lainrikkojia.

109.

Sinä päivänä, jolloin Jumala kokoaaprofeettansa, tullaan sanomaan: »Mitkä vastaukset teille annettiin?»He sanovat: »Meillä ei ole mitään tietoa, totisesti Sinä olet suurinäkymättömien asioiden tietäjä.»

110.

Kun Jumala sanoo: »Oi, Jeesus, Marian poika!Muistatko Minun suosiotani sinua ja äitiäsi kohtaan, kun minävahvistin (sinua) pyhällä ilmestyksellä; (niin että sinä puhuit)ihmisille sekä kehdossa että vanhempana; kun Minä opetin sinulleKirjoitukset ja viisauden, joka on Toorassa ja evankeliumissa ja kunsinä (muovailit) savea linnun näköiseksi – minun luvallani, ja sinäpuhalsit hengen siihen ja minä sallin sen tulla linnuksi; ja kunsinä paransit sokeita ja spitaalisia minun luvallani, ja kun minähillitsin Israelin lapset sinun tullessasi heidän luokseen selvintodistein, jolloin epäuskoiset heidän joukossaan sanoivat: »Eihäntämä ole muuta kuin ilmeistä noituutta.»

111.

Ja kun Minä annoin opetuslapsilleilmestykseni sanoen: »Uskokaa Minuun ja Minun lähettilääseeni!» hevastasivat: »Me uskomme ja tunnustamme, että me alistumme (Jumalantahtoon).»

112.

Ja kun opetuslapset sanoivat: »Jeesus, Marianpoika, eikö Herrasi suostu lähettämään meille pöytää taivaasta?»,niin Hän sanoi- »Pitäkää vaari velvollisuudestanne Jumalaa kohtaan,jos olette uskovaisia.»

113.

He sanoivat: »Me haluamme ravita itsemme senruoalla, jotta meidän sydämemme saisi rauhan, jotta me uskoisimmesinun puhuneen meille totta ja jotta me voisimme sitä edelleentodistaa.»

114.

Jeesus, Marian poika, sanoi: »Jumala, meidänHerramme ! Lähetä meille pöytä taivaasta alati uudistuvaksityydytykseksemme, niin hyvin ensimmäiselle kuin viimeisellekinmeistä, lähetä meille tunnusmerkki itsestäsi ja suo meille elatus!Sillä Sinä olet paras huoltaja.»

115.

Jumala sanoi: »Totisesti lähetän Minä senteille, mutta kuka ikinä teistä sen jälkeen horjuu uskossaan, häntäminä kuritan totisesti sellaisella rangaistuksella, jolla en oleainoatakaan muuta kansaa kurittanut.»

116.

Ja kun Jumala sanoo: »Oi Jeesus, Marianpoika! Oletko sanonut ihmisille: »Ottakaa minut ja minun äitinikahdeksi jumalaksenne Jumalan ohella», hän (Jeesus) vastaa: »Ylistysolkoon Sinulle, en voinut sanoa sellaista, johon minulla ei ollutoikeutta; jos olisin niin sanonut, Sinä olisit varmasti sentietänyt; Sinä tiedät, mitä on minun mielessäni, mutta minä entiedä, mitkä ovat Sinun aivoituksesi: totisesti olet Sinä suurinäkymättömien asioiden tuntija.

117.

En minä sanonut heille muuta, kuin minkä Sinäminulle uskoit: »Palvelkaa Jumalaa, minun Herraani ja teidän -Herraanne! ja minä pidin vaarin heistä niin kauan, kuin minä olinheidän keskuudessaan, mutta kun Sinä annoit minun kuolla, Sinustatuli heidän kaitsijansa, ja Sinä olet kaiken tapahtuvan todistaja.

118.

Jos Sinä suvaitset kurittaa heitä, niinovathan he totisesti Sinun palvelijoitasi, ja jos Sinä suvaitsetheille anteeksi antaa, niin olethan Sinä mahtava ja viisas.»

119.

Ja Jumala sanoo: »Tämä on päivä, jolloinheidän totuutensa hyödyttää totuudessa pysyviä; nämä saavat asustaapuutarhoissa, joissa purot solisevat, ja viipyä niissä iäti. Heilläon Jumalan mielisuosio, ja he ovat autuaat Jumalassaan; tämä on ylinonni.

120.

Jumalan on kuninkuus taivaassa ja maan päälläja kaiken yli, mikä niissä on; Hänen vallassaan on kaikki.