59. Al-Hashr (Maastakarkoituksen suura)

1.

Kaikki, mitä on taivaassa, ja kaikki, mitä onmaassa, julistaa Jumalan kunniaa, sillä Hän on kaikkivoipa, viisas.

2.

Hän ensimmäisessä maastamuutossa karkoittikodeistaan ne Pyhän kirjan saajista , jotka olivat epäuskoisia. Teette luulleet, että he siirtyisivät pois, ja he uskoivat, ettäheidän linnoituksensa suojelisivat heitä Jumalaa vastaan, muttaJumala tuli heidän luokseen sieltä, mistä he eivät odottaneet, janosti pelon heidän sydämiinsä, niin että he hävittivät talonsa ominkäsin ja uskovaisten avulla. Ottakaa siis tästä oppiaksenne te,joilla on silmät.

3.

Ja ellei Jumala olisi määrännyt heillekarkoitusta, Hän olisi varmasti antanut heille kärsimyksiä tässämaailmassa; ja tulevassa elämässä heitä odottaa tulen tuska.

4.

Näin on, koska he vastustivat Jumalaa jaHänen sananjulistajaansa; sillä jos joku vastustaa Jumalaa, onJumala totisesti ankara rangaistessaan.

5.

Jos olette kaataneet jonkun palmun taijättäneet sen pystyyn juurilleen, on tämä tapahtunut Jumalantahdosta ja jotta Hän saattaisi tottelemattomat häpeään.

6.

Ja noilta ihmisiltä saatua sotasaalista,jonka Jumala antoi sananjulistajalleen, ei saatu siksi, että teahdistitte heitä hevosin tai ratsukameelein, vaan Jumala antaasananjulistajilleen vallan kenen suhteen tahtoo, sillä Jumala voitehdä kaiken, mitä haluaa.

7.

Ja kaupunkien asukkailta otettu saalis, jonkaJumala on antanut sanansaattajalleen, kuuluu Jumalalle ja Hänensananjulistajalleen, läheisille sukulaisille, orvoille, köyhille jamaankiertäjille, jotta sitä ei jaettaisi niiden kesken teistä, jotkaovat rikkaita. Mitä tahansa sananjulistaja teille antaa, se ottakaavastaan, ja mitä tahansa hän teiltä kieltää, siitä pidättykää.Pelätkää Jumalaa, sillä Jumala on ankara rangaistuksessaan.

8.

Osa saaliista on köyhiä varten, jotkapakenivat, jotka häädettiin kodeistaan ja joilta riistettiinomaisuus heidän etsiessään Jumalan armoa ja mielisuosiota jaauttaessaan Jumalaa ja Hänen sananjulistajaansa. Nämä ovatvanhurskaita.

9.

Ne, jotka ovat saaneet kodin ja uskon ennenheitä, rakastavat niitä, jotka pakenevat heidän turviinsa, eivätkäsydämessään kaipaa sitä, mitä näille on annettu. He pitäisivät näitäitseään parempana, vaikka itse eläisivät puutteessa. Ne, jotkavarjelevat sielunsa ahneudelta, ovat onnellisia.

10.

Ne, jotka tulevat heidän jälkeensä, sanovat:»Herra, anna anteeksi meille ja meidän veljillemme, jotka ovatolleet ennen meitä uskossa, äläkä salli meidän tuntea kaunaasydämissämme niitä kohtaan, jotka uskovat. Herra, Sinä olettotisesti lempeä, armollinen.

11.

Ajattale niitä, joista on tullutteeskentelijöitä. He sanovat veljilleen, jotka kuuluvat Pyhänkirjoituksen saaneeseen kansaan, mutta ovat epäuskoisia: »Jos teidätkarkoitetaan, niin lähdemme me totisesti teidän kanssanne emmekämilloinkaan tottele kenenkään käskyjä teidän suhteenne, vaan josteitä vastaan taistellaan, niin totisesti autamme teitä.» MuttaJumala tietää, että he todellisuudessa ovat valehtelijoita.

12.

Jos nuo karkoitetaan, eivät he lähde heidänkanssaan, ja jos noita vastaan taistellaan, eivät he auta heitä, javaikka ryhtyisivätkin auttamaan heitä, niin kääntävät heillevarmasti selkänsä, eivätkä he kuitenkaan apua saa.

13.

Totisesti on heillä sydämissään suurempipelko teitä (muslimeja) kuin Jumalaa kohtaan, sillä he ovatymmärtämättömiä ihmisiä.

14.

He eivät taistele teitä vastaan joukkona,vaan linnoitetuissa kaupungeissa tai muurien takaa. Heidäntaistelurohkeutensa on suuri. Sinä luulet heitä yksimielisiksi,mutta heidän sydämensä ovat jakaantuneet, koska he ovat ihmisiä,joilla ei ole ymmärrystä.

15.

He ovat juuri kuin edeltäjänsä, jotka äskensaivat kokea tekojensa onnettomat seuraukset; heitä odottaa tuska javaiva.

16.

Heidän laitansa on kuin saatanan, joka sanoiihmiselle: »Älä usko», mutta kun tämä luopui uskostaan, hän sanoi:»Totisesti minulla ei ole mitään tekemistä sinun kanssasi; totisestiminä pelkään Jumalaa, kaikkien maailmojen Herraa.»

17.

Mutta kummankin loppu on se, että he joutuvattuleen ainiaaksi. Tämä on jumalattomien palkka.

18.

Te, jotka uskotte, pelätkää Jumalaa. Jakatsokoon kukin sielu, mitä panee itselleen tallelle tulevaksipäiväksi. Pelätkää Jumalaa! Sillä totisesti Jumala tietää mitäteette.

19.

Älkää olko niinkuin ne, jotka unohtavatJumalan, niin että Hän antaa heidän unohtaa oman sielunsa. Nämä ovatjumalattomia.

20.

Eivät ole toistensa kaltaisia tulen japaratiisin asukkaat. Paratiisin asukkaat riemuitsevat autuudesta.

21.

Jos olisimme lähettänyt tämän Koraaninvuorelta, niin olisit varmasti nähnyt sen sortuvan ja pirstoutuvanJumalan pelosta. Nämä vertaukset lähetämme ihmisille, jotta hemietiskelisivät.

22.

Hän on Jumala, ja paitsi Häntä ei ole muutajumaluutta; Hän tuntee salatun ja näkyvän. Hän on laupiain,armollisin.

23.

Hän on Jumala, ja paitsi Häntä ei ole muutajumaluutta, kuningas, pyhä, rauhantuoja, turvanantaja, kaikensuojelija, kaikkivoipa, korkein, kaiken suuruuden alkulähde. KunniaJumalalle ainoastaan! Hän on korkealla kaiken yläpuolella, mitä heHänen rinnalleen asettavat.

24.

Hän on Jumala, luoja, alkuunpanija,muodostaja; Hänelle kuuluvat kaikki erinomaiset nimet. Kaikkitaivaassa ja maan päällä ylistää Hänen kunniaansa; sillä Hän onkaikkivoipa, viisas.