58. Al-Mujadila (Oikeutta Etsivän suura)

1.

Jumala on jo kuullut hänen vetoomuksensa,joka valitti puolisoansa vastaan, etsien oikeutta Jumalalta, Jumalaon kuullut teidän keskustelunne; Jumala on totisesti kuuleva,näkevä.

2.

Jos jotkut teistä hylkäävät vaimonsa silläverukkeella, että nämä takaapäin ovat kuin äitinsä, niin eiväthän heole heidän äitejään. Heidän äitejään ovat vain ne, jotka ovatsynnyttäneet heidät, ja heidän sanansa totisesti ovat ilkeätä javalheellista puhetta. Jumala on totisesti armahtava, anteeksiantava.

3.

Niiden, jotka syrjäyttävät vaimonsa verratenheitä äiteihinsä ja sitten haluavat peruuttaa mitä ovat sanoneet, onvapautettava orja, ennenkuin he koskevat toinen toiseensa. Tähänteitä kehoitetaan, ja Jumala tuntee tekonne.

4.

Mutta jos jollakulla ei ole varaa tähän,paastotkoon hän sen asemesta kaksi kuukautta peräkkäin, ennenkuin hekoskevat toinen toiseensa. Se taas, jolla ei ole tähän voimaa,ruokkikoon kuusikymmentä köyhää. Näin on, jotta uskoisitte Jumalaanja Hänen sananjulistajaansa. Tämä on Jumalan laki, ja epäuskoisiaodottaa tuska ja vaiva.

5.

Totisesti ne, jotka vastustavat Jumalaa jaHänen sananjulistajaansa, lyödään maahan niinkuin ne, jotka elivätennen heitä, ja Me olemme jo lähettänyt siitä selvät todisteet; jaepäuskoisia odottaa häpeällinen kuritus.

6.

Päivänä, jolloin Jumala on herättävä heidätkaikki kuolleista, on Hän ilmoittava heille, mitä he ovat tehneet.Jumala on merkinnyt sen muistiin, vaikka he ovat sen unohtaneet,sillä Jumala näkee kaiken.

7.

Etkö huomaa, että Jumala tietää kaiken, mitäon taivaassa ja maan päällä? Kolmella ei ole salaista keskusteluaHänen olemattaan siinä neljäntenä, eikä viidellä neuvottelua Hänenolemattaan kuudentena; olipa heitä vähemmän tai enemmän, Hän onläsnä missä tahansa he kokoontuvatkin. Ylösnousemuksen päivänä Hänon ilmoittava heille, mitä he ovat tehneet. Totisesti Jumala onkaikkitietävä.

8.

Etkö ole nähnyt niitä, joita on kiellettypitämästä salaisia neuvotteluja, mutta jotka taas ryhtyvät siihen,mikä heiltä kiellettiin, ja salaa yllyttävät toisiaan kapinaan jatottelemattomuuteen sananjulistajaa vastaan. Kun he tulevat sinunluoksesi, he tervehtivät sinua tavalla, jolla Jumala ei sinuatervehdi, ja sanovat itsekseen: »Miksi ei Jumala rankaise meitäpuheistamme?» Helvetti riittää heille rangaistukseksi; sinne hejoutuvat, ja se on surkea olinpaikka.

9.

Te uskovaiset, kun pidätte yksityistäneuvottelua, älkää antako synnin yllyttää itseänne kapinaan jatottelemattomuuteen sananjulistajaa vastaan, vaan pitäkääneuvottelunne hurskaudessa ja Jumalan pelossa ja täyttäkäävelvollisuutenne Jumalaa kohtaan, jonka luokse kerran kokoonnutte.

10.

Salaiset neuvottelut ovat lähtöisinsaatanasta, joka niillä pyrkii tuottamaan murhetta uskoville, muttahän ei voi vahingoittaa heitä hituistakaan Jumalan sallimatta, jaJumalaan uskovaiset luottakoot.

11.

Te uskovaiset, kun teitä pyydetään varaamaantilaa kokouksissanne, varatkaa sitä runsaasti, Jumala on vuorostaanvalmistava tilaa teille. Kun teitä pyydetään nousemaan, nouskaa;Jumala on korottava monta astetta ylemmäksi ne teistä, jotkauskovat, ja ne, joilla on tieto. Jumala tuntee tekonne.

12.

Te uskovaiset, kun pidätte neuvoasananjulistajan kanssa, antakaa uhrilahja ennen neuvotteluanne. Näinon teille parasta ja oikeinta. Mutta jos teillä ei ole varaa siihen,niin totisesti Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.

13.

Pelkäättekö, ettei teillä ole varaa almuihinennen neuvotteluanne? Jos siis jätätte sen tekemättä, mutta Jumalakääntyy auttaen puoleenne, niin suorittakaa rukoukset ja antakaasäädetyt almut sekä totelkaa Jumalaa ja Hänen sanansaattajaansa,sillä Jumala tietää, mitä te teette.

14.

Oletko ajatellut niitä, jotka turvautuvatkansaan, jolle Jumala on vihastunut? He eivät kuulu teihin ettekä teheihin, vaan he vannovat väärin vastoin parempaa tietoaan.

15.

Jumala on heille varannut ankaranrangaistuksen, kauheaa on totisesti se, mitä he tekevät.

16.

Valojensa varjolla he vieroittavat muitaJumalan tieltä. Sentähden heitä odottaa häpeällinen rangaistus.

17.

Heidän omaisuutensa ja lapsensa eivät hyödytäheitä vähääkään Jumalan edessä; he joutuvat tuleen ja pysyvät siinäikuisesti.

18.

Sinä päivänä, jona Jumala herättää heidätkaikki kuolleista, he vannovat Hänelle niinkuin ovat vannoneetteille ja luulevat sillä jotakin voittavansa. Eivätkö he totisestiole valehtelijoita?

19.

Saatana on ottanut vallan heissä ja saanutheidät unohtamaan Jumalan kunnioittamisen; he ovat saatanan omia.Mutta ovathan saatanan omat häviöön tuomittuja.

20.

Totisesti ne, jotka vastustavat Jumalaa jaHänen sananjulistajaansa, kuuluvat viheliäisimpien joukkoon.

21.

Jumala on sanonut: »Totisesti olen Minävoittava, Minä ja sananjulistajani.» Totisesti on Jumala voimakas,mahtava.

22.

Sellaisten joukosta, jotka uskovat Jumalaanja viimeiseen päivään, et löydä ihmisiä, jotka rakastavat Jumalan jaHänen sananjulistajansa vastustajia, vaikkapa nämä olisivat heidänisiään tai poikiaan tai veljiään tai sukulaisiaan. Sellaistensydämiin Hän on painanut uskonsa ja vahvistanut heitä hengeltään.Hän sallii heidän päästä puutarhoihin, joita virrat vilvoittavat jajoissa he saavat asua iankaikkisesti. Jumala on tyytyväinen heihinja he Jumalaan. He ovat Jumalan omia. Ja Jumalan omat ovat autuaita.