57. Al-Hadîd (Raudan suura)

1.

Kaikki taivaassa ja maan päällä julistaaJumalan kunniaa, sillä Hän on kaikkivoipa, kaikkitietävä.

2.

Hänen on valta taivaassa ja maan päällä, Hänantaa elämän ja Hän säätää kuoleman; Hän voi tehdä kaiken, mitätahtoo.

3.

Hän on ensimmäinen ja viimeinen, näkyvä janäkymätön, sillä Hän tietää kaikki.

4.

Hän on luonut taivaat ja maan kuutena päivänäja sitten asettunut valtaistuimelle. Hän tietää, mitä painuu maansisään ja mitä siitä versoo esiin, mitä tulee ylhäältä ja mitänousee ylös. Hän on kanssanne, missä tahansa olettekin, sillä Jumalanäkee, mitä teette.

5.

Hänen on taivaiden ja maan valtakunta, jaJumalan luokse kaikki palaa.

6.

Hän käskee yön valjeta päiväksi, Hän vajottaapäivän yöhön, ja Hän tuntee svdäntemme salat.

7.

Uskokaa Jumalaan ja Hänen sananjulistajaansaja antakaa almuja siitä, minkä haltijaksi Me olemme teidätasettanut, sillä niitä teistä, jotka uskovat ja jakelevat, odottaasuuri palkinto.

8.

Miksi epäilisitte? Kehoittaahan Hänensananjulistajansa teitä uskomaan Herraanne; onhan Hän todellakintehnyt liiton kanssanne, jos olette uskovaisia.

9.

Hän lähettää selvät merkit palvelijalleen,jotta tämä voisi johtaa teitä pimeydestä valoon; sillä totisestiJumala rakastaa teitä ja on teille armollinen.

10.

Ja miksi ette uhraisi mitään Jumalan asianhyväksi, sillä Jumalalle kuuluu taivaitten ja maan perintöosuus. Neteistä, jotka uhrasivat varojaan ennen voittoa ja taistelivat, ovattoisenlaisia kuin ne, jotka eivät niin tehneet. He ovat korkeammassaasemassa kuin ne, jotka uhrasivat vasta jälkeenpäin, vaikkataistelivatkin. Itse kullekin heistä on Jumala luvannut hyvää, jaJumala tietää, mitä te teette.

11.

Sille, joka antaa Jumalalle uhrin, Hän korvaasen kaksin verroin. Hänen palkkansa on ihana

12.

sinä päivänä, jolloin olet näkevä uskollisetmiehet ja naiset, valo edessään ja oikealla puolellaan – »hyväsanoma lupaa teille sinä päivänä puutarhoja, joita virratvilvoittavat, teidän asuaksenne niissä; tämä on suurin autuus» –

13.

sinä päivänä tekopyhät miehet ja naisetsanovat niille, jotka uskovat: »Odottakaa meitä, jotta saamme valoateidän valostanne.» Silloin sanotaan: »Kääntykää takaisin ja etsikäävaloa!» Ja heidän välilleen kohoaa erottava muuri, jossa on portti.Muurin sisäpuolella on armo, mutta sen ulkopuolella odottaa kuritus.

14.

Ja he huutavat: »Emmekö me olleet teidänkanssanne?» Nämä vastaavat: »Kyllä, mutta te saatoitte sielunnekiusaukseen, odotitte ja epäröitte, ja turhat halunne pettivät teitäsiihen saakka, kunnes Jumalan tuomio koitti; ja suuri viettelijä saiteidät tottelemattomiksi Jumalaa kohtaan,

15.

niin että tänä päivänä ei oteta vastaanlunnaita teiltä eikä niiltä, jotka valitsivat epäuskon. Teidän onoltava tulessa, se on oleva seuralaisenne; kurja on olinpaikkanne.

16.

Eikö ole aika niiden, jotka uskovat, nöyrtyäsydämissään, muistaa Jumalaa ja Hänen lähettämäänsä totuutta, jottaheidän ei kävisi kuin niiden, joille Kirjoitus annettiinaikaisemmin, niin että heidän aikansa näytti pidennetyltä, muttajotka paaduttivat sydämensä ja joista useimmista tuli lainrikkojia.

17.

Tietäkää, että Jumala elvyttää maan senkuihtumuksesta. Me olemme totisesti kirkastaneet teille tunnusmerkitymmärtääksenne.

18.

Armeliaille miehille ja naisille ja niille,jotka kantavat Jumalalle hyvän uhrin, Hän korvaa sen kaksin verroin,ja heidän palkkansa on oleva ihana.

19.

Ne, jotka uskovat Jumalaan ja Hänensananjulistajiinsa, ovat todistajia Herransa edessä; he saavatpalkkansa ja valonsa; mutta ne, jotka valitsevat epäuskon javäittävät merkkejämme valheeksi, joutuvat helvetin asukkaiksi.

20.

Tietäkää, että tämän maailman elämä on vainleikkiä, ajanvietettä, koreilua ja keskinäistä kerskailua, rikkaudenja perheen kartuttamista. Se on kuin sadekuuro, jonka aiheuttamavihanta kasvullisuus ilahduttaa viljelijöitä, mutta tämä sittenkuihtuukin, ja sinä näet sen kellastuvan ja lakastuvan. Tulevassaelämässä on kuritus ankara, mutta Jumalan luona myös anteeksianto jamielisuosio; niin, maallinen elämä on pelkkää pettävää nautintoa.

21.

Kiiruhtakaa kilvan saavuttaaksenne Herranneanteeksiannon ja Paratiisin, jonka avaruus on maan ja taivaansuuruinen ja joka on valmistettu niille, jotka uskovat Jumalaan jaHänen sananjulistajiinsa! Tämä on Jumalan armo. Hän antaa senkenelle haluaa, sillä Hän on Herra, jonka armo on suuri.

22.

Mitään ei tapahdu maailmassa eikä teissäitsessänne, jota ei ole merkitty Pyhään kirjaan, ennenkuin Meannamme sen tulla ilmi. Tämä on totisesti helppoa Jumalalle.

23.

Älkää siis murehtiko sitä, mitä olettemenettäneet, älkääkä myöskään kerskuko sen perusteella, mitä Hän onteille antanut, sillä Jumala ei rakasta röyhkeätä ja kerskailevaaihmistä;

24.

ei liioin niitä, jotka ovat kitsaita jakehoittavat muita ahneuteen. Ja jos joku kääntyy pois, niintotisesti Jumala ei häntä eikä mitään kaipaa.

25.

Olemmehan lähettänyt sanansaattajamme selvintodistein ja heidän mukanaan olemme lähettänyt Pyhän kirjan jamittaperusteet, jotta ihmiskunta saattaisi noudattaa oikeutta; Meolemme myös antanut raudan, johon on kätketty suuri voima ja jostaon hyötyä ihmiskunnalle, jotta Jumala tuntisi ne, jotka sydämestäänauttavat Häntä ja Hänen sananjulistajiaan. Totisesti, Jumala onvoimakas, mahtava.

26.

Totisesti olemme lähettänyt Nooan jaAabrahamin ja antanut heidän jälkeläisilleen profeetankutsumuksen jaPyhän kirjan. Heidän joukossaan on muutamia, jotka vaeltavatvanhurskaasti, mutta useimmat heistä ovat käskyjen rikkojia.

27.

Sitten lähetimme sanansaattajia seuraamaanheidän jälkiään, ja myöhemmin Me lähetimme Jeesuksen, Marian pojan,ja Me annoimme hänelle evankeliumin. Me istutimme myös rakkauden jaarmeliaisuuden niiden sydämiin, jotka seuraavat häntä.Luostarilaitoksen he ovat itse keksineet, – Me emme ole antanutheille muuta määräystä kuin että he etsisivät Jumalan mielisuosiota,mutta he eivät noudattaneet sitä niin kuin olisi pitänyt. Silloinannoimme palkkansa niille heistä, jotka uskoivat, mutta useimmatheistä ovat lainrikkojia.

28.

Te, jotka uskotte, pelätkää Jumalaa jauskokaa Hänen sananjulistajaansa; Hän jakaa teille armoaan kaksinkerroin ja Hän antaa teille valkeuden, jossa voitte vaeltaa; Hän onantava teille anteeksi, sillä Jumala on laupias jaanteeksiantavainen.

29.

Näin on, jotta nekin, jotka ovat saaneetKirjan, tietäisivät, etteivät he pane rajoja Jumalan armolle, koskaJumalan armo on Hänen kädessään, Hän sulkee siihen kenet tahtoo;niin, Jumala on valtavan armon Herra.