56. Al-Wakiah (Suuren Tapahtuman suura)

1.

Kun Suuri Tapahtuma tulee,

2.

ei ole ketään, joka voisi sen kieltää.

3.

Se alentaa ja ylentää,

4.

kun maa vapisee ankarasti,

5.

ja vuoret murtuvat sirpaleiksi,

6.

niin että niistä tulee kuin hajoitettuatomua,

7.

ja teitä tulee olemaan kolmea laatua.

8.

Ensiksi ne, jotka ovat oikealla; ketkä ovatne onnelliset, jotka ovat oikealla puolella?

9.

Ja ne, jotka ovat vasemmalla; ketkä ovat neonnettomat, jotka ovat vasemmalla puolella?

10.

Ja ensimmäiset pysyvät ensimmäisinä.

11.

Heidät saatetaan Jumalan läheisyyteen

12.

autuuden puutarhoihin –

13.

suuret joukot niitä, jotka aikaisemminliittyivät profeettaan,

14.

mutta vain pieni määrä myöhemmin liittyneitä.

15.

Siellä he saavat levätä kultakuteisillaistuimilla

16.

toinen toistaan vastapäätä,

17.

ikuisesti nuoret pojat palvelevat heitä,

18.

pikarit, haarikat ja maljat täynnä puhdastajuomaa,

19.

josta he eivät saa päänkipua eivätkä päihdy,

20.

tarjoten hedelmiä, jotka ovat heillemieluisia,

21.

ja linnunlihaa, aivan heidän toivonsa mukaan.

22.

Siellä on kaunosilmäisiä sulottaria,

23.

jotka ovat kuin kätketyt helmet,

24.

palkaksi siitä, mitä he ovat tehneet.

25.

Siellä he eivät saa kuulla turhaa eivätkäsyntistä puhetta,

26.

vaan he sanovat: »Rauha, rauha!»

27.

Entä ne, jotka ovat oikealla; keitä ovat ne,jotka ovat oikealla puolella?

28.

He ovat lootuspuiden keskellä, puiden, joissaei ole okaa,

29.

ja banaanien, joissa on terttu tertun päällä.

30.

Siellä on avaria varjopaikkoja,

31.

vuolaasti virtaavaa vesiä

32.

ja runsaasti hedelmiä,

33.

jotka eivät vähene ja joita ei heiltä evätä

34.

Siellä on neitoja ylväillä lepovuoteillaan.

35.

Totisesti olemme luonut heidät omin käsin

36.

sallien heidän pysyä neitseinä

37.

hellinä ja samanikäisinä,

38.

niitä varten, jotka ovat oikealla puolella,

39.

joista lukuisat kuuluivat aikaisimpiinprofeetan kannattajiin,

40.

ja myöhemmin liittyneitä suuri joukko.

41.

Entä ne, jotka ovat vasemmalla; keitäraukkoja ovat ne, jotka ovat vasemmalla puolella?

42.

Heitä tukahduttavat kuumat tuulet ja polttaakiehuva vesi

43.

sekä pimentää musta savu,

44.

joka ei tuo vilvoitusta eikä virkistystä.

45.

Aikanaan elivät he totisestiyltäkylläisyydessä,

46.

paatuen suurissa synneissään

47.

sanoen toisilleen: »Kun olemme kuolleet jameistä on tullut tomua ja luita, herätetäänkö meidät todellakuolleista,

48.

tai herätetäänkö esi-isämme?»

49.

Sano: »Sekä edelliset että jälkimmäiset

50.

kootaan yhteen määrättynä hetkenä japäivänä.»

51.

Te harhapoluille joutuneet, jotka selitittetotuuden valheeksi,

52.

totisesti te saatte silloin syödäZakkuum-puuta

53.

ja täyttää vatsanne sillä,

54.

juoda kiehuvaa vettä sen päälle,

55.

juoda niinkuin janoiset kameelit.

56.

Tässä on heidän kestityksensä tuomiopäivänä.

57.

Me olemme luonut teidät, miksi siis ettetunnusta sitä totuudeksi?

58.

Oletteko ajatelleet siementä, joka antoiteille elämän?

59.

Loitteko te sen vai Mekö olemme sen luonut?

60.

Me olemme asettanut teille kuoleman, eikämikään estä Meitä

61.

luomasta sijaanne toisenlaisia olentoja,antamalla teille muodon, jota ette tunne.

62.

Olette totisesti tulleet tuntemaanensimmäisen luomisen, miksi ette ota kehoitusta varteen?

63.

Oletteko ajatelleet kylvöänne?

64.

Tekö saatte sen kasvamaan, vai Mekö senaikaansaamme?

65.

Jos Me tahtoisimme, voisimme muuttaa senkuivuneiksi korsiksi, niin että te ihmettelisitte kokonaisen päivänja sanoisitte:

66.

»Totisesti, velkana on meillä kaikki,

67.

niin – meillä ei ole mitään.»

68.

Mitä ajattelette vedestä, jota juotte?

69.

Tekö sen vuodatatte alas pilvistä, vai Mekösen teemme?

70.

Jos tahtoisimme, voisimme tehdä sensuolaiseksi; miksi siis ette ole kiitollisia?

71.

Mitä ajattelette tulesta, jonka sytytätte?

72.

Tekö olette kasvattaneet puun sitä varten,vai Mekö olemme sen kasvattanut?

73.

Me olemme asettanut puut erämaan vaeltajallekehoitukseksi ja hyödyksi.

74.

Ylistä siis suuren Herrasi nimeä,

75.

Vannon tähtien aseman nimeen,

76.

ja se on totisesti suuri vala, jospa sentietäisitte,

77.

totisesti tämä on ylevä Koraani,

78.

hyvin säilyneenä kirjassa.

79.

Sitä saavat koskettaa vain puhtaat.

80.

Sen lähetti maailmojen Herra.

81.

Tahdotteko sittenkin halveksia tätä Kirjaa

82.

ja aivan kuin elinkeinoksenne väittää sitävalheeksi?

83.

Mutta kun sielu, henkenne ruumiista paetessa,nousee kurkkuun

84.

ja te silloin katselette kuolemaa,

85.

– vaikka olemmehan Me lähempänä kuolevaa kuinte, teidän sitä kuitenkaan näkemättä –

86.

miksi ette te, jotka kiellätteriippuvaisuutenne Jumalasta,

87.

voi silloin torjua sitä kääntymään takaisin,jos totta puhutte?

88.

Jos kuoleva kuuluu niihin, jotka pääsevätlähelle Jumalaa,

89.

tulee hänen osakseen onni, kukkien tuoksu jaautuuden puutarhat.

90.

Jos hän on niitä, jotka joutuvat oikeallepuolelle,

91.

on hänen osansa: »Rauha olkoon sinulla janiillä, jotka ovat oikealla puolella!»

92.

Mutta jos hän kuuluu niihin, jotka väittävättotuutta valheeksi, ja kulkee harhateitä,

93.

on hänen tervetuliaismaljansa kiehuvaa vettä

94.

ja hän palaa ikuisessa tulessa.

95.

Tämä on totisesti varma totuus.

96.

Ylistä siis Herrasi nimeä, suuren.