53. An-Najm (Tähden suura)

1.

Kautta tähden, joka kalpenee taivaalla,

2.

suojelijanne ei erehdy eikä joudu harhaan;

3.

ei hän myöskään puhu omasta tahdostaan.

4.

Tämä on totisesti Jumalan ilmoitus, joka onhänelle ilmaistu.

5.

Herra, jolla on valtava voima, on opettanuthäntä.

6.

Hänen asemansa säilyi horjumattomana.

7.

Hän (Muhammed) oli taivaan korkeuksissa,

8.

ja sitten hän lähestyi Herraa ja painui alas,

9.

niin että hän oli kahden jousenkantamanetäisyydellä tai vielä lähempänäkin

10.

ja ilmaisi palvelijalleen sen, mitä ilmaisi.

11.

Ei hänen sydämensä keksinyt sitä, mitä hännäki.

12.

Miksi siis haluatte kiistellä hänen kanssaansiitä, mitä hän on nähnyt?

13.

Totisesti hän on nähnyt Hänet toisessakinilmestyksessä,

14.

lähellä etäisintä lootuspuuta,

15.

jonka vieressä on ikiasumusten puutarha,

16.

kun lootuspuun verhosi se, mikä kykeneeverhoamaan;

17.

katse ei harhaillut eikä pettänyt;

18.

totisesti hän näki suurimman Herransatunnusmerkeistä.

19.

Oletteko sitten ajatelleet al-Latia jaal~Uzzaa

20.

ja Manatia, kolmatta ja viimeistä?

21.

Kuuluvatko pojat teille ja Hänelle tyttäret?

22.

Mikä nurja jako!

23.

Nämä eivät ole muuta kuin nimiä, joita teolette antaneet heille, te ja esi~isänne, eikä Jumala ole lähettänytheille mitään valtuutta. He noudattavat vain arveluja ja viettiensäoikkuja, vaikka Jumala totisesti on lähettänyt heille johdatuksen.

24.

Vai tuleeko ihmisen saada kaikki, mitä hänhaluaa?

25.

Jumalan on kuitenkin kaikki mennyt ja tuleva.

26.

Kuinka monta sanansaattajahenkeä (enkeliä)onkaan taivaissa, joiden apu ei hyödytä ketään, ellei Jumala annasiihen lupaa sille, joka Häntä miellyttää ja johon Hän ontyytyväinen.

27.

Totisesti vain ne, jotka eivät usko tulevaanelämään, kutsuvat näitä enkeleitä naisten nimillä.

28.

Mutta heillä ei ole siitä mitään tietoa; heseuraavat vain arveluja, mutta arvelu ei totisesti kestä totuuteenverraten.

29.

Käänny siis pois siitä, joka kääntää selkänsäMeidän kehoituksellemme eikä tavoittele muuta kuin tämän maailmanelämää!

30.

Tähän kaikki heidän tietonsa tähtää.Totisesti Herrasi tietää parhaiten, kuka on eksynyt Hänen polultaan,ja Hän tietää parhaiten, kuka seuraa ohjausta.

31.

Jumalan on kaikki, mitä on taivaassa ja maanpäällä, jotta Hän saisi tuomita pahantekijät heidän tekojensa mukaanja palkita hyvyydellä niitä, jotka tekevät hyvää.

32.

Niille, jotka karttavat suuria syntejä jarikkomuksia, joskaan eivät pienempiä hairauksia, niille on totisestiHerrasi anteeksianto avara. Hän tiesi parhaanne, kun Hän loi teidätmaan tomusta ja kun lepäsitte äitinne kohdussa. Älkää siis julistakoomaa puhtauttanne. Hän tuntee parhaiten sen, joka pelkää Jumalaa.

33.

Oletko ajatellut ihmistä, joka kääntyy pois,

34.

antaa vähän ja on kovasydäminen?

35.

Onko hänellä tietoa salatusta, niin että hänvoi nähdä?

36.

Tai eikö hänelle ole ilmoitettu, mitä onMooseksen kirjoissa,

37.

ja kuinka Aabraham täytti käskyt?

38.

Tiedä, ettei kukaan kuormaa kantava kannatoisen taakkaa

39.

ja että ihmisen osalle ei tule muuta kuin se,mitä hän on tavoitellut,

40.

että hänen pyrkimyksensä saatetaanpäivänvaloon,

41.

että hänet sitten palkitaan täysin mitoin,

42.

että Herrassasi, on kaiken loppu,

43.

että Hän antaa ihmiselle hymyn ja itkun,

44.

että Hän antaa elämän ja kuoleman,

45.

että Hän on luonut molemmat sukupuolet -miehen ja naisen –

46.

istutetusta siemenestä,

47.

että Hänen huostassaan on tuleva kehitys,

48.

että Hän antaa rikkauden ja omaisuuden,

49.

että Hän on Siriuksen Herra,

50.

että Hän tuhosi muinaisen Aadin

51.

ja Tamuudin, jota Hän ei armahtanut

52.

ja Nooan kansan sitä ennen. Totisesti heolivat mitä jumalattomimpia ja syntisimpiä ihmisiä.

53.

Hän hajoitti kukistetut kaupungit

54.

ja peitti ne sillä, mikä peittää voi.

55.

Mitä Herrasi armolahjoja tahdot siis epäillä?

56.

Tämä (Muhammed) on entisten varoittajainkaltainen varoittaja.

57.

Tuleva loppu lähenee;

58.

kukaan paitsi Jumala ei voi sitä siirtää.

59.

Ihmettelettekö sitten näitä sanomia,

60.

nauratteko sensijaan että itkisitte,

61.

houkkioita kun olette?

62.

Kumartukaa sentähden Jumalan edessä japalvelkaa Häntä!