4. An-Nisa (Naisten suura)

1.

Ihmiset, pitäkää kunniassa Herraanne, joka onteidät luonut yhdestä hengestä ja hänestä luonut hänen puolisonsa janäistä molemmista antanut lukuisain miesten ja naisten levitämaailmaan. Pitäkää kunniassa Jumalaa, jonka nimessä toinentoiseltanne anotte ja vaaditte; myöskin kunnioittakaa verisiteitä(niitä kohtuja, jotka ovat kantaneet teidät). Katso, Jumala valvooja vartioi teidän elämäänne.

2.

Ja antakaa orvoille heidän omaisuutensa;älkää (holhoojina) vaihtako hyvää huonoksi älkääkä kuluttako heidänomaisuuttansa sekoittamalla sitä omaanne. Se olisi totisesti suurisynti.

3.

Jos pelkäätte, ett’ette voi menetelläoikeudenmukaisesti orpoja kohtaan, naikaa silloin ne naispuoliset(orpojen joukosta), joista pidätte, kaksi, kolme tai neljä, muttajos pelkäätte, ett’ ette voisi olla tasapuolisia noin useatakohtaan, niin naikaa vain yksi ainoa heistä tai niistä orjattarista,joita omistatte. Tämä on mukavin tapa välttää vääryyttä.

4.

Jättäkää suosiolla vaimoillennekin lahjaksiheidän myötäjäisensä , mutta jos he hyvästä tahdostaan luovuttavatteille jotakin takaisin, niin pitäkää se ilomielin hyvänänne.

5.

Älkää antako ymmärtämättömille alaikäisilleheidän omaisuuttansa, jonka Jumala on antanut hallittavaksenne, vaanelättäkää heitä sillä ja vaatettakaa heidät ja puhukaa heillesuosiollisesti.

6.

Ja seuratkaa orpojen (henkistä) kehitystä,kunnes he saavuttavat naimaiän, ja jos silloin havaitsette heidättervejärkisiksi, niin luovuttakaa heille itselleen heidänomaisuutensa. Varokaa tuhlaamasta sitä kevytmielisesti jahätiköiden, ennenkuin he ovat täysi-ikäisiä. Rikas (holhooja)jättäköön holhokkien omaisuuden käyttämättä, ja se, joka itse onköyhä, kuluttakoon siitä vain kohtuulliseksi harkitun osan. Kun teluovutatte heille heidän omaisuutensa, niin olkoot teillä todistajatläsnä. Jumala valvoo tarkasti tilien tekoa.

7.

Miehiset perijät saakoot osan siitä, mitävanhemmat ja lähimmät omaiset ovat jälkeensä jättäneet, janaispuolisetkin perilliset saakoot osan siitä, mitä vanhemmat jalähimmät omaiset ovat jättäneet, olkoon perintö vähäinen tai suuri -laki määrää siitä kullekin hänen osuutensa.

8.

Kun kaukaiset sukulaiset, orvot ja köyhätovat läsnä perinnönjaossa, niin antakaa heillekin jotain ja puhukaaheille ystävällisesti.

9.

Ja ne, jotka itse olisivat huolestuneita, josjättäisivät jälkeensä pieniä lapsia, varokoot (vääryydentekoaholhokeilleen), pelätkööt Jumalaa ja puhukoot mikä on totta.

10.

Ne, jotka vääryydellä nielevät orpojenomaisuuden, nielevät totisesti vain tulta vatsaansa, ja he tulevatHelvetin tulessa palamaan. 11. Jumala määrää lastenne suhteen:Miehinen perillinen saakoon yhtä paljon kuin kaksi naispuolistayhteensä, mutta jos näitä tyttölapsia on enemmän kuin kaksi, niinsaakoot he kaksi kolmattaosaa siitä, mitä vainaja on jälkeensäjättänyt, ja jos on yksi ainoa, saakoon hän puolet. Vainajanvanhemmat saakoot kumpikin kuudennen osan hänen jäämistöstään, joshäneltä jäi lapsia; mutta jos häneltä ei jäänyt lapsia, vaanvanhemmat yksin perivät hänet, niin saakoon äiti kolmannen osan, jajos hänellä (vainajalla) on veljiä, niin saakoon äiti kuudennenosan, kaikki tämä kuitenkin vasta senjälkeen, kuin testamentinmääräämät erät tai velka on vähennetty. Mitä tulee teidänvanhempiinne ja lapsiinne, niin ette voi tietää, kummat saattavatolla teille hyödyllisemmät. Kaikki tämä on Jumalan määräys; Jumalaon totisesti tietävä, viisas.

11.

Ne, jotka vääryydellä nielevät orpojenomaisuuden, nielevät totisesti vain tulta vatsaansa, ja he tulevatHelvetin tulessa palamaan. Jumala määrää lastenne suhteen: Miehinenperillinen saakoon yhtä paljon kuin kaksi naispuolista yhteensä,mutta jos näitä tyttölapsia on enemmän kuin kaksi, niin saakoot hekaksi kolmattaosaa siitä, mitä vainaja on jälkeensä jättänyt, ja joson yksi ainoa, saakoon hän puolet. Vainajan vanhemmat saakootkumpikin kuudennen osan hänen jäämistöstään, jos häneltä jäi lapsia;mutta jos häneltä ei jäänyt lapsia, vaan vanhemmat yksin periväthänet, niin saakoon äiti kolmannen osan, ja jos hänellä (vainajalla)on veljiä, niin saakoon äiti kuudennen osan, kaikki tämä kuitenkinvasta senjälkeen, kuin testamentin määräämät erät tai velka onvähennetty. Mitä tulee teidän vanhempiinne ja lapsiinne, niin ettevoi tietää, kummat saattavat olla teille hyödyllisemmät. Kaikki tämäon Jumalan määräys; Jumala on totisesti tietävä, viisas.

12.

Ja teille kuuluu puolet siitä, mitä vaimonneovat jälkeensä jättäneet, jollei heillä ole lapsia; mutta jos heilläon lapsia, tulee osallenne neljäs osa vaimojenne jäämistöstä,senjälkeen kuin heidän mahdolliset testamenttimääräyksensä ovattäytetyt tai velka on vähennetty. He (vaimot) saakoot puolestaanneljännen osan siitä, mitä te olette jälkeenne jättäneet, jolleiteiltä jää lapsia; mutta jos teiltä jää lapsia, niin tulee heidänosalleen kahdeksas osa teidän jäämistöstänne, senjälkeen kuintestamentin määräykset on täytetty tai velka on vähennetty. josmiehellä tai naisella, joka jättää perinnön jälkeensä (ei olevanhempia eikä lapsia, mutta) on veli tai sisar, niin saakootkumpikin kuudennen osan, senjälkeen kuin testamentin määräykset ontäytetty tai velka on vähennetty, loukkaamatta kenenkään oikeutta.Tämä on Jumalan säännös; katso, Jumala on tietävä, lempeä.

13.

Nämä ovat Jumalan asetukset. Sen, jokatottelee Jumalaa ja Hänen lähettilästään, Hän on päästävähuvitarhoihin, joissa purot solisevat ja jossa hän ikuisesti onviihtyvä, tämä on suuri autuus.

14.

Mutta sen, joka on tottelematon Jumalalle jaHänen lähettiläälleen ja rikkoo Hänen asetuksiaan, Hän on johdattavaTuleen, jossa hän iankaikkisesti on pysyvä; häntä odottaahäpeällinen rangaistus.

15.

Niitä teidän naisianne vastaan, jotka tekeväthuorin, on teidän kutsuttava joukostanne neljä todistajaa; jos hetodistavat heidät syyllisiksi, niin pitäkää heidät eristettyinäasunnoissanne, kunnes kuolema heidät korjaa tai Jumala osoittaaheitä varten jonkun muun mahdollisuuden (uuden lainsäädännönkautta).

16.

Sellaiseen häpeään syyllistyviä on kumpaakinrangaistava, mutta jos he katuvat ja tekevät parannuksen, niinjättäkää heidät rauhaan. Katso, Jumala on sääliväinen ja laupias.

17.

Sääliä riittää Jumalalta ainoastaan niille,jotka tekevät pahaa tietämättömyydessään, mutta sitten viipymättäkatuvat. Näitä on Jumala säälivä, sillä Jumala on tietävä, viisas.

18.

Mutta mitään armoa ei ole niille, jotkatekevät pahoja töitä aina siihen saakka, kunnes ovat kuolemaisillaanja silloin sanovat: »Nyt minä teen totisesti parannuksen», eikäniille, jotka kuolevat uskottomuudessa; heille Me olemme valmistanuttuskallisen rangaistuksen.

19.

Teidän, jotka uskotte, ei ole lupa ottaa(edesmenneiden sukulaistenne) naisilta, vastoin heidän tahtoaan,heidän perintöään, eikä estää heitä menemästä naimisiin toisenkanssa, ottaaksenne heiltä takaisin osan siitä, minkä olette heilleantaneet, paitsi jos he syyllistyvät ilmeiseen huoruuteen; vaankohdelkaa heitä hyväntahtoisesti. Jos tunnette vastenmielisyyttäheitä kohtaan, niin voi olla, että vastenmielisyytenne kohdistuukinsellaiseen henkilöön, johon Jumala on kätkenyt paljon hyvää.

20.

Jos haluatte ottaa (uuden) vaimon toisen(erottamanne) sijaan ja olette antaneet jälkimäiselle vaikkapasuurenkin rahasumman, niin älkää ottako mitään siitä takaisin.Kuinka anastaisittekaan sitä väärin syytöksin ja ilmeisesti syntiätehden?

21.

Ja kuinka voisittekaan anastaa sen, kunolette viettäneet läheistä yhdyselämää toistenne kanssa ja he(vaimonne) ovat saaneet teidän juhlalliset liittolupauksenne?

22.

Älkää naiko niitä naisia, jotka isänne ovatnaineet (ja hylänneet); poikkeus sallittakoon jo aikoja sittentapahtuneeseen nähden. Sellainen on totisesti irstasta jainhottavaa; se on oikeiden elämäntapojen turmelemista.

23.

Kiellettyjä teiltä ovat äitinne, tyttärenneja siskonne, sekä isän- että äidinpuoleiset tätinne,veljentyttärenne ja sisarentyttärenne, imettäjänne, jotka teitä ovatimettäneet, ja heidän tyttärensä, vaimojenne äidit ja tytärpuolenne,jotka ovat holhouksenne alaisia ja (aikoinaan) syntyneet vaimoista,joiden kanssa olette yhteydessä olleet – mutta jos ette ole olleetheidän kanssaan yhteydessä, niin ei teille lueta synniksi (naidatytärpuoli) – ja edelleen omaa vertanne olevien poikienne vaimot.Kielletty on myös naimisiin meno kahden sisaren kanssa samallakertaa – poikkeus on sallittu jo aikaa sitten tapahtuneeseen nähden.Katso, Jumala on pitkämielinen ja laupias.

24.

Samoin (ovat kielletyt teiltä) kaikki naidutnaiset lukuunottamatta niitä orjattaria, jotka ovat joutuneethaltuunne (oston tai sodan kautta). Nämä rajat on Jumala teillemäärännyt. Mutta kaikki, mitä tämä ei rajoita, on teille sallittua,joten voitte omaisuudellanne tavoitella muita naisia, elääksenneheidän kanssaan aviossa, harjoittamatta haureutta. Mutta teidän onannettava aviolahja niille, joilta etsitte yhdyselämän nautintoa.Siitä ei teille syntiä koidu, mitä ehkä yli velvollisuuden (s.o.aviolahjan) sovitte keskenänne; Jumala on kaikissa asioissa tietävä,viisas.

25.

Kenellä teistä ei ole varaa naida vartioitunakasvatettua uskovaista naista, ottakoon vaimokseen jonkun niistäuskovaisista palvelijattarista (orjattarista), jotka ovatvallassanne (heimonne keskuudessa), sillä Jumala tutkii parhaitenuskonne, ja te polveudutte toinen toisistanne. Naikaa heidätisäntiensä luvalla ja antakaa heille lahja sen mukaan, mikäkohtuullista on, ja heidän on elettävä kunniallisten naisten tavoin,niiden tavoin, jotka eivät harjoita haureutta julkisesti eivätkäomista rakastajaa salassa. Jos he, ollessaan naimisissa, rikkovathäpeällisesti avioliittoa vastaan, on heidän kärsittävä puolet siitärangaistuksesta, mikä on säädetty vartioituina kasvatetuillenaisille. Tämä on (sanottu) sille joukossanne, joka karttaapaheellisuutta; kuitenkin parempi olisi teille pidättyväisyys.Jumala on pitkämielinen ja laupias.

26.

Jumala tahtoo selittää tämän teille ja ohjatateidät niiden tielle, jotka ovat ennen teitä eläneet, ja armossaankääntyä teidän katuvaisten puoleen. Jumala on tietävä, viisas.

27.

Jumala tahtoo peittää teidät laupeudellaan,mutta ne, jotka seuraavat himojansa, tahtovat, että te kääntyisittekauas harhateille.

28.

Jumala tahtoo tehdä teidän taakkannehelpoksi, sillä ihminen on luotu heikoksi.

29.

Te, jotka uskotte, älkää kuluttako keskenänneomaisuuttanne turhuuksiin , paitsi jos (joku menettää sitä) jonkinliikeasian kautta, joka perustui keskinäiseen sopimukseen; älkääkäsurmaa tehkö . Jumala on totisesti laupias teitä kohtaan,

30.

mutta sen, joka näin tekee vihamielisyydessäja vääryydessä, Me olemme Tulessa polttava, sillä se on helppoaJumalalle.

31.

Jos kartatte raskaita syntejä, jotkaehdottomasti kielletään teiltä, niin Me pyyhimme pois teidän pahattekonne ja johdatamme teidät kunniaportista Paratiisiin.

32.

Älkää himoitko sellaista, johon nähden Jumalaon asettanut jotkut toisten suhteen korkeampaan asemaan. Miehilleriittäköön rikkautta siitä, mitä he ovat ansaitsemalla hankkineet,ja naisille siitä, mitä he ovat ansainneet. (Kadehtimatta toisianne)rukoilkaa (lahjoja) Jumalalta Hänen runsaudestaan.Katso, Jumala ontotisesti kaikkitietävä.

33.

Jokaisen kohdalta Me olemme määrännytperilliset sille,minkä vanhemmat ja lähimmät omaiset ovat jälkeensäjättäneet. Niille, joiden kanssa olette solmineet valallisen liiton,on teidän myös annettava heidän perintöosansa; Jumala on totisestikaiken todistaja.

34.

Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumalaon asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan, ja myöskinniiden suoritusten tähden, joita miesten on omaisuudestaan naistenhyväksi tehtävä. Hyveelliset naiset ovat alistuvaisia ja vaalivathuolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Jumala on kätkööntarkoittanut. Mitä niihin tulee, joiden puolelta kohtaatteuppiniskaisuutta, niin varoittakaa heitä, erottakaa heidätvuoteestanne ja kurittakaa heitä, mutta jos he silloin tottelevatteitä, niin älkää etsikö riitaa heidän kanssaan. Katso, Jumala onylevä ja suuri.

35.

jos pelkäätte välien rikkoutumista miehen javaimon kesken, niin lähettäkää (heidän luokseen) erotuomariksi jokumiehen suvusta ja toinen vaimon suvusta. Jos he toivovat sovintoa,niin Jumala saa aikaan yhteisymmärryksen heidän välillänsä; Jumalaon totisesti tietävä, viisas.

36.

Palvelkaa Jumalaa älkääkä mitään asettakoHänen rinnalleen. Kohdelkaa hyvin vanhempianne, samoin läheisiäomaisianne, orpoja ja köyhiä, naapuria, joka on teille sukua, janaapuria, joka ei ole teille sukua, matkakumppania, vaeltajaa jaorjia, jotka ovat vallassanne. Katso, Jumala ei rakasta niitä, jotkaovat väkivaltaisia ja kerskailevia,

37.

jotka ovat saitoja ja herättävät toisissakinahneutta sekä vaikenevat siitä, minkä Jumala on runsaudessaan heillesuonut. Jumalattomille olemme valmistanut häpeällisen rangaistuksen.

38.

Eikä niitäkään (Jumala rakasta), jotkauhraavat varojaan ulkokultaisuudessa ihmisten nähden, mutta eivätusko Jumalaan eivätkä Viimeiseen päivään. Kuka ottaa Saatanankumppanikseen, saa hänestä julman kumppanin.

39.

Mutta mitä (pelkoa) olisi niillä, jotkauskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään ja tuovat rehellisesti uhrinsiitä, mitä Jumala on heille suonut? Jumala tuntee heidät (kaikkinetöineen).

40.

Totisesti Jumala ei tee kenellekään vääryyttähitusenkaan vertaa, ja jos on olemassa hyvä työ, palkitsee Hän senkaksinkertaisesti ja antaa luonansa suuren korvauksen.

41.

Mutta kuinka käykään, kun Me tuomme esiintodistajan jokaisesta kansasta ja asetamme sinut, Muhammed,todistajaksi heitä vastaan?

42.

Sinä päivänä ne, jotka olivat uskottomia jatottelemattomia profeetalle, toivovat, että maa heidät peittäisi,eivätkä he pysty salaamaan mitään Jumalalta.

43.

Te, jotka uskotte, älkää käykö rukoilemaanollessanne humalassa, ennenkuin tiedätte mitä sanotte, älkääkätahraantuneina, ennenkuin olette peseytyneet, paitsi jos olettematkoilla. Jos olette sairaita tai matkalla tai tulette käymälästätai olette olleet yhteydessä naisten kanssa eikä teillä ole vettäsaatavissa, niin ottakaa hienoa, puhdasta hiekkaa ja hangatkaakasvonne ja kätenne sillä. Jumala on lempeä ja armahtava.

44.

Etkö ole huomannut, miten ne, jotka ovatsaaneet osan Pyhää kirjaa, kartuttavat harhauskoa ja soisivatteidänkin (muslimien) eksyvän oikealta tieltä.

45.

Mutta Jumala tuntee parhaiten teidänvihollisenne; ja Jumala on kyllin hyvä Suojelija, Jumala on kyllinhyvä Auttaja.

46.

Juutalaisuuteen taipuvien keskuudessa onsellaisia, jotka sekoittavat sanat pois niiden oikeasta yhteydestäja ääntäen niitä väärin parjaavat kielillään Uskoa (Islaamia)sanoen: »samicnaa wa casainaa» ja »ismac ghaira musmacin» ja»raacinaa» . Jos he sanoisivat »samicnaa wa atacnaa» ja »ismac» ja»unzurnaa» , niin olisi se heille parempi ja oikeampi, mutta Jumalaon kironnut heidät heidän uskottomuutenta tähden; ainoastaan harvatheistä ovat uskovaisia.

47.

Te jotka olette saaneet Pyhän kirjan, uskokaasiihen, mitä Me olemme ilmoittanut (Koraanissa) vahvistaen sen,minkä jo omistatte (Vanhan testamentin), (uskokaa) ennenkuin Mesynkennämme ja vääristämme teidän kasvojenne piirteet tai kiroammeteidät samoin kuin Me kirosimme sapatinrikkojat , sillä Jumalankäskyt käyvät varmasti täytäntöön.

48.

Totisesti Jumala ei anna anteeksi, ettäpalvellaan jotakuta Hänen vertaisenaan. Hän saattaa antaa anteeksi,kenelle tahtoo, muun kaiken paitsi tämän, sillä se, joka asettaaJumalalle vertaisia, tekee kauhean synnin.

49.

Etkö ole katsellut sellaisia, jotkatekeytyvät synnittömiksi? Ei, Jumala yksin vanhurskauttaa kenettahtoo, eikä heille tehdä hituistakaan vääryyttä.

50.

Katso, kuinka he keksivät valheita Jumalasta.Tämä itsessään on jo julkea synti.

51.

Etkö ole katsellut niitä (Arabianjuutalaisia), jotka ovat saaneet osan Pyhästä kirjasta? He uskovatDshibt- ja Taaguutepäjumaliin ja sanovat monijumalaisista: »Nämäovat paremmalla tiellä kuin uskovaiset (muslimit)».

52.

He ovat niitä, jotka Jumala on kironnut, jasille, jonka Jumala on kironnut, sinä et koskaan ole löytäväauttajaa.

53.

Olisiko heilläkin osansa (Messiaan)valtakunnassa? Silloin he eivät antaisi (siitä) ihmisille vähääkään.

54.

Tai kadehtivatko he ihmisiä siitä, mitäJumala runsaudessaan on heille suonut? Olemmehan Me lähettänytAabrahamin jälkeläisille Pyhän kirjan ja viisauden, vieläpä annoimmeheille mahtavan valtakunnan.

55.

Osa heistä otti sen vastaan uskoen, ja osaheistä suhtautui siihen epäuskoisesti. Helvetissä riittää tultaheidän palamistansa varten.

56.

Ne, jotka hylkivät Meidän ilmoitustamme,poltamme Me totisesti Tulessa. Niin usein kuin heidän ihonsakärventyy, annamme sen sijalle uuden, jotta he maistaisivat tuskaa,Jumala on totisesti mahtava ja viisas.

57.

Mutta ne, jotka uskovat ja tekevät hyviätöitä, päästämme Me huvitarhoihin, joissa purot solisevat, ja heviihtyvät siellä ikuisesti; siellä odottavat heitä puhtaat puolisot,ja Me sijoitamme heidät vilpoisiin varjopaikkoihin.

58.

Katso, Jumala käskee teidän palauttaa uskotunomaisuuden sen omistajalle ja tuomitsemaan rehellisesti, kuntuomitsette ihmisten kesken. Ihanaa on totisesti se, mihin Jumalateitä kutsuu; katso, Jumala on kuuleva, näkevä.

59.

Te, jotka uskotte, totelkaa Jumalaa jatotelkaa profeettaa ja niitä teidän keskuudessanne, joilla onarvovalta. jos kiistelette jostakin, niin alistakaa se Jumalan jaHänen lähettiläänsä ratkaistavaksi, jos todellakin uskotte Jumalaanja Viimeiseen päivään. Tämä on parasta teille ja edullisintakin.

60.

Etkö ole katsellut niitä, jotka väittävätuskovansa siihen, mikä on ilmoitettu sinulle ja mikä on ilmoitettuennen sinua? He haluavat (kiistellessään) vedotaTaaguut~epäjumalaan, vaikka heidät on velvoitettu luopumaan hänestä.Mutta Saatana tahtoo johdattaa heidät äärimmäiseen harhaan.

61.

Ja kun heille sanotaan: »Tulkaa tänne Jumalanilmoituksen ja profeetan eteen!» sinä näet ulkokultaisten kääntyvänpois heittäen sinulle niskojaan.

62.

Mutta kuinka käy, kun joku koettelemus paneeheidät ahtaalle heidän kättensä töiden tähden? Silloin he tulevatsinun luoksesi vannoen Jumalan kautta: »Emme muuta tavoitelleet kuinhyvää ja sopua.»

63.

He ovat niitä, joiden sydämen salat Jumalatuntee; sentähden vastusta heitä, ojenna heitä ja puhu heille selvääkieltä, joka tunkee heidän sielunsa lävitse.

64.

Siksihän Me lähetimme profeettoja, että heitäJumalan määräyksestä toteltaisiin; mutta jos he rikottuaan itseäänvastaan tulevat luoksesi ja rukoilevat Jumalalta armahdusta japrofeetalta auttavaa välitystä, niin he havaitsevat Jumalansääliväiseksi ja laupiaaksi.

65.

Ei, vannon Jumalasi kautta, ett’eivät he oletosiuskovaisia, ennenkuin ottavat sinut erotuomariksi keskinäisissäkiistoissaan tuntematta sisimmässään mielikarvautta sinunlangettamasi päätöksen johdosta ja täydellisesti alistuen.

66.

Jos Me olisimme antanut heille määräyksen:»Uhratkaa henkenne tai lähtekää kodeistanne!» ei monikaan olisi niintehnyt; jos he tekisivät sen, mitä heille on säädetty, niin olisi seheille parempi ja vahvistaisi heitä.

67.

ja silloin Me antaisimme totisesti heillesuuren palkinnon luonamme

68.

ja opastaisimme heidät varmasti oikealletielle.

69.

Ne jotka tottelevat Jumalaa ja Hänenlähettilästänsä, pääsevät niiden pariin, joille Jumala on osoittanutmielisuosionsa, nimittäin profeettojen, pyhimysten, marttyyrien javanhurskaiden luo; kuinka ihanaa on olla heidän seurassaan!

70.

Tämä on Jumalan suosion runsaus, ja Jumalanviisaus on riittävä.

71.

Te, jotka uskotte, varustautukaa sotaretkeävarten ja lähtekää liikkeelle osastoittain tai lähtekää kaikkiyhdessä.

72.

Katso, keskuudessanne on joku sellainenkin,joka vitkastelee, ja jos teille sattuu vastoinkäyminen, hän sanoo:»Jumala on kääntänyt kaiken minun parhaakseni, koska en ollutpaikalla heidän kanssaan.»

73.

Mutta jos Jumalan armo (s.o. voitto) tuleeteidän osaksenne, silloin hän varmasti huudahtaa (aivan kuin teolisitte vieroksuneet häntä): »Olisinpa päässyt heidän pariinsa,niin olisin perinyt suuren voiton.»

74.

Taistelkoot siis Jumalan retkellä ne, jotkatämän elämän hinnalla tavoittelevat tulevaa. Sille, joka taisteleeJumalan retkellä, kaatuupa hän tai voittaa, annamme Me jalonpalkinnon.

75.

Ja, kuinka olisittekaan taistelematta Jumalanasian puolesta ja niiden heikkojen miesten, naisten ja lastenpuolesta, jotka huutavat: »Herra, johda meidät pois tästäkaupungista , pois siinä asuvien sortajain luota, lähetä meillesuojelija, anna meille puolustaja!

76.

Uskovaiset taistelevat Jumalan asianpuolesta, ja ne jotka ovat uskottomia, taistelevat Taaguutin asianpuolesta; taistelkaa te siis Saatanan kannattajia vastaan. Saatanansotajuonet ovat hatarat.

77.

Etkö ole katsellut niitä, joille sanottiin:»Pitäkää kätenne loitolla , harjoittakaa rukoilemista ja antakaaalmuja.» Ja kun heidät sitten määrättiin taistelemaan, niin toisetheistä pelkäsivät ihmisiä yhtä paljon tai enemmän kuin Jumalaa jasanoivat: »Herramme, miksi olet määrännyt meidät taistelemaan? Miksiet anna meille lykkäystä vielä joksikin aikaa?» Sano (heille,Muhammed): »Tämän elämän lohtu on vähäinen, mutta tuleva elämä onparempi niille, jotka pelkäävät Jumalaa. Eikä teille tapahduhituistakan vääryyttä.

78.

Missä ikinä olettekin, on kuolema saavuttavateidät, vaikkapa asuisitte korkeissa torneissa.» Jos jokin onniheitä kohtaa, sanovat he: »Tämä tulee Jumalalta», mutta jos heillesattuu pahaa, sanovat he: »Tämä on sinusta lähtöisin (Muhammed).»Sano: »Kaikki tulee Jumalalta.» Mutta mikä vaivaa näitä ihmisiä,etteivät he ymmärrä tulkita tapahtumia?

79.

Kaikki hyvä, mikä osaksesi tulee (ihminen),tulee Jumalalta, ja kaikki paha, mikä sinua kohtaa, johtuu sinustaitsestäsi. Me olemme lähettänyt sinut (Muhammed) profeettanaihmisten luo; Jumala on kyllin riittävä todistaja.

80.

Se, joka tottelee profeettaa, totteleeJumalaa; mutta jos joku kääntyy pois, emme ole lähettänyt sinuasellaisia vartioimaan.

81.

He sanovat: »Olemme kuuliaisia», muttamentyään pois sinun luotasi hautovat muutamat heistä öisin päässäänaivan muuta, kuin mitä sinä sanot. Jumala merkitsee muistiin kaiken,mitä he punovat; käännä kasvosi pois heistä ja luota Jumalaan!Sinulle riittää Jumala puolustajaksi.

82.

Eivätkö he sitten syvenny Koraaniin? Jos seei olisi Jumalasta lähtöisin, niin he löytäisivät siitä lukuisiaristiriitaisuuksia.

83.

Ja kun heille tulee jokin tieto, jokaherättää turvallisuuden tai pelon tunteen, he suoraa päätälevittävät sitä, sen sijaan että alistaisivat sen profeetan janiiden (henkilöiden) tutkittavaksi, joilla on arvovaltaa; silloinarvostelukykyiset heidän joukossaan saisivat varman tiedon näiltä.Ilman Jumalan armoa ja laupeutta olisitte te, harvojalukuunottamatta, jo käyneet Saatanaa seuraamaan.

84.

Taistele siis, Muhammed, Jumalan asianpuolesta! Ainoastaan itsestäsi olet vastuussa. Kannustaoikeauskoisia! Ehkä Jumala lannistaa uskottomain mahdin. Jumala onmahtavin voimassa ja ankarin rangaistessa.

85.

Se, joka ryhtyy välittämään hyvässä asiassa,on saava osansa siitä, ja se, joka toimii välittäjänä pahassa,kantaa myös seuraukset siitä: katso, Jumala on kaikkivaltias.

86.

Kun teitä tervehditään (hyvällä)tervehdyksellä, niin tervehtikää takaisin vielä paremmalla taivastatkaa samalla. Katso, Jumala pitää lukua kaikesta.

87.

Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala. Hän ontotisesti kokoava teidät Ylösnousemuksen päivänä, siitä ei oleepäilystäkään. Kuka on totuudellisempi sanoissaan kuin Jumala?

88.

Miksi jakaudutte kahteen ryhmään, kun onkysymys teeskentelijöistä? Jumala on syössyt heidät epäuskoon heidäntekojensa tähden. Haluatteko taluttaa niitä, jotka Jumala oneksyttänyt? Sille, jonka Jumala on eksyttänyt, sinä et pysty tietälöytämään.

89.

He toivoisivat, että te tulisitteuskottomiksi, aivan kuin he itse ovat, ja siten heidänkaltaisikseen. Älkää ottako itsellenne ystäviä heidän joukostaan,ennenkuin he lähtevät kodeistaan Jumalan retkelle. Jos he palaavatentiseen vihamielisyyteensä, niin ottakaa heidät kiinni jasurmatkaa, missä heidät kohtaattekin, älkääkä ottako itsellennesuojelijaa tai auttajaa heidän joukostaan.

90.

Poikkeus tehdään niihin nähden, jotka etsivätturvaa joltakin teidän kanssanne liitossa olevalta heimolta taijotka ovat tulleet luoksenne, koska heidän sydämensä kieltää heitätaistelemasta teitä vastaan tai omaa kansaansa vastaan. Jos Jumalaolisi tahtonut, olisi Hän voinut antaa heille ylivoiman, ja heolisivat varmasti sotineet teitä vastaan; mutta jos he pysyvätloitolla teistä eivätkä taistele teitä vastaan, vaan tarjoavatteille rauhaa, niin ei Jumala salli teidän hyökkäävän heidänkimppuunsa.

91.

Te tulette tekemisiin toisten kanssa, jotkapyrkivät saavuttaman sekä teidän luottamuksenne että oman kansansaluottamuksen, mutta niin usein kuin heitä vietellään kapinaan,lankeavat he. Jolleivät he pysy loitolla, elleivät tarjoa teillerauhaa ja laske aseitaan, niin ottakaa heidät kiinni ja surmatkaa,missä hyvänsä heidät kohtaattekin, sillä näiden suhteen olemmeantanut teille täyden vallan.

92.

Uskovainen ei saa surmata toista uskovaista,jollei se ehkä tapahdu vahingossa. Jos joku vahingossa surmaauskovaisen, sovittakoon sen vapauttamalla yhden uskovaisen orjan jamaksamalla täyden henkisakon surmatun suvulle, jolleivät he häntäsiitä vapauta. Jos surmattu kuului viholliskansaan, mutta oliuskovainen, niin surmaaja sovittakoon sen vapauttamalla yhdenuskovaisen orjan. Jos hän kuului kansaan, jonka kanssa te oletteliitossa, sovittakoon surmaaja asian täydellä henkisakolla hänensuvulleen ja vapauttamalla yhden uskovaisen orjan. Se taas, jolla eiole varoja orjan lunastamiseen, paastotkoon kaksi kuukauttaperäkkäin. Tämä on Jumalan sovitus katumuksen kautta. Jumala ontietävä, viisas.

93.

Mutta sen palkka, joka tahallisesti surmaauskovaisen, on iankaikkisesta oleva Helvetti, sillä Jumala onvihastunut häneen, kironnut hänet ja valmistanut hänelle peloittavanrangaistuksen.

94.

Te uskovaiset, kun lähdette Jumalan retkelle,niin tehkää erotus (muslimien ja uskottomien välillä), jotta ettekenellekään, joka tervehtii teitä (sanalla ” Rauha”) sanoisi: Sinäet ole uskovainen, tahtoen saada hänen omaisuutensa . Jumalan luonaon saalista yllin kyllin. Sellaisia (kuin he nyt ovat) olette teennen olleet, mutta Jumala on ollut armollinen teitä kohtaan;noudattakaa siis erotusta (uskovan ja uskottoman välillä)! Jumalatotisesti aina tietää teidän tekonne.

95.

Ne uskovaisista, jotka (retken aikana)istuvat kotona, minkään vamman heitä siihen pakottamana, eivät tuletoisten vertaisiksi, jotka kilvoittelevat Jumalan retkellä pannenalttiiksi omaisuutensa ja henkensä. Jumala on korottanut ne, jotkapanevat omaisuutensa ja elämänsä vaaralle alttiiksi, arvossa niidenyläpuolelle, jotka kotona istuvat. Molemmille on Jumalalla hyviälupauksia, mutta ne, jotka taistelevat, on Jumala palkitsevarunsaasti yli niiden, jotka pysyvät paikoillaan.

96.

Hänellä on palkintojen arvoasteinaanteeksianto ja laupeus. Jumala on pitkämielinen ja laupias.

97.

Niiltä, joita enkelit korjaavat täältä pois,kun he ovat rikkoneet itseään vastaan, kysyvät he (enkelit)totisesti: »Mitä osaa te esititte?» He vastaavat: »Me olimmesorrettuja maan päällä». Silloin he sanovat: »Eikö Jumalan maa oletarpeeksi avara, jotta olisitte voineet siirtyä muualle?» Helvetti -mikä kauhea määränpää! – tulee asuinsijaksi näille,

98.

lukuunottamatta niitä miehiä, naisia jalapsia, jotka ovat todella heikkoja, eivätkä osaa suunnitella (pakoapois uskottomien parista) tai saada opastusta tiellä.

99.

Ehkä Jumala on säälivä heitä, sillä Jumala onlempeä ja pitkämielinen.

100.

Se joka siirtyy pois asuinsijoiltaan Jumalanasian vuoksi, on löytävä monta turvapaikkaa ja kaikkea yllinkyllinmaan päällä, ja jos sen, joka jättää kotinsa turvautuen Jumalaan jaHänen profeettaansa, yllättääkin kuolema, on hänen palkkansaJumalalla tallella: Jumala on armollinen ja laupias.

101.

Kun olette vaelluksella, ei teille luetasyyksi, jos lyhennätte rukoustanne pelätessänne uskottomanhyökkäävän kimppuunne; uskottomat ovat totisesti teidän ilmeisiävihollisianne.

102.

Ja kun sinä olet (Muhammed) heidänkeskuudessaan ja asetat heidät rukoilemaan, niin seisköön vain osa(rukoilemassa) sinun kanssasi, kuitenkin olkoot heillä aseetmukanaan. Ja kun he ovat tehneet kumarruksensa, siirtykööt hejälkijoukkoon, ja tulkoon toinen osasto, joka ei vielä olerukoillut, ja rukoilkoon sinun kanssasi; kuitenkin olkoot hevaruillaan ja pitäkööt aseensa saapuvilla. Ne, jotka ovatuskottomia, toivoisivat, ettette pitäisi huolta aseistanne jakuormastostanne, jotta he voisivat yhtäkkiä syöksyä päällenne, muttateille ei lueta syyksi, jos panette pois aseenne sateen teitärasittaessa tai sairaina ollessanne. Mutta noudattakaa yleensävarovaisuutta. Jumala on totisesti valmistanut uskottomillehäpeällisen rangaistuksen.

103.

Kun olette suorittaneet hartautenne, niinmuistelkaa Jumalaa sekä seisoessanne että istuessanne jamaatessanne. Ja kun olette turvassa, niin suorittakaa varsinaisetrukousmenot. Uskovaisille on totisesti säädetty rukoustoimituksetmäärättyinä hetkinä.

104.

Älkää hellittäkö uskottomien takaa-ajoa. Joste näette vaivaa, niin kärsivät hekin, kuten te kärsitte, ja tesitäpaitsi toivotte Jumalalta sitä, mistä heillä ei ole toivoa;niin, Jumala on tietävä, viisas.

105.

Me olemme ylhäältä antanut sinulle Pyhänkirjan, joka sisältää totuuden, jotta ihmisten kesken tuomitsisitsen mukaan, kuin Jumala on sinulle osoittanut. Älä ole kavalainpuolustaja,

106.

vaan pyydä Jumalalta anteeksiantoa. Jumala ontotisesti armahtava ja laupias.

107.

Äläkä puhu niiden puolesta, jotka itseäänpettävät. Jumala ei totisesti rakasta sitä, joka on petollinen jasyntinen.

108.

He kätkeytyvät ihmisiltä, mutta eivät voikätkeytyä Jumalalta; Hän on heidän luonaan, kun he öisin puhuvatsellaista, mikä ei Häntä miellytä, sillä Jumala piirittää kaikkiheidän tekonsa tiedollaan.

109.

Katso, te olette puolustelleet heitämaallisessa elämässä, mutta kuka on puhuva heidän puolestaan Jumalanedessä Ylösnousemuksen päivänä tai kuka on oleva heidänsuojelijansa?

110.

Se, joka tekee jotakin pahaa tai menetteleeväärin omaa sieluansa kohtaan ja sitten pyytää Jumalalta anteeksi,on huomaava Jumalan pitkämieliseksi ja laupiaaksi.

111.

Kuka ikinä tekee synnin, tekee sen ainoastaanitseänsä vastaan; Jumalahan on tietävä, viisas.

112.

Ja se, joka tekee vahingon tai synnin jasitten työntää syyn viattoman niskoille, kuormittaa itsensäpanettelulla ja ilmeisellä synnillä.

113.

Ja ilman Jumalan mielisuosiota ja laupeuttasinua kohtaan (Muhammed), olisivat muutamat heistä päätöksensämukaisesti eksyttäneet sinut, mutta he eksyttävät ainoastaan itsensäeivätkä vahingoita sinua vähääkään. Jumala on ojentanut sinullePyhän kirjan ja viisauden sekä opettanut sinulle sen, mitä ettietänyt, niin, Jumalan mielisuosio sinua kohtaan on ollut suuri.

114.

Useimmat heidän salaisista keskusteluistaaneivät sisällä mitään hyvää. Toisin on hänen laitansa, joka kehoittaaantamaan almuja, hyvää harjoittamaan tai sopua rakentamaan ihmistenkesken, sillä sille, joka näin tekee ikävöiden Jumalanmielisuosiota, annamme Me suuren palkinnon.

115.

Mutta sen, joka ryhtyy vastustamaanprofeettaa, senjälkeen kuin oikea tie on hänelle selvinnyt, jaseuraa jotakin muuta tietä kuin uskovaisten, annamme Me saavuttaa,mitä hän kääntyi tavoittelemaan. Me saatamme hänet Helvettiin; mikäkauhea määränpää!

116.

Totisesti, Jumala ei anna anteeksi, ettäjotakuta muuta Hänen rinnallaan jumaloidaan. Kaiken muun paitsitämän antaa Hän anteeksi kenelle tahtoo, sillä se, joka asettaajonkun Jumalan rinnalle, on eksynyt äärimmäiseen harhaan.

117.

Paitsi Häntä he rukoilevat epäjumalia,nimittäin naispuolisia, mutta siten he turvautuvat vainkapinalliseen Saatanaan,

118.

jonka Jumala on kironnut ja joka uhkasi:»Olen totisesti anastava määrätyn osan Sinun palvelijoistasi, olenjohdattava heidät harhaan

119.

ja herättävä heissä himoja; olen totisestikäskevä heitä (taikatarkoituksessa) leikkaamaan kotieläinten korviaja olen käskevä heitä pilaamaan Jumalan luomia.» Mutta se, jokaottaa Saatanan suojelijakseen Jumalan sijasta, hukuttaa sielunsailmeiseen kadotukseen.

120.

Hän antaa heille lupauksia ja synnyttääheissä himoja, mutta Saatana antaa ainoastaan petollisia lupauksia.

121.

Heidän olinpaikkansa on oleva Helvetti,eivätkä he löydä pääsyä sieltä.

122.

Mutta niiden, jotka uskovat ja tekevät hyviätöitä, Me annamme astua huvitarhoihin, joissa purot solisevat, jajoissa he iankaikkisesti viihtyvät. Tämä on Jumalan totinen lupaus,ja kuka voi olla totuudellisempi sanoissaan kuin Jumala?

123.

Tämä ei riipu teidän toivomuksistanne eikäniidenkään, jotka ovat Pyhän kirjan saaneet . Vaan se joka vääryyttätekee, saa pahan palkan, eikä hän löydä puolustajaa eikä auttajaaJumalaa vastaan.

124.

Mutta ne, jotka tekevät hyviä töitä, olkootpamiehiä tai naisia, ja jotka ovat uskovaisia, nämä astuvatParatiisiin eivätkä kärsi hituistakaan vääryyttä .

125.

Kenellä on parempi uskonto kuin sillä, jokakaikkinensa alistuu Jumalan tahtoon, tekee hyvää ja seuraavanhurskaan Aabrahamin oppia? Itse Jumala otti Aabrahaminystäväkseen.

126.

Jumalalle kuuluu kaikki taivaassa ja maanpäällä, ja Jumalalla on kaikki vallassaan.

127.

He kysyvät sinulta neuvoa naisten suhteen.Sano: »Jumala on ohjeensa antanut; heidän suhteensa teille luetaanPyhästä kirjasta määräyksiä orpotytöistä, joille ette anna sitä,mikä on heille asetettu, ja joita ette halua naidai , samoinkuinniistä lapsista, jotka ovat alaikäisiä, että nimittäin teidän onnoudatettava oikeutta orpoja kohtaan. Mitä hyvää teettekin, Jumalatietää sen totisesti.»

128.

Ja jos nainen pelkää miehensä pahoinpitelyätai hylkimistä, niin ei kummallekaan lueta synniksi, jos he hyvälläsopivat asian keskenään, sillä sovinto on paras. Mutta (miesten)mielet valtaa helposti ahneus. Jos teette hyvää ja pelkäätteJumalaa, niin Jumala totisesti tietää teidän tekonne.

129.

Ette koskaan kykene kohtelemaan kaikkiavaimojanne samalla tavalla, vaikka sitä hartaasti toivoisittekin.Älkää kuitenkaan kääntykö koko mieltymyksellänne yhtäänne, jättäentoisen itsekseen aivan kuin johonkin välitilaan. Jos teette hyvää jakartatte pahaa, niin Jumala on totisesti armollinen ja laupias.

130.

Mutta jos he (mies ja vaimo) eroavat, voiJumala antaa molemmille ylenmäärin rakkaudestaan, sillä Jumala onkaikkivaltias ja kaikkitietävä.

131.

Jumalalle kuuluu kaikki taivaassa ja maanpäällä. Me olemme määrännyt sekä niille, jotka ovat saaneet Pyhänkirjan ennen teitä, että teille itsellenne: »Antakaa kunniaJumalalle!» Mutta jos olette uskottomia, niin kuuluu Jumalalletotisesti kaikki taivaassa ja maan päällä; niin, Jumala on itsessäänrajaton, kaiken kunnian omistaja.

132.

Jumalalle kuuluu kaikki taivaassa ja maanpäällä, ja Jumala riittää teidän suojelijaksenne.

133.

Jos Hän tahtoo, voi Hän hävittää teidät,ihmiset, ja luoda toiset sijalle, sillä Jumalalla on sekinvallassaan.

134.

Jos joku toivoo palkkaa tässä elämässä, niinonhan Jumalan luona sekä tämän että tulevan elämän palkka; niin,Jumala on kuuleva, näkevä.

135.

Te uskovaiset, pysykää horjumatta totuudessa,todistajina Jumalan edessä silloinkin, kun se on haitaksi teilleitsellenne tai vanhemmillenne tai lähimmille omaisillenne. Olkoonpa(asia) rikkaan tai köyhän, Jumala on kumpaakin lähinnä. Älkäänoudattako intohimojanne, niin että luisutte pois totuudesta, silläjos kierrätte totuutta tai jätätte jotakin todistamatta, niin Jumalatotisesti tietää teidän tekonne.

136.

Te, jotka uskotte, uskokaa Jumalaan ja Hänenprofeettaansa, siihen Pyhään kirjaan, jonka Hän on hänelle ylhäältäantanut, ja siihen Pyhään kirjaan, jonka Hän ennen lähetti, silläse, joka kieltää Jumalan ja Hänen enkelinsä, Hänen antamansa Pyhätkirjoitukset ja Hänen profeettansa sekä Viimeisen päivän, onpitkälle eksynyt harhaan.

137.

Mitä taas tulee niihin, jotka ensin uskoivatja sitten luopuivat, ja taas kääntyivät, mutta sitten tulivatuskottomiksi ja lopulta paisuivat jumalattomuudessaan, ei Jumalatotisesti anna heille anteeksi eikä ohjaa heitä oikealle tielle.

138.

Vie kaksimielisille sanoma, että heitäodottaa tuskallinen rangaistus.

139.

Ne, jotka ottavat uskottomia ystävikseenuskovaisten asemesta, etsivätkö he heiltä kunniaa? Kaikki kunniahanon Jumalan hallussa.

140.

Hän on ilmoittanut teille (tässä) Pyhässäkirjassa: »Kun kuulette Jumalan tunnusmerkkejä kiellettävän japilkattavan, älkää istuko heidän kanssaan, ennenkuin he ehkäsiirtyvät puhumaan jostakin toisesta aiheesta.» Sillä muutenolisitte heidän kaltaisiaan. Jumala on totisesti kokoavaulkokultaiset ja uskottomat yhteen Helvettiin.

141.

Teidän suhteenne he vaanivat tilaisuutta, jajos saatte voiton Jumalan avulla, he sanovat: »Emmekö me ole teidänpuolellanne?» Jos taas uskottomilla on menestystä, he sanovat: »Eikömeillä ollut ylivoima, ja me kuitenkin suojelimme teitä uskovaisiavastaan?» Mutta Jumala on tuomitseva teidän välillänneYlösnousemuksen päivänä eikä Jumala totisesti ole koskaan antavauskottomille mitään menestystä uskovaisia vastaan.

142.

Katso, teeskentelijät koettavat pettääJumalaa, mutta juuri Hän pettää heidät. Kun he asettuvatrukoilemaan, he seisovat veltosti, tekeytyvät hurskaiksi ihmistensilmissä, mutta todellisuudessa vähän välittävät Jumalasta.

143.

Horjuessaan kahden tien välillä he eivätkuulu sinne eivätkä tänne. ja sille, jonka Jumala antaa eksyä, etsinä, Muhammed, ole löytävä pelastustietä.

144.

Te, jotka uskotte, älkää ottako uskottomiaystäviksenne uskovaisten sijasta! Tahdotteko siten antaa Jumalallekiistämättömän rankaisuvallan itseenne näihden?

145.

Teeskentelijät totisesti joutuvat Tulenpohjimmaiseen kuiluun, etkä sinä löydä heille ketään auttajaa,

146.

paitsi, jos he katuvat ja tekevätparannuksen, pitävät kiinni Jumalasta ja Jumalalle näyttävät uskonsavilpittömyyden. Nämä tulevat olemaan uskovaisten kanssa, jauskovaisille Jumala on antava suuren palkinnon.

147.

Mitä syytä olisi Jumalalla rangaista teitä,jos te olette kiitollisia ja uskotte (Häneen)? Jumala siunaa japalkitsee vähäiset teot ja tietää kaiken.

148.

Jumala ei rakasta sitä, että ihmisistälevitetään pahoja huhuja, paitsi milloin joku on kärsinyt vääryyttä;niin, Jumala on kuuleva, tietävä.

149.

Jos te jotakin hyvää ihmisistä ilmaisette taitoisten virheitä salaatte tai pahaa annatte anteeksi, niin on Jumalatotisesti sääliväinen ja mahtava.

150.

Ne, jotka kieltävät Jumalan ja hänenprofeettansa ja tekevät eron Jumalan lähettämien profeettain välilläsanoen: »Me uskomme eräisiin, mutta emme usko toisiin heistä» jakoettavat löytää keskitien,

151.

ne ovat todella uskottomia, ja uskottomilleMe olemme valmistanut häpeällisen rangaistuksen.

152.

Mutta niille, jotka uskovat Jumalaan ja Hänenlähettiläihinsä tekemättä mitään erotusta heidän välillään, Meolemme antava heidän palkkansa; niin, Jumala on armollinen jalaupias.

153.

Ne, jotka ovat saaneet Pyhän kirjan,vaativat, että sinä heille loihtisit Kirjan taivaasta, muttaMoosekselta vaativat he muinoin vielä enemmän ja sanoivat: »Annameidän silmillämme nähdä Jumala!» Ja salama iski heihin heidänjumalattomuutensa tähden. Sitten he valitsivat vasikanepäjumalakseen, huolimatta (Jumalan herruuden) selvistätodistuksista, jotka heidän osakseen olivat tulleet, mutta meannoimme heille anteeksi tämän ja annoimme Moosekselle avoimetvaltuudet.

154.

Ja (Siinain) vuoren kohotessa heidän ylitseenMe solmimme liiton ja sanoimme heille: »Astuessanne portistakaupunkiin kumartakaa maahan». Lisäksi sanoimme heille: »Alkäärikkoko sapattia!» ja otimme heiltä lujan vakuutuksen.

155.

Mutta Jumala hylkäsi heidät siksi, että herikkoivat liittonsa ja kielsivät Jumalan tunnusmerkit, surmasivatsyyttä profeetat ja sanoivat: »Meidän sydämemme ovatympärileikkaamattomat» – Jumala on sulkenut ne sinetillään heidänuskottomuutensa tähden, niin että vain harvat uskovat –

156.

ja siksi, etteivät he uskoneet (Jeesukseen),vaan levittivät kauhistuttavaa parjausta Mariasta

157.

157 ja sanoivat: »Me olemme totisestisurmanneet Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään -mutta he eivät olleet surmanneet eivätkä ristiinnaulinneet häntä,vaan siltä vain näytti heistä , ja ne, jotka siitä kiistelevät, ovatitsekin epätietoisia: heillä ei ollut varmaa tietoa, vaan hekehittelivät ainoastaan olettamuksia. Todellisuudessa he eivät olesurmanneet häntä (lopullisesti),

158.

vaan Jumala on ottanut hänet luokseen, silläJumala on mahtava ja viisas.

159.

Eikä Pyhän kirjan omaavien joukossa oleketään, jolla ei olisi oikeata uskoa häneen ennen kuolemaansa ,(muuten) Ylösnousemuksen päivänä hän on todistava heitä vastaan.

160.

ja juutalaisten jumalattomuuden tähden Meolemme kieltänyt heiltä eräitä hyviä ruokia, jotka ennen olivatheille sallittuja, ja tämän olemme tehnyt varsinkin siksi, että heestävät niin monia pääsemästä Jumalan tielle

161.

ja harjoittavat koronkiskomista, vaikka se onkielletty, ja käyttävät väärin toisten ihmisten omaisuutta; niin,uskottomille heidän joukossaan olemme valmistanut tuskallisenrangaistuksen.

162.

Mutta niille heistä , joilla onperusteelliset tiedot ja jotka uskovat siihen, mikä sinulle onilmoitettu, ja siihen, mikä on ennen sinua lähetetty, ja varsinkinniille, jotka hartaasti rukoilevat, antavat almuja, uskovat Jumalaanja Viimeiseen päivään, Me annamme suuren palkinnon.

163.

Me olemme totisesti antanut sinulleilmestykset, samoinkuin annoimme Nooalle ja profeetoille hänenjälkeensä; samoin Me olemme antanut ilmestyksiä Aabrahamille,Ismaelille, lisakille, Jaakobille, Israelin sukukunnille,Jeesukselle, Jobille, Joonalle, Aaronille ja Salomolle; Daavidilleolemme antanut Psalttarin.

164.

Toisista Jumalan lähettiläistä Me olemmesinulle maininnut, toisista emme ole sinulle maininnut: Mooseksenkanssa Jumala puhui itse henkilökohtaisesti.

165.

Oli profeettoja, jotka toivat ihmisilleilosanoman ja (toisia, jotka) varoittivat, jottei ihmisillä heidänlähettämisensä jälkeen olisi mitään veruketta Jumalaa vastaan;Jumala on, näet, mahtava ja viisas.

166.

Jumala itse todistaa sen, minkä Hän onsinulle ilmoittanut; Hän on ilmoittanut sen viisaudessaan. Samoinenkelit todistavat sen, ja Jumala riittää todistajaksi.

167.

Ne, jotka ovat uskottomia ja estelevät(muitakin) Jumalan tieltä, ovat totisesti menneet pitkälle harhaan.

168.

Niille, jotka ovat uskottomia ja tekevätvääryyttä, ei Jumala totisesti anna anteeksi eikä ohjaa heitä muulletielle

169.

kuin sille, joka päättyy Helvettiin, jossa heiäti pysyvät: ja tämä on helppoa Jumalalle.

170.

Ihmiset, nyt on profeetta tullut teidänluoksenne tuoden totuuden Herraltanne; uskokaa siis omaksihyödyksenne! Mutta jos ette usko, niin totisesti on sittenkinJumalan vallassa kaikki taivaassa ja maan päällä; katso, Jumala ontietävä, viisas.

171.

Te, joille on annettu Pyhä kirja, älkää menköliiallisuuksiin uskonnossanne älkääkä sanoko Jumalasta muuta kuintotta. Messias, Jeesus, Marian poika, on ainoastaan Jumalanprofeetta ja Hänen Marialle lähettämänsä Sana sekä Hänestä (hänenpäällensä) tullut Henki; uskokaa siis Jumalaan ja Hänenlähettiläisiinsä älkääkä sanoko: »Kolminaisuus!» Ei, lopettakaa(Kolminaisuudesta puhuminen) omaksi hyödyksenne! Jumala on yksiainoa Jumala. Luoksepääsemätön on Hänen majesteettiutensa, jottaHänellä soveltuisi olemaan poika. Hänelle kuuluu kaikki taivaassa jamaan päällä; Jumala yksin riittää Suojelijaksi.

172.

Messias ei koskaan ylenkatso osaansa: ollaJumalan palvelija, eivätkä sitä tee enkelitkään, jotka saavatlähestyä Häntä. Mutta ne, jotka ylenkatsovat Hänen palvelemisensa jaovat röyhkeitä, Hän on kaikki kokoava eteensä.

173.

ja silloin niille, jotka uskovat ja tekeväthyviä töitä, Hän on antava täyden palkan, lisäten vielä heillesulasta suosiostaan, mutta mitä niihin tulee, jotka ylenkatsoivatHänet ja olivat röyhkeitä, niin Hän rankaisee heitä tuskallisellarangaistuksella,

174.

eivätkä he löydä ketään suojelijaa eikäauttajaa Jumalaa vastaan.

175.

Ihmiset, nyt on osaksenne tullut todistusHerraltanne. ja Me olemme lähettänyt kirkkaan valon luoksenne.

176.

Mitä niihin tulee, jotka uskovat Jumalaan jalujasti kiintyvät Häneen, niin Hän on sulkeva heidät laupeuteensa jasuosioonsa ja ohjaava heidät luokseen oikeata tietä.

177.

He pyytävät sinulta lähempiä ohjeita(perinnönjakoon). Sano: »Jumala on määritellyt suhteenne etäisempiinsukulaisiinne. Jos mies kuolee lapsetonna, mutta hänellä on sisar,niin on sisar saava puolet hänen jäämistöstään; samoin olisi hänperinyt sisarensa, jollei tällä olisi ollut lasta; mutta jos sisariaon kaksi, niin he perivät kaksi kolmattaosaa hänen jäämistöstään, jajos sisaruksia on kumpaakin sukupuolta, on mies saava yhtä paljonkuin kaksi naista. Jumala saattaa teille tämän selväksi, jotta ettevirheitä tekisi, katso, Jumala on kaikkitietävä.