49. Al-Hujuraat (Sisähuoneidensuura)

1.

Te, jotka uskotte, älkää estäkö Jumalan jaHänen sananjulistajansa läsnäoloa, vaan pitäkää huolivelvollisuudestanne Jumalaa kohtaan. Totisesti, Jumala on kuuleva,tietävä.

2.

Te, jotka uskotte, älkää korottako ääntänneprofeetan äänen yli älkääkä puhuko hänelle niin äänekkäästi, kuinpuhutte toinen toisillenne, jotta tekojanne ei huomaamattannetehtäisi tyhjiksi.

3.

Totisesti ne, jotka alentavat äänensä Jumalansananjulistajan edessä, ovat niitä, joiden sydäntä Jumala onkoetellut pahan vastustamisessa; he saavat anteeksiannon ja suurenpalkinnon.

4.

Useimmat niistä, jotka kutsuvat sinua poissisähuoneista, ovat totisesti ymmärrystä vailla.

5.

Ja jos he odottaisivat kärsivällisesti siksi,kunnes sinä tulet heidän luokseen, olisi se varmasti heille parempi;niin, Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.

6.

Te uskovaiset, jos jumalaton ihminen tuleeluoksenne tuoden jonkin sanoman, niin tutkikaa sitä tarkoin, ettettetietämättänne vahingoittaisi ihmisiä ja sitten saisi katua, mitäolette tehneet.

7.

Tietäkää, että keskuudessanne on Jumalansananjulistaja! Jos hän tottelisi teitä monessa asiassa, tetotisesti joutuisitte ahdinkoon, mutta Jumala on tehnyt uskon teillerakkaaksi ja saattanut sen sydämissänne ihanaksi. Hän on myös tehnytteille epäuskon, rikkomuksen ja tottelemattomuuden inhottavaksi,nämä ovat oikean tien seuraajia

8.

Jumalan armosta ja suosiosta; Jumalan ontieto, viisaus.

9.

Ja jos kaksi uskovaisten ryhmää joutuuriitaan, tehkää sovinto heidän välilleen. Mutta jos toinen niistämenettelee väärin toista kohtaan, taistelkaa väärintekijää vastaansiksi, kunnes hän jälleen mukautuu Jumalan käskyyn; jos hän taipuutähän, tehkää heidän välillään oikeudenmukainen sovinto ja toimikaatasapuolisesti. Totisesti, Jumala rakastaa niitä, jotka noudattavatoikeutta.

10.

Uskovaiset ovat veljiä; tehkää sentähdensovinto veljienne kanssa ja huolehtikaa velvollisuudestanne Jumalaakohtaan, jotta armo tulisi osaksenne.

11.

Te, jotka uskotte, älkää antako ihmistennauraa toisilleen, olkoonpa, että he ovat näitä parempia; älköötnaiset naurako toisille naisille, vaikka olisivatkin parempia kuinnämä. Älkää etsikö vikoja toisistanne älkääkä kutsuko toisiannepilkkanimillä. Kurjaa on joutua huonoon huutoon, uskon omaksumisenjälkeen, ja ne, jotka eivät käänny, ovat jumalattomia.

12.

Te, jotka uskotte, karttakaa pahoja luuloja,sillä epäileminen on totisesti joissakin tapauksissa synti. Älkäävakoilko älkääkä panetelko toisianne! Haluaako joku teistä syödäkuolleen veljensä lihaa? Sitä kyllä inhoatte. Huolehtikaavelvollisuuksistanne Jumalaa kohtaan! Jumala on armahtavainen jalaupias.

13.

Ihmiset, Me olemme totisesti luonut teidätmiehestä ja naisesta ja jakanut teidät heimoihin ja sukuihin, jottatuntisitte toinen toisenne. Arvokkain teistä Jumalan tykönä on se,joka parhaiten pitää huolen velvollisuudestaan. Jumala on totisestitietävä, tajuava.

14.

Erämaan asukkaat sanovat: »Me uskomme»; sano:»Te ette usko, vaan sanotte: ‘Alistumme’, mutta usko ei ole vielävoittanut sydämiänne. Kuitenkin, jos te tottelette Jumalaa ja Hänensananjulistajaansa, Hän ei ota teoistanne mitään pois. Totisesti onJumala anteeksiantava ja laupias.»

15.

Uskovaisia ovat vain ne, jotka uskovatJumalaan ja Hänen sananjulistajaansa eivätkä epäile, vaan panevatalttiiksi omaisuutensa ja henkensä ponnistellessaan Jumalan tiellä;nämä ovat vanhurskaita.

16.

Sano: »Tekö saatatte Jumalan tietoonuskontonne, vaikka Jumala tietää kaiken, mitä on taivaassa ja maanpäällä? Jumala on kaikkitietävä.»

17.

He luulevat saattavansa sinut kiitollisuudenvelkaan kääntymällä muslimeiksi. Sano: »Älkää sitoko minuavelvoituksiin islaamillanne. Ei, pikemmin olette te velkaa Jumalallesiitä, että Hän ohjaa teidät uskoon, jos rakastatte totuutta.»

18.

Jumala tuntee totisesti näkymättömät asiattaivaassa ja maan päällä; Jumala näkee, mitä te teette.