48. Al-Fath (Voiton suura)

1.

Totisesti olemme antanut sinulle ilmeisenvoiton,

2.

jotta Jumala antaisi sinulle anteeksisyntisi, sekä ne, jotka ovat ennen tehdyt, että ne, jotka ovatjäljellä, ja saattaisi armonsa täydelliseksi sinua kohtaan sekäjohtaisi sinut oikealle tielle,

3.

ja jotta Jumala voisi antaa sinulle mahtavaaapuaan.

4.

Hän se lähetti rauhan uskovien sydämiin,jotta heidän uskonsa lisääntyisi – Jumalan ovat taivaitten ja maansotajoukot, niin, Jumalan on tieto ja viisaus,

5.

jotta Hän antaisi uskovain miesten ja naistenpäästä paratiisiin, jonka kautta joet virtaavat, ja asua sielläikuisesti, ja poistaisi heiltä heidän pahat tekonsa. Tämä on suuriautuus Jumalan luona.

6.

Ja jotta Hän kurittaisi ulkokullatut ja moniajumalia palvelevat, sekä miehet että naiset, ne, joilla on huonojaajatuksia Jumalasta. Heidän käy huonosti; Jumalan viha on heidänpäällään, Hän on kironnut heidät ja valmistanut heitä vartenhelvetin. Kurja on se kokoontumispaikka.

7.

Jumalalle kuuluvat sotajoukot taivaassa jamaan päällä. Jumala on mahtava, viisas.

8.

Olemme totisesti lähettänyt sinuttodistajana, hyvän sanoman viejänä ja varoittajana,

9.

jotta uskoisitte Jumalaan ja Hänensananjulistajaansa, tukisitte ja kunnioittaisitte häntä sekäjulistaisitte Hänen kiitostaan aamuin ja illoin.

10.

Totisesti, ne, jotka vannovat uskollisuuttasinulle, vannovat vain uskollisuutta Jumalalle. Jumalan käsi onheidän kättensä yllä. Sentähden, jos joku rikkoo valansa, hän rikkoosen vain oman sielunsa vahingoksi, mutta joka täyttää sen, mitä onsopinut Jumalan kanssa, sille Hän antaa suuren palkinnon.

11.

Ne erämaan asukkaat, jotka jäivät retkestäjälkeen, sanovat sinulle: »Omaisuutemme ja perheemme pidättivätmeidät työssä, pyydä siis puolestamme anteeksi». He puhuvatkielellään sellaista, mitä ei ole heidän sydämessään. Sano: »Kukavoi torjua pois teistä mitään Jumalan päätöstä, joko Hän sittentahtoo vahingoittaa teitä tai tehdä teille hyvää?» Ei, Jumalalla ontieto teoistanne.

12.

Niin, te luulitte, että sananjulistaja jauskovat eivät milloinkaan palaisi omiensa luo, ja tämä ajatus oliteille mieleinen, mutta te ajattelitte pahasti ja te oletteperikatoon tuomittu kansa.

13.

Jos joku ei usko Jumalaan ja Hänensananjulistajaansa, Me olemme totisesti epäuskoisia varten varannutpolttavan tulen.

14.

Jumalan on valta taivaassa ja maan päällä.Hän armahtaa ja rankaisee ketä tahtoo; niin, Jumala onanteeksiantava, armollinen.

15.

Jälkeen jäävät sanovat, kun te lähdetteretkelle saalista ottamaan: »Antakaa meidän seurata teitä.» Hetahtovat muuttaa Jumalan sanan. Sano: »Ette suinkaan saa seuratameitä; niin on Jumala sanonut.» Mutta he sanovat: »Ei, te kadehdittemeitä.» Heillä on vain vähän ymmärrystä.

16.

Sano jälkeen jääneille erämaan asukkaille:»Teidät kutsutaan pian taisteluun kansaa vastaan, jonka urhoollisuuson suuri; te taistelette heitä vastaan siksi kunnes he alistuvat.Jos te tottelette, Jumala antaa teille hyvän palkan, mutta joskäännytte pois, kuten ennen, Hän kurittaa teitä tuskallisellarangaistuksella.»

17.

Mutta syytön on, joka sokeuden, rampuuden taisairauden tähden jää kotiin; ja jos joku on kuuliainen Jumalalle jaHänen sananjulistajalleen, Hän ottaa hänet paratiisiinsa, jossavirrat ovat vuolaat, mutta sitä, joka kääntyy pois, Hän rankaiseetuskallisella kurituksella.

18.

Totisesti oli Jumala tyytyväinen uskoviin,kun he vannoivat sinulle uskollisuutta puun alla; Hän tiesi, mitäoli heidän sydämissään, ja lähetti heille rauhan sekä palkitsiheidät pikaisella voitolla

19.

ja runsaalla saaliilla, jonka he ottivat.Jumala on mahtava, viisas.

20.

Jumala lupasi teille paljon saalista, jotatulisitte ottamaan, sitten Hän antoi tätä pikaisesti teille japidätti teistä ihmisten kädet; tämän Hän teki, jotta se olisi merkkiuskoville ja jotta Hän johtaisi teitä oikealla polulla.

21.

Muutakin saalista, jota vielä ette olevoineet saada, Jumala on varannut; totisesti, Jumala on kaikkivoipa.

22.

Jos ne, jotka eivät usko, olisivattaistelleet teitä vastaan, he varmasti olisivat peräytyneet, jasitten heillä ei olisi ollut ketään suojelijaa eikä auttajaa.

23.

Sellainen on Jumalan käsky, jota on todellanoudatettu jo aikaisemminkin, etkä sinä ole löytävä Jumalan käskyätoiseksi muuttuneena.

24.

Hän pidätti heidän kätensä teistä ja teidänkätenne heistä Mekan laaksossa annettuaan teille voiton heistä;niin, Jumala näkee, mitä teette.

25.

Juuri he eivät uskoneet, vaan pidättivätteidät pyhästä temppelistä sekä uhrista, joka oli estetty saapumastamääräpaikkaansa; ellei heidän joukossaan olisi ollut uskovia miehiäja naisia, jotka te tietämättömyydessänne olisitte saattaneettallata jalkoihinne ja näin tahtomattanne tehdä itsenne syypäiksirikokseen, emme olisi pidättänyt kättänne heistä. Näin tapahtui,jotta Jumala saattaisi sulkea armoonsa kenet tahtoo. Jos he olisivatolleet kaukana hajallaan toisistansa, Me olisimme totisestikurittanut epäuskoisia heidän joukossaan tuskallisellarangaistuksella.

26.

Ne, jotka eivät uskoneet, kantoivatsydämissään tietämättömyyden ynseyttä, mutta Jumala lähetti rauhansasananjulistajalleen ja uskoville ja käski heitä pitämään sanansa jakarttamaan pahaa, mihin he olivat oikeutettuja ja soveliaita. Jumalaon kaikkitietävä.

27.

Jumala on antanut sananjulistajansa näyntäyttyä. Te tulette varmasti astumaan sisään pyhään temppeliin, josJumala niin tahtoo, turvassa, pää ajettuna ja hiukset leikattuina,pelkoa tuntematta, sillä Hän tietää, mitä te ette tiedä, ja niin onHän hankkinut teille pikaisen voiton.

28.

Hän lähetti sananjulistajansa, mukanaanohjeet ja totuuden uskonto, saattamaan tämän voittoon kaikkienmuiden uskontojen rinnalla; niin, Jumala on pätevä todistaja.

29.

Muhammed on Jumalan sananjulistaja, ja ne,jotka ovat hänen kanssaan, ovat järkähtämättömiä uskottomille, muttalaupiaita toisiaan kohtaan. Sinä olet näkevä heidän kumartuvan japolvistuvan, anoen armoa ja suosiota Jumalalta, ja heillä onmerkkejä kasvoissaan paljosta maahan kumartamisesta. Niin kuvataanheitä Toorassa. Ja evankeliumissa he ovat kuin siemenkylvö, mikätyöntää esiin vesojaan ja sitten voimistuttaa niitä, niin että netulevat vahvoiksi ja ovat lujasti kiinni varsissa ilahduttaenkylvömiehiä, jotta se ärsyttäisi epäuskoisia. Jumala on luvannutniille, jotka uskovat ja tekevät hyvää, anteeksiannon ja suurenpalkinnon.