47. Muhammad (Muhammadin suura)

1.

Jotka eivät usko, vaan kääntyvät pois Jumalantieltä, niiden teot Hän tekee tyhjäksi.

2.

Mutta jotka tekevät hyvää ja uskovat sen,mitä Muhammedille on ilmoitettu, joka on heidän Herraltaan saatutotuus, heidän pahat tekonsa Hän pyyhkii pois ja parantaa heidänasemansa.

3.

Näin käy siksi, että epäuskoiset seuraavatvalheen jälkiä ja uskovaiset noudattavat totuutta, joka tulee heidänHerraltaan. Näin Jumala asettaa ihmisille esikuvia.

4.

Kun siis kohtaatte taistelussa uskottomat,niin nujertakaa heiltä niskat, niin että voitatte heidät! Sittenottakaa heidät vangiksi ja jälkeenpäin joko suosiollisestivapauttakaa heidät tai antakaa heidän lunastaa itsensä vapaiksi, kunsota on päättynyt! Niin on oleva. Jos Jumala olisi tahtonut, olisiHän varmasti voinut kostaa heille, mutta näin Hän tahtoo koetellateitä toistenne avulla. Jotka saavat surmansa Jumalan tiellä, heidäntekojensa ei Hän millään muotoa salli raueta tyhjiin.

5.

Hän ohjaa heitä ja parantaa heidän asemansa,

6.

sekä antaa heidän päästä paratiisiin, jonkaHän on tehnyt heille tunnetuksi.

7.

Jos uskovaiset autatte Jumalan asiaa, Hänauttaa teitä ja tukee askeleitanne.

8.

Mutta niitä, jotka ovat epäuskoisia, odottaatuho, ja Hän tekee tyhjäksi heidän työnsä.

9.

Näin tapahtuu sentähden, että heylenkatsoivat Jumalan ilmoituksia, ja niin Hän antaa heidäntekojensa raueta tyhjiin.

10.

Eivätkö he ole matkanneet ympäri maata janähneet, minkälaisen lopun saivat ne, jotka elivät ennen heitä?Jumala saattoi heidät perikatoon, ja uskottomilla on oleva samakohtalo.

11.

Näin tapahtuu, koska Jumala on uskoviensuojelija ja koska uskottomilla ei ole ketään suojelijaa.

12.

Totisesti antaa Jumala niiden, jotka uskovatja tekevät hyvää, käydä sisälle paratiisiin, jonka kautta joetvirtaavat, mutta ne, jotka ovat epäuskoisia ja nauttivat ja syövätkuin elukat, heidän olinpaikkansa on tuli.

13.

Miten monta kaupunkia olemmekaan tuhonnut,kaupunkeja, jotka olivat mahtavampia kuin se, joka on karkoittanutsinut, eikä niillä ollut ketään auttajaa.

14.

Onko se, joka on saanut selvän todistuksenHerraltaan niiden kaltainen, joille pahat tekonsa ovat ihanat jajotka noudattavat alhaisia halujaan.

15.

Tällainen on kuvaus paratiisista, joka onluvattu niille, jotka karttavat pahaa: siellä on virtoja, joidenvesi ei samene, maitovirtoja, joiden maku ei muutu, viinivirtoja,suloisia juoda, ja kirkkaita hunajavirtoja. Ne, jotka siellä asuvat,saavat Herraltaan kaikenlaisia hedelmiä ja anteeksiannon. Ovatko heniinkuin ne, joilla on asuntona tuli ja jotka saavat juoda kiehuvaavettä, niin että se raastaa rikki heidän sisuksensa?

16.

Jotkut näistä tosin yrittävät kuunnellasinua, mutta kun he lähtevät luotasi, he sanovat niille, jotka ovatsaaneet tiedon: »Mitä uutta hän sanoi?» Näiden sydämen Jumala onpaaduttanut, ja he seuraavat alhaisia himojaan.

17.

Mutta niille, jotka seuraavat oikeatasuuntaa, Hän tuo johdatustaan runsaammin ja antaa heillevarjeluksensa.

18.

Mitä muuta epäuskoiset siis odottavat, kuinettä hetki tulisi heille äkkiä? Nyt ovat todella sen enteet jotulleet, mutta mitä apua heillä on kehoituksesta, kun hetki ontullut?

19.

Tiedä siis, ettei ole muuta jumalaa kuinJumala, ja pyydä anteeksiantoa synneistä itsellesi ja uskovillemiehille ja naisille. Jumala tuntee paikan, mihin palaatte ja missäasuntonne on oleva.

20.

Uskovaiset sanovat: »Miksi ei ole yhtäänsuuraa ilmoitettu?» Mutta kun selkeä suura ilmoitetaan ja siinämainitaan taistelu, näet kuinka ne, joiden sydämessä on sairaus,katsovat sinuun niinkuin se, jonka valtaa kuoleman uupumus. Voiheitä silloin!

21.

Kuuliaisuus ja lempeä sana sopisi heilleparemmin; mutta kun asia on päätöksessä, olisi heille totisestiparempi, jos he pysyisivät Jumalalle uskollisina.

22.

Mutta jos teillä olisi valta, tekisittevarmasti ilkitöitä ja katkoisitte sukulaisuussiteenne.

23.

Nämä Jumala on kironnut ja saattanutkuuroiksi sekä sokaissut heidän silmänsä.

24.

Eivätkö he siis tutkistele Koraania? Eivät,heidän sydämensä ovat lukitut.

25.

Niille, jotka palaavat entiselleen senjälkeen, kun selvä johdatus on heille annettu, on saatana totisestitehnyt sen helpoksi asiaksi, ja Hän antaa heille vapaat kädet.

26.

Sillä he sanovat salaa niille, jotkaylenkatsovat Jumalan ilmoituksia: »Me tahdomme totella teitäjoissakin asioissa.» Mutta Jumala tuntee heidän salaisuutensa.

27.

Mutta kuinka käy, kun enkelit tuovat heillekuoleman käskyn, lyöden heitä kasvoihin ja selkään?

28.

Sillä he noudattavat sitä, mikä ei miellytäJumalaa, vaan on Hänen tahtoaan vastaan; siksi Hän on tehnyttyhjäksi heidän tekonsa.

29.

Vai ajattelevatko ne, joiden sydämessä onsairaus, että Jumala ei tuo ilmi heidän ilkitöitään?

30.

Ja jos Me tahtoisimme, niin olisimme voinutasettaa niin, että olisit totisesti tuntenut heidättuntomerkeistään; ja totisesti sinä voit tuntea heidät puheestaan;niin, Jumala tuntee tekonne.

31.

Totisesti koettelemme teitä siksi, kunnesolemme oppinut tuntemaan teistä ne, jotka ovat urhoollisia jakestäviä, koettelemme, kunnes asianne on Meille ilmeinen.

32.

Totisesti, ne, jotka eivät usko, vaankääntyvät pois Jumalan tieltä vastustaen sananjulistajaa, sitten kunjohdatus on heille ilmoitettu, ne eivät voi vahingoittaa Jumalaamillään tavoin, mutta Hän tekee tyhjäksi heidän tekonsa.

33.

Te, jotka uskotte, totelkaa Jumalaa, olkaakuuliaisia sananjulistajalle älkääkä saattako tekojanne raukeamaan!

34.

Totisesti ne, jotka eivät usko, vaanhylkäävät Jumalan tien, kuolevat, koska he ovat epäuskoisia, eikäJumala anna heille mitään anteeksi.

35.

Älkää siis olko heikkoja anoen rauhaa, silläte olette voitolla ja Jumala on kanssanne. Hän ei tee tekojannemitättömiksi.

36.

Maallinen elämä on vain turhaa ilvettä jaleikkiä, mutta jos te uskotte ja kartatte pahaa, Hän antaa teillepalkkanne eikä kysy teiltä mitään tavaraa.

37.

Jos Hän vaatisi teiltä sitä, te olisitteitaria ja Hän saattaisi pahuutenne ilmi.

38.

Katso, te kuulutte niihin, jotka ovatkutsutut uhraamaan varojansa Jumalan asian edistämiseksi, muttateidän joukossanne on kitsaita; ja jos joku on kitsas, se on vainhänen oman sielunsa vahingoksi. Jumalalta ei mitään puutu, mutta tetarvitsette Häntä, ja jos te käännytte pois, asettaa hän sijaannetoisia, jotka eivät ole niinkuin te.