46. Al-Ahqaf (Hiekkakunnaiden suura)

1.

Ylistetty, kunnian Jumala.

2.

Pyhän Kirjan ilmoitus on saatu Jumalalta,mahtavalta, viisaalta.

3.

Me olemme luonut taivaat ja maan ja mitäniiden välillä on vain totuudessa ja määrätyksi ajaksi, mutta ne,jotka ovat epäuskoisia, kääntyvät pois saamistaan varoituksista.

4.

Sano: »Oletteko ajatelleet niitä, joitaavuksenne huudatte Jumalan sijasta? Osoittakaa minulle, kuinkasuuren osan ne ovat luoneet maasta! Tai onko heillä osuuttataivaisiin? Tuokaa minulle kirja, joka on ilmoitettu ennen tätä, tairippeitä tiedosta, jos rakastatte totuutta!»

5.

Kuka erehtyy enemmän kuin se, joka Jumalanasemesta kutsuu niitä, jotka eivät ennen ylösnousemuksen päiväävastaa hänelle eivätkä huoli hänen kutsustaan?

6.

Ja kun ihmiset kootaan yhteen, tulee heistänäiden vihamiehiä ja he kieltävät näiden palvoneen heitä.

7.

Ja vaikka tunnusmerkkimme selvästi luetaanheille, väittävät epäuskoiset totuudesta, kun se tulee heidänosakseen: »Tämä on selvää noituutta.»

8.

Tai he sanovat: »Hän on keksinyt sen». Sano:»Jos minä olen keksinyt sen, ette te voi enää auttaa minua Jumalanedessä. Hän tietää parhaiten, mitä olette siitä uskotelleet. Hän onpätevä todistaja minun ja teidän asiassanne; niin, Hän antaaanteeksi ja on armollinen.

9.

Sano: »Minä en ole sananjulistajistaensimmäinen enkä tiedä, mitä tulee tapahtumaan minulle tai teille;minä noudatan vain sitä, mikä on ilmoitettu minulle, ja olen vainjulkinen varoittaja.»

10.

Sano: »Oletteko ajatelleet, että se tuleeJumalalta ja että te ette usko siihen, mutta eräs todistaja Israelinlasten joukosta on todistanut sen oikeaksi; hän uskoi, mutta teolette ylpeitä.» Totisesti, Jumala ei kaitse jumalatonta kansaa.

11.

Epäuskoiset sanovat uskovaisista: »Joskoraanissa olisi ollut jotakin hyvää, eivät he sen omaksumisessaolisi päässeet meistä edelle», ja koska he eivät tahdo antaa senohjata itseään oikeaan, he sanovat: »Se sisältää vain vanhojavalhetaruja.»

12.

Ennen sitä oli jo Mooseksen kirja oppaana jaarmonosoituksena, ja tämä kirja vahvistaa sen arabian kielellä,varoitukseksi niille, jotka tekevät vääryyttä, ja hyvänä sanomananiille, joiden teot ovat hyviä.

13.

Totisesti niillä, jotka sanovat: »Jumala onHerramme» ja pysyvät oikealla tiellä, ei ole pelkoa eikä heidäntarvitse murehtia.

14.

Heistä tulee paratiisin asukkaita ikuisiksiajoiksi palkaksi siitä, mitä he tekivät.

15.

Me olemme myös käskenyt ihmisen tehdä hyväävanhemmilleen; hänen äitinsä on kantanut hänet tuskalla jasynnyttänyt hänet kivulla, ja kantaminen ja vieroittaminen kestääkolmekymmentä kuukautta; ja kun hän saavuttaa kypsyysiän ja täyttääneljäkymmentä vuotta, hän sanoo: »Herra, suo minun olla kiitollinensiitä armosta, jota olet osoittanut minulle ja vanhemmilleni, suoettä pystyisin hyviin tekoihin, jotka miellyttävät Sinua, ja sallikaiken koitua jälkeläisteni parhaaksi; totisesti, minä turvaanSinuun ja kuulun Sinun alamaisiisi.»

16.

Näiltä vastaanotamme parhaan, mitä he ovattehneet, ja annamme anteeksi heidän pahat tekonsa, koska he kuuluvatparatiisin asukkaisiin sen vanhurskaan lupauksen mukaan, mikä heilleon annettu.

17.

Mutta jos joku sanoo vanhemmilleen: »Häpeäteille! Kuinka lupaatte minulle, että minut herätetään henkiin, kunjo muut sukupolvet ovat kuolleet ennen minua?» niin että he kumpikinhuutavat Jumalalta apua: »Voi sinua! Usko, Jumalan lupaus ontotisesti varma» ja hän vastaa: »Nämä ovat vain muinaistaruja»,

18.

niin juuri tällaiset ovat niitä, joidensuhteen on käynyt toteen ennustus dzinneistä ja ihmispolvista, jotkaovat kuolleet jo ennen heitä; totisesti ovat he tuhon omat.

19.

Jokaista varten on olemassa eri asteita, ainasen mukaan, mitä he ovat tehneet, jotta minä saattaisin maksaaheille täyden palkan teoistaan, ilman että kukaan kärsisi vääryyttä.

20.

Sinä päivänä, jolloin epäuskoiset saatetaantulen eteen, kuuluu sana: »Te tuhlasitte kaiken hyvän maallisessaelämässänne, nauttien siitä lyhyen ajan, mutta tänään palkitaanteidät masentavalla kurituksella, sentähden että olitte ilman syytäylpeitä maan päällä ja teitte syntiä.

21.

Muistakaa Aadin veljeä, kun hän varoittikansaansa hiekkakunnailla – ja varoittajia on totisesti ollut sekäennen häntä että hänen jälkeensä – sanoen: »Älkää palvelko ketäänmuuta kuin Jumalaa! Totisesti pelkään puolestanne kauhun päivänrangaistusta.»

22.

He vastasivat: »Oletko tullut luoksemmekääntääksesi meidät pois jumalistamme? Näytä sitten meille se, millämeitä peloittelet, jos olet niitä, jotka pysyvät totuudessa.»

23.

Silloin hän sanoi: »Vain Jumalalla on tieto,ja minä julistan teille sanomaa, mikä on lähetetty mukanani, muttahuomaan, että olette ymmärtämätöntä kansaa.»

24.

Ja kun he näkivät pilven ilmestyvän taivaalleja lähestyvän heidän laaksojaan, he sanoivat: »Se on pilvi, jokaantaa meille sadetta.» – »Ei, se on se, mitä te halusitte jouduttaa,tuulenpuuska, joka tuo mukanaan tuskallisen rangaistuksen

25.

ja joka hävittää kaiken Herran käskystä.» Janiin ei heistä seuraavana aamuna näkynyt muuta kuin heidänasumuksensa; näin Me palkitsemme syntisiä ihmisiä.

26.

Tosiaan Me annoimme heille vallan, jota emmeole antanut teille, ja Me annoimme heille kuulon, näön ja sydämen,mutta heidän korvansa, silmänsä ja sydämensä eivät hyödyttäneetheitä vähääkään, koska he kielsivät Jumalan ilmoitukset, ja se, mitähe pilkkasivat, kohtasi heidät.

27.

Olemme todella hävittänyt ympärillänne olevatkaupungit, ja Me uudistamme ilmoituksemme, jotta he kääntyisivät.

28.

Mutta miksi eivät heitä sitten auttaneet ne,joita he pitivät Jumalan ohella jumalina ja välimiehinä? Ei, he ovatpettäneet heidät; tämä oli heidän valheensa ja väärennyksensä.

29.

Ja kun Me ohjasimme osan dzinneistä sinunluoksesi kuulemaan Koraania, sanoivat he tultuaan paikalle:»Kuunnelkaa tarkasti!» ja kun se oli lopussa, palasivat he kansansaluo varoittamaan sitä.

30.

He sanoivat: »Kansalaisemme, me olemmekuulleet Kirjaa, joka on ilmoitettu Mooseksen jälkeen ja jokavahvistaa sen, mitä oli ennen, johtaen totuuteen ja oikealle tielle.

31.

Kansalaisemme, ottakaa vastaan jumalallinenkutsuja ja uskokaa Häneen, niin Hän antaa teille syntinne anteeksija suojelee teidät tuskallisesta rangaistuksesta.»

32.

Sillä ne, jotka eivät ota vastaan Jumalanlähettilästä, eivät löydä maan päältä pakopaikkaa eikä heillä hänensijastaan ole ketään suojelijaa. Nämä ovat selvästi harhaanjohdettuja.

33.

Eivätkö he ole ottaneet huomioon sitä, ettäJumala, joka loi taivaat ja maan eikä väsynyt niitä luodessaan, voiantaa kuolleille elämän? Niin, Hän on totisesti kaikkivoipa.

34.

Sinä päivänä, jolloin epäuskoiset viedääntulen eteen, kysytään: »Eikö kaikki ollut totta?» He vastaavat:»Kyllä, Herramme nimeen.» Silloin Hän sanoo: »Maistakaa siisrangaistustanne, koska olitte epäuskoisia!»

35.

Kestäkää siis kärsivällisinä, niinkuinsananjulistajat kestivät, älkääkä kiirehtikö heidän tuomiotaan! Sinäpäivänä, jolloin he näkevät, mitä heille on luvattu, heistä tuntuusiltä, kuin he eivät olisi odottaneet kauemmin kuin yhden tunninpäivästä. Riittäköön tämä varoitukseksi. Pitäisikö muitten tullatuhotuiksi kuin syntisten ihmisten?