45. Al-Jathiya (Polvistumisensuura)

1.

Ylistetty, kunnian Jumala!

2.

Kirjoituksen on ilmoittanut Jumala, mahtava,viisas.

3.

Totisesti on taivaassa ja maan päällämerkkejä uskoville.

4.

Teidän oma luomisenne ja eläimet, joita Hänlevittää ympäri maata, ovat tunnusmerkkejä ihmisille, joilla onvarmuus.

5.

Yön ja päivän vaihtelu, sade, jonka Jumalalähettää pilvistä ja jolla Hän virvoittaa kuihtuneen maan, sekätuulten vaihtelut ovat tunnusmerkkejä ihmisille, joilla onymmärrystä.

6.

Nämä ovat Jumalan tunnusmerkkejä, jotka Meilmoitamme sinulle totuudessa, mutta mihin sanomaan uskoisivat heJumalan ja Hänen ilmoitustensa jälkeen?

7.

Voi kaikkia syntisiä valehtelijoita,

8.

jotka kuulevat Jumalan ilmoituksetlausuttavan itselleen, mutta sitten ylpeydessään paatuvat eivätkäole niitä kuulevinaan! Julista siis heille sanoma tuskallisestarangaistuksesta!

9.

Ja kun he saavat kuulla jonkinilmoituksistamme, tekevät he siitä pilkkaa; nämä tulevat saamaanhäpeällisen rangaistuksen.

10.

Heidän edessään on helvetti, ja siellä heitäei lainkaan hyödytä se, mitä he ovat itselleen hankkineet, eivätkäne, joita he Jumalan sijaan ottivat suojelijoikseen. Heitä odottaahirveä rangaistus.

11.

Tämä on oikea johdatus, ja niillä, jotkakieltävät Herransa ilmoitukset, on oleva tuskallinen rangaistus.

12.

Jumala saattoi meren palvelemaan teitä, niinettä alukset purjehtivat sitä myöten Hänen käskynsä mukaan, jotta teetsisitte Hänen armoaan ja antaisitte Hänelle kiitoksen.

13.

Hän on myös tehnyt alamaiseksenne kaiken,mitä on taivaissa ja maan päällä: totisesti on tässä tunnusmerkkejäihmisille jotka ajattelevat.

14.

Sano uskoville, että he antaisivat anteeksiniille, jotka eivät pelkää Jumalan päivää, jolloin Hän palkitseeihmiset heidän ansioittensa mukaan.

15.

Jos joku tekee hyvää, koituu se hänen omansielunsa parhaaksi, ja jos joku tekee pahaa, tulee siitä hänelleitselleen vahinkoa; sitten saatetaan teidät takaisin Herranne tykö.

16.

Totisesti annoimme Israelin lapsille PyhänKirjan, viisauden ja profeetankutsumuksen, jakelimme heille hyvyyttäja asetimme heidät muiden kansojen edelle.

17.

Me annoimme heille myös selvät todistukset,ja he olivat erimielisiä ja toisille kateellisia vasta päästyäänosallisiksi tiedosta; totisesti Herrasi on tuomitseva heidätylösnousemuksen päivänä siitä, mistä he kiistelivät.

18.

Sitten annoimme sinun seurata määrättyäsuuntaa; noudata siis sitä äläkä niiden alhaisia toiveita, jotkaovat tietoa vailla!

19.

Totisesti he eivät hyödytä sinua vähintäkäänJumalan edessä; jumalattomat ovat toistensa ystäviä, mutta Jumala onniiden ystävä, jotka karttavat pahaa.

20.

Nämä ovat selviä todisteita ihmisille,opastus ja armo niille, joilla on varmuus.

21.

Luulevatko ne, jotka ovat tehneet pahojatöitä, että kohtelen heitä samoin kuin niitä, jotka uskovat jatekevät hyviä töitä, ja että elämä ja kuolema heille tulee olemaansamanlainen? Kehno on heidän arvostelunsa.

22.

Jumala loi taivaat ja maan totuuttanoudattaen, niin että jokainen sielu palkittaisiin ansionsa mukaanja ettei kenellekään tehtäisi vääryyttä.

23.

Mitä ajattelet ihmisestä, joka pitää alhaistahaluaan jumalanaan ja jonka Jumala tietäen antaa harhautua, jonkakorvat ja sydämen Hän sinetöi ja jonka silmät Hän peittää verholla?Kuka voi ohjata häntä paitsi Jumala? Ettekö siis tahdo noudattaakehoitusta?

24.

He sanovat myös: »Ei ole olemassa muuta kuintämä maallinen elämämme; me elämme ja kuolemme, ja mikään muu kuinaika ei hävitä meitä.» Mutta siitä heillä ei ole mitään tietoa, heainoastaan lausuvat arveluja.

25.

Ja kun selvät ilmoituksemme sanellaan heille,on heidän vastaväitteinänsä vain tämä: »Herättäkää meille isämmetakaisin, jos puhutte totta!»

26.

Sano: »Jumala antaa teille elämän, sittenlähettää Hän teille kuoleman ja sitten kokoaa Hän teidätylösnousemuksen päivänä. Tämä on varma, mutta useimmilla ihmisilläei ole siitä tietoa.»

27.

Jumalan on valta taivaassa ja maan päällä, jasinä päivänä, jolloin hetki tulee, sinä päivänä hukkuvat ne, jotkaharjoittavat vääryyttä.

28.

Sinä saat nähdä kaikkien kansojen notkistavanpolvensa; jokainen kansa kutsutaan pyhän kirjansa ääreen. »Tänäpäivänä saatte palkan siitä, mitä olette tehneet.

29.

Tämä Meidän Kirjamme sanoo teistä totuuden;totisesti, Me kirjoitimme tekonne muistiin.»

30.

Mitä tulee niihin, jotka uskoivat ja tekiväthyviä töitä, ne heidän Herransa sulkee armoonsa; tämä on ylinautuus.

31.

Mitä taas tulee niihin, jotka eivät uskoneet,niin »eikö Minun ilmoituksiani ole luettu teille? Mutta te olitteylpeitä, niin, te olitte syntisiä ihmisiä.»

32.

Ja kun sanottiin: »Jumalan lupaus ontotisesti vanhurskas eikä tuomionhetkestä ole epäilystä», sanoittete: »Me emme tiedä, millainen hetki se on; me emme luule senkoittavan, sillä se on vain ennakkoluuloa, eikä meillä ole siitälainkaan varmuutta.»

33.

Mutta paha, mitä he ovat tehneet, tuleeheille selväksi, ja se, mitä he pilkkasivat, on kohdistuva heihinitseensä.

34.

Ja heille sanotaan: »Tänään Me hylkäämmeteidät, niinkuin te olitte välinpitämättömiä tämän päiväntulemisesta. Teidän olinpaikkanne on tuli, ja siellä teillä ei oleketään auttajaa.

35.

Näin käy sentähden, että te piditte Jumalanilmoituksia pilkkana ja että maallinen elämä on houkutellut teidätharhaan.» Mutta tuona päivänä ei heitä vapahdeta eikä heilleosoiteta lempeyttä.

36.

Jumalalle kuuluu kaikki kiitos, taivaittenHerralle, maan Herralle, maailmojen Herralle!

37.

Hänen on kunnia taivaassa ja maan päällä: Hänon mahtava, viisas.