43. Az-Zukhruf (Koreuden suura)

1.

Ylistetty olkoon kunnian Jumala.

2.

Pitäkää arvossa Kirjoitus, joka ilmituototuuden.

3.

Totisesti olemme tehnyt siitä arabialaisenKoraanin, jotta ymmärtäisitte.

4.

Ja se on totisesti ylevä ja viisautta täynnäniinkuin alkuperäinen Kirjoitus Meidän luonamme.

5.

Pitääkö Meidän kokonaan luopua muistuttamastateitä sentähden, että olette syntistä kansaa?

6.

Kuinka monta profeettaa olemmekaan lähettänytihmisille ennen muinoin!

7.

Mutta yksikään profeetta ei käynyt heidänluonaan saamatta osakseen pilkkaa.

8.

Silloin tuhosimme ne, jotka olivat nykyisiämahtavammat, mutta se, miten kävi ihmisille ennen vanhaan, kuuluumenneisyyteen.

9.

Jos kysyt heiltä, kuka on luonut taivaat jamaan, he vastaavat varmasti: »Mahtava, ainoa tietävä on luonut ne.»

10.

Hän, joka loi maan teille olinpaikaksi jaraivasi sen kamaralle tiet voidaksenne kulkea oikeaan,

11.

Hän, joka lähettää pilvistä vettä määränmukaan, niin että Me sillä herätämme kuolleen maan eloon – näinteidätkin herätetään –

12.

ja Hän, joka loi kaikki parittain ja hankkiteille laivat ja kotieläimet matkataksenne niiden avulla,

13.

voidaksenne turvallisesti istua niidenselässä ja sitten muistaa Herranne armoa, kun niillä kuljette, jasanoa: »Kunnia olkoon Hänelle, joka saattoi tämän alamaisuuteemme;me emme siihen kyenneet,

14.

Mutta Herramme luokse on meidän totisestipalattava.»

15.

Ja he määräävät Hänelle vain osan Hänenpalvelijoistaan; totisesti, ihminen on selvästi kiittämätön.

16.

Onko Hän ottanut luomistaan olennoistatyttäret itselleen ja mieluummin antanut teille pojat?

17.

Ja kun joku heistä saa tiedon sellaisenlapsen syntymästä, minkä katsotaan armolliselle Jumalalle kuuluvan,tummuvat hänen kasvonsa vihasta.

18.

Jumalalleko sellainen lapsi, joka kasvaakoreudessa eikä kiistan tullen saa selvää sanaa suustaan?

19.

He tekevät myös enkeleistä, niistä, jotkaovat laupiaan Jumalan palvelijoita, naisolentoja. Olivatko he edessilminnäkijöinä, kun loimme nämä enkelit? Heidän todistuksensakirjoitetaan muistiin, ja heitä tullaan kuulustamaan.

20.

He sanovat myös: »Jos laupias Jumala olisitahtonut, me emme olisi milloinkaan palvelleet niitä.» Heillä ei oletästä mitään tietoa; he vain valehtelevat,

21.

vai olemmeko Me antanut heille mitäänKirjoitusta sitä ennen, niin että he voivat pitää siitä kiinni?

22.

Ei, he sanovat: »Olemme nähneet isiemmekulkevan määrättyä suuntaa, ja totisesti me olemme seuranneet heidänjälkiään.»

23.

Niin emme myöskään ennen sinua saattanutlähettää varoittajaa mihinkään kaupunkiin suruttomien sanomatta:»Varmasti olemme nähneet isäimme käyneen määrättyä suuntaa, jatotisesti me kuljemme heidän jäljissään.»

24.

Varoittaja sanoi: »Entäpä jos antaisin teilleparemman opastajan kuin se, jota isienne näitte seuranneen?» Hesanoivat: »Totisesti emme usko siihen sanomaan, mikä on lähetettysinun mukanasi.»

25.

Silloin määräsimme heille koston, ja katso,minkälainen oli kieltäjäin loppu!

26.

Aabraham sanoi isälleen ja kansalleen:»Totisesti tahdon olla vapaa kaikesta mitä te jumaloitte,

27.

paitsi Hänestä, joka minut on luonut, sillätotisesti, Hän johtaa minua.»

28.

Ja tästä hän teki säännön jälkeläisilleen,jotta he kääntyisivät.

29.

Niin annoin heidän ja heidän isiensä nauttiaelämästä, kunnes totuus ja sananjulistaja, joka vahvisti totuuden,tulivat heidän luokseen.

30.

Mutta kun totuus tuli heidän luokseen, hesanoivat: »Tämä on taikuutta, totisesti, emme usko siihen.»

31.

He sanoivat myös: »Miksi ei tätä Koraania oleilmoitettu johtomiehille kummassakaan kaupungissa?»

32.

Jakelevatko he Herrasi armoa? Me jaammeheille elantonsa maallisessa elämässä ja Me olemme korottanut heistämuutamia arvossa toisten yläpuolelle, jotta toiset eläisivättoisille alamaisina, mutta Herrasi armo on parempi kuin se, mitä hekokoavat.

33.

Elleivät kaikki ihmiset olisi olleet kuinyksi ainoa kansa, Me olisimme antanut niille, jotka eivät uskolaupiaaseen Jumalaan, hopeasta katot heidän asumuksiinsa ja portaat,joita he nousevat,

34.

ovet heidän taloihinsa ja vuoteet, joille helaskeutuvat lepäämään,

35.

ja kultaiset koristeet; mutta kaikki nämäovat vain maallisen elämän tarpeita, ja tämänjälkeinen elämä Herrasiluona on varattu vain niille, jotka karttavat pahaa.

36.

Sille, joka hylkää laupiaan Jumalanmuistutuksen, Me annamme saatanan seuralaiseksi.

37.

Tämä totisesti saattaa heidät harhaanpolulta. Mutta he luulevat, että heitä ohjataan oikeaa tietä,

38.

kunnes joku heistä tulee Meidän tykömme jasanoo: »Ah, olisimmepa olleet toisistamme yhtä kaukana kuin itä jalänsi!» Mikä katala seuralainen!

39.

Ja koska teitte väärin, teitä ei tuonapäivänä hyödytä se, että muitakin osallistuu rangaistukseenne.

40.

Voitko saada kuurot kuulemaan tai ohjatasokeita ja kokonaan eksyneitä?

41.

Mutta vaikka otamme sinut pois, annammekuitenkin koston kohdata heitä;

42.

mieluummin Me totisesti tahdomme näyttääsinulle, mitä olemme heille luvannut, sillä totisesti, Meillä onkaikki valta heihin.

43.

Pidä sentähden kiinni siitä, mikä sinulle onilmoitettu. Olet varmasti oikealla tiellä.

44.

Se on totisesti sinulle ja kansallesikehoitus, ja teidän on tehtävä siitä pian tili.

45.

Kysy myös niiltä sananjulistajilta, jotkalähetimme ennen sinua, olemmeko milloinkaan määrännyt palvelemaanmuita jumalia kuin Armahtajaa.

46.

Totisesti olemme lähettänyt Mooseksen viemäänilmoitustamme faraolle ja hänen päälliköillensä, ja hän sanoi:»Totisesti, olen maailmojen Herran julistaja.»

47.

Mutta kun hän tuli heidän luokseen tuomaantunnusmerkkejämme, katso, he nauroivat niille.

48.

Ja Me näytimme heille tunnustekoja toinentoistaan suurempia, ja Me yllätimme heidät kurituksella, jotta hekääntyisivät.

49.

Mutta he sanoivat: »Noita, huuda Herraasiavuksemme, niinkuin Hän on sopinut kanssasi; me kuljemme varmastioikeata tietä.»

50.

Mutta kun Me otimme heidän päältäänkurituksen, katso, he rikkoivat lupauksensa.

51.

Ja farao julisti kansalleen: »Kansani, eikövalta Egyptissä kuulu minulle? Niin myös nämä virrat, jotkavirtaavat alueellani? Ettekö huomaa?

52.

Olen parempi kuin tämä mies, joka onviheliäinen raukka ja tuskin osaa selvästi puhua.

53.

Miksi ei hänelle ole annettu kultaisiarannerenkaita? Ja miksi ei hänen mukanaan ole tullut enkeleitä?»

54.

Näin yllytti hän kansaansa epäuskoon, ja hetottelivat häntä; he olivat totisesti syntistä kansaa.

55.

Koska he nostattivat vihamme, kostimme heilleja hukutimme heidät kaikki veteen.

56.

Ja asetimme heidät varoitukseksi jaesimerkiksi myöhemmille sukupolville.

57.

Kun Marian poika asetettiin esikuvaksi, nostikansasi siitä melun,

58.

ja he sanoivat: »Mikä on parempi, meidänjumalamme vai hän? » Tämän he sanoivat sinulle vain saadakseenaikaan väittelyn; niin, he olivat riidanhaluista kansaa.

59.

Hän oli vain palvelija, jolle Me osoitimmearmoamme ja jonka Me asetimme esikuvaksi Israelin lapsille.

60.

Ja jos Me tahtoisimme, voisimme luodajoukostanne enkeleitä seuraajiksenne maan päälle.

61.

Hän on totisesti merkki hetkestä; älkää siisepäilkö sitä, vaan seuratkaa minua. Tämä on oikea tie.

62.

Älkää antako saatanan estää teitä; hän ontotisesti ilmeinen vihollisenne.

63.

Kun Jeesus tuli selvin todistuksin, hänsanoi: » Olen tullut luoksenne ja tuonut teille viisaudenselvittääkseni teille osan siitä, mistä olette eri mieltä. Pitäkääsiis huoli velvollisuudestanne Jumalaa kohtaan ja totelkaa minua.

64.

Totisesti on Jumala minun ja teidän Herranne;palvelkaa sentähden Häntä. Tämä on oikea tie.»

65.

Mutta eri ryhmät heidän keskuudessaanriitelivät, ja voi rangaistusta, jonka väärämieliset saavat tuskanpäivänä!

66.

Voivatko he odottaa muuta kuin hetkeä, jokayllättää heidät äkkiä, silloin kun he eivät mitään aavista?

67.

Ystävät tulevat tuona päivänä olemaan toinentoistensa vihamiehiä, lukuunottamatta niitä, jotka karttavat pahaa.

68.

Palvelijani, teidän ei tarvitse pelätä eikämurehtia tuota päivää,

69.

teidän, jotka uskoitte ilmoituksiini jaolitte Minulle kuuliaisia!

70.

Käykää paratiisiin, te ja vaimonne, ja teidättehdään onnellisiksi.

71.

Siellä kiertävät kultaiset kulhot ja pikarit;siellä saavat he, mitä heidän sielunsa halajaa ja mistä heidänsilmänsä iloitsevat, ja siellä te saatte asua ikuisesti.

72.

Se on paratiisi, joka on annettu teilleperinnöksi siitä, mitä teitte.

73.

Teille on siellä varattu runsaasti hedelmiäsyödäksenne.

74.

Syntiset saavat ikuisesti asua helvetinpiinassa.

75.

Sitä ei heille huojenneta vaan he joutuvatsiellä epätoivoon.

76.

Me emme ole tehnyt heille vääryyttä, vaan heitse tekivät väärin.

77.

Ja he huutavat: »Maalik , anna Herrasi tehdäloppu meistä!» Hän vastaa: »Teidän on totisesti jäätävä sinne.»

78.

Olemmehan lähettänyt teille totuuden, muttauseimmille teistä on totuus vastenmielinen.

79.

Hekö ovat päättäneet jotakin? Totisesti,Meillä on ratkaisu.

80.

Vai ajattelevatko he, että Me emme tiedä,mitä he kätkevät, emmekä kuule heidän salaisia keskustelujaan?Meidän sanansaattajamme heidän luonaan kirjoittavat kaiken muistiin.

81.

Sano: »Jos armollisella Jumalalla olisipoika, olisin ensimmäinen palvelemaan Häntä.»

82.

Kunnia taivaitten ja maan Herralle, jolla onvalta ja joka on kaukana siitä, mitä he Hänestä väittävät.

83.

Anna heidän siis antautua valheellisiinjaaritteluihinsa ja ilveilyihinsä, kunnes heidät kohtaa se päivä,jolla heitä uhataan.

84.

Hän on Jumala taivaassa ja maan päällä; niin,Hän on viisas ja Hänen on tieto.

85.

Siunattu on Hän, jonka on valta taivaassa jamaan päällä sekä niiden välillä; Hän tietää, milloin hetki tulee, jaHänen luoksensa on teidän palattava.

86.

Niillä, joita he Hänen rinnallaan palvelevat,ei ole mitään välittäjän valtuutta, vaan ainoastaan hänellä, jokatodistaa totuudesta, ja he tuntevat hänet.

87.

Ja jos kysyt heiltä, kuka on heidät luonut,he varmasti vastaavat: »Jumala.» Miksi he siis kääntyvät pois?

88.

Hänen huutonsa kuuluu: »Herra, totisesti heovat kansa, joka ei usko.»

89.

Käänny siis pois heistä ja sano: »Rauha»,sillä pian he saavat osansa.