42. Ash-Shuura (Neuvonpidon suura)

1.

(Haa, Miim) Ylistetty, kunnian Jumala,

2.

Kaikkitietävä ja kaikkivaltias Jumala.

3.

Näin antaa sinulle Jumala, mahtava, viisas,ilmoituksensa kuten antoi niillekin, jotka elivät ennen sinua.

4.

Hänen ovat taivaat ja maat; Hän on korkea,suuri.

5.

Taivas on repeämäisillään ylhäältä saakka, jaenkelit kiittävät ja ylistävät Herraansa ja pyytävät anteeksiantoaniille, jotka ovat maan päällä; totisesti on Jumala armollinen,anteeksiantava.

6.

Ja niitä, jotka Hänen sijaansa ottavatitselleen muita suojelijoita, Jumala vartioi, eivätkä he ole sinunvalvontasi alaisia.

7.

Näin olemme sinulle ilmoittanut arabialaisenKoraanin, jotta varoittaisit pääkaupunkia ja sen ympärillä asuviapäivästä, jolloin kaikki kootaan yhteen ja jonka tulosta ei oleepäilystä; osa joutuu paratiisiin, osa helvetin tuleen.

8.

Jos Jumala olisi tahtonut, niin olisi Häntotisesti tehnyt heistä yhden ainoan kansan, mutta Hän sulkeearmoonsa kenet haluaa, eikä ole jumalattomilla oleva suojelijaa eikäauttajaa.

9.

Vai ovatko he Hänen lisäkseen varanneetitselleen muita suojelijoita? Vain Jumala on varjelija; Hän antaakuolleille elämän, ja kaikki on Hänen vallassaan.

10.

Ja mistä asiasta hyvänsä olettekin erimieltä, sen ratkaisu on Jumalan kädessä; tämä on Jumala, Herrani,Häneen luotan ja Häneen turvaan yhä uudelleen.

11.

Hän on taivaan ja maan Luoja; Hän määräsiteille aviopuolisoita keskuudestanne ja myös eläimille parinsa,siten lisääntyäksenne. Ei ole mitään Hänen vertaistaan; Hän onkuuleva, näkevä.

12.

Hänelle kuuluvat taivaan ja maan aarteet; Hänjakelee elatusta runsaasti tai niukasti tahtonsa mukaan. Hän ontotisesti kaikkitietävä.

13.

Hän on teille määrännyt saman uskonnon, jonkaHän asetti Nooalle, saman, jonka Me olemme ilmoittanut sinulle jamäärännyt Aabrahamille, Moosekselle ja Jeesukselle ja joka kuuluu:»Pysykää kuuliaisina uskonnollenne ja välttäkää hajaannusta.»Vaikeaa on epäuskoisille se, mihin sinä heitä kehoitat; Jumalavalitsee kenet haluaa ja ohjaa luoksensa sen, joka usein kääntyyHänen puoleensa.

14.

Eivätkä he hajaantuneet ennen kuin vastasitten, kun tieto oli tullut heidän osakseen, ja he tekivät senkeskinäisestä kateudesta. Ja ellei Herraltasi jo olisi tullut tietoamääräajasta, olisi totisesti tuomio langetettu heille, mutta ne,joille Kirjoitus heidän jälkeensä annettiin perinnöksi, ovatlevottomia ja epäilevät sitä.

15.

Kehoita siis edelleenkin heitä oikeaan uskoonja käy vakaana oikeaa tietä, niinkuin sinua on käsketty, äläkänoudata heidän alhaisia toiveitaan, vaan sano: »Minä uskon siihen,mitä Jumala on Kirjoituksessa ilmoittanut, ja minut on määrättyjakamaan teille oikeutta. Jumala on meidän ja teidän Herranne.Meillä on oleva tekomme ja teillä tekonne. Riita ei ole tarpeenvälillämme; Jumala kokoaa meidät, ja Hänen tykönänsä on matkammepää.»

16.

Jotka kiistelevät Jumalasta senjälkeen, kunkuuliaisuutta on osoitettu Hänelle, heidän väitteensä on mitätönheidän Herransa edessä, heitä kohtaa viha ja odottaa ankara kuritus.

17.

Jumala lähetti Kirjoituksen, totuuden sanomanja vaa’an, sekä myös tiedon, että hetki on ehkä lähellä.

18.

Ne, jotka eivät usko siihen, tahtoisivatjouduttaa sitä, ja ne, jotka uskovat, pelkäävät sitä, sillä hetietävät, että se on totuus. Totisesti erehtyvät ne suuresti, jotkauppiniskaisina väittelevät tuosta hetkestä.

19.

Jumala on lempeä palvelijoitaan kohtaan, Hänantaa ravintoa kenelle tahtoo; Hän on voimakas, mahtava.

20.

Sille, joka toivoo saavansa nauttia sadontulevassa elämässä. Me annamme sen runsaana, ja sille, joka haluaatämän maailman voittoa, annamme sen, mutta tämän jälkeisessäelämässä ei hänellä ole osuutta.

21.

Vai onko heillä Meidän sijaisiamme, jotkaovat määränneet heille jonkin uskonnon, jota Jumala ei oleasettanut? Ilman tuomion sanomaa olisi päätös heidän suhteensatotisesti jo tehty, ja toden totta, jumalattomien rangaistus onoleva tuskallinen.

22.

Sinä olet näkevä, kuinka jumalattomatpelkäävät sitä, mitä ovat ansainneet, mutta sen täytyy langetaheidän osalleen. Ne, jotka uskovat ja tekevät hyvää, pääsevätparatiisin kedoille ja saavat Herransa luona, mitä tahtovat; tämä onsuuri armo.

23.

Tämä on se hyvä sanoma, minkä Jumala antaapalvelijoilleen, niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja.Sano: »En pyydä teiltä siitä muuta palkkaa kuin rakkauttaheimolaisianne kohtaan.» Sille, joka ansaitsee hyvää, annamme sitärunsain määrin; totisesti on Jumala anteeksiantava, kiitollinen.

24.

Vai sanovatko he: »Hän on sepittänyt valheitaJumalasta?» Mutta jos Jumala tahtoo, Hän voi tehdä sydämesikärsivälliseksi. Jumala pyyhkii pois valheen ja lujittaa totuudensanoillaan; totisesti Hän tietää kaikki ajatuksenne.

25.

Hän ottaa vastaan palvelijainsa katumuksen jaantaa anteeksi pahat teot, ja Hän tietää, mitä te teette.

26.

Hän kuulee niiden rukoukset, jotka uskovat jatekevät hyviä tekoja, ja jakaa heille runsaasti armoaan, muttauskottomat saavat ankaran rangaistuksen.

27.

Ja jos Jumala jakaisi palvelijoilleenrunsaammin ravintoa, nämä varmasti pöyhistyisivät, mutta Hänlähettää sitä hyväksi näkemänsä määrän. Totisesti, Hän on kaikkinäkevä ja tuntee palvelijansa.

28.

Hän lähettää sateen, kun he ovat käyneetepätoivoisiksi, ja levittää armoaan. Hän on suojelija, ylistetty.

29.

Hänen tunnusmerkkejään ovat taivaan ja maanluominen ja ne elävät olennot, jotka Hän asetti kumpaankin. Hänelläon myös valta koota ne yhteen milloin tahtoo.

30.

Mikä tahansa vaiva teitä kohtaakin, setapahtuu kättenne töiden ansiosta; ja kuitenkin antaa Hän anteeksipaljon.

31.

Te ette voi paeta eikä teillä paitsi Jumalaaole muuta suojelijaa eikä auttajaa.

32.

Hänen merkkejään ovat merellä laivat, jotkaovat kuin vuoria.

33.

Jos Hän tahtoo, Hän vaimentaa tuulen, niinettä laivat seisovat liikkumattomina meren pinnalla. Totisesti tässäon merkkejä jokaiselle, joka on kärsivällinen ja kiitollinen.

34.

Tai Hän antaa niiden hukkua ansionsa mukaan;mutta Hän antaa anteeksi paljon.

35.

Ja ne, jotka väittelevät ilmoituksistamme,tietäkööt, että heillä ei ole mitään turvapaikkaa.

36.

Kaikki, mitä teille siis on annettu, on vaintämän maallisen elämän aarteita; mutta se, mikä odottaa Jumalantykönä, on parempaa ja kestävämpää niille, jotka uskovat jaturvaavat Herraansa,

37.

niille, jotka karttavat pahoja syntejä jariettautta ja vihastuessaan antavat anteeksi,

38.

jotka täyttävät Herransa tahdon, rukoillenlakkaamatta, joilla on tapana neuvotella keskenään ja jotkajakelevat siitä, mitä Me olemme heille antanut.

39.

Ja niille, jotka puolustautuvat, kun jokinsuuri vääryys kohtaa heitä.

40.

Pahan palkka olkoon samankaltainenrangaistus, mutta jos joku antaa anteeksi ja tekee parannuksen, hänon saava palkkansa Jumalalta; totisesti, Hän ei rakastajumalattomia.

41.

Ja jos joku puolustaa itseään, kun häntäsorretaan, niin ei ole mitään syytä soimata häntä siitä.

42.

Tuomittakoon vain niitä, jotka sortavatihmisiä ja väärämielisyydessään kapinoitsevat maan päällä; näillä onoleva tuskallinen rangaistus.

43.

Jos joku on kärsivällinen jaanteeksiantavainen, niin on hän totisesti menetellyt oikein.

44.

Ja kenet Jumala päästää harhaan, sillä ei olesuojelijaa. Ja sinä saat nähdä, kuinka jumalattomat, kun he näkevätkurituksensa, sanovat: »Onko mahdollisuutta pelastua?»

45.

Sinä saat myös nähdä, miten heidät tuodaanesiin, nöyryytyksen masentamina ja katse maahan painuneena. Muttauskovaiset sanovat: »Totisesti, kadotettuja ovat ne, jotka hukkaavatomat ja perheensä sielut ylösnousemuksen päivänä. Toden totta,jumalattomien on saatava ikuinen rangaistus.

46.

Eikä heillä ole ystäviä, jotka heitäauttaisivat Jumalan sijasta, sillä kenet Jumala saattaa eksyksiin,hän ei löydä tietä.

47.

Kuunnelkaa Herraamme, ennenkuin tulee päivä,josta ei ole oleva pelastusta. Tuona päivänä ei teillä olepakopaikkaa eikä kieltämisen mahdollisuutta.

48.

Mutta jos he kääntyvät pois, niin Me emme olelähettänyt sinua heidän valvojakseen; sinun tehtäväsi on vainjulistaa ilmoitusta. Ja totisesti, kun annamme ihmisen kokeaarmoamme, hän iloitsee siitä, mutta jos häntä kättensä töiden tähdenkohtaa jokin onnettomuus, tulee hänestä kiittämätön.

49.

Jumalan on valta taivaassa ja maan päällä;Hän luo mitä tahtoo, tahtonsa mukaan suo Hän jollekulle tyttäriä,toiselle poikia.

50.

Tai Hän antaa molempia, poikia sekä tyttäriä,Hän saattaa myös hedelmättömäksi kenet tahtoo. Totisesti Hänellä ontieto ja valta.

51.

Yhdellekään kuolevaiselle ei sovi, ettäJumala puhuu hänelle muutoin kuin ilmoituksen kautta tai verhontakaa tai lähettämällä sanansaattajan, joka Hänen luvallaanilmoittaa Hänen tahtonsa; Hän on totisesti korkea, viisas.

52.

Näin ilmitoimme sinulle pyhän Kirjoituksenkäskymme mukaan. Sinä et tiennyt, mitä Kirja oli, etkä mitä uskooli, mutta Me asetimme sen valoksi, jonka avulla voit johtaa sitäpalvelijoistamme, jonka otolliseksi näemme; totisesti, sinä näytätpääsyn oikealle polulle,

53.

Jumalan polulle, Jumalan, jolle kuuluukaikki, mitä on taivaissa ja maassa. Totisesti, Jumalan luoksekaikki lopulta palaa.