41. Fussilat (Erottelemisen suura)

1.

Ylistetty, kunnian Jumala.

2.

Katso, tämä on ilmoitus laupiaalta,armolliselta Jumalalta,

3.

kirjoitus, jonka säkeet ovat selvät,arabialainen Koraani kansalle, jolla on tieto,

4.

hyvien sanomain lähetti ja varottaja, muttauseimmat heistä kääntyvät pois, niin etteivät kuule,

5.

ja he sanovat: »Sydämemme ovat suljetutsiltä, jonka puoleen kutsut meitä; korvamme ovat kuurot, ja sinun jameidän välillämme riippuu verho. Toimi siis; kyllä mekin toimimme.»

6.

Sano: »Minä olen vain kuolevainen niinkuintekin. Minulle on ilmoitettu, että Jumalanne on ainoa Jumala.Seuratkaa siis oikeata tietä, joka johtaa Hänen luokseen, ja anokaaHäneltä anteeksiantoa. Voi monijumalaisia,

7.

niitä, jotka eivät anna almuja eivätkä uskotämänjälkeiseen elämään.»

8.

Ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä,saavat totisesti verrattoman palkinnon.

9.

Sano: »Kiellättekö todella Hänet, joka loimaan kahdessa päivässä, ja asetatteko Hänen rinnalleen vertaisia?»Hän on maailmojen valtias.

10.

Hän pystytti vuoret maan pinnalle, siunasimaan ja varusti sen ravinnolla neljässä päivässä, yhtä runsaastikaikille tarvitsijoille.

11.

Sitten tuli vuoro taivaan, joka oli pelkkääusvaa, ja Hän sanoi sille sekä maalle: »Tulkaa esiin kumpikin,suosiolla tai vastahakoisesti.» Ja ne sanoivat kumpikin: » Metulemme suosiolla».

12.

Niin Hän järjesti ne kahdessa päivässäseitsemäksi taivaaksi ja ilmoitti kullekin taivaalle sen tehtävän.Ja Me koristimme alemman taivaan loistavin tähdin, jotka panimme senvartijoiksi; tämä on Hänen asetuksensa, jonka on valta ja tieto.

13.

Mutta jos he kääntyvät pois, sano: »Olenvaroittanut teitä kurituksesta, sellaisesta rangaistuksesta kuinAadin ja Tamuudin.»

14.

Kun näille lähetetyt sananjulistajat tulivatheidän luokseen sekä edestä että takaa sanoen: »Älkää palkelko muutakuin Jumalaa!» niin he sanoivat: »Jos Herramme olisi tahtonut, Hänolisi varmasti lähettänyt alas enkelinsä; niinpä emme totisesti uskosanomaa, joka on lähetetty teidän mukananne.»

15.

Aadin kansa pöyhkeili suotta ja sanoi: »Kukaon meitä mahtavampi?» Eivätkö he havainneet, että Jumala, jokaheidät oli luonut, oli heitä mahtavampi? Ja he kielsivätilmoituksemme.

16.

Niin Me lähetimme raivoisan tuulen heidänylitseen useana onnettomuutta tuottavana päivänä antaaksemme heidänmaistaa häpeällistä rangaistusta maallisessa elämässä. Muttatotisesti on tulevan elämän rangaistus vielä paljon häpeällisempi,eivätkä he saa mitään apua.

17.

Mitä tulee Tamuudiin, osoitimme heille oikeantien, mutta he valitsivat harhan välittämättä johdatuksesta. Niinkohtasi heitä nöyryyttävän rangaistuksen ruoska heidän ansionsamukaan.

18.

Mutta niitä armahdimme, jotka kavahtivatpahaa ja uskoivat.

19.

Sinä päivänä, jolloin Jumalan vihollisetkootaan tulen eteen, heidät jaetaan ryhmiin.

20.

Ja kun he saapuvat sinne, heidän silmänsä,korvansa ja ihonsa todistavat heitä vastaan siitä, mitä he ovattehneet.

21.

Ja he sanovat iholle: »Miksi todistat meitävastaan»? Tämä sanoo: »Jumala, joka antaa kaikille ilmaisukyvyn, onpannut minut puhumaan; Hän on alussa luonut teidät, ja Hänen tykönsäjoudutte palaamaan.

22.

Te ette voineet niin kätkeytyä, etteivätkorvanne, silmänne ja ihonne todistaneet teitä vastaan, vaikkaajattelitte, että Jumalalle oli tuntematonta suuri osa siitä, minkäte teitte.

23.

Tämä ajatus Herrastanne on syössyt teidätkadotukseen, ja teistä on tullut turmion omia.»

24.

Jos he kestävät, pysyy tuli yhä heidänasuntonaan, ja jos he anovat armoa, eivät he niihin kuulu, joillearmoa suodaan.

25.

Me olemme määrännyt heille seuralaisia, jotkakuvailivat kauniiksi sen, mikä odotti heitä, ja myös sen, mikäheillä oli takanaan. Ja niin kävi heidän suhteensa toteen sana, jokadzinnien ja ihmisten keskuudessa jo ennen on sanottu, että hetotisesti joutuvat kadotukseen.

26.

Ja ne, jotka eivät usko, sanovat: »Alkääkuunnelko tämän Koraanin lukemista, vaan pitäkää melua; ehkäpääsette voitolle.»

27.

Sentähden Me totisesti annamme uskottomienmaistaa ankaraa kuritusta ja totisesti annamme heille palkanpahoista töistä, joita he tekivät.

28.

Jumalan vihollisten palkka on tuli; se onoleva heidän asuntonaan ikuisesti, palkaksi siitä, että he kielsivätMeidän ilmoituksemme.

29.

Ja ne, jotka eivät usko, sanovat: »Herra,osoita meille dzinnien ja ihmisten joukosta ne, jotka johtivatmeidät harhaan, jotta saattaisimme polkea heidät jalkoihimme, niinettä he alimpaan paikkaan joutuisivat.»

30.

Niiden luokse, jotka sanovat: »Jumala onHerramme» ja pysyvät oikealla tiellä, laskeutuvat enkelit sanoen:»Alkää pelätkö älkääkä olko murheissanne, vaan ottakaa vastaanilosanoma paratiisista, joka teille on luvattu.

31.

Me olemme teidän suojelijanne sekä tämänmaailman elämässä että sitä seuraavassa; siinä olette saavat mitäpyydätte ja mitä sielunne halajaa.

32.

Lahjaksi Häneltä, joka on anteeksiantava,armahtava.

33.

Ken puhuu paremmin kuin se, joka kutsuu muitaJumalan luokse, tekee hyvää ja sanoo: »Totisesti olen Jumalallealamainen»?

34.

Hyvä ja paha eivät ole samanlaisia. Karkoitapaha sillä, mikä on parempaa, ja katso se, jonka kanssa olitvihoissa, on kuin hyvä ystäväsi.

35.

Mutta sen saavuttavat vain pitkämieliset; sensaavat vain ne, joiden osana on suuri onni.

36.

Ja jos Saatana sinua tahtoisi johtaakiusaukseen, turvaudu Jumalaan; totisesti, Hän on kuuleva,kaikkitietävä.

37.

Hänen tunnusmerkkejään ovat yö ja päivä,aurinko ja kuu. Älkää kumartako aurinkoa ja kuuta, vaan kumartakaaJumalaa, joka ne loi, jos Häntä tahdotte palvoa!

38.

Mutta jos he osoittautuvat ylpeiksi, niinkyllä ne, jotka ovat Herrasi luona, ylistävät Häntä päivin ja öin,väsymättä.

39.

Hänen merkkejään on sekin, että näette maankuivuneena, mutta kun Me lähetämme sille vettä, se saa elon jakasvuvoiman; totisesti Hän, joka antaa sille elon, on antava elämänkuolleille, totisesti Hänellä on valta kaiken yli.

40.

Totisesti eivät ne, jotka poikkeavat oikealtatieltä kieltäen ilmoituksemme, pääse Meiltä piiloon. Kumpi onparempi, sekö, joka on heitetty tuleen, vai se, joka pääsee turvaanylösnousemuksen päivänä? Tehkää mitä tahdotte, Hän totisesti näkeemitä teette,

41.

näkee ne, jotka eivät usko varoitukseen, kunse tulee heidän luokseen. Totisesti, Koraani on ylevä Kirjoitus,

42.

valhe ei siihen ylety, ei edestä eikä takaa;se on sanoma viisaalta, ylistetyltä.

43.

Sinulle ei sanota mitään muuta, kuin mitäsanottiin jo sananjulistajille ennen sinua; Herrasi voi anteeksiantaa, mutta myös ankarasti rangaista.

44.

Jos Me olisimme tehnyt siitä vieraskielisenKoraanin, niin olisivat he varmasti sanoneet: »Miksi hänen merkkinsäeivät ole selviä? Vierastako kieltä arabialaiselle?» Sano: »Se onniille, jotka uskovat, ojennus ja parannus.» Mutta epäuskoistenkorvat ovat kuurot ja heidän silmänsä sokeat; he kuulevat huudotvain heikosti.

45.

Totisesti, Me annoimme MoosekselleKirjoituksen, mutta siitä on kiistelty. Ja ellei Herrasi olisitoisin määrännyt, olisi tuomio totisesti jo annettu heille; muttarauhattomina he yhä pelkäävät sitä.

46.

Kuka tahansa tekee hyvää, sille se koituuhänen oman sielunsa hyväksi, ja kuka pahaa tekee, sille koituu sehänen sielunsa vahingoksi. Herrasi ei tee vääryyttä palvelijoilleen.

47.

Hänestä riippuu hetki, ja Hän sen tietää. Eitule hedelmä kuorestaan, ei nainen kanna eikä synnytä Hänentietämättään. Ja sinä päivänä, jolloin Hän huutaa heille: »Missäovat ne, joita vertaisinani palvelitte?» he sanovat: » Me vakuutammeSinulle, että meidän joukossamme ei ole yhtään niiden todistajaa.»

48.

Ja ne, joita he ennen kumarsivat, häipyvätheiltä, ja he huomaavat, ettei heillä ole pelastuksenmahdollisuutta.

49.

Ihminen ei milloinkaan väsy pyytämään hyvää,mutta jos paha kohtaa häntä, joutuu hän epätoivon valtaan.

50.

Mutta jos Me annamme hänen kokea armoammeahdistuksen jälkeen, hän sanoo varmasti: »Tämä on minulle kuuluvaa,enkä usko tuomion päivään; mutta jos minut lähetetään takaisinHerrani luo, olen Hänen luonaan varmasti kokeva hyvää.» Muttatotisesti Me osoitamme epäuskoisille, mitä he ovat tehneet, jaannamme heidän kokea kovan rangaistuksen.

51.

Kun Me osoitamme suosiota ihmiselle, hänkääntyy pois ja etääntyy, mutta kun vastoinkäyminen kohtaa häntä,hänen rukouksensa ovat pitkät ja nöyrät.

52.

Sano: »Katso, jos se on Jumalalta, tekiellätte sen; kuka erehtyy enemmän kuin se, joka näin kauaksiharhautuu?»

53.

Me osoitamme heille pian merkkimme sekäkaukaisilla seuduilla että heidän oman kansansa keskuudessa, kunnestotuus kirkastuu heille kokonaan. Eikö riitä, että Herrasi on kaikentodistaja?

54.

Toden totta, he epäilevät joutumistaanHerransa eteen, mutta Hän totisesti ohjaa maailman menoa.