40. Ghaafir-Al-Mûžmin- (Uskovainen)

1.

Ylistetty, kunnian Jumala.

2.

Kirjoituksen on ilmoittanut Jumala, jonka onmahti ja tieto,

3.

joka antaa vikamme anteeksi ja kuuleekatumuksemme, rankaisee ankarasti, Jalo Herra; ei ole muuta Jumalaakuin Hän, Hänen luokseen kaikki palaa.

4.

Jumalan ilmoituksista kiistelevät vain ne,jotka eivät usko: älä sentähden anna sen johtaa sinua harhaan, ettähe menestyvät maailmassa.

5.

Ennen heitä Nooan kansa ja jälkeentulevatsukupolvet hylkäsivät profeetat; joka kansalla on ollutsurmanhankkeita sananjulistajiaan vastaan, ja ne ovat taistelleetvalheen avulla tehdäkseen tyhjäksi totuuden. Siksi tuhosin heidät,millainen olikaan silloin Minun kostoni!

6.

Näin osoittautui todeksi uskottomia vastaanse Herrasi sana, että he joutuvat tulen omiksi.

7.

Ne, joille on uskottu valta, ja ne, jotkaympäröivät Häntä, julistavat Herransa kunniaa, uskovat Häneen jaanovat varjelusta uskovaisille: »Herra, Sinä suljet kaiken armoosija tietoosi; varjele sentähden niitä, jotka kääntyvät puoleesi janoudattavat tietäsi; säästä heidät helvetin rangaistuksesta.

8.

Herra, salli heidän asettua niihin ikiaikojentarhoihin, jotka olet luvannut heille ja niille heidän isillensä,vaimoillensa ja jälkeläisillensä, jotka tekevät hyvää. Totisesti,Sinun on mahti ja viisaus.

9.

Pidätä heidät pahoista teoista! » Sillä sen,joka tässä ajassa pahaa karttaa, Sinä todella armahdat tuomionpäivänä; niin, se on suurin autuus.

10.

Totisesti huudetaan niille, jotka eivät usko:»Jumalan viha teitä kohtaan on suurempi kuin omanne, koska teidätkutsuttiin uskoon, mutta te sen hylkäsitte.»

11.

He sanovat: »Herra, kaksi kertaa olet pannutmeidät kuolemaan ja kaksi kertaa olet antanut meille elämän; metunnustamme syntimme, mutta onko nyt meille pelastuksen tietä?»

12.

Näin kävi siksi, että te ette uskoneet, kunoli palveltava yksin Jumalaa; mutta uskoitte kyllä, jos joku muuasetettiin Hänen rinnalleen. Tuomio kuuluu Jumalalle, korkealle,suurelle.

13.

Yksin Hän näyttää teille merkkinsä jalähettää teille antimensa taivaasta, mutta vain se ottaa niistävaarin, joka turvautuu Häneen.

14.

Huutakaa siis Jumalaa avuksi ollen Hänellevilpittömän kuuliaiset, vaikka uskottomat olisivatkin nurjamielisiä.

15.

Hän, joka on kaikkien arvojen yläpuolella,Herra, jolla on valta, lähettää oman henkensä voiman otollisellepalvelijalleen, jotta tämä varoittaisi ihmisiä tuomiopäivästä,

16.

siitä päivästä, jolloin heidän on astuttavaesiin. Mikään heidän ajatuksensa ei pysy Jumalalta salassa. Kukahallitsee tuona päivänä? Jumala, ainoa, kaikkivaltias.

17.

Sinä päivänä jokainen sielu palkitaanansionsa mukaan; vääryyttä ei kellekään tehdä tuona päivänä.Totisesti, Jumala tekee tilinsä nopeasti.

18.

Ja varoita heitä lähestyvästä päivästä,jolloin sydän nousee kurkkuun sisäisestä ahdingosta. Jumalattomillaei ole yhtään ystävää eikä puoltajaa, jota kuunneltaisiin.

19.

Hän tuntee silmien vilpin ja sen, mitämieleen on kätketty.

20.

Jumalan tuomio on vanhurskas, mutta ne,joiden puoleen he kääntyvät Hänen asemestaan, eivät saata lainkaantuomita; totisesti Jumala on kuuleva, näkevä.

21.

Eivätkö he ole kiertäneet maata ja nähneet,minkälainen on ollut niiden loppu, jotka elivät ennen heitä? Neolivat aikanaan mahtavampia voimiltaan ja varustuksiltaan kuin nämä,mutta Jumala tuhosi heidät heidän syntiensä tähden; ja heillä eiollut yhtään puolustajaa Jumalaa vastaan.

22.

Tämä tapahtui siksi, että vaikkasananjulistajat tulivat heidän luokseen selvin todistuksin, hetorjuivat ne, ja niin Jumala löi heidät; totisesti Hän on väkevä jaankara tilinteossaan.

23.

Olemme lähettänyt Mooseksentunnusmerkkeinemme ja selvin valtuuksin

24.

faraon, Haamanin ja Korahin luo, mutta hesanoivat: »Hän on valehtelija ja noita.»

25.

Kun hän näin toi heille Meiltä totuudensanoman, sanoivat he: »Surmatkaa niiden pojat, jotka uskovat samoinkuin hän, mutta jättäkää naiset henkiin!» Mutta uskottomien juonetraukesivat tyhjiin.

26.

Ja farao sanoi: »Odottakaa, niin surmaanMooseksen, ja huutakoon hän avuksi Herraansa! Totisesti pelkään,että hän turmelee uskontonne tai saa aikaan epäjärjestystä maassa.»

27.

Ja Mooses sanoi omilleen, »Totisestiturvaudun Herraani ja teidän Herraanne jokaista vastaan, jokaylpeilee eikä usko tuomion päivään.»

28.

Silloin sanoi eräs faraon väkeen kuuluvauskova mies, joka salasi uskontonsa: »Surmaatteko miehen sentähden,että hän sanoo: ‘Jumala on Herrani?’ Hän on totisesti tuonut teilleselvät todistukset Herralta. Jos hän valehtelee, lankeaa valhe hänenpäällensä, mutta jos hän puhuu totta, niin teille koituu jotakinsiitä, millä hän teitä uhkaa. Totisesti, Jumala ei ohjaa sitä, jokaon pöyhkeäsanainen ja petollinen.

29.

Kansalaiseni, tänä päivänä on herruus javalta maassa teidän, mutta kuka auttaa meitä välttymään Jumalanrangaistuksesta, jos se meidät kohtaa?» Mutta farao sanoi: »En neuvoteille muuta kuin sitä, mitä itse pidän hyvänä, enkä kehoita teitäseuraamaan muuta kuin oikeata tietä.»

30.

Mutta tuo uskovainen sanoi: »Kansalaiseni,pelkään teille tapahtuvan jotakin sellaista kuin samanmielisille,

31.

niinkuin tapahtui Nooan kansalle, Aadille,Tamuudille ja niille, jotka elivät heidän jälkeensä; Jumala ei tahdovääryyttä tehtävän palvelijoilleen.

32.

Kansani, pelkään puolestanne viimeistätuomiota,

33.

päivää, jolloin käännytte pakoon eikä teilläole ketään, joka pelastaisi teidät Jumalan vihalta, sillä kenenJumala antaa kulkea harhaan, sillä ei ole lainkaan opasta.

34.

Totisesti on Joosef tullut aikaisemminluoksenne selvin todistuksin, mutta te yhä epäilitte hänensanomaansa, aina siihen saakka, kunnes hän kuoli ja te sanoitte:»Jumala ei enää milloinkaan hänen jälkeensä lähetä sananjulistajaa».Näin saattaa Jumala pöyhkeäsanaiset ja epäilijät harhaan.

35.

Niitä, jotka kiistelevät Jumalanilmoituksista saamatta Häneltä siihen valtaa, kohtaa ankaranaJumalan ja uskovien viha. Näin sinetöi Jumala jokaisen pöyhkeän jaylenkatseisen sydämen.

36.

Ja farao sanoi: »Haaman, rakenna minulletorni, jotta minulla olisi tie

37.

ja pääsy taivaaseen saavuttaakseni MooseksenJumalan; totisesti pidän häntä valehtelijana.» Näin näyttivätfaraosta hänen pahat tekonsa kauniilta ja hän eksyi tieltä; muttafaraon juonet johtivat vain turmioon.

38.

Ja tuo uskovainen sanoi: »Kansalaiseni,seuratkaa minua, minä johdan teidät oikealle tielle.

39.

Kansalaiseni, tämän maailman elämä on vainkatoavaa iloa, mutta se, mikä tulee tämän jälkeen, on pysyväinenkotimme.

40.

Se, joka tekee pahan teon, saa sen mukaisenpalkan; mutta ne, jotka tekevät hyvää ja uskovat, olkoot he sittenmiehiä tai naisia, pääsevät paratiisiin, jossa heitä yltäkyllinravitaan.

41.

Kansalaiseni, miksi kutsun teitäpelastukseen, vaikka te kutsutte minua tuleen?

42.

Te kehoitatte minua kieltämään Jumalan jaasettamaan Hänen rinnalleen jotakin sellaista, mistä minulla ei olemitään tietoa, mutta minä kutsun teitä Hänen luokseen, jolla onvalta ja armahdus.

43.

Varmaa on, että sillä, jonka puoleen minuakutsutte, ei ole valtaa tässä eikä tulevassa maailmassa, ja että mepalaamme Jumalan tykö, mutta väärintekijäin asuinpaikka on tuli.

44.

Muistakaa siis, mitä sanon teille, ja minäuskon asiani Jumalan haltuun. Totisesti, Jumala näkee palvelijansa.»

45.

Ja jumala varjeli häntä heidän pahoiltajuoniltaan, ja mitä ankarin rangaistus kohtasi faraon kansan.

46.

Tulen eteen viedään heidät joka aamu ja ilta,ja sinä päivänä, jolloin hetki lyö, julistetaan: »Faraon kansalleantakaa pahin rangaistus!»

47.

Ja kun he riitelevät toinen toisensa kanssatulessa, sanovat heikot ylvästelijöille: »Totisesti, me olimmeteidän seuraajianne; ettekö siis tahdo ottaa meiltä osaa tulentuskasta?»

48.

Ne, jotka ovat ylpeitä, sanovat: »Totisesti,me olemme kaikki samassa kadotuksessa; Jumala on totisesti jakanutoikeuttaan palvelijoillensa.»

49.

Ja ne, jotka ovat tulessa, sanovat helvetinkaitsijoille: »Anokaa Herraltanne, että Hän lievittäisi kuritustammeedes yhdellä päivällä.»

50.

Nämä vastaavat: »Eivätkö apostolinne oletulleet tykönne selvin todistein?» He sanovat: »Kyllä», ja vartijatsanovat: »Siis huutakaa apua.» Mutta uskottomien huuto meneehukkaan.

51.

Apostoleitamme ja niitä, jotka uskovat, Metotisesti autamme tämän maailman elämässä ja sinä päivänä, jollointodistajat nousevat ylös.

52.

Sinä päivänä, jolloin ei auta jumalattomiaheidän anteeksipyyntönsä, vaan näiden osana on kirous ja kurjapaikka.

53.

Totisesti olemme antanut Mooseksellejohdatuksen ja Israelin lapsille perinnöksi pyhän Kirjan.

54.

Ohjeeksi ja muistutukseksi niille, jotkaymmärtävät.

55.

Ole sentähden kärsivällinen. Jumalan lupauson varmasti tosi; pyydä varjelusta synneistäsi kiittäen ja ylistäenHerraasi aamuin ja illoin.

56.

Ne, jotka ilman valtuutta kiistelevät Jumalanmerkeistä, ovat mielessään pelkkää ylpeyttä täynnä ja himoitsevatsuuruutta, jota he eivät milloinkaan saavuta. Etsi sentähden turvaaJumalasta; totisesti Hän on näkevä ja kuuleva.

57.

Totisesti, taivaan ja maan luominen onenemmän kuin ihmisen luominen, mutta useimmat ihmiset ovat tietoavailla.

58.

Sokea ja näkevä eivät ole toistensakaltaisia, eivätkä ne, jotka uskovat ja tekevät hyvää, olepahantekijän kaltaisia. Vähäistä on vaarinottonne.

59.

Totisesti, hetki tulee, siitä ei oleepäilystä, mutta useimmat ihmiset eivät usko.

60.

Teidän Herranne sanoo: »Kutsukaa Minua, Minävastaan teille; totisesti, ne, jotka ovat liian ylpeitä palvelemaanMinua, joutuvat pian masennettuina helvettiin.»

61.

Jumala teille loi yön levoksi ja päivänsilmienne valoksi, totisesti on Jumala ihmisille armollinen, muttauseimmat ihmiset ovat kiittämättömiä.

62.

Tämä on Jumala, teidän Herranne, kaikenLuoja; ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Miksi siis käännytte Hänestäpois?

63.

Niin hylkäsivät Hänet myös ne, jotkakielsivät Jumalan ilmoitukset.

64.

Jumala loi maan leposijaksenne ja taivaansille katokseksi; Hän antoi teille muodon, teki muotonne kauniiksija jakeli teille hyvyyttä. Tämä on Jumala, teidän Herranne; siunattuon siis Jumala, maailmojen valtias.

65.

Hän on elävä, ei ole muuta Jumalaa kuin Hän.Kutsukaa siis Häntä, ollen Hänelle vilpittömiä ja kuuliaisia.Ylistys olkoon Jumalalle, maailmojen valtiaalle.

66.

Sano: »Minua on kielletty palvelemasta niitä,joita te Jumalan ohella avuksi huudatte, koska Herra on antanutminulle selvät todistukset ja olen saanut käskyn alistua kokomaailman Herran tahtoon.»

67.

Hän on luonut teidät tomusta, sitten pienestäelämänidusta, sitten hyytyneestä verestä; sitten saattaa Hän teidätlapseksi saavuttaaksenne senjälkeen kypsyysiän ja sitten vanhuuden,vaikka joukossanne on muutamia, joiden on kuoltava sitä ennen; näinsaavutatte määrätyn ajan, jotta ymmärtäisitte.

68.

Hän se antaa elämän ja lähettää kuoleman; kunHän päättää jotakin, Hän sanoo vain: »Tulkoon!» ja niin tapahtuu.

69.

Etkö ole nähnyt, kuinka ne, jotka väittelevätJumalan ilmoituksista, ovat harhaan johdettuja?

70.

Ne, jotka hylkäävät pyhän Kirjan ja sensanoman, jonka Me olemme lähettänyt sananjulistajamme mukana,tulevat pian huomaamaan erehdyksensä,

71.

kun kahleet ja vitjat pannaan heidänkaulaansa ja heidät raastetaan

72.

kuumaan veteen ja senjälkeen kärvennetääntulella.

73.

Silloin heille sanotaan: »Missä on se, jokateidän oli tapana asettaa Jumalan rinnalle?»

74.

He sanovat: »Ne ovat pettäneet meidät; ei,meillä ei ennen ollut tapana ketään palvella.» Näin Jumala johtaaharhaan uskottomat.

75.

Sillä ilonne maailmassa oli jumalatonta jakäytöksenne pöyhkeätä.

76.

Astukaa sisään helvetin porteista jäädäksennesinne. Kurja on ylpeäin olinpaikka.

77.

Ole siis kärsivällinen, Jumalan lupaus ontotisesti varma. Joko annamme sinun nähdä osan siitä, millä heitäuhkaamme, tai otamme sinut pois, heidän on palattava Meidän tykömme.

78.

Totisesti Me lähetimme sananjulistajia ennensinua; heidän joukossaan on muutamia, joista olemme sinulleilmoittanut, ja toisia, joista emme ole sinulle ilmoittanut.Apostolin ei ollut sallittu antaa merkkejä ilman Jumalan lupaa. KunJumalan käsky tulee, silloin tuomio totisesti toimeenpannaan, ja ne,jotka pitävät sitä valheena, ovat tuhon omia.

79.

Jumala teille antoi kotieläimetratsastaaksenne toisilla niistä ja toisista saadaksenne ravintonne.

80.

Niistä on teille hyötyä, niiden avullatoimitatte asianne, sillä ne sekä laivat kantavat teitä.

81.

Hän osoittaa teille tunnusmerkkinsä. MinkäJumalan merkeistä tahdotte kieltää?

82.

Eivätkö he ole kiertäneet maata ja nähneet,millainen oli niiden loppu, jotka elivät ennen heitä? Nämä olivatmaan päällä lukuisammat kuin he ja suuremmat voimaltaan javarustuksiltaan, mutta heidän saavutuksensa eivät heitähyödyttäneet.

83.

Kun sitten heidän apostolinsa tulivat heidänluokseen selvin todistuksin, he pöyhkeilivät tiedoillaan, ja se,mitä he ivasivat, kohtasi heitä itseänsä.

84.

Mutta kun he näkivät Meidän kurituksemme, hesanoivat: »Me uskomme vain Jumalaan ja kiellämme sen, minkä asetimmeHänen rinnalleen.»

85.

Mutta heidän uskonsa ei heitä enäähyödyttänyt, kun he jo olivat kokeneet Meidän kostomme. Tämä onJumalan laki, joka on ollut tehokas Hänen palvelijoihinsa nähden,mutta uskottomat ovat tuhon omat.