3. Al-Imraan (Imraninperheen suura)

1.

Alif. Laam. Miim

2.

Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala, iäti elävä,kaikki ylläpitävä.

3.

Hän on ylhäältä antanut sinulle, Muhammed,Pyhä kirjan, joka on totuus, vahvistaakseen mitä on ollut ennensitä; aikaisemmin Hän on lähettänyt Lain ja Evankeliuminopastukseksi ihmisille ja antanut Johdatuksen,jotta he hylkäisivätpahan ja valitsisivat hyvän. Niitä, jotka eivät usko Jumalantunnusmerkkeihin, odottaa totisesti ankara rangaistus, Jumala onmahtava ja kykenee kostamaan.

4.

Jumalalta ei ole mitään salattua maan päälläeikä taivaassa.

5.

Hän muovaa teidät äidin kohdussa tahtonsamukaan. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän, kaikkivaltias, viisas.

6.

Hän on sinulle, Muhammed, antanut Pyhänkirjan; se sisältää selviä ilmoituksia, joilla on vain yksi merkitys- ne muodostavat Kirjan perustan – ja toisia, jotka ovatvertauskuvallisia. Ne, jotka sydämessänsä pyrkivät harhaan,kiinnittävät huomionsa kaikkeen vertauskuvalliseen aiheuttaakseenerimielisyyksiä ja sepittääkseen selityksiä. Mutta selityksen tunteeainoastaan Jumala. Ja ne, joilla on varma tieto, sanovat: »Meuskomme siihen,kaikki on tullut Herraltamme», sillä todella sentajuavat vain ymmärtäväiset.

7.

Herra, älä salli sydämemme eksyä totuudesta,senjälkeen kuin olet antanut meille Opastuksesi, vaan suo meillelaupeutesi! Sinä yksin olet totisesti kaiken Antaja.

8.

Sinä, Herramme, olet totisesti kokoavaihmiset päivänä, josta ei ole epäilystäkään; katso, Jumala ei petälupaustansa.

9.

(Sinä päivänä) eivät hyödytä vähääkäänuskottomia heidän rikkautensa eivätkä heidän lapsensa Jumalanedessä; he joutuvat Tulen omiksi.

10.

Niinpä oli faraon kansankin laita ja niiden,jotka ennen heitä pitivät Meidän tunnusmerkkejämme vaiheena. Jumalatuhosi heidät heidän syntiensä tähden. Jumala on ankararangaistessaan.

11.

Sano niille, jotka ovat uskottomia: »Tejoudutte tappiolle ja teidät karkoitetaan Helvettiin». Mikä surkeaolinpaikka!

12.

Olihan teille jo tunnusmerkkinä kaksisotajoukkoa, jotka kohtasivat toisensa , toinen taisteli Jumalanasian puolesta, toinen oli uskoton. Toiset arvioivat silmämäärinvihollisensa kaksi kertaa lukuisammiksi, kuin he olivat, silläJumala tukee voimallaan ketä tahtoo. Tässä on totisesti esimerkkiniille, joilla on silmät nähdä.

13.

Ihmiset etsivät nautintoa naisista, lapsista,kootuista kulta ja hopea-aarteista, parhaina pidetyistä hevosista,karjasta ja pelloista; nämä ovat vain maallisen elämän nautintoja,mutta Jumalan luona tulee olemaan ihanin asunto.

14.

Sano: »Onko minun ilmoitettava teille jotakinparempaa kuin tämä?» Ne jotka pelkäävät Jumalaa, löytävät Herransaluona ikiviihtyisät puutarhat, joissa virrat vyöryvät, heitä odot~tavat siellä puhtaat puolisot ja Jumalan mielisuosio. Jumala näkeepalvelijansa,

15.

jotka sanovat: » Herra, me uskomme totisesti;anna anteeksi meille syntimme ja varjele meitä Tulen tuskilta», .

16.

jotka ovat kärsivällisiä, totuudellisia,hurskaita, vieraanvaraisia, jotka aamuhämärissä rukoilevat syntejäänanteeksi.

17.

Jumala todistaa, ettei ole muuta jumalaa kuinHän. Samoin enkelitkin ja ihmiset, joilla on tieto ja jotka pysyvättotuudessa, todistavat: »Ei ole muuta jumalaa kuin Hän, mahtava,viisas».

18.

Oikea uskonto Jumalan edessä on Islaam. Ne,jotka ovat saaneet Pyhän kirjan, eivät kiistelleet aikaisemmin kuinvasta sen jälkeen, kun heidän osakseen oli tullut tieto; silloin healkoivat kiistellä keskenään kadehtien toisiaan. Kuka ikinä kieltääJumalan tunnusmerkit, kokee, miten nopea Jumala on vaatiessaantilille.

19.

ja jos he kiistelevät kanssasi, niin sano:»Minä olen kokonaan alistunut Jumalan tahtoon, samoin nekin, jotkaseuraavat minua». ja sano niille, jotka ovat saaneet Pyhän kirjan,ja tietämättömille :»Alistutteko Jumalan tahtoon (liitytteköIslaamiin)?» ja jos he alistuvat, ovat he oikealla tiellä, mutta joshe kääntävät selkänsä, on sinun velvollisuutesi ainoastaan Jumalanilmoituksen julistaminen; Jumala näkee palvelijansa.

20.

Niille, jotka eivät usko Jumalantunnusmerkkeihin ja jotka ilman syytä surmaavat profeetat sekäoikeamielisyyttä harrastavat ihmiset, tulee sinun julistaa sanomaatuskallisesta rangaistuksesta.

21.

He ovat niitä, joiden työt raukeavat tyhjiinsekä tässä että tulevassa elämässä, eikä heillä tule olemaanpuoltajaa.

22.

Etkö nähnyt, kuinka ne jotka ovat saaneetosan Pyhästä kirjasta , kiistellessään vetoavat Jumalan Kirjaan,jotta se ratkaisisi heidän riitansa, ja kuinka jotkut heistäkääntyvät pois siitä.

23.

ja tämä tapahtuu siksi, että he sanovat: »Eituli meitä ahdista kuin joinakuina päivinä », ja heidän itsekeksimänsä ajatukset pettävät heidät heidän uskossaan.

24.

Ja kuinka heidän käykään, kun Me kokoammeheidät sinä päivänä, josta ei ole epäilystäkään ja jolloin jokainensielu saa täyden palkan ansionsa mukaan, eikä ketään väärin tuomita?

25.

Sano: »Oi Jumala, valtakuntain Valtias, Sinäannat valtakunnan kenelle tahdot ja otat sen pois keneltä tahdot,Sinä korotat kenet tahdot ja alennat kenet tahdot. Sinun kädessäsion hyvyys, Sinä olet totisesti kaikkivaltias.

26.

Sinä annat yön seurata päivää ja päivänseurata yötä, Sinä saat elävän versomaan kuolleesta ja teet kuolleenelävästä, ja Sinä annat elatuksen kenelle tahdot, määrää panematta.»

27.

Uskovaiset älkööt ottako uskottomiaystävikseen uskovaisten asemesta. Jos joku niin tekee, ei hänelläole mitään puolustusta odotettavana Jumalalta. Teillä ei ole mitäänpelättävää heidän puoleltaan . Jumala kehoittaa teitä pelkäämäänvain Häntä, ja Hänen luoksensa te palaatte. Sano:

28.

»Salaattepa te, mitä teillä on sydämessänne,tai ilmaisette sen, Jumala sen kuitenkin tietää.» Hän tietää, mitäon taivaassa ja mitä on maan päällä; Jumala on kaikkivaltias.

29.

Sinä päivänä, jolloin jokainen sielu löytääedestään sen, mitä hyvää on tehnyt, ja samoin sen, mitä pahaa ontehnyt, hän on toivova, että olisi syvä kuilu hänen ja hänen pahojentekojensa välillä. Jumala varoittaa teitä, että vain Häntä onpelättävä. ja Jumala on lempeä palvelijoitansa kohtaan.

30.

Sano: »Jos te rakastatte Jumalaa, niinseuratkaa minua, ja Jumala on rakastava teitä ja antava anteeksiteille syntinne, sillä Jumala on sääliväinen ja laupias».

31.

Sano: »Totelkaa Jumalaa ja profeettaa! Silläjos käännytte pois, niin tietäkää, että Jumala totisesti ei rakastauskottomia.»

32.

Katso, Jumala on yli kaikkien kansojenvalinnut Aadamin ja Nooan, Aabrahamin suvun ja Imraanin suvun

33.

toinen toisensa jälkeläisinä, koska toinenpolveutuu toisesta. Jumala on kuuleva, tietävä.

34.

Entä kun Imraanin vaimo sanoi: »Herra, minäolen Sinulle luvannut ja kokonaan pyhittänyt, minkä kohdussanikannan; ota se siis vastaan minulta. Sinä olet totisesti kuuleva,tietävä».

35.

Ja kun hän oli synnyttänyt, sanoi hän:»Herra, katso, olen synnyttänyt tyttölapsen» – ja Jumalahan tiesiparhaiten, minkä hän oli synnyttänyt, sillä miespuolinen ei ole samakuin naispuolinen lapsi – »ja olen antanut hänelle nimen Maria jaminä asetan hänet ja hänen jälkeläisensä Sinun suojelukseesi,varjele heitä kirotulta Saatanalta».

36.

Niin vastaanotti hänen Herransa hänet(Marian) suosiollisesti ja antoi hänen kasvaa ihanasti, uskoen hänetSakarian huostaan; ja joka kerta kun Sakaria astui hänen luokseenpyhäkköön, havaitsi hän ruokaa hänen edessään ja sanoi: »Maria,mistä tämä tulee sinulle?» Hän vastasi: »Se tulee Jumalalta; Jumalahuolehtii kenestä tahtoo, määrää panematta».

37.

Siellä rukoili Sakaria Herraansa. Hän sanoi:»Herra, suo armostasi minulle siunattu perillinen! Sinä totisestikuulet rukouksen.»

38.

ja niin huusivat enkelit hänelle sinne, missähän seisoi pyhäkössä rukoilemassa: »Jumala iloksesi ilmoittaasinulle (syntyvän) Johanneksen, josta tulee Jumalan totisen sananvahvistaja, suuri, pidättyväinen ja vanhurskas profeetta».

39.

Ja Sakaria sanoi: »Herra, kuinka minä voinsaada pojan, kun vanhuus on jo saavuttanut minut ja vaimoni onhedelmätön?» Enkeli vastasi: »Olkoonpa niinkin, Jumala tekeetahtonsa mukaan.»

40.

Silloin hän sanoi: »Herra, anna minulletunnusmerkki!» Hän vastasi: »Sinun tunnusmerkkisi olkoon, ettet voikolmeen vuorokauteen puhua ihmisille muuten kuin viittomalla.Rukoile ahkerasti Herraasi ja ylistä Häntä illoin ja aamuin!»

41.

Ja katso, enkelit sanoivat: »Maria, Jumala ontotisesti valinnut, puhdistanut ja pyhittänyt sinut; Hän onkorottanut sinut koko luomakunnan naisten yli.

42.

Maria, ole hurskas Herrasi palvelija,heittäydy maahan ja kumarra niiden kanssa, jotka Häntä kumartavat.»

43.

Tämä on, Muhammed, ilmoitus salatuistaasioista, ja sinulle Me sen ilmaisemme, sillä sinä et ollut heidänkanssaan, kun he kirjoituspuikoillaan heittivät arpaa siitä, kukasaisi huolehdittavaksensa Marian, etkä sinä ollut myöhemminkäänheidän joukossaan, kun he kiistelivät keskenään.

44.

Ja katso, enkelit sanoivat: »Maria, Jumalailmoittaa sinulle hyvän sanoman, että hänen Sanansa tulee sinulle.Hänen nimensä on oleva Messias, Jeesus, Marian poika, hän onkuuluisa tässä ja tulevassa elämässä, yksi niistä, jotka korotetaanJumalan läheisyyteen.

45.

Hän on puhuva ihmisille kehdostaan samoinkuin täysiikäisenä ja on oleva yksi vanhurskaista.»

46.

Maria sanoi: »Herra, kuinka minä voin saadalapsen, kun ei yksikään ihminen ole minuun koskenut?» Enkelivastasi: »Jumala luo, mitä tahtoo; kun hän päättää jonkun asian,sanoo hän vain: ‘Tapahtukoon!’ ja niin tapahtuu.

47.

Ja Jumala on opettava hänelle Pyhän kirjan,viisauden, Lain ja Evankeliumin

48.

ja lähettävä hänet profeetaksi israelilaistenluo. Hän on sanova heille: »Olen tullut luoksenne tuodentunnusmerkkejä Herraltanne. Katso, minä muovailen savesta teillelinnun muotoisen ja puhallan siihen, ja siitä tulee Jumalansallimuksesta elävä lintu; minä olen Jumalan tahdosta parantavasokeana syntyneen ja pitaalisen ja olen herättävä kuolleet eloon. Jaminä sanon teille, mitä te tulette syömään ja mitä panemaan tallelletaloissanne. Tässä on totisesti tunnusmerkki teille, jos oletteuskovaisia.

49.

Samoin tulen vahvistamaan todeksi sen, mikäon ollut ennen minua kirjoitettuna Laissa, ja sallimaan teille osansiitä, mikä tähän asti on ollut teiltä kiellettyä, niin, minä tulenluoksenne tuoden tunnusmerkit Herraltanne. Pelätkää siis Jumalaa jatotelkaa minua!

50.

Jumala on totisesti minun Herrani ja teidänHerranne, palvelkaa siis Häntä. Tämä on oikea tie.»

51.

Ja kun Jeesus havaitsi heissä epäuskoa, sanoihän: »Ketkä haluavat olla minun seuraajiani Jumalan työssä?»Opetuslapset vastasivat: »Me olemme Jumalan seuraajia, me uskommeJumalaan; todista, että olemme Hänen tahtoonsa ja johtoonsaalistuneet.

52.

Herramme, Me uskomme siihen, mitä oletilmoittanut, ja me seuraamme Sinun profeettaasi; merkitse meidätsiis tunnustajien joukkoon.»

53.

He (epäuskoiset juutalaiset) juonittelivat,mutta Jumalakin juonitteli (heitä vastaan); ja Jumala on todellataitavin Suunnittelija.

54.

Ja Jumala sanoi: »Jeesus, katso, Minä otansinut, sitten olen ylentävä sinut luokseni ja vapauttava sinutniistä, jotka ovat uskottomia, sekä asettava ne, jotka sinuaseuraavat, uskottomien yläpuolelle aina Ylösnousemuksen päiväänsaakka. Aikanaan on teidän kaikkien palattava minun luokseni, jaminä olen ratkaiseva sen, mistä te keskenänne kiistelitte.

55.

Mitä niihin tulee, jotka eivät uskoneet, olenkurittava heitä raskaalla rangaistuksella sekä tässä että tulevassaelämässä; eivätkä he löydä ketään auttajaa.»

56.

Mutta uskovaisille ja hyviä töitäharjoittaville Hän on antava heidän täyden palkkansa. Jumala eirakasta väärintekijöitä.

57.

Tämän me julistamme sinulle Muhammed,tunnusmerkkinä ja viisauden tietona, jotka ovat Koraanissa.

58.

Katso, Jeesus on Jumalan edessäsamankaltainen kuin Aadam; Hän loi hänet (Aadamin) maan tomusta,sitten Hän sanoi hänelle: »Ole!» ja hän oli (elävä sielu).

59.

Tämä totuus tulee Herraltasi, Muhammed, siksiälä kuulu epäileviin.

60.

Jos joku tästä kiistelee kanssasi, senjälkeen kuin (tämä täydellinen) tieto on osaksesi tullut, niin sano:»Tulkaa, kutsukaamme meidän poikamme ja teidän poikanne, meidänvaimomme ja teidän vaimonne, kokoontukaamme me itse ja te itse; jasitten kukin velvoittakaamme itsemme Jumalan edessä ja huutakaammeJumalan kirousta niiden yli, jotka valehtelevat!»

61.

Katso, tämä sanoma on kauttaaltaan totuutta,eikä ole muuta jumalaa kuin Jumala; Hän on totisesti mahtava,viisas.

62.

Mutta jos he kääntyvät pois, niin totisestiJumala tuntee turmeluksen aiheuttajat.

63.

Sano (juutalaisille ja kristityille) : »TePyhän kirjan omistajat, tulkaa yhteisymmärrykseen meidän kanssamme(uskonnon asiasta), että meillä olisi samoin kuin teilläkin, ettemmepalvele muuta kuin ainoata Jumalaa emmekä aseta ketään Hänenrinnalleen, emmekä kukaan pidä toistamme herrana, (emme pidä herranaketään muuta) paitsi Jumalaa.» Jos he kääntyvät pois, niin sanokaa:»Olkaa todistajina, että me olemme Jumalalle alamaisia!»

64.

Te Pyhän kirjan omistavat, miksi tekiistelette Aabrahamista? Laki ja Evankeliumihan lähetettiin vastahänen jälkeensä 9); eikö teillä ole ymmärrystä?

65.

Kuulkaa, jospa kiistelisitte sellaisesta,josta teillä on tietoa; mutta miksi kiistelette sellaisesta, jostateillä ei ole tietoa? Jumala tietää, mutta te ette tiedä.

66.

Aabraham ei ollut juutalainen eikä kristitty,vaan hän oli hurskas (haniifi) ja Jumalalle alamainen (muslimi) eikäkuulunut monijumalaisiin.

67.

Ihmisiä, jotka voivat lähinnä vedotaAabrahamiin, ovat totisesti ne, jotka seuraavat Häntä kuten tämäkinprofeetta (Muhammed), ja ne, jotka (hänen kerallaan) uskovat; jaJumala on uskovaisten Suojelija.

68.

Eräät niistä, jotka ovat saaneet Pyhänkirjan, toivoisivat voivansa eksyttää teidät, mutta he eivät eksytäketään muita kuin juuri itsensä, eivätkä he aavista sitä.

69.

Te, joilla on Pyhä kirja, miksi ette uskoJumalan tunnusmerkkeihin, vaikka itse olette niiden silminnäkijöitä?

70.

Te, joilla on Pyhä kirja, miksi verhoattetotuuden valheella ja salaatte totuuden vastoin parempaa tietoanne?

71.

Osa niistä, jotka ovat saaneet Pyhän kirjan,sanoo: »Uskokaa päivän noustessa siihen, mikä on ilmoitettuuskovaisille (muslimeille), ja kieltäkää se päivän päättyessä; näinehkä saamme heidät puolellemme.»

72.

Älkää uskoko muita kuin uskontoanne todellanoudattavia! – Sano: »Oikea johdatus on totisesti Jumalan johdatus».Älkääkä uskoko, että joku on saanut saman (ilmoituksen) kuin te taiettä he voivat kiistellä kanssanne Herranne edessä. Sano: »Kaikkirunsaus on Jumalan kädessä, hän antaa sen kenelle tahtoo. Jumalasulkee kaiken olemukseensa ja tietää kaikki.»

73.

Hän antaa laupeutensa sille, kenet Hänvalitsee. Jumala on rajaton runsaudessaan.

74.

Niiden keskuudessa, jotka ovat saaneet Pyhänkirjan, on sellaisia, että jos uskot heille säilytettäväksi suurenmäärän kultaa, he palauttavat sen sinulle, ja heidän keskuudessaanon sellaisiakin, jotka, jos uskot heille denaarin, eivät palautasitä sinulle, ellet sitä vaatimalla vaadi. Näin on siksi, että hesanovat: »Meillä ei ole mitään velvollisuuksia tietämättömiä(pakanoita) kohtaan». Noin he kieräilevät Jumalaan vedoten jatietävät sen itse.

75.

Ei niin, vaan ainoastaan se on (Jumalanedessä hurskas), joka täyttää velvollisuutensa ja karttaa pahaa.Katso, Jumala rakastaa ainoastaan hurskaita.

76.

Totisesti niillä, jotka liittonsa Jumalankanssa ja valansa vaihtavat vähäpätöisiin arvoihin, ei tule olemaanautuutta tulevassa elämässä. Jumala ei puhu heille eikä katso heihinYlösnousemuksen päivänä eikä vanhurskauta heitä, vaan heidän osanaanon tuskallinen rangaistus.

77.

Katso, heidän joukossaan on sellaisia, jotkapuhuessaan vääristelevät Pyhää kirjaa, jotta te luulisitte Pyhänkirjan sanoiksi sellaistakin, mikä siihen ei sisälly; he sanovat:»Se tulee Jumalalta», vaikka se ei tule Jumalalta, ja vedotenJumalaan he valehtelevat vastoin parempaa tietoaan.

78.

Ei voi ihminen, jolle Jumala on antanut Pyhänkirjan, viisauden ja profeetantehtävän, sanoa ihmisille: »Olkaaminun palvelijoitani samalla tavalla, kuin olette Jumalanpalvelijoita». Ei, vaan (hän sanoo:) »Olkaa Jumalan palvelijoita,koska tunnette Pyhän kirjan ja tutkitte sitä.»

79.

Eikä hän käske teitä ottamaan enkeleitä taiprofeettoja herroiksenne. Kehoittaisiko hän teitä väärään uskoon,senjälkeen kuin olette tulleet Jumalan tahdon alaisiksi(muslimeiksi)?

80.

Aikoinaan, kun Jumala teki liitonprofeettojen kanssa, Hän sanoi: »Katso, näin paljon annan teillePyhiä kirjoituksia ja viisautta, ja sitten tulee lähettiläs javahvistaa todeksi sen, mikä teillä jo on; teidän on totisestiuskottava häneen ja autettava häntä». Hän sanoi vielä:»Tunnustatteko ja otatteko vastaan liittoni tällä ehdolla?» Hevastasivat: »Me tunnustamme sen». Silloin Hän sanoi: »Olkaa siistämän todistajat. Minä myöskin olen todistajana teidän rinnallanne.»

81.

Senvuoksi ketkä ikinä tämän jälkeen luopuvat,he ovat jumalattomia.

82.

Jotakin muuta Jumalan uskontoako he vieläetsisivät, vaikka kaikki taivaassa ja maan päällä ovat Hänellealamaisia tahtoen tai tahtomattaan, ja Hänen luokseen on heidänpalattava?

83.

Sano: »Me uskomme Jumalaan, siihen, mitä onylhäältä ilmoitettu meille ja mitä on ilmoitettu Aabrahamille,Ismaelille, Iisakille ja Jaakobille sekä (Israelin) sukukunnille,siihen, mitä Mooses, Jeesus ja profeetat ovat saaneet Herraltansa;me emme tee mitään erotusta heidän välillään, ja Hänen tahtoonsa jajohdatukseensa olemme alistuneet».

84.

Mutta jos joku pitää uskontonaan jotakinmuuta kuin Islaamia , niin Jumala ei sitä koskaan hyväksy, jakuoleman jälkeen hän on joutuva kadotettujen joukkoon.

85.

Kuinka Jumala ohjaisi ihmisiä, jotka ovattulleet uskottomiksi, senjälkeen kuin he olivat uskossa jatunnustivat Muhammedin oikeaksi profeetaksi ja (Jumalankaikkivallan) selvät todistukset heille näytettiin? Jumala ei ohjaajumalattomia ihmisiä.

86.

Näiden palkaksi tulee Jumalan, enkelien jaihmisten kirous.

87.

Sen alaisiksi he jäävät ikuisesti, heidänrangaistustaan ei lievennetä eikä heihin kiinnitetä (sen enempää)huomiota.

88.

(Tästä kohtalosta vapautuvat vain ne), jotkamyöhemmin katuvat ja tekevät parannuksen, sillä Jumala onsääliväinen ja laupias.

89.

Mutta jotka oltuaan uskossa ovat tulleetuskottomiksi ja sitten yhä yltyvät uskottomuudessaan, niidenkääntymystä ei totisesti hyväksytä; he jäävät eksyneiksi.

90.

Niistä, jotka ovat olleet uskottomia jakuolevat epäuskossaan, ei yhdenkään sielun lunnaiksi hyväksytä edeskoko maailman täyttä kultaa, heitä odottaa tuskallinen rangaistus,eivätkä he löydä ketään puoltajaa.

91.

Ette koskaan saavuta tosihurskautta,ennenkuin uhraatte sellaista, mikä on teille rakasta; ja mitäuhraattekin, Jumala sen tietää totisesti.

92.

Ennenkuin Laki annettiin ylhäältä, oli kaikkiruoka sallittu israelilaisille paitsi se, minkä Israel itse kielsiitseltään. Sano: »Ottakaa esille Mooseksen kirjat ja lukekaa sieltä,mikäli tahdotte pysyä totuudessa.»

93.

Ja ketkä tämän jälkeen sepittävät valheitaJumalaan vedoten, ne ovat väärintekijöitä, jumalattomia.

94.

Sano: »Jumalan puhe on totuutta; noudattakaasiis Aabrahamin oppia, koska hän oli hurskas (haniifi) eikä kuulunutmonijumalaisiin.»

95.

Ensimmäinen rukoushuone, joka perustettiinihmisille, oli totisesti se, joka on Bekassa (Mekassa) siunauksenaja opastuksena koko maailmalle.

96.

Siellä on ilmeisiä tunnusmerkkejä: Aabrahaminrukouspaikka; ja se, joka astuu sinne, on varmassa turvassa. Japyhiinvaellus tähän huoneeseen on ihmisten velvollisuus Jumalaakohtaan, jokaisen, ken suinkin voi matkan tehdä. Mutta jos joku käyuskottomaksi, niin katso, Jumala tulee toimeen vaikkapa ilman kokomaailmaa.

97.

Sano: »Te, jotka omistatte Pyhän kirjan,miksi ette usko Jumalan tunnusmerkkeihin, vaikka Jumala on teidäntekojenne todistaja?

98.

Sano: »Te, joilla on Pyhä kirja, miksityönnätte uskovaisia pois Jumalan tieltä ja pyritte tekemään senmutkikkaaksi, vaikka olette varmoja (sen suoruudesta)? Mutta Jumalaei ole välinpitämätön siitä, mitä te teette.»

99.

Te, jotka uskotte, jos tottelette eräitäniistä, jotka ovat Pyhän kirjan saaneet, tekevät he taas teidätuskottomiksi, teidän jo oltuanne uskossa.

100.

Kuinka voittekaan olla uskottomia, kunJumalan tunnusmerkit luetellaan teille ja Hänen profeettansa onteidän keskuudessanne? Joka turvautuu Jumalaan, hänet johdetaanvarmasti (kulkemaan) oikeata tietä.

101.

Te, jotka uskotte, pelätkää Jumalaa niin,kuin Häntä on pelättävä, eikä teidän pidä kuoleman, ennenkuin olettetulleet Hänen tahtonsa alaisiksi (muslimeiksi).

102.

Pitäkää kiinni kaikki Jumalan(pelastus)köydestä älkääkä hajaantuko, vaan muistakaa Jumalan armoateitä kohtaan silloin, kun olitte toistenne vihollisia ja Hänlähensi sydämenne, niin että te Hänen armonsa kautta tulitte aivankuin veljiksi keskeänne. Te olitte tulikuilun partaalla, mutta Hänpelasti teidät siitä. Siten selittää Jumala tunnusmerkkinsä teille,jotta tulisitte oikealle tielle

103.

ja jotta teistä tulisi seurakunta, jokakutsuu ihmisiä hyvyyteen, säätää heille oikeat elämäntavat ja estääheitä pahuudesta; sellaiset ihmiset tulevat menestymään.

104.

Älkää te olko niiden kaltaisia, jotkasaatuaan selvät todistukset erottautuivat toisistaan ja riitelivättoistensa kanssa. Sellaisia odottaa kauhea rangaistus

105.

sinä (Ylösnousemuksen) päivänä, jollointoisten kasvot kirkastuvat ja toisten mustuvat (synkkenevät) janiille, joiden kasvot synkkenevät, sanotaan: »Ettekö te ole niitä,jotka tulitte uskottomiksi oltuanne uskossa? Niin, maistakaa nytrangaistusta luopumisenne tähden!»

106.

ja ne, joiden kasvot kirkastuvat, heidätsuljetaan Jumalan laupeuteen, ja he pysyvät siinä iankaikkisesti.

107.

Nämä ovat Jumalan ihmeellisiä ilmoituksia,jotka julistamme sinulle totuudessa; Jumala ei halua tehdä väärinmaailmoille (ihmisille).

108.

Jumalalle kuuluu kaikki taivaassa ja maanpäällä, ja Jumalan luo kaikki on palaava.

109.

Te olette paras seurakunta, mikä onmuodostunut ihmisten keskuuteen. Te määräätte ihmisille oikeatelämäntavat, estätte heitä pahuudesta ja uskotte Jumalaan. Jos Pyhänkirjan saaneet olisivat uskoneet, olisi se ollut heille parempi;heidän keskuudessaan on uskovaisia, mutta useimmat heistä ovatjumalattomia.

110.

He eivät voi aiheuttaa teille kuin vähänvahinkoa, ja jos he käyvät sotimaan teitä vastaan, kääntyvät hepakoon eivätkä sen jälkeen saa apua.

111.

Kurjuus on masentava heidät, missä ikinä heovat, paitsi jos he pitävät liiton Jumalan kanssa ja sopimuksenihmisten kanssa ; (muuten) he vetävät päällensä Jumalan vihan, javiheliäisyys peittää heidät. Kaikki tämä tapahtuu siksi, että hehylkäsivät Jumalan tunnusmerkit ja vääryydessään surmasivatprofeetat, sekä siksi, että he olivat uppiniskaisia ja tekivätrikoksia.

112.

Pyhän kirjan saaneista eivät kuitenkaankaikki ole samanlaisia; heidän keskuudessaan on vakaa joukko(ihmisiä), jotka yön aikana lukevat Jumalan ihmeellisiä ilmoituksiaja Häntä kumartavat.

113.

He uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään,harrastavat hyvää ja estävät ihmisiä pahuudesta, kilvoittelevatkeskenään hyvissä töissä; nämä kuuluvat vanhurskaisiin.

114.

Mitä hyvää he tekevätkin, ei heiltä koskaanriistetä sen hedelmää, sillä Jumala tuntee ne, jotka Häntäpelkäävät.

115.

Niitä, jotka ovat uskottomia, eivät totisestiheidän rikkautensa eivätkä heidän lapsensa vähääkään hyödytä Jumalanedessä; he joutuvat Tulen omiksi ja pysyvät siinä iankaikkisesti.

116.

Minkä he antavat pois tässä maallisessaelämässä, sen laita on sama kuin purevan kylmän viiman, joka kiitääjumalattomien ihmisten vainioiden yli ja tuhoaa heidän satonsa. EiJumala tee heille vääryyttä, vaan itse he tekevät vääryyttäitselleen.

117.

Te, jotka uskotte, älkää antautukoavomieliseen ystävyyteen muiden kuin teikäläisten kanssa; muut eivätjätä turmelematta teitä. He halajavat teidän perikatoanne, heidänvihansa on jo pursunut heidän suustansa; mutta se, mikä heidänsydämissään piilee, on vielä pahempaa. Me olemme nyt selittänyttunnusmerkkimme teille, jotta ehkä ymmärtäisitte.

118.

Katso, te olette sellaisia, jotka rakastatteheitä, mutta he eivät rakasta teitä; te uskotte koko Pyhään kirjaan,ja kun he tapaavat teidät, he sanovat: »Me uskomme», mutta omissaoloissaan he pureskelevat sormiansa raivoissaan teitä vastaan. Sano:»Kuolkaa raivoonne! Jumala tuntee totisesti sydäntenne sisimmätaivoitukset.»

119.

Jos jotain hyvää tapahtuu teille, kadehtivathe sitä, mutta jos jokin paha kohtaa teitä, siitä he iloitsevat. Josolette kärsivällisiä ja pelkäätte Jumalaa, ei heidän kavaluutensavoi vahingoitta teitä vähääkään; Jumala sulkee huomioonsa kaikkiheidän tekonsa.

120.

Entä kun sinä, Muhammed, varhain eräänäaamuna jätit kotiväkesi sijoittaaksesi uskovaisettaistelupaikoilleen (Jumala kaikki kuuli ja tiesi) ja

121.

kun joukostanne kaksi osastoa oli menettäärohkeutensa (mutta Jumala oli heidän tukensa; uskovaiset turvautuvatJumalaan).

122.

Olihan Jumala auttanut teitä Bedrintaistelussa , kun olitte huonommassa asemassa; antakaa siisJumalalle kunnia, jotta olisitte kiitollisia!

123.

Silloin sinä sanoit uskovaisille: »Eiköteille riitä, että Herranne tukee teitä kolmella tuhannella Ylhäältälähetetyllä enkelillä?»

124.

Niin, jos olette kärsivällisiä ja pelkäätteJumalaa ja viholliset yllättävät teidät äkkirynnäköllä, on Herrannetukeva teitä viidellä tuhannella enkelinä, joilla on erityisetmerkit.

125.

Tämän antoi Jumala teille rohkaisevanailosanomana, jotta sydämenne rauhoittuisivat sen kautta – apu tuleeainoastaan Jumalalta, mahtavalta viisaalta –

126.

jotta Hän murskaisi uskottomat ja kaataisiheidät, niin että he peräytyisivät saavuttamatta sitä, mitätahtoivat.

127.

Sinua, Muhammed, ei koske vähääkään,armahtaako Hän heitä vai rankaisee, sillä he ovat väärintekijöitä.

128.

Jumalalle kuuluu kaikki taivaassa ja maanpäällä. Hän antaa anteeksi kenelle tahtoo ja rankaisee ketä tahtoo;niin, Jumala on sääliväinen ja laupias.

129.

Te, jotka uskotte, älkää koronkiskomisellaahnehtiko kaksinkertaisia tuloja, vaan pelätkää Jumalaa, jottaolisitte onnellisia

130.

Ja kavahtakaa Tulta, joka on valmistettuuskottomille,

131.

totelkaa Jumalaa ja profeettaa, jotta teidänosaksenne tulisi laupeus.

132.

ja pyrkikää kilvan saavuttamaan Herranneanteeksianto ja Paratiisi, joka on yhtä ääretön kuin taivaat ja maa,ja on valmistettu jumalaapelkääväisille,

133.

jotka antavat uhrilahjoja sekä varakkainaettä köyhinä ollessaan, jotka hillitsevät vihansa ja antavatanteeksi ihmisille; niin, Jumala rakastaa niitä, jotka hyväätekevät.

134.

Ja jotka, tehtyään jotain alhaista tairikottuaan itseään vastaan, muistavat Jumalan ja anovat syntiäänanteeksi (ja kukahan muu kuin Jumala voi antaa synnit anteeksi?)eivätkä vastoin parempaa tietoaan paadu siinä, mitä ovat tehneet,

135.

niiden palkka on oleva heidän Herransaanteeksianto ja huvitarhat, joissa purot solisevat, joissa heikuisesti viihtyvät; niin, minkä ihanan palkan saavatkaan hyvyydenharjoittajat!

136.

Jumalan kurinpitoa on ollut jo ennen teitä;vaeltakaa ympäri maata ja tarkatkaa, millaisen lopun ne saivat,jotka vääristelivät totuuden (sanoman) valheeksi.

137.

Tämä on selitys ihmisille, opastus ja ojennusjumalaapelkääväisille.

138.

Älkää väsykö älkääkä murehtiko; te voitatte,jos olette (tosi-)uskovaisia!

139.

jos teitä kohtasi isku, niin on yhtä ankaraisku kohdannut (uskottomia) ihmisiä tätä ennen . Me annamme ihmistenkesken päivien vaihdella, jotta Jumala tulisi tuntemaan ne, jotkauskovat, ja voisi hankkia itselleen todistajia teidän keskuudestanne- väärintekijöitä ei Jumala rakasta –

140.

ja jotta Jumala voisi koetella uskovaisia jatuhota uskottomat.

141.

Vai luuletteko, että saatte astuaParatiisiin, ennenkuin Jumala tuntee ne teistä, jotka olivattaisteluvalmiit, ja ennenkuin Hän tuntee ne, jotka ovat kestäviä?

142.

Toivoittehan kuolemaa, ennenkuin kohtasittesen (kentällä), mutta nyt olette nähneet sen omin silmin.

143.

Muhammed on vain lähettiläs; edesmenneetprofeetat ovat ennen häntä olleet (Jumalan) lähettiläitä; jos hänkuolee tai kaatuu, peräydyttekö te silloin? Jos joku peräytyy, eihän voi vahingoittaa Jumalaa vähääkään, mutta kiitolliset Jumala onpalkitseva.

144.

Ei yksikään sielu kuole muuten kuin Jumalansallimuksesta, Kohtalon kirjassa määrätyllä hetkellä. Sille, jokatoivoo itselleen palkkaa tässä elämässä, annamme sen mukaan, jasille, joka toivoo palkkaa tulevassa elämässä, annamme hänentoivomuksensa mukaan, ja Me olemme palkitseva kiitolliset.

145.

Monta oli profeettaa, joiden keralla taistelijoukko uskollisia (seuraajia); eivät he lannistuneet mistään, mikäkohtasi heitä Jumalan sotaretkellä, eivät he horjuneet eivätkämasentuneet. ja Jumala rakastaa kestäviä.

146.

Ei heillä muuta ollut sanottavaa kuin:»Herra, anna anteeksi meidän syntimme ja harhaotteet tehtävässämme,anna lujuutta meidän askeleillemme ja auta meitä saamaan voittouskottomista vastustajistamme.»

147.

ja Jumala antoi heille palkan tässä elämässäja ihanan palkan tulevassa; katso, Jumala rakastaa hyväätekeviä.

148.

Jos te jotka uskotte, olette epäuskoisillekuuliaisia, saattavat he teidät peräytymään, ja te palaatte häviönkärsien.

149.

Mutta onhan Jumala suojelijanne, niin, Hän onparas auttaja.

150.

Me lähetämme äkkiä pelästyksen epäuskoistensydämiin, koska he Jumalan rinnalla pitävät muita jumaluusolentoja,joiden palvelemiseen Hän ei ole antanut mitään oikeutta. Heidänasunnokseen tulee Tuli; kauhea on jumalattomien olinpaikka.

151.

Onhan Jumala pitänyt teille antamansalupauksen, kun Hänen avullaan olitte voitokkaita, kunnesosoittauduitte pelkureiksi, kiistelitte keskenänne määräyksistä jaolitte tottelemattomia, senjälkeen kuin Hän jo näytti teille mitätoivoitte (taistelun tuloksen). Jotkut teistä halusivat tämän elämänhyvyyttä ja toiset teistä halusivat kuoleman jälkeistä elämää. SiksiHän käänsi teidät pakoon vihollistenne edessä koetellaksensa teitä.Kuitenkin Hän on jo armahtanut teitä, Jumala on runsasjalomielisyydessään uskovaisia kohtaan.

152.

Kun läksitte taistelukentällä toisistannevälittämättä ja profeetta huusi jälkeenne (kutsuen taistelemaan),lähetti Hän teille palkkioksi ahdinkoa ahdingon lisäksi, jottettemurehtisi sitä (saalista), minkä olitte menettäneet, tai (iskua)mikä oli kohdannut teitä. Katso, Jumala tietää teidän työnne.

153.

Ahdinkonne jälkeen Hän lähetti teilleturvallisuuden tunteen ja unen, joka valtasi osan teistä. Toisetteistä taas kiihoittivat itseään väärillä kuvitteluilla Jumalasta.He sanoivat: »Onko meillä oikeastaan tekemistä tämän asian kanssa?»Sano: »Koko asia on Jumalan». He salasivat sydämessään jotakin, jotaeivät sinulle ilmaisseet, ja sanoivat: »Jos meille olisi tarkoitettujokin tulos tästä asiasta, ei meitä olisi lyöty täällä». Sano:»Vaikka olisitte olleet taloissanne, niin totisesti olisivat ne,joiden kuolema oli määrätty, saaneet surmansa kentälle. Tämä(sallittiin sen vuoksi, että Jumala koettelisi, mitä kätkeytyyrintaanne, ja tutkisi sen, mikä on teidän sydämissänne.» Jumalatuntee sydänten sisimmät aivoitukset.

154.

Katso, ne teistä, jotka kääntyivät pakoonsinä päivänä, kun molemmat sotajoukot kohtasivat toisensa, saattoiSaatana lankeamaan jonkun heidän tekonsa tähden; mutta Jumala onarmahtanut heitä, Jumalahan on totisesti anteeksiantava ja lempeä.

155.

Te, jotka uskotte, älkää olko niidenkaltaisia, jotka ovat uskottomia ja sanovat veljistään, kun he ovatmatkalla tai lähtevät sotaan: »Jos he olisivat jääneet luoksemme,eivät he olisi kuolleet tai kaatuneet.» Jumala vain sallii sen, mikäon tapahtunut, kirvellä heidän sydämissään. Jumala antaa sekä elämänettä kuoleman, ja Jumala näkee mitä teette.

156.

ja jos kaadutte tai kuolette Jumalansotaretkellä, niin on totisesti Jumalan anteeksianto ja lupausparempi kuin kaikki se maallinen, mitä olette saaneet kootuksi.

157.

Ja jos muuten kuolette tai sodassa kaadutte,niin Jumalan luokse teidän on kokoonnuttava.

158.

Jumalan laupeuden vuoksi olet menetellytlempeästi heitä kohtaan, Muhammed, mutta jos olisit ollut ankara jakovasydäminen, olisivat he eronneet sinusta. Ole siis suvaitsevainenheitä kohtaan, rukoile heille anteeksiantoa ja neuvottele heidänkanssaan asioista. Ja kun olet päätöksesi tehnyt, luota Jumalaan!Katso, Jumala rakastaa niitä, jotka Häneen turvaavat.

159.

Jos Jumala auttaa teitä, ei teitä kukaanvoita, ja jos Hän vetäytyy pois, kuka silloin voi teitä auttaa?Niin, Jumalaan turvatkoot uskovaiset!

160.

Eikä profeetan sovi kavaltaa mitään, silläsen, joka kavaltaa, on Ylösnousemuksen päivänä tuotava julki, mitähän on kavaltanut. Silloin on jokainen sielu saapa täyden ansionsamukaan, eikä ketään väärin tuomita.

161.

Luuletteko hänen, joka tavoittelee sitä, mikäon Jumalalle otollista, osoittautuvan sellaiseksi, joka on vetänytylitsensä Jumalan vihan ja jonka olinpaikka on oleva Helvetti, sesurkea määränpää?

162.

Jumalan luona heillä on erilainen arvoasema;näkeehän Jumala, mitä kukin tekee.

163.

Totisesti Jumala on ollut armollinenuskovaisia kohtaan lähettäessään heille apostolin heidänkeskuudestaan, joka julistaa heille Hänen tunnusmerkkejään,puhdistaa heidät ja opettaa Pyhää kirjaa ja viisautta heille, jotkaaikaisemmin elivät ilmeisessä harhauskossa.

164.

Ja kun isku kohtasi teitä teidän annettuanne(vastustajillenne) kaksi kertaa raskaamman iskun, miksi sanoitte:»Mistä tämä johtuu?» Sano (heille, Muhammed): »Se johtuu teistäitsestänne». Jumalahan on kaikkivaltias.

165.

Ja se, mikä sattui teille sinä päivänä, kunmolemmat joukot kohtasivat toisensa, tapahtui Jumalan sallimuksestaja jotta Hän tuntisi uskovaiset

166.

ja tuntisi teeskentelijät, ne, joillesanottiin, »Tulkaa ja taistelkaa Jumalan asian puolesta tai torjukaaheidät!» ja he vastasivat: »Jos osaisimme taistella, niinseuraisimme teitä.» Sinä päivänä he olivat lähempänä uskottomuuttakuin uskoa. Huulillaan he sanoivat sellaista, mitä ei ollut heidänsydämissänsä, mutta Jumala tuntee parhaiten, mitä he salaavat.

167.

Niille, jotka itse istuessaan kotona sanoivat(taistelevista) veljistään: »Jos he olisivat kuulleet meitä, eiväthe olisi kaatuneet», (heille) sano: »Torjukaa sitten kuolema omaltakohdaltanne, jos puhutte täyttä totta!»

168.

Mutta älkää pitäkö kuolleina niitä, jotkaovat kaatuneet Jumalan sotaretkellä. Ei, he elävät Herransa luona,saaden kukin osansa,

169.

riemuiten siitä, mitä Jumala on runsaudestaanheidän ylitseen vuodattanut, ja iloiten niistä, jotka seuraavatheidän jälkiänsä, mutta eivät vielä ole heitä saavuttaneet. Eimikään pelko ole saava heitä valtaansa, eikä heidän tarvitsemurehtia.

170.

He iloitsevat Jumalan armosta jamielisuosiosta ja siitä, ettei Jumala anna uskovaisten palkan mennähukkaan.

171.

Hyvää tekeviä ja Jumalaa pelkääviä niidenjoukossa, jotka tottelivat Jumalaa ja profeettaa, kun isku heitäkohtasi, odottaa suuri palkka,

172.

niitä, joille ihmiset sanoivat, ettäpelottavat sotavoimat olivat kokoontuneet heitä vastaan, mutta tämävain lisäsi heidän uskoaan, ja he vastasivat: »Jumalassa on meille(voimaa) kylliksi. Hän on paras tukemme ja turvamme.»

173.

He palasivat Jumalan armon turvissa mitäänpahaa kohtaamatta. He etsivät Jumalan mielisuosiota, ja Jumala onylenmäärin suosiollinen.

174.

Tosin Saatana peloittelee teitä ystävillänsä,mutta älkää pelätkö heitä, vaan pelätkää Minua, jos oletteuskovaisia!

175.

Ne, jotka kevein askelin käyvätuskottomuuteen, älkööt katkeroittako sinua; he eivät voi vähääkäänvahingoittaa Jumalaa. Jumala ei näe hyväksi antaa heille mitään osaatulevassa elämässä; heitä odottaa kauhea rangaistus.

176.

Ne, jotka vaihtavat uskon uskottomuuteen,eivät totisesti voi vahingoittaa Jumalaa; heitä uhkaa tuskallinenrangaistus.

177.

Uskottomat älkööt luulko, että elinkautinenarmonaika, jonka Me heille annamme, on heille onneksi; Me annammeheille aikaa ainoastaan siksi, että heidän syntinsä enenisivät.Katso, heitä odottaa häpeällinen rangaistus.

178.

Jumala ei aio jättää uskovaisia siihentilaan, jossa te nyt olette, siihen asti kunnes Hän erottaa vääräthyvistä. Eikä Jumala aio ilmaista teille silmiltä salattua, vaanJumala valitsee (siihen tarkoitukseen) kenet tahtoo lähettiläittensäjoukosta. Uskokaa siis Jumalaan ja Hänen lähettiläihinsä, sillä josuskotte ja pelkäätte Jumalaa, saatte runsaan palkinnon.

179.

Ne, jotka ovat saitoja sen suhteen, mitäJumala on runsaudessaan heille antanut, älkööt luulko, että se onhyödyksi heille; ei, se on heille vahingoksi. Ylösnousemuksenpäivänä ne asiat, joissa he olivat saitoja, tulevat kaulakahleinakuristamaan heitä. Jumalalle kuuluvat taivasten ja maan perinnöt, jaJumala tietää teidän tekonne.

180.

Jumala on kuullut niidenkin puheen, jotkasanoivat (pilkallisesti, kun heitä kehoitettiin lahjoittamaanHerralle): »Jumala on köyhä, ja me olemme rikkaita». Me merkitsemmemuistiin heidän sanansa ja kuinka he syyttä surmasivat profeetat, jatulemme sanomaan: »Maistakaa Tulen tuskaa!»

181.

Ja tämä on teille seurauksena omien kättennetöistä. Jumala ei ole julma palvelijoillensa.

182.

Niille, jotka väittävät: »Jumalahan onsallinut meidän olla uskomatta mihinkään lähettilääseen, ennenkuinhän suorittaa uhrin, jonka (taivaan) tuli kuluttaa», sano (heilleMuhammed): »Onhan ennen minua tullut luoksenne lähettiläitäsuorittaen ihmetekoja ja tehden sellaista, josta te mainitsette;miksi te olette sitten heidätkin surmanneet, jos nyt tahdotte pysyätotuudessa?»

183.

Ja jos he pitävät sinua valehtelijana, niinonhan jo ennen sinua pidetty valehtelijoina lähettiläitä, jotka ovatihmeitä tehneet sekä tuoneet Psalmit ja Valaisevan kirjan.

184.

Jokainen sielu on maistava kuoleman, jateille maksetaan Ylösnousemuksen päivänä oikea palkkanne, mutta se,joka välttää Tulen ja saa astua Paratiisiin, on autuas, jota vastoinmaailman elämä on vain pettävää tavaraa.

185.

Sekä teidän omaisuutenne että teidät itsennetullaan totisesti panemaan koetukselle, ja te saatte kuulla paljonpahaa sekä niiltä, jotka ovat Pyhän kirjan saaneet ennen teitä, ettämonijumalaisilta, mutta jos olette kestäviä ja vältätte pahaa, niinon se sankaruutta elämänvaiheissa.

186.

Jumala asetti velvollisuuden niille, jotkaPyhän kirjan saivat (juutalaisille), näin sanoen: »Teidän tuleeselittää sitä ihmisille eikä salata sitä». Mutta he heittivät senselkänsä taakse ja vaihtoivat sen mitättömiin arvoihin. Mikä surkeavaihtokauppa!

187.

Älä luule, että ne, jotka kerskuvat teoistaanja kärkkyvät ylistystä siitä, mitä eivät ole tehneet, (älä luule)että he säästyvät kuritukselta. Ei, heitä odottaa tuskallinenrangaistus.

188.

Jumalalle kuuluu taivasten ja maan herruus,totisesti Jumala on kaikkivaltias.

189.

Taivasten ja maan luominen sekä yön ja päivänvaihtelu ovat totisesti tunnusmerkkejä niille, joilla on ymmärrystä,

190.

jotka muistavat Jumalaa seisoessaan,istuessaan ja maatessaan ja miettivät taivasten ja maan luomistasanoen: »Herra, Sinä et ole luonut tätä turhaan. Kunnia olkoon yksinSinulle! Säästä meitä Tulen tuskilta!

191.

Herra, sen, jonka heität Tuleen, hänet oletsyössyt häpeään. Ja turmeltuneet jäävät ilman auttajaa.

192.

Herra, me olemme kuulleet julistajankehoittavan meitä uskoon sanoen: »Uskokaa Herraanne!» ja me olemmeuskoneet. Siksi, Herra, anna anteeksi meidän syntimme, pyyhi poispahat työmme ja anna meidän kuolla vanhurskasten kuolemalla.

193.

Ja anna meille, Herra, mitä olet luvannutmeille lähettiläittesi kautta, äläkä salli meidän joutua häpeäänYlösnousemuksen päivänä! Ethän petä lupaustasi.»

194.

Niin kuuli heidän Herransa heitä (ja sanoi):»Minä en anna tekijän työn mennä hukkaan teidän keskuudessanne,olkoon hän mies tai nainen, toinen toisestannehan te polveudutte.Myöskin niiltä, jotka ovat lähteneet kodeistaan tai jotka onkarkoitettu sieltä, ja jotka ovat kärsineet Minun asiani puolesta,taistelleet ja kaatuneet, olen totisesti pois pyyhkivä heidän pahattyönsä ja päästävä heidät huvitarhoihin, joissa purot solisevat.Tämä on oleva heille palkkana Jumalalta; sillä Jumala palkitseeparhaiten.

195.

Älä anna kotiseutusi (Mekan) uskottomienrikkauksien häikäistä itseäsi, Muhammed!

196.

Niistä on lyhytaikainen ilo, sitten onHelvetti oleva heidän kotinsa. Mikä surkea olinpaikka!

197.

Mutta niitä, jotka pelkäävät Herraansa,odottavat huvitarhat, joissa purot solisevat, ja siellä he ikuisestiviihtyvät. Sellaiset ovat Jumalan armolahjat; niin, Jumalalla ontallella kaikkein parasta vanhurskaille.

198.

Katso, Pyhän kirjan omaavien joukossa onsellaisia, jotka uskovat Jumalaan, siihen, mikä on ilmoitettu teilleja mikä on ilmoitettu heille, jotka nöyrtyvät Jumalan edessä eivätkävaihda Jumalan tunnusmerkkejä mitättömän arvoihin.

199.

Nämä totisesti saavat palkkansa Herralta;Jumala on nopea tekemään tiliä.

200.

Te jotka uskotte, olkaa kärsivällisiä,kilvoitelkaa keskenänne kärsivällisyydessä, olkaa lujia ja pelätkääJumalaa, jotta tulisitte onnellisiksi!