39. Az-Zumar (Joukkojen suura)

1.

1 . Pyhän Kirjan ilmoitus on tullutmahtavalta, viisaalta Jumalalta.

2.

Me olemme kaikessa totuudessa sinulleilmoittanut Pyhän Kirjan, joten sinun on palveltava Jumalaavilpittömässä kuuliaisuudessa Häntä kohtaan.

3.

Tämä vilpitön kuuliaisuus kohdistukoonainoastaan Jumalaan, mitä taasen niihin tulee, jotka pitävätitsellään Jumalan vertaisia suojelijoita sanoen: »Me palvelemme vainniitä, jotta ne lähentäisivät meitä Jumalaan», Jumala kyllätotisesti heidän riitansa ratkaisee; varma on, ettei Jumala johdataoikeaan valehtelijoita eikä kiittämättömiä.

4.

Jos Jumala olisi halunnut hankkia pojanitselleen, Hän olisi varmasti valinnut niistä luomistaan, joihinHänellä on mielisuosio. Kunnia olkoon yksin Hänelle! Hän on Jumala,ainoa, kaikkivaltias.

5.

Hän on luonut taivaat ja maan totuudenvoimalla. Hän antaa yön verhota päivän ja päivän yllättää yön; Hänon luonut auringon ja kuun palvelemaan itseään, kumpikin kiitääaikansa kohti määränpäätä; Hän on todellakin valtava, suurianteeksiantamuksessaan.

6.

Hän on luonut teidät kaikki yhdestä olennostaantamalla tälle veroisensa parikseen. Hän on antanut teillekahdeksan elukkaa pareina karjaksenne. Hän antaa teille elämänäitienne kohduissa; tämä on luomistyötä jälkeen luomisen,kolminkertaisessa pimeydessä; sellainen on Jumala, teidän Herranne,Hänen on kuninkuus, ei ole muuta jumalaa kuin Hän, miksi siiskääntyisitte poispäin?

7.

Jos olette kiittämättömiä, niin onhan Jumalaylenpalttisesti itselleen riittävä, tarvitsematta teiltähituistakaan. Hän ei pidä palvelijainsa kiittämättömyydestä. Muttajos te olette kiitollisia, Häntä ilahduttaa tämä ominaisuutenne,eikä kukaan joudu toisen kuormaa kantamaan; Herranne tykö on teidänpalattava, ja Hän silloin luettelee teille tekonne, sillä Häntotisesti tietää kaiken, mitä povessanne piilee.

8.

Ja kun ahdinko piirittää ihmisen, tämä huutaaHerraansa avukseen kääntyen alinomaa Hänen puoleensa; mutta kun Hänsitten antaa ihmiselle suosiotaan, tämä unohtaa sen, jonka vuoksihän Häneltä taannoin apua anoi, ja asettaa Jumalan rinnallekilpailijoita johdattaen siten ihmisiä harhaan Hänen tieltään. Sano:»Nauttikaa nyt vähän aikaa elämästä kiittämättömyydessänne,olettehan kuitenkin tulen omat!»

9.

Vai saisitteko saman osan kuin se, jokapalvelee Herraa yönkin tunteina, langeten kasvoilleen tai rukoillenseisoaltaan, joka pitää mielessään tulevaa elämää ja luottaaHerransa armoon? Sano: »Ovatko tietävät ja tietämättömätsamanarvoisia? Vain ymmärtäväiset ottavat vaarin.»

10.

Sano: »Palvelijani, te, jotka uskossavaellatte, täyttäkää tarkoin velvollisuutenne Herraanne kohtaan: Hänon hyvä niille, jotka tässä maailmassa hyvää harrastavat, ja Jumalanmaanääret ovat laajat; vain kärsivälliset palkitaan täyden ansionsamukaan, mittailematta.

11.

Sano: »Minun on käsketty palvella Jumalaavilpittömässä kuuliaisuudessa,

12.

ja minun on myös käsketty olla ensimmäinenmuslimeista.»

13.

Sano: »Jos olisin tottelematon Herralleni,saisin pelätä murhepäivän kuritusta.»

14.

Sano: »Yksin Jumalaa minä palvelen ja olenvilpitön kuuliaisuudessani.»

15.

Palvelkaa siis Hänen rinnallaan ketä mielennetekee! Sano: »Ne vasta hävinneitä ovat, jotka ylösnousemuspäivänäitsensä ja perheensä kadottavat; se on totisesti ilmeinen häviö.»

16.

Tuli on oleva peitteenä heidän yllänsä, jatuli levittäytyy heidän alustakseen; niin peloittava on Jumalanvaroitus palvelijoilleen; ottakaa siis tarkoin vaarivelvollisuuksistanne Minua kohtaan, palvelijana.

17.

Niille, jotka pidättyvät epäjumalienpalvelemisesta ja kääntyvät ainoastaan Jumalan puoleen, on varattuhyvä sanoma. Julista siis ilosanomaa Minun palvelijoilleni,

18.

niille, jotka kuulevat sanani ja sittenparhaansa mukaan sitä toteuttavat; sellaisilla on oleva Jumalanjohdatus, sellaiset ovat ymmärtäväisiä.

19.

Vai ajatteletko niiden osaa, joita vastaan onkuritustuomio valmiina. Miten voisitkaan pelastaa ketään tulen omaa?

20.

Mutta niille, jotka hartaasti täyttävätvelvollisuutensa Jumalaa kohtaan, on varattu ylhäiset sijat, joidenyläpuolellakin avautuu heille valmistettuja sijoja ja joidenalapuolella virtaavat vedet; tällainen on Jumalan lupaus, eikäJumala lupaustaan petä.

21.

Etkö ole huomannut, kuinka Jumala lähettäävettä ylhäältä pilvistä, sitten antaa sen virrata maahan, taasnousta pinnalle lähteinä; ja veden mukana ilmestyy kaikenlaistavihantaa, joka sitten lakastuu, niin että näet sen kellastuvan;vihdoin Hän antaa sen mureta ja hajota. Tässä on todellakinmuistutus ymmärtäväisille.

22.

Luuletteko, että se, jonka sydämen Jumala onavannut Islaamille, niin että hän on tullut Herransa valonlevittäjäksi, on kovasydämisten kaltainen. Mutta voi niitä, joidensydämet ovat paatuneet eivätkä Jumalaa muistele; he ovat ilmeisessäharhassa.

23.

Jumala on ilmoittanut parhaan sanomansa,Kirjan, jonka eri osat toisiinsa sopeutuvat ja josta väliin luetaansellaista, mikä panee jumalaapelkääväisten ihon väreilemään jasitten heidän sydämensä heltyen Jumalaa mietiskelemään; sellainen onJumalan johdatus, Hän ohjaa sillä ketä suvaitsee, ja kenet Jumalajättää harhaan, sille ei löydy opasta.

24.

Minkä arvoinen silloin on se, jonka täytyyylösnousemuspäivänä omin neuvoin varjella itseään kaameata kuritustavastaan? Silloin väärintekijöille sanotaan: »Saakaa se, minkäansaitsitte! »

25.

Heidän edeltäjänsäkin, jotka myös torjuivatluotansa profeetat, yllätti kuritus taholta, jota he eivät osanneetarvata.

26.

Siten pani Jumala heidät maistamaanahdistusta jo tässäkin elämässä, mutta tulevassa on heille varmastivarattu vielä suurempi kuritus; jospa he sen vain oivaltaisivat!

27.

Tässä Koraanissa Me totisesti olemmeesittänyt ihmisille kaikenlaatuisia vertauksia, jotta he voisivatkäsittää.

28.

Tämä on arabiankielinen Koraani, ilman mitäänkaarteluja, jotta he osaisivat karttaa pahaa.

29.

Jumala esittää vertauksen: Tuossa on ihminen,joka on liittynyt useampiin keskenään eripuraisiin seuralaisiin, jatässä on ihminen, joka on kokonaan omistanut itsensä yhdelle. Onkonäiden kahden tila samanlainen? Ei, kunnia olkoon Jumalalle; muttaenin osa ei tätä tajua.

30.

Mutta kuolema tulee teille ja yhtä varmastiheille,

31.

ja ylösnousemuksen päivänä ratkaistaankiistanne Herran edessä.

32.

Ken onkaan enemmän väärässä kuin se, jokaväittää valheellista Jumalasta ja joka vääristelee totuuden, kun sehänelle ilmoitetaan; eikö muka helvetissä riitä tilaa sellaisilleuskottomille?

33.

Mutta ne, jotka tuovat totuuden ja jotkatotuutena sen vastaanottavat, nämä ovat pahaa karttavia.

34.

Herransa luona heillä tulee olemaan mitä hehaluavat; sellainen on palkkio hyvää tekeville;

35.

Jumala ei lue heidän syykseen pahinta heidäntekemästään, vaan antaa heille palkinnon parhaasta, minkä hetekivät.

36.

Eikö Jumalassa ole kyllin hänenpalvelijalleen? Sellaisillako he yrittävät teitä peloitella, joitahe Jumalan asemesta palvelevat? Kenet Jumala päästää harhaan,hänelle ei opasta löydy.

37.

Mutta joka elää Jumalan johdatuksessa, häntäei kukaan saata eksyttää. Eikö Jumala ole mahtava, kaikki palkitsevaHerra?

38.

Jos te heiltä kysytte, kuka on luonut taivaatja maan, he varmaan vastaavat: »Jumala.» Sano: »Ettekö niin ollenvoi päätellä, mahtaisivatko ne, joita Jumalan sijasta kumarratte,torjua vahingon, jos Jumala tahtoisi ihmistä vahingoittaa, taimahtaisivatko he estää Hänen armonsa tulemista, jos Jumalasuvaitsisi armoaan osoittaa? Sano: »Minulle on Jumalassani kyllin.Häneen luottavat luottavaiset.»

39.

Sano: »Kansalaiseni, tehkää työtä kukinpaikallanne, minäkin olen työni tekevä, ja te tulette oivaltamaan,

40.

kuka kuuluu niihin, joita kohtaa masentavakuritus, ja kuka on loppumattoman rangaistuksen ansainnut.»

41.

Kun Me totisesti olemme sinulle ilmoitustenkautta antanut Pyhän Kirjan ja siinä totuuden ihmisiä varten, niinken ikinä noudattaa oikeata tietä, hän tekee sen oman sielunsaparhaaksi, ja ken ikinä harhailee, harhailee omaksi turmiokseen,etkä sinä sellaisista ole vastuussa.

42.

Jumala ottaa huostaansa joka ihmisen sielunhänen kuollessaan, ja sellaisilta, joiden aika ei ole kuolla, heidännukkuessaan. Niiden sielut Hän pidättää, joiden Hän on kuollamäärännyt, ja muiden sielut palauttaa Hän määrähetkeen asti. Tässäon tunnusmerkki ihmisille, jotka mietiskelevät.

43.

Entä ne, jotka ovat Jumalan ohella itselleenpuolustajia omaksuneet. Sano: »Ne eivät ole ikinä vallinneet eivätkämitään ymmärrä.»

44.

Sano: »Jumala yksin kykenee puolustamaan,Hänen on taivasten ja maan valtakunta, Hänen luokseen teidän onpalattava.»

45.

Kun Jumalan nimi vain mainitaan, niin tulevanelämän kieltäjäin sydämet kouristuvat, mutta kun niistä puhutaan,joita he Hänen sijastaan kumartavat, katso, se heitä ilahduttaa.

46.

Sano: »Oi, Jumala! Taivaiden ja maanalkuunpanija, silmiltä salatun ja näkyväisten tietäjä! Vain Sinävoit tuomita palvelijoitasi siinä, missä he ovat eri mieltä.»

47.

Vaikkapa väärintekijät omistaisivat kaiken,mitä maailmassa on, ja saman verran lisää, he varmasti tarjoisivatsen lunnaiksi pelastuakseen pahalta, jolla heitä kuritetaanylösnousemuksen päivänä, ja sen, mikä ei koskaan heidän mieleensäjuolahtanut, Jumala nyt ilmaisee heille.

48.

Heidän tekojensa pahat seuraukset selkenevätheille, ja juuri se, mitä he pilkkanaan pitivät, on heitä kohtaava.

49.

Kun isku kohtaa ihmistä, hän huutaa Meitäavukseen: mutta kun Me annamme hänelle armoamme, hän sanoo: »Minäsain sen tietoni avulla.» Ei, häntä vain koetellaan, mutta enin osaheistä ei tajua sitä.

50.

Ennen heitä eläneet myös sanoivat samaa,mutta se, mitä he aikaansaivat, ei heitä auttanut.

51.

Sen sijaan heille jäi pahat seurauksetansioistaan; kaikille väärintekijöille jäävät pahat seurauksetheidän ansaitsemakseen kuormaksi, eivätkä he sitä voi välttää.

52.

Eivätkö he tiedä, että Jumala kenelle tahtooenentää elinvaroja ja myös niitä supistaa. Nämä ovat varmojatunnusmerkkejä uskoville ihmisille.

53.

Sano: »Te palvelijani, jotka olette toimineetsielujenne vahingoksi, älkää olko epätoivoisia Jumalan laupeudensuhteen; aivan varmasti Jumala antaa syntinne kokonaan anteeksi,sillä Hän on totisesti armahtava, laupias.

54.

Mutta kääntykää Herranne puoleen yhäuudelleen ja alistukaa kuuliaisuudessa, ennenkuin kuritus teitäkohtaa, jolloin teitä ei auteta.

55.

Ja noudattakaa parhainta, minkä Herranneylhäältä on teille ilmoittanut, ennenkuin rangaistus tulee niinäkkiä, että sitä ette edes huomaa,

56.

jottei kukaan joutuisi sanomaan: ‘Voi minua,mitä minä laiminlöinkään Jumalaa kohtaan! Varmasti kuuluin minäkinniihin, jotka pilkkasivat!’

57.

Tai ettei kukaan sanoisi: ‘Jospa Jumala olisiminua johdattanut, olisin varmasti kuulunut pahaa karttavienlukuun.’

58.

Tai sanoisi nähdessään kurituksen: ‘Jospavain minun sallittaisiin palata maan päälle, kuuluisin hyvääharrastaviin.’

59.

Toden totta, Minun sanomani saavuttivatteidät, mutta te torjuitte ne, olitte ylpeitä ja epäuskoisia.

60.

Ylösnousemuspäivänä olette näkevä ne. jotkaJumalasta valheita puhuivat: heidän kasvonsa mustuvat. Eiköhelvetissä riittäisi tilaa ylpeille?

61.

Mutta ne, jotka pahaa karttavat, Jumalavapahtaa, paha ei voi heihin tarttua eikä heidän tarvitse murehtia.

62.

Jumala on kaiken luonut ja pitää kaikenvallassaan.

63.

Hänen ovat taivaiden ja maan aarteet, muttakaikkensa menettävät ne, jotka eivät usko Jumalan ilmoituksiin.

64.

Sano: »Neuvotteko minua palvelemaan muitakuin Jumalaa, te tietämättömät ihmiset?»

65.

Onhan sinulle ilmoitettu, kutenedeltäjillesikin, että jos sinä ketään muuta paitsi Jumalaajulistat, koko työsi raukeaa tyhjiin ja itse olet varmasti hukassa.

66.

Ei, palvelkaa ainoastaan Jumalaa ja olkaakiitollisia.

67.

Mutta he eivät ole palvelleet Jumalaa Hänelletulevalla kunnioituksella, vaikka ylösnousemuspäivänä koko maa onHänen käsissään ja Hän käärii taivaat oikeaan käteensä. Ylistysolkoon Hänelle, olkoon Hän kohotettu yli kaikkien, joita he Hänenrinnalleen asettavat.

68.

Ja kun pasuunaan puhalletaan, niin kaikkitaivaassa ja kaikki maan päällä menevät tainnoksiin paitsi Jumalanvahvistamat; sitten puhalletaan uudestaan, ja katso, he nousevatodottaen.

69.

Ja maa säteilee Herransa valkeutta, ja PyhäKirja otetaan esille, niinikään profeetat ja todistajat, ja tuomiolangetetaan ihmisille oikeudenmukaisesti, ei heitä väärin tuomita.

70.

Ja joka sielulle maksetaan palkkansakaikesta, mitä se on tehnyt; Hän tietää kaikki heidän tekonsa.

71.

Ja ne, jotka uskon kielsivät, ajetaanjoukoittain helvettiin, kunnes portit avataan ja vartijat heillesanovat: »Eikö teidän luoksenne tullut sananjulistajia omastakeskuudestanne lausuen teille Herransa ilmoituksia ja varoittaenteitä tämän päivän saapumisesta?» He sanovat: »Kyllä.» Mutta olihanuskon kieltäjille valmiina rangaistustuomio.

72.

Ja heille sanotaan: »Käykää helvetinporteista sisään siellä ikuisesti kitumaan!» Kurja on ylpeidenolinpaikka.

73.

Mutta ne, jotka täyttivät Herransa tahdon,opastetaan myöskin joukoittain paratiisiin, jonka portit avautuvatheidän saapuessaan, ja vartijat sanovat heille: »Rauha olkoonteille, te onnelliset, astukaa sisälle ja asukaa täällä ikuisesti!»

74.

Ja he sanovat: »Kaikki kunnia olkoon Jumalan,Hän on hyvyydessään toteuttanut meille lupauksensa ja antanut meidänperiä maan, ja me saamme asua paratiisissa missä vain haluamme.»Niin ylenpalttinen on palkkio työnsä tehneille.

75.

Ja sinä saat nähdä enkelien kiertävänvaltaistuimen ympäri veisaten ylistystä Herralleen. Kaikki tuomitaanoikeudenmukaisesti ja sanotaan: »Kaikki kunnia olkoon Jumalan,maailmojen valtiaan!»