36. Yaa-Siin (Jaa siin:n suura)

1.

Oi ihminen!

2.

Kautta Koraanin, jonka viisaus täyttää,

3.

olethan totisesti yksi sananjulistajista

4.

ja vaellat oikealla tiellä.

5.

Tässä on ilmoitus mahtavalta, laupiaalta,

6.

jotta voisit varoittaa kansaa, jonka esi-isiäei varoitettu ja joka on välinpitämätön.

7.

Sana on käynyt todeksi, että enin osa heistäon uskon hylännyt.

8.

Kahleet Me olemme totisesti kietonut heidänkaulansa ympäri aina heidän leukansa korkeudelle, niin että heidänpäänsä ovat pystyyn pönkitetyt.

9.

Ja Me olemme asettanut esteen heidän eteensäja esteen heidän taaksensa sekä heittänyt verhon heidän ylitsensäpeittäen heidän näkönsä.

10.

Yhdentekevää on heille varoitatko heitä vaiet, sillä he eivät usko.

11.

Varoittaa voi vain sitä, joka nuhteestavaarin ottaa ja sisimmässään Armahtajaa pelkää; sellaiselle julistaanteeksiantoa ja suurta palkintoa.

12.

Totisesti Me herätämme kuolleet eloon japidämme kirjaa kaikista heidän teoistaan, jopa heidän jalkojensajäljistäkin; ja kaiken tämän olemme selvästi kirjoittanut.

13.

Esitä heille vertaus sen kaupunginasukkaista, johon sanansaattajamme saapuivat.

14.

Kun Me lähetimme kaksi heidän luoksensa,torjuivat he pois nämä, ja kun Me vahvistimme heitä kolmannella jakaikki vakuuttivat: »Me olemme totisesti (Jumalan) julistajia»,

15.

Niin he sanoivat: »Ette ole muuta kuinkuolevaisia, kuten me itsekin, eikä hyvä Jumala ole mitäänilmoitustaan teille uskonut; te vain valehtelette.»

16.

Nämä vastasivat: »Herramme tietää, ettävarmasti olemme Hänen julistuksensa tuojia teille,

17.

eikä meillä ole muuta mielessämme kuintoimittaa perille selvä viestimme.»

18.

He sanoivat: »Me aavistamme teidän tulostannekoituvan meille pahaa; ellette lakkaa, me kivitämme teidät jatuotamme teille tuskallisen lopun.»

19.

Nämä selittivät: »Itsestänne teistäkohtalonne johtuu eikä siitä, että me teitä varoitamme. Totisestiolette mieletöntä väkeä.»

20.

Silloin riensi sinne juosten eräs mies jahuusi: »Kansa, ota vaari viestintuojista;

21.

seuratkaa sitä, joka ei pyydä palkkiotateiltä, sillä lähettiläät ovat oikean tien vaeltajia.

22.

Mistä syystä en palvelisi Häntä, joka antoiminulle elämän? Hänen tykönsähän teidätkin jälleen palautetaan.

23.

Omaksuisinko Hänen lisäkseen jumalia, joidensuojelus ei minua vähääkään auttaisi ja jotka eivät kykenisi minuapelastamaan, jos hyvä Jumala minulle lähettäisi koettelemuksen.

24.

Silloinhan olisin ilmeisesti harhassa.

25.

Minä totisesti uskon teidän Herraanne, jasiksi kuulkaa minua!»

26.

Ja sana tuli: »Astu sisään autuuden tarhaan!»Hän sanoi: »Voi, jospa kansani tietäisi,

27.

miksi Herra antoi minulle anteeksi ja liittiminut armoitettujen joukkoon!»

28.

Ja tämän todistajan puhuttua Me emmetaivaasta syössyt tämän kansan päälle enkelien rankaisevaa joukkoa;niin emme kostoamme lähetä.

29.

Ei muuta tapahtunut, kuin ääni kuului, jakatso, he vaikenivat.

30.

Voi näitä palvelijoita! Milloinsananjulistaja saapuukin heidän tykönsä, he vain pilkkaavat häntä.

31.

Eivätkö he tiedä, kuinka monta sukupolvea Meolemme jo ennen heitä tuhonnut siksi, etteivät he kääntyneetlähettiläittemme puoleen.

32.

Ja ne kaikki tuodaan varmasti Meidän eteemme.

33.

Heille olkoon tunnusmerkiksi kuollut maa. Mevuodatamme siihen eloa ja nostamme siitä esiin viljaa, jota hesyövät.

34.

Ja Me kasvatamme palmupuistoja sekäviinitarhoja ja Me vedämme esille lähteitä sitä kastelemaan,

35.

jotta he söisivät sen hedelmiä sekä mitäheidän kätensä valmistaneet ovat. Eikö heidän siis tule ollakiitollisia?

36.

Ylistys Hänelle, joka loi kaiken, mitä maastakasvaa, sekä heidän tuntemansa lajit että nekin, joita he eivättunne.

37.

Yökin on heille tunnusmerkkinä. Yöstä vedämmepäivän erilleen, ja katso, pimeys peittää heidät.

38.

Aurinkokin kulkee vain määrätyn ratansa,noudattaen kaikkivaltiaan, kaikkitietävän käskyä.

39.

Kuulle Me olemme sen vaiheet määrännyt,kunnes se muuttuu vanhan, kuivan palmunoksan näköiseksi.

40.

Eikä auringon ole sallittu kulkea kuutanopeammin, yhtä vähän kuin yön on sallittu niellä päivää; vaankaikki kulkee omaa rataansa.

41.

Vielä on sekin heille tunnusmerkiksi, että Meannamme laivojen kantaa heidän jälkeläisiään

42.

ja muitakin aluksia olemme heille luonut,joilla he voivat matkustaa,

43.

vaikka Me voisimme, jos tahtoisimme, hukuttaaheidät veteen, eikä heille löytyisi pelastajaa eikä pakotietä,

44.

mutta armostamme Me sallimme heidän eläämääräpäivään asti.

45.

Heille sanotaan: »Varokaa sitä, mikä onteillä edessänne, ja varokaa sitä, mikä on takananne, jotta armotulisi osaksenne.

46.

Ja heidän Herransa viesteistä tuskin yksikäänheille saapuu heidän sitä hylkäämättä.

47.

Ja kun heille sanotaan: »Uhratkaa siitä, mitäJumala on teille suonut!», niin uskottomat sanovat uskovaisille:»Miksi olisi meidän ruokittava niitä, jotka Jumala kuitenkin voisiravita, jos vain tahtoisi? Te olette ilmeisen harhan vallassa.»

48.

Ja vielä he kysyvät: »Koska oikeastaan tuleetapahtumaan se, millä te meitä uhkaatte, jos totta puhutte?»

49.

Heitä odottaa vain äkillinen ääni, jokaheidät yllättää vielä heidän väitellessään keskenänsä.

50.

Eivät he ehdi edes jälkisäädöstänsä tehdäeivätkä perheittensä luo kiiruhtaa.

51.

Ja kun pasuunoihin puhalletaan, niin, katso,he rientävät haudoistaan Herransa luo.

52.

Ja he sanovat: »Voi meitä, kuka on meidätnostanut nukkumasijoiltamme ? Tämänhän Armahtaja meille lupasi, jaHänen sanansaattajansa ovat julistaneet totuutta.»

53.

Ja vain ääni kajahtaa, ja katso, heidätkaikki tuodaan Meidän eteemme,

54.

eikä sinä päivänä tehdä vähääkään vääryyttäainoallekaan sielulle; teille punnitaan vain sen mukaan, kuintekonne ansaitsivat.

55.

Sinä päivänä ovat paratiisin asukkaatautuaallisissa toimissaan.

56.

Vaimojensa seurassa he ovat varjossa levätenistuimillaan.

57.

Siellä nauttivat he hedelmiä ja heillä onkaikkea, mitä haluavat.

58.

»Rauhaa!» on heille laupiaan Herrantervehdys.

59.

Mutta te, väärintekijät, väistykää loitolletänä päivänä!

60.

Enkö Minä velvoittanut teitä, Aadamin lapset,olemaan palvelematta perkelettä? Totisesti hän on teidänilmivihollisenne.

61.

Ja enkö sen sijaan käskenyt palvelemaan Minuaollaksenne oikealla tiellä.

62.

Onhan perkele totisesti johtanut harhaanlukuisia sieluja joukostanne. Kuinka ette sittenkään älynneet?

63.

Tämä on helvetti, jolla teitä uhattiin.

64.

Käykää nyt siihen tänä päivänä epäuskonnetähden.

65.

Ja sinä päivänä sinetöimme Me heidän suunsa,mutta heidän kätensä tulevat meille huitoen puhumaan sekä jalkansaheidän ansaitsemastaan todistamaan.

66.

Ja jos Me tahdomme, voimme puhkaista heidänsilmänsä; silloin vasta he pyrkisivät löytämään tien, mutta kuinkahe näkisivät?

67.

Samoin voisimme varmasti, jos tahtoisimme,heidät siihen paikkaan jähmettää, niin etteivät he voisi edemmäksipäästä eivätkä takaisin palata.

68.

Jos Me jollekulle suomme pitkän iän, Meannamme hänen vartensa köyristyä; eivätkö he ymmärrä?

69.

Emmekä ole hänelle (profeetalle) runoiluaopettanut, sillä hänelle se ei ole soveliasta. Hänen sanottavansa onvain varoitus ja selvä Koraani.

70.

Hänen on varoitettava jokaista, joka eläähaluaa, ja julistetun sanan on osoittauduttava voimakkaaksiuskottomia vastaan.

71.

Eivätkö he havaitse, että Me olemme luonutheille karjan luontokappaleittemme joukosta ja totuttanut sen heidänalaisuuteensa?

72.

Ja me olemme pannut kotieläimet heitätottelemaan, niin että he muutamilla ajavat ja muutamia käyttävätruoaksensa.

73.

Tästä kaikesta heille on etua ja he saavatniistä juomiakin; eivätkö he osaa tästäkään kiittää?

74.

Mutta he ovat omaksuneet itselleen jumaliaainoan Jumalan rinnalle, saadakseen heiltä apua.

75.

Mutta nämä eivät kykene heitä auttamaan,vaikka niitä on laumoittain.

76.

Tästä syystä älä anna heidän puheensa itseäsihuolestuttaa; Me tiedämme, mitä he tekevät salaa ja mitä toimivatjulkisesti.

77.

Eikö ihminen ole huomannut, että Me olemmeluonut hänet pienestä elonidusta? Ja katso, kohta hän on valmiskanssamme kiistelemään.

78.

Ja hän laittaa Meidän kaltaisiksemmetarkoitettuja kuviaan unohtaen oman luomisensa. Hän sanoo: »Kukapystyy elämän paluttamaan luihin, kun ne jo ovat lahonneet?»

79.

Sano: »Hän niihin elämän palauttaa, joka nealkujaankin elämään synnytti, sillä Hän sulkee itseensä kokoluomakunnan.

80.

Hän, joka loi teille tulen, joka voivihreässä puussakin palaa, niin että sytykkeillä sitä jatkaasaatatte.

81.

Eikö Hän, joka loi taivaat ja maan, kykeneniiden kaltaisia luomaan? Totisesti! Hänhän on kaiken Luoja,taituri.

82.

Kun Hän jotakin aikoo, riittää, että Hänkäskee: »Tulkoon!» niin se tulee.

83.

Sentähden ylistys olkoon Hänelle, jonkakäsissä on valta kaiken yli ja jonka tykö kaikki palautetaanaikanaan.