35. Fatir (Luojan suura)

1.

Ylistys olkoon Jumalalle, taivaiden ja maanalkuunpanijalle, enkelien luojalle, sanansaattajien, joita kahdet,kolmet ja neljät siipiparit liidättävät. Luomakunnassaan Hänkohtelee luotuja niinkuin suvaitsee; onhan Jumala totisestikaikkivaltias.

2.

Mitä Jumala suokin ihmisille laupeudessaan,sitä ei kukaan voi estää, ja minkä Jumala pidättää, sitä ei kukaanpysty antamaan, sillä Hän on mahtava ja viisas.

3.

Ihmiset, pitäkää mielessänne Jumalan armoteitä kohtaan. Onko ketään muuta kuin Jumala, joka teille antaisielatuksen taivaasta ja maasta käsin? Ei ole yhtään muuta jumalaakuin Hän; miksi siis käännytte pois Hänestä?

4.

Ja jos he kutsuvat sinua petkuttajaksi, niinsamoin ennen sinuakin sananjulistajia kutsuttiin, mutta Jumalanluokse kaikki asiat palaavat.

5.

Oi ihmiset, kun Jumalan lupaus on varmatotuus, niin älkää salliko tämän maailman viekoitella itseänne!Älkää antako perivihollisenne pettää teitä Jumalan suhteen.

6.

Sillä onhan perkele totisesti teidänvihollisenne, ja sellaisena häntä pitäkää; hän viekoitteleepuolelleen, jotta hairahtuneet joutuisivat tulen omiksi.

7.

Jotka epäuskon omaksuvat, saavat ankaranrangaistuksen, mutta jotka uskovat ja hyvää harrastavat, saavatanteeksiantamuksen ja suuren palkan.

8.

Mitä välität siitä, jonka vääryys hänensilmissään niin kaunistuu, että hän sitä hyväksi luulee. Jumalajättää harhaan kenet tahtoo ja johdattaa oikeaan kenet suvaitsee,joten älä näännytä sieluasi murehtimalla tuommoisten puolesta; kylläJumala totisesti heidän tekonsa tietää.

9.

Jumalahan lähettää tuulet, jotka nostavatpilvet. Sitten Me lähetämme ne kuolleeseen erämaahan ja annammeelinvoimaa kuihtuneelle maalle; samoin tapahtuu kuolleittenherättäminen.

10.

Kuka haluaa kunniaa, muistakoon, että kaikkikunnia on Jumalan. Hänen tykönsä nousevat hyvät sanat, ja hyvät teotHän ylentää; mutta niille, jotka pahoja tekoja suunnittelevat, onHänellä ankara rangaistus, ja heidän juonensa raukeavat.

11.

Jumala loi teidät tomusta, edelleen elämänidusta, sitten teki teidät aviopareiksi; eikä yksikään vaimo tuleraskaaksi eikä synnytä Hänen tietämättään; ei liioin kenellekäänelolliselle ole hänen ikäänsä pidennetty eikä lyhennetty sen kaikenolematta Jumalan kirjoissa, ja kaikki tämä on helppoa Jumalalle.

12.

Eivätkä vedet ole samanlaisia: makea vesisammuttaa janon ja on miellyttävää juotavaksi, suolainen polttaakirpeydellään, ja kuitenkin te kummastakin pyydystätte elävää lihaaravinnoksenne ja koristuksia kannettavaksenne, ja laivanne kyntävätvesiä hankkiaksenne Hänen runsauttaan ja ollaksenne Hänellekiitolliset.

13.

Hän lähettää yön peittämään päivän ja Hänlähettää päivän nousemaan yöstä; kumpikin kulkee rataansa säädetyinajoin; sellainen on Jumala, teidän Herranne. Hänen on kuninkuus,mutta ne, joita te Hänen rinnallaan avuksenne huudatte, eivät omistaoljenkorttakaan.

14.

Jos te heitä kutsutte, eivät he sitä kuule,ja vaikkapa kuulisivat, eivät he teille vastaa. Kuolleistaherättämisen päivänä he kieltäytyvät jumaluudesta, joka oli vainteidän luulotteluanne. Eihän kukaan muu voi teille olevaisia niinselvittää kuin Hän, ainoa kaikkitietävä.

15.

Ihmiset, te Jumalaa tarvitsette, mutta Hän,ylistetty, on itsellensä kylliksi.

16.

Jos Hän haluaa, Hän korjaa teidät pois janostaa uuden ihmispolven.

17.

Ei sellainen ole vaikeata Jumalalle.

18.

Toinen ei pysty toisen taakkaa kantamaan, jajos joku kuormansa alla huutaisi toista auttamaan, ei käy tämän sitäkantaminen, vaikkapa hän olisi läheinen sukulainen. Sinä varoitatvain niitä, jotka Herraansa salassa pelkäävät ja rukoustaharjoittavat. Ken puhdistaa itseään, tekee sen oman sielunsaparhaaksi, Jumalan luo on aikanaan tultava.

19.

Sokea ei ole näkevän kaltainen,

20.

eikä pimeys valkeuden,

21.

eikä varjo helteen kaltainen.

22.

Eivät liioin elävät ja kuolleet ole toistensaveroisia. Jumala kyllä antaa kuulon kenelle vain suvaitsee. Muttasinä et saata niille kuuloa antaa, jotka haudoissa ovat.

23.

Et ole muuta kuin varoittaja.

24.

Olemme totisesti lähettänyt sinut totuudessaviemään hyvää sanomaa ja varoitusta, eikä vielä ole elänyt kansaa,jonka tykö ei varoittajaa olisi lähetetty.

25.

Jos he sinua valehtelijaksi nimittävät, niinsamoin nimittivät muinoiset kansat julistajiaan, vaikka nämäsaapuivat heidän luokseen selvin todistuksin ja kirjoituksin.

26.

Silloin kuritin epäuskoisia, ja kuinka ankaraolikaan rangaistukseni.

27.

Ettekö huomaa, miten Jumala vuodattaa vettäpilvistä ja siten kasvattaa erilaisia hedelmiä, ja että vuorissakinon suonia, valkoisia ja punaisia, eri vivahduksin, sekä perinmustia.

28.

Samoin on muodoiltaan erilaisia ihmisiä,eläimiä ja karjaa. Vain ne Hänen palvelijoistaan, joilla tieto on,pelkäävät Jumalaa; totisesti Jumala on mahtava, anteeksiantava.

29.

Totisesti ne, jotka julkilukevat JumalanKirjaa ja harjoittavat rukoilemista ja uhraavat kaikesta hyvästä,jota Me heille salaisesti tai avoimesti olemme lähettänyt, saavatpanna toivonsa voittoon, joka on katoamaton.

30.

Hän on maksava heille täyden palkan ja antavaheille enemmänkin armostaan; sillä Hän on laupias, ylenpalttinenpalkitsija.

31.

Ja se kaikki, minkä sinulle olemme Koraanistajo ilmoittanut, on totuutta, mikä vahvistaa edelläkäyneetilmoituksemme. Palvelijoitaan kohtaan Jumala totisesti onvaarinpitävä, kaukonäköinen.

32.

Me kyllä annoimme Pyhän Kirjan perintönäniille, jotka palvelijoittemme keskuudesta valitsimme. Mutta heidänjoukossaan on niitä, jotka tuottavat turmiota sielulleen, toisia,jotka valitsevat keskitien, ja on niitä, jotka Jumalan sallimuksestaovat ensimmäisiä kaikissa hyvissä töissä; tämä on Jumalan suuriarmo.

33.

He saavat astua iäisyyden puutarhoihin, jossahe saavat rannerenkaat kullasta ja helmistä ja vaatteet silkistä.

34.

Ja he sanovat: »Kunnia Jumalalle, joka onmurheemme poistanut; totisesti on Herramme anteeksiantavainen,ylenpalttinen palkitsija.

35.

Hän on armostaan ottanut meidät kotiin, jossasaamme iäti elää. Ei raatamista tule osaksemme siellä eikä väsymysmeitä siellä rasita.»

36.

Mutta kieltäjille on helvetin tuli varattu.Heistä ei siellä loppua tehdä, niin että he kuolisivat, mutta eimyöskään tulen tuskaa heille lievennetä. Näin kostamme Meuskottomille.

37.

Ja sieltä he apua anovat: »Oi Herra, päästämeidät ulos, me teemme hyviä töitä, toisia kuin ennen.» Mutta emmeköMe antanut teidän elää kyllin kauan, jotta kuuliaiset totuudestavaarin ottaisivat? Ja saapuihan luoksenne varoittaja. Siksimaistakaa tuskaa, ei ole väärintekijöille auttajaa.

38.

Totisesti Jumala tietää kaiken näkymättömäntaivaassa ja maan päällä. Totisesti hän tietää kaiken, mikä sydämiinon kätketty.

39.

Hän nosti teidät valta-asemaan maassa.Sentähden jokaisen epäusko kääntyy häntä itseään vastaan, eikäkieltäjille heidän epäuskonsa mitään muuta tuota paitsi Jumalanvihaa, eikä kieltäjille heidän epäuskostaan muuta lisäänny kuintappiota.

40.

Sano: »Mitä ajattelette suojelijoistanne,joita Jumalan veroisina avuksenne huudatte? Näyttäkää, minkä osanmaata he ovat luoneet, tai onko heillä osuus taivaassa, tahiolemmeko Me heille lähettänyt Pyhän Kirjoituksen, jonka selviätotuuksia he noudattaisivat.» Ei, väärintekijät eivät pidälupauksiaan; niitä he toisilleen antavat vain pettääkseen.

41.

Siksi Jumala taivaita ja maata ylläpitää,etteivät ne olemattomiin vaipuisi, ja jos ne luhistuisivat, ei oleketään, joka Hänen jälkeensä voisi niitä ylläpitää; totisesti Hän onpitkämielinen, anteeksiantava.

42.

He vannoivat mitä lujimman valan Jumalannimeen, että jos heidän keskuuteensa varoittaja saapuisi, olisiheillä parempi johdatus kuin millään kansakunnalla; mutta kunvaroittaja tuli heidän tykönsä, heissä heräsi vain vastenmielisyys.

43.

Ja he esiintyivät ylpeästi maassaan sekäsuunnittelivat pahaa, mutta pahat juonet eivät muita tavoita kuinsuunnittelijoitaan. Mitä saattoivatkaan he muuta silloin odottaakuin muinaisten kieltäjäin kohtaloa? Sillä Jumalan säädöksistä eimikään horju, eikä Jumalan kaitselmus toiseksi vaihdu.

44.

Eivätkö he ole maita vaeltaneet ja niidenihmisten loppua havainneet, jotka ennen heitä elivät, ollen heitämahtavammat? Jumalan katseelta ei jää salaan mikään taivaassa eikämaan päällä; totisesti Hän on tietävä, mahtava.

45.

Ja jos Jumala pyrkisi rankaisemaan ihmisiäheidän ansionsa mukaan, ei jäisi maan kamaralle ainoatakaan elävääluotua, mutta Hän antaa heille armonaikaa määrähetkeen asti; ja kunHänen tuomionsa hetki koittaa, silloin Jumala oikealla tavallasuhtautuu palvelijoihinsa.