34. Saba (Saban suura)

1.

Ylistys ja kunnia Jumalalle, jolle kuuluukaikki, mitä taivaissa ja maassa on; Hänelle kuuluu tulevienkinaikojen ylistys, sillä Hän on viisas, kaikkitietävä.

2.

Hän tuntee kaiken, mikä joutuu maan uumeniinja mikä maasta esille nousee, kaiken, mikä tulee taivaista tai sinnenousee; Hän on laupias, anteeksiantava.

3.

Epäuskoiset sanovat: »Ei se (tuomion) hetkimeille tule.» Sano: »Kyllä! Kautta Herrani, joka tuntee silmiltäsalatut, teille varmasti koittaa (tuomionpäivä).» Ei taivaassa eikämaassa ole mitään Hänen valtansa ulkopuolella, ei hivenenkään verraneikä sitä vähemmän tahi enemmän, vaan kaikki on selvästi (Jumalan)kirjoissa,

4.

joten Hän osaa palkita niitä, jotka uskovatja hyvää harjoittavat: näille kuuluu anteeksiantamus ja ihana osa.

5.

Mutta niitä, jotka koettavat halventaa Meidänilmoituksiamme, odottaa tuskallinen ja ankara rangaistus.

6.

Kyllä ne, jotka ovat saaneet Herrasi sinullelähettämät ilmoitukset, tajuavat, että niissä on totuus, joka ohjaakaikkivaltiaan, ylistetyn tielle.

7.

Kieltäjät sanovat: »Näytämmekö sinullemiehen, joka sinulle sanoo, että sinun tomusi tyystin hajallesaatetaan ja että sinut sitten varmasti kootaan ja herätetäänuudesti luotuna.

8.

Hän on sepittänyt valheen Jumalasta tai hänon järjiltään.», Mutta ne, jotka eivät usko tulevaan elämään, saavatrangaistuksen ja ovat suuressa harhassa.

9.

Eivätkö he ota vaaria maallisista jataivaallisista, niistä, jotka ovat heillä edessään, tai menneistäajoista heidän takanaan? Jos Me vain tahdomme, saamme maan nielemäänheidät tai taivaan syöksymään heidän päällensä.

10.

Daavidin Me ylensimme korkealle: »Kaiuttakaa,vuoret, ja te, linnut, hänen kiitostaan ja ylistystään!» ja Mepanimme raudan taipumaan hänen takojainsa käsissä,

11.

sanoen: »Valmistuta runsaasti haarniskoja jaliitä niiden renkaat tarkasti yhteen. Harjoita myöshyväntekeväisyyttä. Minä tarkkaan ja näen, mitä sinä teet.»

12.

Ja Me teimme tuulen Salomolle alamaiseksi,niin että hänen purjelaivansa yhdessä aamussa kiitivät kuukaudenkestävän maamatkan ja illassa niinikään kuukauden taipaleen; jaminkä paljouden sulaa vaskea Me annoimme hänelle! Henkiolennothänelle töitä suorittivat hänen Herransa käskystä, ja ken ikinäheistä ei Meidän käskyjämme noudattanut, häntä kuritimme polttavallatulella.

13.

Ne valmistivat hänelle kaikkea, mitä häntoivoi: linnoituksia, kuvapatsaita, avaria maljoja kuin vesialtaatja keittopatoja, joita ei paikoiltaan siirretä. Daavidin suvunjäsenet, teillä on syytä kiittää! Ja kuitenkin niin harvatpalvelijoistani ovat kiitollisia.

14.

Mutta kun Me päätimme, että hänen olikuoltava, tuli tämä heille siten tiedoksi, että Salomon maallisiinkiintynyt perillinen saattoi valtakunnan hajoamistilaan; ja kun seluhistui, dzinnit havaitsivat, että jos he olisivat olleetnäkymättömistä asioista perillä, ei heidän olisi tarvinnut ikeenalla tuskitella.

15.

Saban kaupunki tunnettiin siitä merkistä,että puistot sijaitsivat sen kahden puolen; ei heidän tarvinnut kuinsyödä Herranne antimia ja palkita Häntä kiitoksena, niin hyvä oliheidän maansa ja niin laupias oli heille Herra!

16.

Mutta sitten seurasi heidän luopumuksensa, jaMe syöksimme heidän ylitsensä tulvan, jonka voimaa he eivät voineetvastustaa. Heidän kahden puistonsa tilalle Me jätimme heille kaksi,joissa kasvoi vain karvaita hedelmiä tamariskipuiden ja muutaman1ootuksen lisäksi.

17.

Näin teimme Me heille heidän epäuskonsatähden, emmekä Me rankaise muita kuin kiittämättömiä.

18.

Ja heidän kaupunkinsa sekä siunaamiemmekaupunkien välimaille annoimme Me nousta muita kaupunkeja niintiheään, että toisesta saattoi helposti nähdä toisen, ja näinpaloittelimme Me välimatkatkin, että he saattoivat turvallisestitehdä taivalta, olipa yö tai päivä.

19.

Mutta he alkoivat pyytää: »Herra, teeetäisemmiksi meidän välimatkamme!» Omaksi vahingokseen he näinmenettelivät. Ja Me laskimme heidät harhateille ja hajoitimme heidättyysti hajalleen. Tämän pitäisi riittämän tunnusmerkiksi kaikillekärsivällisille ja kiitollisille.

20.

Totisesti perkele osasi voittaa heidätjuonillaan: häntä he seuraavat kaikki, paitsi oikeauskoisten ryhmä.

21.

Ei hänellä kuitenkaan ole valtaa heihin, vaantämä tapahtuu siksi, että Me erottaisimme jokaisen, joka uskootulevaan elämään, toisesta, joka epäilee tätä totuutta, onhanHerrasi kaiken kaitsija.

22.

Sano: »Huutakaa nyt avuksenne niitä jumalia,joita te Jumalan veroisina palvelette; eihän niillä olevähäisintäkään valtaa taivaassa eikä maan päällä, ei kuulu niillemitään osuutta kumpaankaan, eikä kukaan niistä pysty Häntä tukemaan.

23.

Eikä Hänen edessään kenenkään väliintulomerkitse mitään, paitsi sen, jonka Hän otolliseksi katsoo. Kun pelkoheidän sydämistään poistetaan, he kyselevät: »Mitä kaikkea Herrasion puhunut?» Ja he päättelevät: »Hän sanoi totuuden.» Hänhän onkorkein ja ääretön.

24.

Kysy: »Ken suo teille elatuksen taivaasta jamaasta käsin?» Sano: »Jumala. Eikä totisesti voi muuta päätellä,kuin että joko me olemme oikealla tiellä ja te ilmeisessä harhassatahi päinvastoin.»

25.

Sano: »Ei teitä panna vastaamaan meidänrikromuksistamme, eikä liioin meiltä tiliä vaadita teidänteoistanne.»

26.

Sano: »Meidän Herramme on kokoava kaikkiyhteen, ja silloin on Hän totuudessa antava tuomion meille; silläHän on tuomareista suurin, kaikkitietävä.»

27.

Sano: »Näyttäkää minulle ne, joita oletteHänen veroisikseen kuvitelleet.» Ei, Hän yksin on Jumala, mahtava,viisas.

28.

Sinutkin Me lähetimme kaikkien ihmisten tykövain hyvän sanoman julistajana ja varoittajana, mutta sitä ei eninosa heistä ymmärrä.

29.

Ja he tiukkaavat: »Koska siis täyttyy se,mitä uhkaat, jos totuutta ennustat.»

30.

Sano: »Täyttymyksen päivä on teille määrätty,ette saata sitä vähääkään viivyttää ettekä jouduttaa.»

31.

Epäuskoiset sanovat: »Emmehän mitenkään voiuskoa tuohon Koraaniin emmekä aikaisempiin ilmoituksiin.» Muttajospa näkisit, kun väärintekijät pannaan seisomaan Herransa edessä.He vaihtavat silloin sanoja keskenään, ja ne, joita halpoinapidettiin, sanovat ylpeille: »Teidän tähtenne ei meistä uskovaisiatullut.»

32.

Ylpeät taasen vastaavat halveksituille: »Mekömuka teidät pakotimme pois johdatuksesta sen jälkeen kuin se teilletarjottiin? Te itse syypäät olette.»

33.

Mutta halveksitut inttävät ylpeille: »Yötäpäivää te juonia punoitte, silloin kun meitä kehoititte epäilemäänJumalaa ja palvelemaan muita Hänen veroisinaan.» Ja he ilmaisevatkatumuksensa, kun saavat nähdä, mikä rangaistus heitä odottaa, ja Mepanemme kahleet epäuskoisten kaulaan eikä heille makseta muuta kuintekojensa mukaan.

34.

Koska ikinä Me lähetimme varoittajan johonkinkaupunkiin, niin suruttomasti siinä eläneet jo julistivat: »Emmetodellakaan usko sanomaan, jonka sanot tuovasi.»

35.

Ja he lisäävät: »Onhan meillä enemmän lapsiaja rikkautta, eikä meitä rangaista.»

36.

Sano: »Herrani antaa elämän runsauden kenellesuvaitsee ja myös supistaa sen keneltä tahtoo, mutta useimmatihmisistä eivät sitä ymmärrä.»

37.

Ei rikkautenne eikä jälkeläistenne runsauskohota teitä Meidän läheisyyteemme, mutta niille, jotka uskovat jahyvää tekevät, on kaksinkertainen palkka teoistaan, ja heidän ovatylhäiset asunnot.

38.

Mutta ne, jotka yrittävät vastustella Meidänilmoituksiamme, saatetaan kurituksen alaisiksi.

39.

Sano: »Totisesti, Herrani antaa elämänrunsauden otollisille palvelijoilleen ja tekee olot ahtaiksi kenellesuvaitsee; mitä uhraattekin, sen Hän teille palkitsee, sillä Hän onparas huoltaja.»

40.

Ja päivänä, jolloin Hän heidät kaikki yhteenkokoaa, kysyy Hän enkeleiltä: »Palvelivatko nämä teitä?»

41.

Ja ne sanovat: »Ylistys yksin Sinulle! Sinäolet meidän suojelijamme eivätkä he. He palvelivat peikkoja, joihinuseimmat heistä uskoivat.»

42.

Sinä päivänä ei yksikään teistä kykenetoiselleen tuottamaan hyötyä eikä vahinkoa, ja väärintekijöille Mesanomme: »Maistakaa sen saman tulen tuskaa, joka teistä oli vainjoutavaa puhetta.»

43.

Ja kun Meidän selvät merkkimme heilleilmoitetaan, he sanovat: »Tämä on ihminen, joka pyrkii vierottamaanteidät siitä. mitä esi~isänne palvelivat.» Ja he lisäävät: »Hänpuhuu keksittyjä valheita.» Ja totuudestakin, jota heille tarjotaan,sanovat epäuskoiset: »Tämähän on ilmeistä taikuutta.»

44.

Sillä me emme ole heille yhtään kirjoitustaluettavaksi antanut, emmekä ketään varoittajaa ennen sinualähettänyt.

45.

Ennen heitä eläneet hylkäsivät totuuden, janämä profeettaa vastustavat kureishit eivät ole saaneet edeskymmenettä osaa siitä, jonka Me heidän edeltäjilleen annoimme. Jasittenkin, millainen olikaan Minun närkästykseni, kun hesananjulistajiamme petkuttajiksi väittivät.

46.

Sano: »Minä kehoitan teitä vain siihenainoaan, että Jumalan tähden valveutuisitte ja joko parittain taikukin yksinänne tulisitte Jumalan eteen ja tunnustaisitte, ettäheimolaisenne ei ole mielipuoli; hän on vain teidän varoittajanneennen ankaraa rangaistusta.»

47.

Sano: »Mitä palkkiota olen teiltä pyytänytmuuta kuin omaksi parhaaksenne, sillä minulle riittää palkkaniJumalan tykönä; Hän on kaiken todistaja.»

48.

Sano: »Herrani saattaa julki totuuden, Hän onnäkymättömien paras tietäjä.»

49.

Totuus on tullut voimaan ja valhe häipyy eikäenää palaa.

50.

Sano: »Jos jossakin suhteessa erehdyn, kärsiierehdyksestäni vain oma sieluni, ja jos oikeaan suuntaan toimin, onminun siitä kiitettävä Herrani ilmoituksia, sillä Hän on totisestikuuleva ja läsnä oleva.»

51.

Jospa silloin heidät näkisit, kun he joutuvatkauhun valtaan; mutta silloin ei heillä enää ole pelastusta, vaanheidät tavoitetaan läheltä.

52.

Ja he sanovat silloin: »Me uskomme siihen.»Mutta kuinka voivat he enää totuuteen päästä niin etäältä?

53.

Kielsiväthän he sen aikaisemmin.

54.

Ja aita asetetaan estämään heitäsaavuttamasta haluamaansa, samoin kuin muinoin tehtiin heidänkaltaisilleen, jotka epäilivät.