2. Al-Bakaraa (Lehmän suura)

1.

Alif. Laam. Miim. Tämä Pyhä kirja, siitä eiole epäilystäkään on

2.

opastus jumalaapelkääväisille ja pahaakarttaville ,

3.

niille, jotka uskovat siihen, mikä ei näy,elävät rukoillen ja tuovat uhria siitä, mitä Me olemme heillesuoneet,

4.

niille, jotka uskovat siihen, mikä onylhäältä ilmoitettu sinulle (Muhammed), sekä siihen, mikä onilmoitettu ennen sinua, ja jotka varmassa luottamuksessa odottavattulevaista elämää.

5.

Nämä elävät Herransa johdatuksessa; nämä ovatonnellisia.

6.

Jumalattomille taasen on totisestisamantekevää, varoitatko heitä vai et; he eivät usko.

7.

Jumala on sinetillä sulkenut heidän sydämensäja korvansa, ja heidän silmiään peittää verho; niin, heitä kohtaakammottava rangaistus.

8.

Muutamat ihmiset sanovat kyllä: »Me uskommeJumalaan ja Viimeiseen päivään», eivätkä kuitenkaan usko.

9.

He tahtovat pettää Jumalaa ja niitä, jotkauskovat, mutta he eivät petä ketään muita kuin itsensä, eivätkäkäsitä sitä.

10.

Sairaus turmelee heidän sydämensä, ja Jumalapahentaa heidän sairautensa; niin, heitä odottaa tuskallinenrangaistus, koska he ovat valehdelleet.

11.

Kun heille sanotaan: »Alkää aiheuttakopahennusta maan päällä», he vastaavat: »Mehän vain uudistamme asiatoikeiksi.»

12.

ivätkö juuri sellaiset tosiaan ole niitä,joista paha paisuu? Mutta he eivät sitä tajua.

13.

Ja kun heille sanotaan: »Uskokaa kuten nuoihmiset uskovat», he vastaavat: »Onko meidän uskottava kuten hullutuskovat?» Mutta eivätkö todellisuudessa juuri he itse ole hulluja?Vaan sitäkään he eivät älyä.

14.

Kohdatessaan uskovaisia he sanovat: »Meuskomme», mutta kun he erkanevat taas saatanainsa pariin, heselittävät: »Tietysti olemme teikäläisiä, me vain teimme pilkkaa.»

15.

Mutta Jumala tekeekin pilkkaa heistäitsestään, jättää heidät yltymään pahuudessaan ja vaeltamaansokeasti yhä syvempään häpeään.

16.

He ovat niitä, jotka oikean johdatuksenvaihtavat harhatiehen, eikä se vaihtokauppa ole heille voittoatuottava, vaan he jäävät kokonaan ilman Jumalan Opastusta.

17.

Heidän laitansa on kuin niiden, jotkasytyttävät itselleen tulen, mutta kun se on valaissut mitä heidänympärillään on, tempaa Jumala pois valon ja jättää kaikki pimeyteen,niin etteivät he voi nähdä; Hän jättää heidät

18.

mykiksi, kuuroiksi ja sokeiksi, niin etteiväthe voi palata.

19.

Tai kuten on ukkossateen yllättäessä, jokatuo mukanaan pimeyden, jyrinän ja salaman; he tukkivat sorminkorvansa ukkosen jylinältä ja pelkäävät saavansa kuoliniskunsalamoista – Jumalalla on uskottomat vallassaan – ja

20.

salama on riistämäisillään heiltä näön. Niinusein kuin se välähtää, liikkuvat he sen valossa, mutta kun pimeystaas lankeaa heidän ylitsensä, pysähtyvät he. Jos Jumala tahtoisi,voisi Hän ottaa heiltä kokonaan kuulon ja näön; katso, Jumala ontotisesti kaikkivaltias.

21.

Oi, ihmiset, palvelkaa Herraanne, joka onluonut sekä teidät että ne, jotka ovat eläneet ennen teitä, jottapelastuisitte pahasta!

22.

Jumala on tehnyt maan teille lepopaikaksi jakaartanut taivaan ylitsenne, Hän antaa vettä taivaasta ja silläkasvattaa hedelmiä ravinnoksenne. Älkää siis asettako Jumalanrinnalle muita Hänen vertaisikseen vastoin parempaa tietoanne.

23.

jos epäilette sitä, mitä Me ilmoitammepalvelijallemme (Muhammedille), niin aikaansaakaa tämän kaltainenkirjoitus ja kutsukaa Jumalan vertaisia todistajia, jos tahdottepysyä totuudessa;

24.

mutta jollette tee niin – ja sitä ettekoskaan voi tehdä silloin kavahtakaa tulta, joka on valmistettuuskottomille ja jonka polttoaineena ovat ihmiset ja kivet.

25.

julista niille (oi Muhammed), jotka uskovatja tekevät hyviä töitä, se riemullinen sanoma, että heitä odottavathuvitarhat, joissa purot solisevat. Niin usein kuin he nauttivathedelmiä sieltä ravinnokseen, he sanovat: »Tämä oli muinoin meidänruokaamme» – vaikkakin heille tarjotaan se vainsamankaltaisena.Siellä odottavat heitä puhtaat puolisot ja siellä heviihtyvät ikuisesti.

26.

Jumala ei häpeä käyttää vertauskuvanavaikkapa hyttystä tai jotakin sen yläpuolella olevaa . Ne jotkauskovat, tietävät, että siinä on heidän Herransa ilmoittama totuus,kun taas uskottomat kummastelevat: »Mitähän Jumala tarkoittaamoisella vertauksella?» Hän sillä eksyttää monta ja opastaa monta,mutta muut eivät eksy eivätkä joudu kadotukseen kuin jumalattomat,

27.

jotka rikkovat liiton Jumalan kanssa, senjälkeen kuin se on vahvistettu, erottavat, mitä Jumala on määrännytyhdistettäväksi, ja aiheuttavat pahaa maan päällä, he ovat niitä,jotka joutuvat onnettomuuteen.

28.

Kuinka voitte kieltää Jumalan te, jotkaolitte kuolleita ja joille Hän antoi elämän? Aikanaan Hän antaateidän kuolla, sitten Hän herättää taas teidät elämään, ja lopultapalajatte jälleen Hänen luoksensa.

29.

Hän on se, joka on luonut teille kaiken, mitäon maan päällä. Sitten Hän nousi taivaaseen ja muodosti senseitsemäksi taivaaksi; niin, Hän on kaikkitietävä.

30.

Ja kun Herrasi puhui enkeleille: »Katso, Minäaion totisesti asettaa sijaisen maan päälle», he kysyivät: »Aiotkoasettaa sinne jonkun, joka siellä aiheuttaa vääryyttä ja vuodattaaverta, meidän ylistäessämme Sinua ja julistaessamme Sinunpyhyyttäsi?» Hän vastasi: »Minä tiedän totisesti, mitä te ettetiedä.»

31.

Ja Hän opetti ihmiselle (Aadamille) kaikkinimet ja nimitettävät; sitten näytti Hän kaikki enkeleille ja sanoi:»Lausukaa näiden nimet Minulle, jos olette todellisuudestaselvillä.»

32.

He vastasivat: »Sinulle yksin kunnia! Meilläei ole muuta tietoa, kuin minkä olet opettanut meille, Sinä ainoaolet totisesti Tietäjä, Viisas.»

33.

Silloin Hän sanoi: »Ihminen (Aadam), lausuniiden nimet heille!» ja kun hän lausui niiden nimet heille, sanoiHän: »Enkö ole teille sanonut, että Minä tunnen totisesti salattaivaassa ja maan päällä, ja Minä tiedän, mitä te ilmaisette ja mitäsalaatte?»

34.

Ja kun Me sanoimme enkeleille: »Kumartukaamaahan Ihmisen (Aadamin) edessä», heittäytyivät he maahan kaikkipaitsi Saatana. Hän kieltäytyi ylpeyksissään ja joutui jumalattomienlukuun.

35.

Me sanoimme vielä: »Aadam, asu Paratiisissa,sinä ja vaimosi, ja nauttikaa sieltä vapaasti ravintoa, mistähaluatte, mutta älkää lähestykö tätä puuta, jottette tulisiväärintekijöiksi.»

36.

Mutta Saatana sai heidät poikkeamaan tästä javietteli heidät ulos siitä autuaasta olotilasta, jossa he olivat, jaMe sanoimme: »Syöksykää alas! Toinen teistä olkoon toisenvihollinen! Kuitenkin saatte ajallisen olinpaikan ja toimeentulonnemaan päällä.»

37.

Tällöin vastaanotti Aadam ilmestyksen sanatHerraltansa, ja tämä sääli häntä: katso, Hän on totisestisääliväinen, laupias.

38.

Me sanoimme: »Syöksykää täältä alas kaikki!»Totisesti tulee teille Minulta kuitenkin vielä Johdatus, ja jotkaMinun johdatustani seuraavat, niitä ei mikään pelko valtaa, eikäheidän tarvitse murehtia.

39.

Mutta ne, jotka ovat uskottomia ja pitävätilmestyksemme valheena, ovat Tulen omia ja pysyvät siinäiankaikkisesti.

40.

Israelilaiset, muistakaa Minunmielisuosiotani, jonka olen antanut tulla osaksenne, ja täyttäkääosuutenne liitossa, niin olen Minä täyttävä oman osani liitossa, japeljätkää yksin Minua

41.

ja uskokaa siihen, minkä olen ilmoittanut(Muhammedille), vahvistaen sillä ennestään teillä jo olevat Pyhätkirjoitukset; älkää olko ensimmäisiä epäuskossa älkääkä vaihtakoMinun ilmoitustani mitättömiin arvoihin, vaan kunnioittaen peljätkääyksin Minua.

42.

Älkää verhotko totuutta valheella älkääkäsalatko totuutta vastoin parempaa tietoanne,

43.

vaan harjoittakaa rukoilemista, antakaaalmuja ja kumartakaa yhdessä niiden kanssa, jotka Minua kumartavat.

44.

Kuinka te kehoittaisitte ihmisiävanhurskauteen, itse unohtaessanne oman sielunne? Tehän tutkittePyhää kirjaa, eikö teillä ole ymmärrystä?

45.

Etsikää apua kärsivällisyydestä jarukouksesta. Tämä on totisesti vaikea tehtävä muille paitsinöyräsydämisille,

46.

jotka tietävät, että he kohtaavat Herransa jaettä he palaavat Hänen luokseen.

47.

Israelilaiset! Muistakaa armoani, jota olenteille osoittanut, ja että olen suosinut teitä ja korottanut teidätyli kaikkien kansojen.

48.

Ja varokaa sitä päivää, jolloin yksikäänsielu ei voi suorittaa vähäisintäkään hyvitystä toisen puolesta,jolloin ei mitään välitystä hyväksytä eikä mitään lunnaitavastaanoteta, eikä kukaan saa toisen apua.

49.

ja muistakaa, kuinka Me pelastimme teidätfaraon kansan käsistä, egyptiläisten käsistä, jotka vaivasivat teitäjulmilla rasituksilla, tappoivat poikanne ja antoivat vaintytärtenne elää. Tämä oli Herranne sallima kauhea koettelemus.

50.

Entä kun Me jaoimme meren kahtia edessänne japelastimme teidät, mutta hukutimme faraon kansan silmienne nähden?

51.

Entä kun Me määräsimme Mooseksen viipymäänedessämme neljäkymmentä vuorokautta, ja sillä aikaa kun hän olipoissa, te valitsitte (epäjumalaksenne) vasikan, koska olitteuppiniskaisia?

52.

Senkin jälkeen annoimme teille anteeksi,josta teidän olisi oltava kiitollisia.

53.

Entä silloin, kun annoimme Moosekselle Lain,jotta oppisitte hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän ja teidätohjattaisiin oikeata tietä,

54.

ja kun Mooses sanoi kansallensa: »Kansani,totisesti olette langenneet syntiin tekemällä itsellenne vasikan;kääntykää siis katuen Luojanne puoleen ja surmatkaa syyllisetkeskuudessanne. Siten on teidän parempi Luojanne edessä, ja Hänarmahtaa teitä, Hän on totisesti armollinen ja laupias.»

55.

Entä kun te sanoitte: »Mooses, me emme uskosinua, ennenkuin silmillämme näemme Jumalan», ja taivaan tuliyllätti teidät tuijottaessanne,

56.

ja sitten Me sallimme salamanlyömien tointuaeloon, jotta ehkä oppisitte olemaan kiitollisia.

57.

Ja Me levitimme suojaksenne pilven jalähetimme teille mannaa ja viiriäisiä. »Syökää sitä hyvää, mitäolemme teille suoneet.» Eivät israelilaiset synnillänsä Meitävahingoittaneet vaan itseänsä.

58.

Entä kun Me sanoimme: »Astukaa tähänkaupunkiin ja nauttikaa runsaasti löytämäänne ravintoa»? Astukaasisään portista kumartaen nöyrästi ja sanokaa: » (Synti) taakkammelievennettäköön!» jotta antaisimme teille synnit anteeksi jasiunaisimme niitä, jotka tekevät hyvää.

59.

Mutta ne,jotka rikkoivat (Jumalan käskyn),vaihtoivat tämän sanan toiseen, kuin mikä oli sanottu heille, janäille me lähetimme rangaistuksen taivaasta, koska he olivatuppiniskaisia.

60.

Entä kun Mooses pyysi vettä janoisellekansalleen, ja Me sanoimme: »Lyö sauvallasi kallioon!» jakaksitoista lähdettä pulppusi kivestä, niin että joka sukukuntatiesi juomapaikkansa? »Syökää ja juokaa Jumalan antimista, älkääkäkavalasti saako aikaan pahennusta maan päällä.»

61.

Entä kun te sanoitte: »Mooses, me emme jaksasyödä aina samaa ravintoa; huuda siksi Herraasi puolestamme, ettähän anaisi meille, mitä maa kasvaa, kuten vihanneksia, kurkkuja,leipäviljaa, herneitä ja punasipulia»? Hän vastasi: »Haluattekosaada huonompaa paremman sijasta? Menkää alas Egyptiin, siellävoitte saada mitä haluatte.» Viheliäisyys ja kurjuus kasaantuivatheidän päällensä, ja he joutuivat Jumalan vihan alaisiksi. Tämätapahtui siksi, että he kielsivät Jumalan ilmoituksen javääryydessään surmasivat profeetat; siksi että he olivattottelemattomia ja kapinallisia.

62.

(Koraaniin) uskovat ja myöskin ne jotka ovatjuutalaisia, kristittyjä, saabalaisia, jos he uskovat Jumalaan jaViimeiseen päivään ja elävät hurskaasti, saavat totisesti palkkansaHerransa luona; ei mikään pelko valtaa heitä, eikä heidän tarvitsemurehtia.

63.

Muistakaa, kuinka Me teimme liiton kanssanne(Siinain) vuoren kohotessa ylitsenne ja sanoimme: »Pitäkää lujastikiinni siitä, minkä olemme antanut teille, ja muistakaa mitä sesisältää, jotta karttaisitte pahaa.»

64.

Tämänkin jälkeen te käännyitte pois, ja ilmanJumalan armoa ja laupeutta olisitte joutuneet kadotettujen joukkoon.

65.

Tehän tiedätte joukossanne ne, jotka rikkovatsapatin ja joille Me sanoimme: »Muuttukaa halveksituiksi apinoiksi!»

66.

Niin teimme heistä pelottavan esimerkinnykyiselle sukupolvelle ja tuleville sekä varoituksenjumalaapelkääväisille.

67.

Entä kun Mooses sanoi kansalleen: »Jumalakäskee teitä uhraamaan hiehon”»? He kysyivät: »Teetkö pilkkaameistä?» Hän vastasi: »Jumala varjelkoon minua olemasta niin hullu.»,

68.

Silloin sanoivat he: »Rukoile Jumalaasipuolestamme, että Hän näyttäisi meille, millainen hiehon tuleeolla.» Hän vastasi: »Hän sanoo totisesti: Sen tulee olla lehmä,jolla ei vielä ole ollut vasikkaa, mutta joka ei myöskään ole liiannuori, vaan siltä väliltä. Tehkää siis, mitä teille on käsketty.»

69.

Silloin he sanoivat: »Rukoile Herraasipuolestamme, jotta hän selittää meille, millainen sen tulee ollaväriltään.» Hän vastasi: »Hän sanoo totisesti: Sen tulee ollaruskeanpunainen, kirkas väriltään, joka miellyttää katsojaa.»

70.

He sanoivat: »Huuda Herraasi puolestamme,niin hän näyttää meille, mikä on se oikea hieho; monet hiehothannäyttävät meistä toistensa kaltaisilta, mutta jos Jumala tahtoo,voimme varmasti osua oikeaan.»

71.

Mooses vastasi: »Hän sanoo: Totisesti on senoltava ikeestä vapaa hieho, jota ei ole käytetty maan kyntämiseeneikä pellon kastelemiseen, ilman vammaa ja vikaa.» Silloin hesanoivat: »Nyt ilmaisit kaiken totuuden.» Sen jälkeen he teurastivathiehon, mutta olivat olleet vähällä lyödä laimin Jumalan määräykset.

72.

Ja muistatteko, kun olitte surmanneet miehenja kiistelitte toistenne kanssa syyllisyydestä, mutta Jumala tahtoituoda ilmi, mitä te salailitte.

73.

ja niin Me sanoimme: »Koskettakaa ruumistajollakin osalla uhrattavaa hiehoa!» Sillä tavalla Jumala herättääkuolleet eloon ja näyttää teille tunnusmerkkejään, jotta olisitteymmärtäväisiä.

74.

Senkin jälkeen paatuivat sydämenne ja tulivatkivikoviksi, jopa kiveäkin kovemmaksi, sillä kivien joukossa ontotisesti sellaisia, joista purot kohisevat esiin, sellaisia, jotkahalkeavat, niin että vesi virtaa niistä, ja sellaisia, jotka Jumalanedessä syöksyvät maahan pelosta. Mutta Jumalalta ei jää salaanmitään, mitä teette.

75.

Toivotteko te, että he (juutalaiset) uskovatteitä? Johan osa heistä aikanaan kuuli Jumalan sanan, jaymmärrettyäänkin sen he vääristelivät sitä vastoin parempaatietoaan.

76.

Kun he tapaavat uskovaisia, he sanovat: »Meuskomme.» Mutta kun he ovat toistensa seurassa, he sanovat:»Kerrotteko heille(muslimeille), mitä Jumala on ilmoittanut teille,että he siitä kiistelisivät kanssanne Herranne edessä. Ettekö tetätä ymmärrä?»

77.

Eivätkö he sitten älyä, että Jumala tietää,mitä he salaavat ja mitä julistavat?

78.

Heidän joukossaan on oppimattomiakin, jotkaeivät tunne Pyhää kirjaa muuta kuin kuulopuheista. Heille se on vainarvelua. Voi niitä, jotka kirjoittavat kirjoituksensa omin käsin jasanovat: »Tämä on Jumalalta», hankkiakseen itsellensä siten pientäansiota!

79.

Voi heitä heidän käsiensä kirjoituksentähden, ja voi heitä heidän ansionsa tähden!

80.

He sanovat: »Ei tuli meitä ahdista kuinjoinakuina päivinä.» Sano: »Oletteko tehneet sopimuksen Jumalankanssa? – liittoansa Jumala kylläkään ei riko – vai puhutteko jotainJumalasta noin vain, vaikk’ette tiedäkään?»

81.

Eivät asiat ole niin, vaan ne, jotka ovatomaksuneet pahan ja joita heidän syntinsä piirittävät, joutuvatTulen omiksi ja jäävät siihen iankaikkisesti.

82.

Mutta niistä, jotka uskovat ja tekevät hyviätöitä, tulee Paratiisin asukkaita ikuisiksi ajoiksi.

83.

Entä kun Me solmimme liiton israelilaistenkanssa sanoen: »Teidän ei tule palvella ketään muuta kuin Jumalaa,kohdelkaa hyvin vanhempianne ja omaisianne, isättömiä ja köyhiä,hyvä olkoon puheenne kaikille ihmisille, harjoittakaa rukoilemistaja antakaa almuja!» Mutta te käännyitte pois ja luovuitte, muutamialukuunottamatta.

84.

Entä kun Me solmimme liiton kanssanne sanoen:»Alkää vuodattako toistenne verta, älkääkä karkoittako toisiannekodeistanne», ja te vahvistitte sen omalla todistuksellanne?

85.

ja te kuitenkin surmaatte toisianne ja ajatteosan lähimmäisiänne mieron tielle, tukien toisianne synnissä jailkitöissä heitä vastaan. Sotavankeudesta te kylläkin heitälunastelette, mutta vääryyttähän oli jo se, että heidät karkoititte.Uskotteko siis vain osaan Pyhästä kirjasta ja hylkäätte toisen osan?Mikä muu on sellaisten palkka, jotka niin tekevät, kuin häpeämaallisessa elämässä; ja Ylösnousemuksen päivänä tuomitaan heidätperin julmaan rangaistukseen, sillä Jumala ei ole välinpitämätönsiitä, mitä te teette.

86.

He ovat niitä, jotka keinottelevat itselleentämän maailman elämää tulevan kustannuksella; heidän rangaistustaanei lievennetä, eikä kukaan ole puoltava heitä.

87.

Olemmehan totisesti antanut Moosekselle Pyhänkirjan ja lähettänyt profeetat hänen jälkeensä, ja Me olemme antanutJeesukselle, Marian pojalle, selvät todistukset ja tukenut häntäPyhällä hengellä . Mutta joka kerta kun profeetta on tullutluoksenne, tuoden mukanaan sellaista, mikä ei teitä miellytä, olettekäyneet röyhkeiksi ja pitäneet toisia heistä valehtelijoina, toisiasurmanneetkin.

88.

He sanovat: »Sydämemme ovatympärileikkaamattomia.» Niin, Jumala on kironnut heidät heidänepäuskonsa tähden, sillä vähän on heidän joukossaan niitä, jotkauskovat.

89.

Ja kun heille tuli Pyhä kirja Jumalalta ,vahvistaen toisen, minkä he jo omistivat, – olivathan he vastikäänrukoilleet itselleen voittoa epäuskoisista – kun siis nyt se, minkähe tunsivat todeksi, tuli heidän osalleen, eivät he uskoneet sitä.Jumalan kirous uskottomien yli!

90.

Mihin surkuteltavaan hintaan ovatkaan hemyyneet sielunsa hylätessään Jumalan ilmoituksen, katsoessaankarsaasti sitä, että Jumala armonsa runsaudesta lähettääilmestyksiään kenelle tahtoo palvelijoittensa joukossa! He ovatkoonneet ylitsensä vihaa vihan päälle. Uskottomia odottaahäpeällinen rangaistus.

91.

Kun heille sanotaan: »Uskokaa siihen, mitäJumala on tuonut ilmi», he vastaavat: »Me uskomme siihen, mitämeille on ilmoitettu. Ja kohta he torjuvat sen, mikä myöhemmin onilmoitettu, vaikka se on itse totuus, vahvistus siihen, minkä he joomistavat.

92.

Sano (heille, Muhammed): »Miksi te surmasitteJumalan profeettoja jo muinoin, jos muka olitte uskovaisia?»

93.

Mooseskin tuli luoksenne mukanaan selvättodistukset (Jumalan kaikkivaltiudesta), mutta kun hän oli poissa,te teitte vasikankuvan palvoaksenne, koska olitte jumalattomia.

94.

Entä kun Me solmimme liiton kanssanne(Siinain) vuoren kohotessa ylitsenne ja sanoimme: »Pysykää lujastisiinä, minkä olemme ilmoittanut teille, ja kuulkaa (sanojamme) »! Hevastasivat: »Me kuulemme ja uhmailemme». Heidän sydämensä kiintyivasikan palvontaan, ja he hylkäsivät Meidän liittomme. Sano(heille): »Surkeata on se, mitä uskonne teille tarjoaa, jos mukaolette uskovaisia.» Sano: »Jos tulevan elämän asumukset Jumalanluona ovat todella tarkoitetut ainoastaan teille eikä muilleihmisille (kuten väitätte), niin toivokaa itsellenne kuolemaa (silläonhan teidän halattava majan muuttoa), jos pysytte totuudessa.»

95.

Mutta he eivät tule koskaan halajamaan sitä,koske he pelkäävät kättensä töiden seurauksia. Jumala tunteeväärintekijät.

96.

ja sinä havaitset heidät kiintyneiksi tähänelämään enemmän kuin muut ihmiset, enemmän kuin itseepäjumalanpalvelijatkaan. Moni heistä toivoisi elävänsä tuhatvuotta; mutta eihän lainkaan vapauttaisi häntä rangaistuksesta se,että elämä pidennettäisiin. Jumala näkee, mitä he tekevät.

97.

Sano (ihmisille, Muhammed): »Jos joku onGabrielin vihollinen, niin tietäköön, että juuri Gabriel Jumalantoimesta on tämän Kirjoituksen valaissut sydämellesi vahvistaakseensillä, mitä oli ilmoitettu ennen sitä, opastukseksi ja ilosanomaksiuskovaisille.»

98.

Jos joku on Jumalan, hänen enkeleittensä,apostoleittensa ja Gabrielin tai Mikaelin vihollinen, niin totisestiJumala (itse) on uskottomien vihollinen.

99.

Olemmehan totisesti ilmaissut kauttasi selvättunnusmerkit, eivätkä ketkään muut kuin turmeltuneet kiellä niitä.

100.

Käykö aina niin, että kun teette liiton, osateistä hylkää sen? Totisesti useimmat heistä eivät usko.

101.

Ja kun Jumalan lähettiläs tulee heidänluokseen vahvistaen sen, minkä he jo omistavat, niin osa heistä,jotka olivat saaneet Pyhän kirjan, heittää Jumalan kirjan selkänsätaakse, aivankuin eivät tietäisi mitään.

102.

Ja he noudattavat sitä, mitä saatanatvääristelivät Salomon hallituksen aikana. Kuitenkaan ei Salomo ollutuskoton, vaan saatanat olivat luopioita sekä opettivat ihmisillenoituutta ja sellaista, mikä oli ilmaistu molemmille Baabelinenkeleille Haarutille ja Maarutille. Nämä kaksi eivät sentäänopettaneet ketään sanomatta: »Me olemme teille vain kiusaukseksi;älkää siis epäilkö (Jumalan johdatusta).» Noilta kahdelta he oppivatsellaista, jolla he kylvävät eripuraisuutta miehen ja hänen vaimonsavälille; mutta eivät he vahingoita silläkään ketään Jumalansallimatta. Kuitenkin he oppivat sellaista, joka vahingoittaa heitäeikä hyödytä. Totta kai he tietävät, että sillä, joka hankkiiloitsuja, ei totisesti ole mitään (hyvää) osaa kuolemanjälkeisessäelämässä. Mistä surkeasta hinnasta myyvätkään he sielunsa; jospa hevain tietäisivät sen!

103.

Mutta jos he olisivat uskoneet ja karttaneetpahaa, niin olisi palkkio Jumalalta ollut parempi. Jospa he vaintietäisivät sen!

104.

Te jotka uskotte, älkää sanoko (Profeetalle):»Ota vaari meistä», vaan sanokaa: »Katso meihin», ja olkaa tekuulijoita. Niin, uskottomia odottaa tuskallinen rangaistus.

105.

Eivät uskottomat niiden joukossa, joilla onPyhä kirja, eivätkä monijumalaiset soisi, että mitään hyväälähetetään teille Herraltanne, mutta osoittaessaan laupeutta Jumalavalitsee kenet tahtoo; niin, Jumala on rajaton armonsa runsaudessa.

106.

Kumotessamme jonkun kohdan ilmoituksestammetai antaessamme sen unohtua me asetamme paremman tai samanlaisentilalle. Etkö tiedä, että Jumala on joka asiassa kaikkivaltias?

107.

Etkö tiedä, että taivasten ja maan yliherruuskuuluu Jumalalle? Paitsi Jumalaa ei teillä ole ketään suojelijaaeikä auttajaa.

108.

Vai tahdotteko tehdä kysymyksiäprofeetallenne samalla tavalla, kuin muinoin kyseltiin kaikenlaistaMoosekselta? Huomatkoon se, joka valitsee epäuskon uskon asemesta,että hän eksyy oikealta tieltä.

109.

Monet niiden joukossa, joilla on Pyhä kirja,toivoisivat voivansa saattaa teidät taas epäuskoisiksi sen jälkeen,kun te kerran olette tulleet uskoon, koska he ovat kateellisia,vaikka totuus onkin selvinnyt heille. Olkaa heitä kohtaansääliväisiä ja kärsivällisiä , kunnes Jumala sanoo sanansa. Katso,Jumala on totisesti kaikkivoipa.

110.

Rukoilkaa säännöllisesti ja antakaa almuja!Kaiken hyvän, minkä teette sieluanne varten, te löydätte Jumalanluona. Jumala näkee, mitä ikinä te teette.

111.

Sanovatpa he: »Eivät ketkään muut pääseParatiisiin kuin juutalaiset ja kristityt.» Sellainen on heidänmielihalunsa. Sano: »Esittäkää todistukset väitteenne puolesta, jostahdotte pysyä totuudessa.»

112.

Toisin käy sen, joka uskossa alistuu Jumalantahtoon tehden hyvää; hän saa palkan Herraltansa: ei mikään pelkovaltaa heitä, eikä heidän tarvitse murehtia.

113.

Juutalaiset sanovat: »Kristityt eivät noudatatodellisia perusteita», ja kristityt sanovat: »Juutalaisilla ei oleoikeaa perustusta»; kuitenkin he lukevat Pyhää kirjaa. Samallatavalla ovat puhuneet nekin, jotka eivät mitään tiedä. MuttaYlösnousemuksen päivänä Jumala on ratkaiseva heidän välisensäkiistaasiat.

114.

Kuka tekee suurempaa vääryyttä kuin se, jokaestää toisia lähestymästä Jumalan pyhäkköjä, jottei niissä Hänennimeään mainittaisi, ja aiheuttaa niiden sortumisen. Heilleitselleen ei voi suoda pääsyä niihin muuten kuin pelosta vavisten.

115.

Heitä odottaa häpeä tässä elämässä ja kauhearangaistus tulevassa.

116.

Jumalalle kuuluu Itä ja Länsi, ja mihinkäännyttekin, ovat Jumalan kasvot siellä; katso, Jumala sulkeeolemukseensa kaiken ja tietää kaiken.

117.

Sanovatpa he: »Jumala on ottanut itselleenPojan». Ei, Hänelle yksin kunnia! Totisesti kaikki taivaassa ja maanpäällä on Hänen; kaikki ovat Hänelle kuuliaiset.

118.

Hän on taivaan ja maan Luoja; kun Hän päättääjonkun asian, sanoo Hän ainoastaan »Tapahdu!» ja niin tapahtuu.Mutta ne jotka eivät mitään tiedä, sanovat: »Miksi ei Jumala puhumeille, tai miksi emme saa tunnusmerkkiä?» Niin puhuivat nekin,jotka ennen heitä elivät; heidän sydämensä ovat samankaltaiset. Meolemme osoittanut merkit ihmisille, jotka pysyvät varmoissatiedoissa.

119.

Sinut, Muhammed, olemme lähettänyt totuudenilmoittajaksi, ilosanoman julistajaksi ja varoittajaksi, eikä sinuntarvitse olla vastuussa Helvetin tuleen joutuvista.

120.

Mutta juutalaiset ja kristityt eivät mielistysinuun, paitsi ehkä kun noudattaisit heidän oppiaan. Sano: »Jumalanoma ohjaus on totisesti oikea Johdatus.» Ja jos sinä seuraat heidänpyyteitään kaiken sen jälkeen, mikä on osaksesi tullut, et sinätotisesti ole löytävä suojelijaa etkä auttajaa Jumalassa.

121.

Ne, joille Pyhän kirjan olemme antanut jajotka lukevat sitä, niinkuin sitä lukea tulee, uskovat siihen, muttane jotka kieltävät sen, ovat kadotuksen omat.

122.

Israelilaiset, muistakaa armoani, jota Minäolen teidän ylitsenne vuodattanut, sekä että olen korottanut teidätkaikkien luotujen yli.

123.

Ja pelätkää sitä päivää, jolloin yksikäänsielu ei voi tehdä vähäisintäkään toisen puolesta, jolloin ei mitäänlunnaita oteta vastaan eikä mitään välitystä hyväksytä, eikä kukaansaa toiselta mitään apua.

124.

Entä kun Herra koetteli Aabrahamiakäskyillään, ja tämä täytti ne? Hän sanoi: »Tahdon totisesti tehdäsinut ihmisten uskonnolliseksi johtajaksi.» Aabraham kysyi: »Teetkösamoin (ihmisten uskonnollisen johtajat) jälkeläisistäni?» Hänvastasi: »Minun liittoni ei ulotu väärämielisiin.»

125.

Entä kun Me määräsimme temppelin (Mekassa)ihmisten pyhäköksi ja turvapaikaksi sanoen: »Ottakaarukoushuoneeksenne paikka, mihin Aabraham pysähtyi (rukoilemaan)»?Me velvoitimme Aabrahamin ja Ismaelin puhdistamaan pyhäkön niille,jotka kulkueissa käyvät sen ympäri, jotka vetäytyvät sinnemietiskelyyn, jotka siellä kumartavat ja heittäytyvät maahan.

126.

Entä kun Aabraham sanoi: »Herrani, tee tämäturvalliseksi seuduksi ja suo hedelmiäsi sen asukkaille, jos heuskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään?» Hän vastasi: »Senkin, jokaon epäuskoinen, annan Minä nauttia lyhyen ajan; sitten olen syöksevähänet Tulen kidutukseen, joka on surkea matkan pää.»

127.

Kun Aabraham ja Ismael laskivat Herranhuoneen perustuksen, sanoivat he: »Herramme, ota vastaan tämämeiltä! Sinä, yksin Sinä, suljet kaiken kuuloosi ja tietoosi.

128.

Herra, tee meidät molemmat Sinullealamaisiksi (muslimeiksi) ja tee jälkeläisemme yhdeksi kansaksi jaseurakunnaksi, joka on Sinulle alamainen. Osoita meillehartaudenharjoituksemme ja sääli meitä. Sinä yksin olet totisestisääliväinen, Armahtaja.

129.

Herra, lähetä myös profeetta heidän omastakeskuudestaan heidän luokseen julistamaan heille ihmeellisetilmoituksesi, tunnusmerkkisi, opettamaan heille Pyhää kirjaa sekäviisautta ja tekemään heidät puhtaaksi. Sillä Sinä yksin olettotisesti mahtava, viisas.»

130.

Kukapa muu hylkää Aabrahamin uskonnon kuinse, joka pitää houkkana itseään? Olemmehan Me valinnut hänet tässäelämässä, ja kuoleman jälkeen on Aabraham totisesti kuuluvavanhurskasten joukkoon.

131.

Kun hänen Herransa sanoi hänelle: »Alistu!»hän vastasi: »Olen antautunut maailmojen Herran alamaiseksi».

132.

Ja Aabraham velvoitti poikansakin tähän, jasamoin Jaakob sanoen:»Poikani, Jumala on totisesti valinnut (tosi)uskonnon teille; älkää siis kuolko, ennenkuin olette siihenalistuneet» .

133.

Tai olitteko läsnä todistajina, kun Jaakobinkuolema lähestyi ja hän sanoi pojalleen: »Ketä te aiotte palvellakuolemani jälkeen?» He vastasivat: »Me palvelemme sinun ja isiesiAabrahamin, Ismaelin ja Iisakin Jumalaa, yhtä ainoata Jumalaa, jaolemme Hänelle alamaisia.»

134.

Se sukupolvi on siirtynyt pois. He saivat,mitä olivat ansainneet. Te saatte, mitä te ansaitsette, ettekävastaa siitä, mitä he tekivät.

135.

Sanovatpa he: »Kääntykää juutalaisiksi taikristityiksi, niin tulette oikealle tielle.» Vastatkaa: »Ei, meseuraamme Aabrahamin oppia, koska hän oli oikeauskoinen (haniifi)eikä kuulunut monijumalaisiin.»

136.

Sanokaa: »Me uskomme Jumalaan ja siihen, mikäon ilmoitettu meille ja mikä on ilmoitettu Aabrahamille, Ismaelille,Iisakille ja Jaakobille ja Israelin sukukunnille,

137.

siihen, mitä Mooses ja Jeesus ovat (Jumalaltailmoitettavaksi) saaneet ja mitä profeetat ovat saaneetjulistettavaksi Herraltansa. Emme tee mitään erotusta yhdenkäänheidän välillään, olemme antautuneet Hänelle alamaisiksi.» Jos hesitten uskovat samoin kuin te, niin he ovat oikealla tiellä, muttajos he kääntyvät pois, niin he ovat luopioita. Jumala on olevariittävä suojasi heitä vastaan, sillä Hän on kuuleva ja tietävä.

138.

Me olemme Jumalan merkitsemiä, ja keneltä onparempi saada tuntomerkkinsä kuin Jumalalta? Me olemme Hänenpalvelijoitaan.

139.

Sano (Pyhät kirjoitukset omaaville):»Kiistelittekö kanssamme Jumalasta, kun hän on sekä meidän Herrammeettä teidän Herranne? Meillä on omat tekomme ja teillä on omattekonne, ja me turvaudumme Häneen vilpittömästi.»

140.

Vai sanotteko: »Aabraham, Ismael, Iisak jajaakob ja Israelin sukukunnat olivat totisesti joko juutalaisia taikristittyjä?» Sano: »Kumpi tietää paremmin, te vai Jumala? Ja kukaon väärämielisempi kuin se, joka salaa todistuksen, jonka on saanutJumalalta? Eikä Jumala ole välinpitämätön siitä, mitä te teette.»

141.

Se sukupolvi on siirtynyt pois. Se on saanut,mitä oli ansainnut; te saatte, mitä te ansaitsette. Ettekä te jouduvastaamaan siitä, mitä he tekivät.

142.

Mielettömät ihmiset tulevat sanomaan: »Mikäon kääntänyt heidät pois heidän kiblastaan, jota päin he ennensuuntautuivat rukoillessaan?» Sano: »Jumalalle kuuluu Itä ja Länsi.Hän johtaa kenet tahtoo oikealle tielle.»

143.

Siten Me olemme tehnyt teidät (arabialaiset)välittäjäkansaksi, että te olisitte todistajia ihmisten edessä japrofeetta Muhammed olisi todistajana teidän edessänne. Kiblan, johonte ennen suuntauduitte, määräsimme ainoastaan erottaaksemme sen,joka seuraa profeettaa, siitä, joka peräytyy hänen luotaan takaisin.ja se oli totisesti vaikea koetus, paitsi niille, joita Jumalajohtaa; mutta Jumalan tarkoitus ei ollut tehdä uskoanne turhaksi,sillä Jumala on totisesti lempeä ja laupias ihmisiä kohtaan.

144.

Olemme nähnyt, kuinka kasvosi (rukoillessasi)harhailivat sinne tänne taivasta kohti, mutta vastedes tahdommetotisesti kääntää kasvosi Kiblaan päin, joka on sinua tyydyttävä.Käännä siis kasvosi Rauhoitetun temppelin suuntaan. Ja te, muslimit,missä olettekaan, kääntäkää rukoillessaane kasvonne sinne. Katso, nejotka Pyhän kirjan ovat saaneet, tietävät totisesti,että tämä(ilmoitus) on heidän Herraltansa, eikä Jumala ole välinpitämätönsiitä, mitä he tekevät. Vaikka sinä näytätkin niille, jotka ovatPyhän kirjan saaneet, kaikkia mahdollisia tunnusmerkkejä, eivät hesuuntaudu sinun kiblasi mukaan.

145.

Sinäkään et voi suuntautua heidän kiblansamukaan, eivät eräät heistäkään suuntaudu toisten kiblan mukaan,mutta jos sinä suuntaudut heidän toivomustensa mukaan kaiken sentiedon jälkeen, mikä osaksesi on tullut, niin kuulut totisestiväärämielisiin.

146.

Ne (profeetat), joille olemme Pyhän kirjanantanut, tuntevat sen yhtä hyvin, kuin he tuntevat omat poikansa,mutta osa heistä salaa totuuden vastoin parempaa tietoaan.

147.

Totuus tulee Herraltasi; siksi älä kuuluepäilijöiden joukkoon.

148.

Jokaisella on nyt määrätty suunta, johon hänkääntyy (rukoillessaan); niin kilpailkaa nyt siis toistenne kanssahyvissä teoissa. Missä olettekin, on Jumala johdattava teidätyhteen; Jumala on totisesti kaikkivaltias.

149.

Mistä tuletkin, käännä kasvosi Rauhoitetuntemppelin suuntaan, sillä tämä on totuus Herraltasi, eikä Jumala olevälinpitämätön siitä, mitä te teette.

150.

Mistä tuletkin, käännä kasvosi Rauhoitetuntemppelin suuntaan, ja missä olettekin, muslimit, kääntäkää kasvonnesinne rukoillessanne, jottei muille ihmisille jäisi mitään sanomistateitä vastaan, paitsi sellaisille, jotka väärin tekevät. Mutta älkääpelätkö heitä, vaan pelätkää Minua ja tehkää tämä siksi, että Minävoisin saattaa suosioni teille täydelliseksi, jotta te pysyisitteoikealla tiellä.

151.

Me olemme lähettäneet profeetan teidän omastakeskuudestanne luoksenne, jotta hän julistaisi teilletunnusmerkkimme ja tekisi teidät puhtaaksi, opettaisi teille Pyhääkirjaa sekä viisautta ja opettaisi teille, mitä ette ennentietäneet.

152.

Muistakaa siis Minua, niin Minä olen muistavateitä. Osoittakaa Minulle kiitollisuutta älkääkä kieltäkö minua.

153.

Te jotka uskotte, etsikää apuakärsivällisyydestä ja rukouksesta. Jumala on totisestikärsivällisten kanssa.

154.

Älkääkä sanoko »kuolleiksi» niitä, jotkasurmataan Jumalan asian tähden. Ei, hehän elävät, vaikka te ettesitä tajua.

155.

Totisesti Me koettelemme teitä pelolla,nälällä, omaisuuden, hengen ja sadon menetyksellä. Kuitenkin,Muhammed, vie kärsivällisille riemullinen sanoma.

156.

Niille, jotka koettelemusten heitä kohdatessasanovat: »Me kuulumme totisesti Jumalalle ja hänen luokseen mepalaamme»,

157.

sellaisille tulee siunausta ja laupeuttaheidän Herraltaan, ja nämä ovat niitä, jotka ovat oikealla tiellä.

158.

Katso, as-Safan ja al-Marwan kukkulatkuuluvat Jumalan muistomerkkeihin, ja sille, joka tekeepyhiinvaelluksen (Kaaban) temppeliin tai käy siellä, ei siis luetasynniksi, jos hän suorittaa kävelyt niiden ympäri (vaikka pakanatkinniin tekevät). Jos joku vapaaehtoisesti tekee hyvää, niin Jumalatotisesti muistaa sen, Hän on kaikkitietävä.

159.

Ne jotka salaavat selvät todistukset jaMeidän ilmoittamamme johdatuksen, senjälkeen kun olemme selittänytne (tässä) Pyhässä kirjassa, heidät kiroaa Jumala ja heitä kiroavatkaikki, joilla on valta kirota,

160.

paitsi jos he kääntyvät, tekevät parannuksenja tuovat totuuden julki. Minä säälin katuvia, koska olen säälivä,armollinen. 161. Niitten yllä, jotka ovat uskottomia ja kuolevatepäuskossaan, lepää totisesti sekä Jumalan ja enkelien että kaikkienihmisten kirous

161.

paitsi jos he kääntyvät, tekevät parannuksenja tuovat totuuden julki. Minä säälin katuvia, koska olen säälivä,armollinen. Niitten yllä, jotka ovat uskottomia ja kuolevatepäuskossaan, lepää totisesti sekä Jumalan ja enkelien että kaikkienihmisten kirous

162.

ja se pysyy ikuisesti, eikä heidänrangaistustansa lievennetä eikä heille suoda armonaikaa.

163.

Teidän Jumalanne on ainoa Jumala; ei olemuuta Jumalaa kuin Hän, laupias, armollinen.

164.

Katso, taivasten ja maan järjestyksessä, yönja päivän vaihtelussa, laivojen purjehtimisessa merellä niidenkuljettaessa sellaista, joka hyödyttää ihmisiä, vedessä, jonkaJumala taivaasta lähettää ja jolla hän elvyttää maan sen horrostilanjälkeen, kaikenlaisten eläinten leviämisessä yli maan, tuultensuunnassa ja pilvien nöyrässä kulussa taivaan ja maan välillä, ontotisesti tunnusmerkkejä (Jumalan kaikkivaltiudesta) ihmisille,joilla on ymmärrystä.

165.

Ihmisten joukossa on niitä, jotka Jumalanrinnalle asettavat palveltavikseen muita, joita he rakastavat niin,kuin heidän tulisi vain Jumalaa rakastaa; mutta ne, jotka uskovat,rakastavat Jumalaa yli kaiken. Jospa vain ne, jotka tekevät väärin,käsittäisivät, että kaikki valta kuuluu Jumalalle ja että Jumala onankara rangaistessaan! He saavat osakseen tuomion (sinä päivänä),

166.

jolloin ne, jotka on otettu esikuviksi,luopuvat niistä, jotka seurasivat heitä, jolloin he saavat kokearangaistuksen ja yhteys heidän välillään katkeaa.

167.

ja ne, jotka olivat seuranneet esikuviaan,sanovat: »Olisipa meillä joku palaamisen mahdollisuus, niin meluopuisimme heistä, kuten he ovat luopuneet meistä.» Niin on Jumalaheidän kauhukseen näyttävä heille heidän omat tekonsa, eivätkä hetule pääsemään pois Tulesta.

168.

Oi ihmiset, syökää kaikkea maan päällä, mikäon sallittua ja hyvää, älkääkä seuratko saatanan jälkiä. Hän ontotisesti teidän leppymätön vihollisenne.

169.

Hän käskee teitä vain syntiin ja törkeyksiinsekä opettaa väittämään Jumalasta sitä, mitä ette tiedä.

170.

Kun heille sanotaan: »Noudattakaa, mitäJumala on ilmaissut», he vastaavat: »Ei, me tahdomme noudattaa niitätapoja, jotka olemme havainneet isillämme olleen.» Entä silloinkin,kun heidän isänsä eivät mitään ymmärtäneet eivätkä olleet oikeallatiellä?

171.

Profeetan suhde niihin, jotka ovatuskottomia, on sama kuin sen, joka kutsuu olentoja, jotka eiväterota muuta kuin äänen ja huudon, jotka ovat kuuroja, mykkiä jasokeita, niin etteivät mitään ymmärrä.

172.

Te jotka uskotte, syökää sitä hyvää, jota Meteille suonut olemme, ja kantakaa Jumalalle kiitokseksenne, jos hänon teille se, ketä todella palvelette.

173.

Hän on ainoastaan kieltänyt teitä syömästäitsestään kuolleen tai pedon repimän eläimen lihaa, verta, sianlihaaja sellaista, jota teurastettaessa on mainittu jonkun toisen kuinJumalan nimi. Mutta jos jotakuta hätä pakottaa, eikä hänellä olesiihen himoa eikä ole rikollista aikomusta, niin se ei ole mikäänsynti hänelle; katso, Jumala on armahtavainen ja laupias.

174.

Ne, jotka salaavat jotain Pyhästä kirjasta,joka on Jumalan Ilmoitus, ja vaihtavat sen mitättömän arvoihin,eivät totisesti tule täyttämään vatsaansa muulla kuin tulella.Jumala ei ole puhuva heille Ylösnousemuksen päivänä eikä vapahtavaheitä, vaan heitä odottaa tuskallinen rangaistus.

175.

Nämä ovat niitä, jotka harhaan käyden ovatJohdatuksesta luopuneet ja vaihtaneet anteeksiannon rangaistukseen;kuinka itsepintaisesta he pyrkivätkään Tuleen!

176.

ja tämä tapahtuu siksi, että Jumala onlähettänyt Kirjan, joka sisältää totuuden; ne jotka rakentavatriitoja tämän Kirjan johdosta, menevät pitkälle uhmassa.

177.

Hurskautta ei ole se, että käännätte kasvonneItään tai Länteen, vaan hurskaita ovat ne, jotka uskovat Jumalaan jaViimeiseen päivään, enkeleihin, Pyhään kirjaan ja profeettoihin jarakkaudesta Häneen antavat omaisuudestaan omaisilleen, orvoille,köyhille, vaeltajille, kerjäläisille ja orjien vapauttamiseksi sekäharrastavat oikeata rukouselämää, antavat almuja, tehtyään jonkunsopimuksen täyttävät sen, jotka ovat kärsivällisiä ahdistuksessa,vastoinkäymisessä ja puutteen aikana; nämä ovat niitä, jotka ovatvanhurskaita, niin, nämä ovat jumalaapelkääväisiä.

178.

Teille, jotka uskotte, on määrätty verenkostomurhatapauksissa: vapaa mies vapaasta, orja orjasta ja nainennaisesta, mutta jos joku saa sen jotenkin muuten anteeksi(loukatulta) veljeltä, on se järjestettävä asianmukaisella tavallaja hyvitettävä runsaalla mitalla.

179.

Tämä on lievitys ja laupeudenosoitusHerraltamme, mutta sitä, joka tämän jälkeen rikkoo, odottaatuskallinen rangaistus. Verenkosto varjelee teidän henkeänne, jottate, joilla on ymmärrystä, karttaisitte pahaa.

180.

Teille on määrätty, että kun joku teistä onkuolemansairaana ja jättää jälkeensä jotakin omaisuutta, niin hänlaatikoon rehellisesti testamentin vanhempien ja lähimpien omaistenhyväksi. Tämä on kaikkien pahaa karttavien velvollisuus.

181.

Jos joku muuttaa testamenttia, sen jälkeenkuin on sen kuullut, luetaan se synniksi vain niille, jotka sitämuuttavat. Katso, Jumala on totisesti kuuleva, tietävä.

182.

Mutta jos joku pelkää testamentin tekijänolevan harhassa tai väärässä ja oikoo asioita rakentaakseen rauhaa(perillisten välillä), niin ei sitä lueta hänelle synniksi. Jumalaon totisesti armahtavainen ja laupias.

183.

Teidän, jotka uskotte, tulee paastota, samoinkuin piti paastota niidenkin, jotka ennen teitä elivät, jottakarttaisitte pahaa.

184.

(Paastottava on) määrätyt päivät. Mutta josjoku teistä on sairas tai matkoilla, on hänen paastottava joinakinmuina päivinä, ja niiden, jotka siihen pystyvät, on paastonkorvaukseksi ravittava joitakin köyhiä. Jos joku vapaaehtoisestitekee hyvän työn, on se hänelle parempi. Mutta paastoaminen onteille kuitenkin kaikkein parasta (s.o. paastoamalla parhaitentäytätte Jumalan tahdon); tämä olkoon sanottu teille tiedoksi.

185.

»Ramadaan» on se kuukausi, jolloin Koraaniannettiin opastukseksi ihmisille ja selväksi todistukseksi (Jumalan)johdatuksesta, jotta hylättäisiin paha ja valittaisiin hyvä; tämänkuukauden aikana paastotkoon se teistä, joka on kotioloissaan, muttajos joku on sairas tai, matkoilla, on hänen sen sijaan (muunaaikana) paastottava yhtä monta muuta päivää. Jumala tahtoo tehdä senteille helpoksi eikä tarkoita sitä teille taakaksi, – jottapaastopäivienne luku täyttyisi ja te ylistäisitte Jumalaa Hänenjohdatuksensa tähden sekä olisitte Hänelle kiitollisia.

186.

Kun palvelijana sinulta kysyvät jotakinMinusta, olen totisesti lähellä; Minä kuulen anovaisen rukouksen,kun hän huutaa Minua avukseen. Niin kuulkoot hekin Minun kutsuni jaluottakoot Minuun, jotta he seuraisivat oikeata Johdatusta.

187.

Paastonaikana teidän on sallittu öisin ollavaimojenne luona; he ovat teidän verhonne, ja te olette heidänverhonsa. Jumala tietää, että te aikaisemmin kiusasitte itseännepidättyväisyydellä; siksi on Hän säälinyt teitä, Hän onsuvaitsevainen. Olkaa siis yhteydessä heidän kanssaan ja etsikääsitä, minkä Jmala on teille määrännyt; syökää ja juokaa aamuhämäriinasti, kunnes vaalea lanka selvästi erottuu mustasta. Mutta sittennoudattakaa tarkoin paastoa yön tuloon saakka älkääkä koskekoheihin, vaan omistautukaa hartaudenharjoituksille rukoushuoneissa.Nämä ovat Jumalan asettamat rajat; älkää siis sinä aikana koskekoheihin. Niin selittää Jumala ihmisille tunnusmerkkinsä, jotta tekarttaisitte pahaa.

188.

Älkää keskenänne kuluttako omaisuuttanneturhuuteen älkääkä sillä lahjoko tuomareita, jotta syntisesti javastoin parempaa tietoanne saisitte nauttia jotakin toistenomaisuudesta.

189.

He tiedustelevat sinulta, Muhammed, uudenkuun merkitystä. Sano: Kuunvaiheet ovat määrätyt ihmisten ajanlaskuaja toivioretkiä varten. Hurskautta ei ole se, että te menette taloontakatietä (kuten taikojen palvojat ajoittain), vaan hurskaita ovatne, jotka karttavat pahaa. Käykää taloon portin kautta ja pelätkääJumalaa, jotta menestyisitte.

190.

Taistelkaa Jumalan retkellä niitä vastaan,jotka vastaanne sotaa käyvät, mutta itse älkää aiheetta hyökätkö.Totisesti Jumala ei rakasta rauhanrikkojia.

191.

Surmatkaa heidät, missä heidät tapaattekin,ja karkoittakaa heidät joka paikasta, mistä he ajoivat pois teidät,sillä pakanuuteen käännyttäminen on pahempi kuin murha. Mutta älkäätaistelko heitä vastaan Rauhoitetun temppelin lähellä, jolleivät hehyökkää päällenne siellä; mutta jos he hyökkäävät, niin tappakaaheidät. Sellainen on oleva uskottomien palkka.

192.

Mutta jos he lakkaavat taistelemasta, niin onJumala totisesti armahtavainen ja laupias.

193.

Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuudenviettelys lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalanpalveleminen. Mutta jos he herkeävät, älköön vallitko vihollisuuttamuita kuin uskottomia vastaan.

194.

Rauhoitettu kuukausi kostetaan (senrikkojille) rauhoitetulla kuukaudella ja pyhitetyt paikatvastaavilla. ja jos joku ryhtyy sotaan teitä vastaan, niinahdistakaa häntä samalla tavalla, kuin hän ahdisti teitä. Täyttäkäävelvollisuutenne Jumalaa kohtaan ja tietäkää, että Jumala on niidenkanssa, jotka karttavat pahaa.

195.

Uhratkaa omaisuuttanne Jumalan asian hyväksi;älkää syöksykö turmioon, tehkää hyvää. Katso, Jumala rakastaahyväntekijöitä.

196.

Suorittakaa pyhiinvaelluksenne, käykääJumalan kunniaksi pyhässä paikassa (Mekassa). Mutta jos oletteestetyt, niin lähettäkää jotakin uhrattavaa, mikä on helpostisaatavissa; älkääkä ajelko päätänne, ennenkuin uhrinne on tullutperille määräpaikkaansa. Mutta jos joku teistä on sairas tai päässäolevan vamman vaivaama, niin hän hyvittäköön saman paastolla,almujenannolla tai uhrina. Ja kun sitten olette turvassavihollisilta, niin se, joka rajoittuu käyntiin pyhäkössä, lykätenpyhiinvaelluksensa, antakoon jonkun uhrin, joka on helpostisaatavissa; se taas, joka sitä ei voi hankkia, paastotkoon kolmepäivää (vastaisen pyhiinvaelluksensa aikana) ja seitsemänpalattuaan,yhteensä kymmenen päivää. Tämä koskee sitä, jonka omaiseteivät ole Rauhoitetun pyhäkön alueella; täyttäkää velvollisuutenneJumalaa kohtaan ja tietäkää, että Jumala on ankara rangaistessaan.

197.

Pyhiinvaellus tapahtuu vain määrättyinäkuukausina; jos joku päättää suorittaa pyhän matkan näidenkuukausien aikana, olkoon häneltä yhteys naiseen, laittomuus jariita pyhiinvaelluksen aikana kielletty. Mitä hyvää teettekään,Jumala tietää sen. Ja varustautukaa matkaeväillä. Paras matkaeväs onjumalanpelko; täyttäkää velvollisuutenne Minua kohtaan te, joilla onymmärrys.

198.

Ei ole mikään synti koettaa hankkia(kaupanteolla) itsellenne jotakin Herranne rikkauksista. Mutta kunte joukoissa kiiruhdatte alas Arafaatilta, niin rukoilkaa Jumalaarauhoitetulla muistopaikalla. Muistakaa Häntä silloin Hänenjohdatuksensa tähden, sillä ennen te totisesti kuuluitteeksyneisiin.

199.

Kiiruhtakaa sitten eteenpäin samasta paikastakuin vaeltajain joukot ja rukoilkaa Jumalalta anteeksiantoa. Katso,Jumala on armahtavainen ja laupias.

200.

Ja kun olette suorittaneethartaudenharjoituksenne, niin muistakaa Jumalaa, samoinkuinmuistelitte isiänne , jopa vielä hartaammin. Ihmisten joukossa onsellaisia, jotka sanovat: »Herramme, anna meille kaikkea tässäelämässä!» Nämä eivät saa mitään osaa tulevassa.

201.

Mutta on sellaisiakin, jotka sanovat: »Herra,anna meille hyvää tässä elämässä ja hyvää tulevassa ja varjele meitäTulen rangaistuksesta!»

202.

Näille on varattu osansa siitä, mitä ovatansainneet, sillä Jumala on nopea tilinteossa.

203.

Muistelkaa Jumalaa määrättyinä päivinä. Josjoku rientää paria päivää varhemmin, niin ei hänelle sitä viaksilueta, tai jos joku viivähtää, ei hänellekään sitä syyksi lueta,kunhan hän vain karttaa pahaa. Täyttäkää velvollisuutenne Jumalaakohtaan ja tietäkää, että teidät kootaan Hänen luokseen.

204.

Ihmisten joukosta tapaat sellaisenkin, jonkapuhe maallisesta elämästä miellyttää sinua ja joka kutsuu Jumalaasen todistajaksi, mikä on hänen sydämessään, vaikka hän onkinsitkein vastustajasi.

205.

Ja niin pian kuin hän on kääntänyt selkänsä,kiiruhtaa hän saamaan aikaan pahennusta tässä maassa ja levittämäänjumalattomuutta turmellakseen sekä kylvöt että karjan, mutta Jumalaei rakasta pahuutta.

206.

Kun hänelle sanotaan: »Pelkää Jumalaa!» vetääylpeys hänet syntiin. Helvetissä maksetaan hänelle hänen ansionsamukaan. Mikä surkea olinpaikka!

207.

Ihmisten joukossa tapaat sellaisenkin, jokamyy itsensä (orjaksi) tehdäkseen Jumalalle otollisen työn; ja Jumalaon lempeä orjiaan kohtaan.

208.

Te, jotka uskotte, tulkaa kaikki kuuliaisiksiHänelle älkääkä seuratko saatanan jälkiä. Hän on totisesti teidänilmeinen vihollisenne.

209.

Ja jos te rupeatte luopumaan uskosta,senjälkeen kuin olette saaneet selvät todistukset, niin tietäkää,että Jumala on mahtava ja viisas.

210.

Eivätkö he (epäuskoiset) juuri sitä odota,että Jumala tulisi heidän luokseen pilvien varjossa enkeleineen?Silloinhan asia jo olisi ratkaistu. Ei, kaikki asiat palaavatJumalan tuomittaviksi.

211.

Kysy Israelin lapsilta, kuinka monta selväätunnusmerkkiä olemme antanut heille. Mutta jos joku vaihtaa poisJumalan armon, senjälkeen kuin se on tullut hänen osakseen, onJumala totisesti ankara rankaisemaan.

212.

Maallista elämää ihailevat ne, jotka ovatuskottomia ja pilkkaavat uskovaisia. Mutta ne, jotka täyttävätvelvollisuutensa Jumalaa kohtaan, joutuvat Ylösnousemisen päivänäheidän yläpuolelleen. Jumala antaa runsaasti kenelle tahtoo.

213.

Ihmisten muodostaessa yhden ainoanuskonnollisen yhdyskunnan Jumala lähetti profeettoja ilosanomantuojiksi ja varoittajiksi ja ilmoitti heidän kauttaan Pyhän kirjan,jonka totuus kykeni ratkaisemaan kaiken, mistä ihmiset kiistelivät.Ja juuri ne, joille Kirja annettiin, riitelivät siitä keskinäisenvihansa vuoksi, vaikka olivat saaneet selvät todistukset. Muttauskovaisia Jumalan tahto johti siihen totuuteen, josta nuokeskenänsä kiistelivät; sillä Jumala ohjaa kenet tahtoo oikealletielle.

214.

Vai luuletteko, että saatte astuaParatiisiin, vaikka teille ei ole vielä tapahtunut mitään sellaistakuin niille, jotka ovat nukkuneet pois ennen teitä? Hätä javastoinkäymiset kohtasivat heitä; oli kuin maanjäristys olisiviskellyt heitä, niin että Jumalan lähettiläs ja uskovaiset hänenympärillään huusivat: »Milloin tulee Jumalan apu?» Katso, Jumalanavun täytyy jo olla lähellä.

215.

He kysyvät sinulta, Muhammed, kenelle ja mitäheidän on pois annettava. Sano: »Se, minkä pois lahjoitatte, antakaavanhemmillenne, läheisille omaisillenne, orvoille, köyhille javaeltajille, ja mitä hyvää teette, Jumala tietää sen totisesti.»

216.

Teidät on määrätty sotimaan, vaikka se onteille vastenmielistä. Mutta voi sattua, että teillä onvastenmielisyys jotakin asiaa kohtaan, vaikka se on teillehyödyllinen, ja voipa sattua, että teillä on halu johonkin, vaikkase on vahingollista teille. Jumala tietää, mutta te ette tiedä.

217.

He kysyvät sinulta, Muhammed, onkotaisteltava rauhoitetun kuukauden aikana. Sano: »Taisteleminen senaikana on raskas synti; mutta käännyttäminen Jumalan tieltä, Jumalankiel~ täminen, Rauhoitetun temppelin häpäiseminen ja kävijöidenajaminen pois sieltä on vielä pahempaa Jumalan silmissä. Silläpakanuuteen käännyttäminen on pahempi kuin murha.» He eivät lakkaasotimasta teitä vastaan, ennenkuin ovat saaneet, mikäli voivat,teidät luopumaan uskonnostanne. Mutta niiden teot, jotka luopuvatuskonnostaan ja kuolevat uskottomuudessaan, tulevat olemaan turhiasekä tässä että tulevassa elämässä, heistä tulee Tulen asukkaita jahe pysyvät siinä iankaikkisesti.

218.

Jotka uskovat ja jotka ovat kotiseutunsajättäneet vainottuina ja taistelleet Jumalan retkellä, nämä voivattotisesti luottaa Jumalan laupeuteen, sillä Jumala on armollinen jalaupias.

219.

He kysyvät sinulta, onko viini ja uhkapelisallittua. Sano: »Molempiin sisältyy suuri synti, vaikkakin niistäon joitakin etuja ihmisille ; kuitenkin on synti suurempi kuinhyöty.» Vielä he kysyvät, mitä heidän on lahjoitettava pois. Sano:»Se, mitä teillä on liikaa». Niin selittää Jumala tunnusmerkitteille. jotta osaisitte miettiä

220.

tätä ja tulevaista elämää. He kysyvät sinultamyös, miten on meneteltävä orpojen suhteen. Sano: »Parasta onkeventää heidän kohtaloaan». Jos elämänolot yhdistävät teidätheihin, niin ovat he teidän veljiänne. Jumala erottaa sen, jokapahentaa sitä, joka parantaa, ja jos Jumalasi tahtoisi, voisi Hänteidätkin masentaa; Jumala on totisesti mahtava, viisas.

221.

Älkää naiko monijumalaisia naisia, elleiväthe käänny uskoon. Uskovainen orjatar on totisesti parempi kuinmonijumalainen vapaa nainen, vaikkapa tämä miellyttäisi teitäenemmän. Älkääkä antako tyttäriänne vaimoiksi monijumalaisille,ennenkuin he kääntyvät uskoon. Uskovainen orja on totisesti parempikuin vapaa monijumalainen, vaikkapa jälkimmäinen miellyttäisi teitäenemmän. Nämä johdattavat teidät Tuleen, mutta Jumala kutsuuParatiisiin ja armahdukseen ja selittää tunnusmerkkinsä ihmisille,jotta he pitäisivät ne mielessään.

222.

He kysyvät sinulta, Muhammed, miten onmeneteltävä naisen kuukautispuhdistuksen aikana. Sano: »Se on heidänpahoinvointinsa; karttakaa siis naisia puhdistuksen aikana älkääkälähestykö heitä, ennenkuin ovat puhdistuneet. Mutta kun he ovatpuhdistuneet, käykää heidän luonaan, kuten Jumala on määrännyt.Jumala rakastaa totisesti Hänen puoleensa kääntyneitä ja rakastaaniitä, jotka pitävät itseään puhtaina.»

223.

Vaimonne ovat teidän vaimonne, käykäävainiollanne mielenne mukaan, mutta suorittakaa myös ensin jotakinhyvää sielujenne puolesta. Pelätkää Jumalaa ja tietäkää, ettätulette kohtaamaan hänet. Julista, Muhammed, uskovaisilleilosanomaa!

224.

Älkää siten vannoko Jumalan kautta, että seestäisi teitä olemasta hurskaita, pelkäämästä Jumalaa ja tekemästäoikeutta ihmisille: onhan Jumala kuuleva ja tietävä.

225.

Jumala ei rankaise teitä ajattelemattomastasanasta valoissanne , vaan hän rankaisee teitä siitä, minkä teidänsydämenne on omaksunut, sillä Jumala on sääliväinen ja lempeä.

226.

Ne, jotka vannovat pysyvänsä erilläänvaimoistaan, odottakoot neljän kuukauden ajan; jos he muuttavatmielensä, niin on Jumala totisesti sääliväinen ja laupias.

227.

Mutta jos he pysyvät eropäätöksessään, niinon Jumala totisesti kuuleva, tietävä.

228.

Hylättyjen vaimojen tulee odottaa kolmepuhdistusaikaa, eikä heidän ole sallittu salata, mitä Jumala ehkä onluonut heidän kohdussaan, jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseenpäivään, ja heidän miestensä tulisi mieluimmin ottaa heidät takaisintänä aikana, jos he toivovat sovintoa. Naisilla on sama oikeusmiehiin nähden kuin miehillä heihin, kuten on kohtuullista;kuitenkin ovat miehet naisiin verrattuina korkeammassa asemassa.Niin, Jumala on mahtava ja viisas.

229.

Tällainen koe-ero on sallittu kaksi kertaa;sitten joko pitäkää vaimo luonanne kunniallisesti tai antakaa hänenmennä runsain lahjoin. Teidän ei ole sallittu pidättää mitään siitä,mitä olette heille antaneet, paitsi jos molemmat pelkäävät, etteiväthe (jatkuvassa yhdyselämässä) voi noudattaa Jumalan säädöksiä(vastenmielisyyden ja riitojen tähden). jos te todellakin pelkäätte,että kumpikaan ei voi (jatkuvassa yhdyselämässä) noudattaa Jumalansäädöksiä, niin ei ole synniksi kummallekaan, vaikka vaimo ostaaitsensä vapaaksi. Nämä ovat Jumalan säädöksiä, siksi älkää rikkokoniitä, sillä ne, jotka rikkovat Jumalan säädöksiä vastaan, ovatväärintekijöitä.

230.

Jos joku siis erottaa vaimonsa (kolmannenkerran), ei hänen ole sallittu jälkeenpäin ottaa vaimoa takaisin,ennenkuin tämä on ollut naimisissa toisen miehen kanssa; mutta jostämä hylkää vaimon, niin eivät entiset aviopuolisot tee syntiä, joshe palaavat toistensa luo, mikäli uskovat voivansa noudattaa Jumalansäädöksiä. Nämä ovat Jumalan säädökset; Hän selittää ne ihmisille,joilla on ymmärrys.

231.

Ja kun olette erottaneet vaimon ja tämä onodottanut määrätyn aikansa, niin joko pitäkää hänet luonannekunniallisesti tai antakaa hänen mennä sovinnossa. Älkää pidättäköhäntä väkivalloin eikä tehden vääryyttä, sillä niin menettelevätekee väärin omaa sieluaan kohtaan. Älkää pilkatko Jumalantunnusmerkkejä, vaan muistakaa osaksenne tullutta Jumalan armoa,älkääkä unohtako Pyhää kirjaa ja viisautta, jonka Hän on antanutteille varoittaakseen teitä. Pelätkää Jumalaa ja tietäkää, ettäJumala on kaikesta selvillä.

232.

Ja kun olette eronneet vaimoista ja nämä ovatodottaneet määrätyn aikansa, älkää estäkö heitä menemästä naimisiinuusien miestensä kanssa, jos he keskenään ovat siitä sopineet, kutenkohtuullista on. Tämä on varoitus sille teistä, joka uskoo Jumalaanja Viimeiseen päivään. Tämä on sopivinta ja puhtainta teilleitsellenne. Sen Jumala tietää; te ette tiedä.

233.

Äidit imettäkööt lapsiaan kahden täydenvuoden ajan, jos isä tahtoo imettämiskauden tulevan umpeen. Isänvelvollisuus on ruokkia ja pukea heidät, kuten kohtuullista on:ketään ei ole velvoitettava yli hänen mahdollisuuksiensa, äidin eitarvitse kärsiä mitään pakkoa lapsensa tähden, eikä isän lapsensatähden, ja sama koskee isän perijää. Mutta jos he molemminpuolisensopimuksen ja neuvottelujen jälkeen sopivat lapsen vieroittamisesta,niin siinä ei kumpikaan tee mitään syntiä. Ja jos haluatte antaavieraan imettää lapsianne, niin ette syntiä tee, kun maksatte mitäteidän kohtuuden mukaisesti on suoritettava; pelätkää Jumalaa jatietäkää, että Jumala näkee teidän tekonne.

234.

Jos jotkut keskuudestanne kuolevat jajättävät vaimoja, niin odottakoot nämä neljä kuukautta ja kymmenenpäivää omissa oloissaan; mutta kun ovat odottaneet määrätyn aikansa,niin ei teille lueta synniksi sitä, miten he säädyllisesti itseensänähden menettelevät. Jumala on tietoinen teidän teoistanne.

235.

Eikä teille lueta synniksi, jos näillenaisille naimatarjouksenne esitätte julkisesti tai sitä mielessännehaudotte. Jumala tietää, että te heitä ajattelette, mutta älkääkuitenkaan heidän kanssaan salassa jutelko, ellette lausutavanmukaista naimatarjousta. Älkää solmiko aviollista liittoa,ennenkuin määrätty aika on umpeen kulunut, ja tietäkää, että Jumalanäkee, mitä teillä on mielessä. Sentähden kavahtakaa Häntä jatietäkää, että Jumala on armahtavainen ja lempeä.

236.

Ette tee mitään syntiä, jos hylkäätte vaimon,johon ette ole koskeneet tai jolle ette ole suorittaneethuomenlahjaksi määrättyä osaa. Mutta huolehtikaa sellaistentarpeista (rikas varojensa mukaan ja köyhä varojensa mukaan),niinkuin on katsottava kohtuulliseksi niille, jotka hyvää tekevät.

237.

Jos te eroatte heistä, ennenkuin oletteheihin koskeneet, mutta olette suorittaneet määrätyn osuuden heille,niin kuuluu heille puolet siitä, mitä olette suorittaneet, jolleiväthe itse tai mies, jonka toimesta avioliitto solmittiin, tee jotainmyönnytystä. Tekemällä myönnytyksiä lähestytte totista jumalisuutta;älkääkä unohtako olla jalomielisiä toisianne kohtaan. Jumala näkee,mitä te teette.

238.

Pitäkää vaari rukouksistanne, myöskeskimmäisestä, ja olkaa hartaina Jumalan edessä.

239.

Jos teillä on vaaran pelko, niin rukoilkaavaikkapa käydessänne tai ratsun selässä, mutta kun olette turvassa,niin rukoilkaa Jumalaa siten, kuin Hän on opettanut teille sen, mitäette ennen tietäneet.

240.

Ne teistä, jotka ovat kuolemaisillaan jajoilta jää vaimoja, testamentatkoot vaimoineen toimeentulon yhdeksivuodeksi, jottei heidän tarvitse lähteä muualle; mutta jos he itselähtevät, niin ei teille lueta synniksi sitä, miten heasianmukaisesti itseensä nähden menettelevät; onhan Jumala mahtavaja viisas.

241.

Erotetuille vaimoille samaten kuuluu riittävähuolto, koska tämä on jumalaapelkääväisten velvollisuus.

242.

Niin selittää Jumala tunnusmerkkejään teille,jotta toimisitte ymmärtäväisesti.

243.

Etkö pidä mielessäsi niitä, jotka muinointuhatlukuisina lähtivät kodeistaan peläten kuolemaa? Jumala sanoiheille: »Kuolkaa!» ja herätti heidät sitten eloon taas. Jumalatotisesti antaa runsaita armolahjoja ihmisille, mutta useimmatihmiset ovat kiittämättömiä.

244.

Taistelkaa Jumalan retkellä ja tietäkää, ettäJumala on kuuleva, tietävä.

245.

Kuka antaa Jumalalle jalon lainan, jotta Hänsaisi tilaisuuden palauttaa sen moninkertaisella? Sillä Jumalastariippuu, pidättääkö Hän vai avaa runsautensa, ja Hänen luokseen tetulette palajamaan.

246.

Muista israelilaisten vanhimmat Mooseksenaikojen jälkeen, jotka sanoivat eräälle keskuudessaan olevalleprofeetalle: »Aseta meille kuningas, niin taistelemme Jumalan asianpuolesta». Hän sanoi: »Mutta entä jos jäättekin pois taistelusta,jos taistelu teille määrätään?» He sanoivat: »Miksemme taistelisiJumalan asian puolesta, kun olemme joka tapauksessa karkoitetutkodeistamme lapsinemme?» Mutta kun heidät määrättiin taistelemaan,kääntyivät he pois, paitsi muutamat harvat. Mutta Jumala tunteeväärintekijät.

247.

Ja heidän profeettansa sanoi heille: »Katso,Jumala on asettanut Saulin teidän kuninkaaksenne». He kysyivät:»Kuinka hän voi tulla kuninkaaksi meitä hallitsemaan, kun meillä onsuuremmat oikeudet kuninkaan arvoon kuin hänellä, eikä hänellä oleedes rikkauttakaan?» Hän vastasi: »Katso, Jumala on valinnut hänetteidän hallitsijaksenne ja runsaasti varustanut hänet tiedolla jaruumiinvoimilla, sillä Jumala antaa hallitusvallan kenelle tahtoo».Niin, Jumala sulkee kaikki olemukseensa ja tietoonsa.

248.

Ja heidän profeettansa sanoi heille: »Katso,hänen kuninkuutensa tunnusmerkki on se, että liitonarkki, enkeleidenkantamana, on tuleva luoksenne sisältäen Herranne sekiinan jaMooseksen sekä Aaronin suvun jälkeensä jättämiä pyhiä esineitä».Tässä on tunnusmerkki teille, jos totisesti olette uskovaisia.

249.

Kun nyt Saul lähti liikkeelle sotajoukkojensakera, sanoi hän: »Jumala on totisesti koetteleva teitä joelletultuanne; se, joka juo siitä, ei kuulu minun miehiini (niihinkuuluu se, joka ei maista siitä yhtään) – paitsi se, joka ainoastaanottaa kulauksen kämmenellään.» ja niin joivat he siitä paitsimuutamat harvat. Ja kun hän ja hänen uskonveljensä olivat kulkeneetpuron yli, sanoivat he: »Tänään meillä ei ole voimia Goljatia jahänen joukkojaan vastaan», mutta ne, jotka uskoivat kohtaavansaJumalan, huudahtivat: »Kuinka usein onkaan pieni joukko Jumalanavulla voittanut suuren sotaväen!» Onhan Jumala kestävien kanssa.

250.

Kun he hyökkäsivät Goljatia ja hänensotajoukkojaan vastaan, he huusivat: »Herra, suo meille lujuutta,vahvista askeleemme ja auta meidät saamaan voitto uskottomastakansasta!»

251.

Ja Jumalan sallimuksesta he ajoivat heidätpakoon; David surmasi Goljatin, ja Jumala antoi hänelle kuninkuudenja viisauden ja opetti häntä tahtonsa mukaan. Jollei Jumalamasentaisi ihmisiä toistensa kautta, niin olisi maa sekasorrontilassa, mutta Jumala on koko luomakunnan Hyväntekijä.

252.

Nämä ovat Jumalan tunnusmerkkejä, jotka Mejulistamme sinulle, Muhammed, totuudessa, sillä sinä kuuluttotisesti Meidän lähettiläittemme joukkoon.

253.

Näistä lähettiläistä olemme eräille antanutkorkeamman aseman kuin toisille. Ylennettyjen joukossa oli niitä,joiden kanssa Jumala on puhunut, ja toisia, jotka Hän on korkeallekorottanut. Olemme antanut Jeesukselle, Marian pojalle, selvättodistukset ja tukenut häntä Pyhyyden hengellä; ja jos Jumala olisitahtonut, niin ne jotka seurasivat heitä, eivät olisi taistelleettoisiaan vastaan, senjälkeen kuin selvät todistukset olivat tulleetheidän osakseen. Mutta he olivat eripuraisia: heidän keskuudessaanoli uskovaisia ja uskottomia,- ja jos Jumala olisi tahtonut, eiväthe olisi taistelleet toisiansa vastaan, mutta Jumala tekee, mitähaluaa.

254.

Te, jotka uskotte, uhratkaa siitä, mitäolemme teille suonut, ennenkuin tulee päivä, jolloin ei kaupanteko,ystävyys eikä välitys ole mahdollinen. Uskottomat ovatväärintekijöitä.

255.

Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala, elävä,iankaikkinen. Häntä ei saa valtaansa uneliaisuus eikä uni; Hänellekuuluu kaikki, mikä on taivaassa ja maan päällä. Kuka on se, jokaastuisi välittäjäksi Hänen edessään Hänen sallimattaan? Hän tietää,mitä heille on vastedes tuleva ja mitä heillä on ollutmenneisyydessä, mutta Hänen viisaudestaan he eivät käsitä muuta kuinminkä Hän tahtoo. Hänen valtaistuimensa käsittää taivaat ja maan,eikä niiden voimassapysyttäminen ole Hänelle taakka; niin, Hän onylhäinen, valtava.

256.

Uskonnossa ei ole mitään pakkoa, oikea tie onselvästi erotettu harhateistä, ja se, joka hylkää saatanan ja uskooJumalaan, hän pitää kiinni mitä lujimmasta kädensijasta, joka eimurru. Jumalahan on kuuleva, tietävä.

257.

Jumala on niiden suojelija, jotka uskovat;Hän johtaa heidät pimeydestä valoon. Mutta uskottomien suojelijoitaovat pahat henget; he vetävät heidät valosta pimeyteen. Heistä tuleeTulen asukkaita ja he pysyvät siinä iankaikkisesti.

258.

Muista hänet, joka kiisteli Aabrahamin kanssahänen Herrastaan siksi, että Jumala oli antanut hänellekuningaskunnan. Aabraham sanoi: »Herrani antaa elämän ja kuoleman.»Hän vastasi: »Minäkin annan elämän ja kuoleman.» Silloin Aabrahamsanoi: »Katso, Jumala antaa auringon nousta idästä; anna sinä sennousta lännestä!» ja jumalaton jäi sanattomaksi. Niin, Hän ei johdajumalattomia ihmisiä.

259.

Tai muistele ihmistä, joka kulki eräänraunioiksi sortuneen kaupungin ohi. Hän sanoi: »Kuinka voi Jumalaantaa elämän tälle paikalle sen perikadon jälkeen?» Mutta Jumalaantoi hänen kuolla sadaksi vuodeksi ja herätti hänet sitten eloon jasanoi: »Kuinka kauan olet viipynyt täällä?» Hän vastasi: »Olen ehkäviipynyt päivän tai osan päivästä.» Silloin sanoi Jumala: »Ei, oletviipynyt sata vuotta; katso ruokaasi ja juomaasi. Se ei olepilaantunut, ja katso aasiasi. Tämä on tapahtunut, jotta Metekisimme sinut tunnusmerkiksi ihmisille. Katso, kuinka Me kokoammeluut ja sitten peitämme ne lihalla.» ja kun tämä selvisi hänelle,sanoi hän: »Minä tiedän, että Jumala on kaikkivaltias.»

260.

Entä kun Aabraham sanoi: »Herra, näytäminulle, kuinka teet kuolleet eläviksi!» Hän kysyi: »Etkö sinäsitten usko siihen?» Hän vastasi: »Kyllä, mutta jotta sydämenirauhoittuisi.» Silloin Hän sanoi: »Ota neljä lintua ja leikkaa nepalasiksi, aseta sitten kappale niistä joka vuorelle ja kutsu sittenniitä, niin ne kiiruhtavat luoksesi nopeasti; ja tiedä, että Jumalaon mahtava, viisas!»

261.

Niitten laita, jotka uhraavat omaisuutensaJumalan asian hyväksi, on sama kuin viljanjyvän, joka kasvattaaseitsemän tähkää ja jokaiseen tähkään sata jyvää, sillä Jumala antaakenelle tahtoo kaksinkertaisesti; niin, Jumala sulkee itseensäkaiken ja tietää kaikki.

262.

Ne, jotka uhraavat omaisuutensa Jumalanasialle eivätkä jälkeenpäin kadu eivätkä moiti lahjoitustaan, saavatpalkkansa Herraltaan: ei heitä mikään pelko vaivaa, eikä heidäntarvitse murehtia.

263.

Sovinnollinen puhe ja anteeksianto on parempikuin almu, jota seuraa solvaus; niin, Jumala on ylenpalttisen rikasja lempeä.

264.

Te, jotka uskotte, älkää tehkö tyhjäksialmujanne jälkimoitteilla ja solvauksilla niinkuin se, jokaluovuttaa omaisuutensa näyttääkseen ihmisten silmissä hurskaalta,mutta ei usko Jumalaan eikä Viimeiseen päivään; hänen laitansa onsama kuin kivipaaden, jonka päällä on hitunen multaa ja johonsadekuuro lankeaa jättäen sen aivan paljaaksi. Lopulta he eivät saaomakseen mitään tuloistaan. Jumala ei johda uskottomia ihmisiä.

265.

Ne taasen, jotka uhraavat varojaan ikävöidenJumalan mielisuosiota ja vahvistaakseen sieluaan, ovat kukkulallasijait~ sevan puutarhan kaltaisia, johon sadekuuro lankeaa, tuottaenkaksinkertaisen sadon. Ja jollei sadekuuro lankea, niin laskeutuusille ainakin kaste. Jumala näkee, mitä te teette.

266.

Toivoisikohan kukaan teistä, että hänelläolisi puutarha, jossa on palmuja ja viiniköynnöksiä sekäkaikenlaisia hedelmiä ja jossa purot solisevat, ja että vanhuusyllättäisi hänet hänen pienten lastensa ollessa vielä turvattomia jasalamoiva hirmumyrsky hävittäisi ja polttaisi poroksi sen(puutarhan)? Näin Jumala selittää teille tunnusmerkkinsä, jottamiettisitte.

267.

Te, jotka uskotte, uhratkaa parasta, mitäolette hankkineet, ja sitä, mitä Me olemme kasvattanut teillemaasta, älkääkä etsikö huonointa uhritarkoituksiinne, koska etteitsekään ota vastaan sellaista muuten kuin halveksien. Tietäkää,että Jumalan on kaikki, rikkaus ja kunnia.

268.

Saatana uhkaa teitä köyhyydellä jahoukuttelee teitä halpamaisuuksiin, mutta Jumala lupaa teilleanteeksiantonsa ja runsautensa. Jumala sulkee olemukseensa kaiken jatietää kaiken.

269.

Hän antaa viisautta kenelle tahtoo, jakenelle viisaus on annettu, hän on saanut suuren aarteen, mutta vainymmärtäväiset ovat tästä täysin selvillä.

270.

ja mitä almuja annattekin tai uhrilupauksiateette, tietää Jumala sen totisesti, mutta väärin-tekijät jäävätilman auttajaa.

271.

Jos te annatte almunne julkisesti, on se hyväasia, mutta jos te annatte ne salassa köyhille, on se vielä parempiitsellenne ja sovittaa osan pahoista teoistanne. Jumala tietääteidän tekonne.

272.

Sinun velvollisuutesi, Muhammed, ei oleohjata heitä (uskottomia), Jumala ohjaa ketä haluaa. Mitä hyvääannattekin pois, on se omaksi parhaaksenne, kun ette sillä muuhunpyri kuin Jumalan kasvojen eteen; ja mitä hyvää uhraattekin, tuleese teille täysin korvatuksi, teidän kärsimättä mitään vääryyttä.

273.

(Uhrilahjat tulevat) köyhien hyväksi, joitaosanotto Jumalan (sota)retkeen estää vaeltamasta ympäri maata(liikeasioissa) ja joita tietämättömät pitävät varakkaina, kun heeivät ole vaateliaita. Sinä erotat heidät tuntomerkeistään: eivät heanoessaan ihmisiltä käy tungettelevaisiksi. Mitä hyvää uhraattekin,tietää Jumala sen totisesti.

274.

Ne, jotka uhraavat varojaan sekä päivin ettäöin, salaisesti ja julkisesti, löytävät palkkansa Herraltaan, eiheitä pelko vaivaa, eikä heidän tarvitse murehtia.

275.

Mutta ne, jotka ahnehtivat voittoakoronkiskomisesta, kokevat samanlaisen ylösnousemuksen kuin hän,jonka Saatana on villinnyt tartunnallaan. Tämä sentähden, että hesanovat: »Kauppavoittohan on samaa kuin koronkiskominen.» MuttaJumala on sallinut kaupan ja kieltänyt koronkiskomisen. Sille, jokasaa ojennuksen Herraltaan ja luopuu paheesta, suodaan anteeksi se,mikä jo on mennyttä, ja hänen asiansa ovat Jumalan käsissä. Muttane, jotka taas entiseen ryhtyvät, ovat Tulen omia, ja he pysyvätsiinä iankaikkisesti.

276.

Jumala tekee koronkiskomisen tyhjäksi, muttaalmujen hedelmät Hän tekee moninkertaisiksi. Hän ei rakastajumalatonta eikä rikollista.

277.

Katso, ne jotka uskovat ja tekevät hyviätöitä, viettävät rukouselämää ja suorittavat köyhille osuutensa,löytävät totisesti palkkansa Herraltaan; ei mikään pelko vaivaaheitä, eikä heidän tarvitse murehtia.

278.

Te uskovaiset, pelätkää Jumalaa ja antakaaanteeksi vielä perimätön osa koroista velallisillenne, jos oletteoikeita uskovaisia.

279.

Jollette niin tee, niin tietäkää Jumalan jaHänen lähettiläänsä olevan sodassa teitä vastaan. Mutta jos teetteparannuksen, saatte pitää pääoman. Älkää tehkö vääryyttä, niin eisitä teillekään tehdä.

280.

Jos joku (velallinen) on ahdingossa, saakoonlykkäystä, kunnes hänen tilansa paranee, mutta parempi teille olisiantaa velka anteeksi; jospa vain sen tajuaisitte.

281.

Ja varokaa sitä päivää, jolloin teidän onpalattava Jumalan luo. Silloin on jokainen sielu saapa täyden mitanmukaan, mitä on ansainnut, eikä ketään väärin tuomita.

282.

Te uskovaiset, kun teette maksusitoumuksenmäärätyksiajaksi, niin tehkää se kirjallisesti. Kirjuri merkitköönpuolueettomasti muistiin keskinäisen sopimuksenne, älköönkä kukaankirjuri kieltäytykö kirjoittamasta sen mukaan, kuin Jumala onopettanut häntä. Siten siis on hänen kirjoitettava, ja se, jokavelaksi ottaa, sanelkoon Herraansa Jumalaa peläten, älköönkävähintäkään pois jättäkö. Jos kuitenkin velantekijä on älyltään taivastuultaan vajavainen tai ei itse kykene sanelemaan, silloin hänenetujensa puoltaja sanelkoon sen oikeudenmukaisesti. Kutsukaa tähäntilaisuuteen kaksi mieleistänne miestä todistajiksi. Jollei satuolemaan kahta miestä, todistakoon mies ja kaksi naista niidenjoukosta, jotka hyväksytte todistajiksi, jotta jos yhden muistipettäisi, toinen kuitenkin muistaisi oikein. Ja kun heidättodistajiksi kutsutaan, älkööt he kieltäytykö. Älkää jättäkökirjoittamatta velkasopimusta, olkoon se pieni tai suuri, jamerkitkää sen eräytymisaika. Tämä on oikeudenmukaisinta Jumalanedessä, varmimmin todistettavissa ja paras tapa välttää keskinäisiäepäluuloja, paitsi milloin kyseessä on liikeasia, jossa tavarasiirtyy kädestä käteen. Tällöin ei lueta teille syyksi, jos jätättekirjoittamatta sen muistiin. Todistajia hankkikaa kuitenkinmyydessänne toinen toisellenne, eikä hankaluutta saa tuottaakirjurille enempää kuin todistajillekaan. Jos teette jotainsellaista, on se totisesti jumalatonta teidän puoleltanne. PelätkääJumalaa! Jumala opettaa teitä ja Jumala tietää kaikki.

283.

Mutta jos olette matkoilla ettekä voi löytääkirjuria, voitte vastaanottaa pantteja. Ja jos toinen teistä uskootoiselle jotakin, silloin myös se, jolle on uskottu, täyttäköön sen,johon on sitoutunut, ja pelätköön hän Jumalaa, Herraansa. Älkääsalatko todistusta! Jos joku salaa sen, on hänen sydämensä totisestiturmeltunut. Jumala tietää mitä te teette.

284.

Jumalalle kuuluu kaikki taivaassa ja maanpäällä, ja ilmaisetteko vai salaatte, mitä teillä on mielessä,vaatii Jumala teidät tilille siitä. Hän antaa anteeksi kenelletahtoo ja rankaisee ketä tahtoo, sillä Jumala on kaikkivaltias.

285.

Profeetta uskoo siihen, minkä hänen Herransaon hänelle ilmoittanut, samoin uskovaiset; jokainen heistä uskooJumalaan, Hänen enkeleihinsä ja Hänen lähettiläisiinsä. Me emme teeerotusta Hänen profeettainsa välillä, ja he sanovat: »Me kuulemme jatottelemme. Sinulla on (meille) anteeksiantamus, oi Herra! Niin,Sinussa on määränpää.»

286.

Jumala ei ketään rasita yli voimien; mitäkukin on aikaansaanut, on hänen edukseen, ja häntä vastaan nouseevain se, minkä hän itse on aiheuttanut. Herramme, älä rankaisemeitä, jos hairahdumme tai rikomme! Herra, älä pane kannettavaksemmesellaista taakkaa, kuin annoit niiden osaksi, jotka ovat ennen meitäeläneet! Herra, älä pakota meitä kantamaan sitä, mihin eivätvoimamme riitä! Ole pitkämielinen, anna anteeksi ja armahda meitä!Olet suojelijamme; auta meitä uskottomia vastaan!