29. Al-Ankabuut (Hämähäkin suura)

1.

Aliif, Laam, Miim (Minä olen Jumalantietäjistä parhain).

2.

Luulevatko ihmiset, että heidät sanottuaan»Me uskomme» jätetään rauhaan koettelematta?

3.

Me olemme jo koetellut niitä, jotka ennenheitä elivät, ja totisesti Jumala erottaa ne, jotka ovattotuudellisia, niistä, jotka valehtelevat.

4.

Luulevatko ne, jotka pahaa tekevät, voivansavälttää Meidät? Surkeita ovat heidän erehdyksensä.

5.

Jos joku toivoo kohtaavansa Jumalan, niintotisesti Jumalan saapumisen hetki on tuleva; sillä Hän onkaikkikuuleva, kaikkitietävä.

6.

Ja ken ponnistelee, hän tekee sen omansielunsa hyväksi. Totisesti, Jumala on riippumaton maailmoista.

7.

Jotka uskovat ja hyvää tekevät, niiden synnitMe pyyhimme pois ja annamme heille palkan parhaasta, mitä he ovattehneet.

8.

Me olemme myös käskenyt ihmisiä hyvyyteenvanhempiaan kohtaan, mutta jos nämä kaikin voimin koettavat saadasinut asettamaan Minun rinnalleni sellaista, mistä et mitään tiedä,niin älä heitä tottele. Minun luokseni teidän on palattava, jasilloin Minä osoitan teille, mitä olette tehneet.

9.

Jotka uskovat ja hyvää tekevät, heidät Metotisesti liitämme hyvien joukkoon.

10.

Ihmisten keskuudessa on monikin sellainen,joka sanoo: »Me uskomme Jumalaan», mutta kun hän joutuu vaivaanJumalan asian tähden, niin hän pitää ihmisten aiheuttamaa vainoayhdenveroisena Jumalan lähettämän kärsimyksen kanssa. Mutta josHerrasi lähettää voiton, niin he varmasti sanovat: »Totisesti, meolimme teidän kanssanne.» Todellakin, eikö Jumala parhaiten tiedä,mitä koko maailman ihmisten sydämiin on kätkettynä?

11.

Totisesti, Jumala tuntee ne, jotka uskovat,ja Hän tuntee myös ulkokultaiset.

12.

Ja uskottomat sanovat uskovaisille:»Seuratkaa meidän teitämme, ja me kannamme teidän syntinne», muttahe eivät voi kantaa vähintäkään heidän synneistään. Totisesti, heovat valehtelijoita.

13.

He saavat varmasti kantaa oman kuormansa jasen lisäksi vielä muita kuormia. Totisesti, ylösnousemuksen päivänähe saavat vastata valheellisista puheistansa.

14.

Totisesti, Me lähetimme Nooan kansansaluokse, ja hän oleskeli siellä viisikymmentä vaille tuhannen vuotta.Sitten vedenpaisumus yllätti heidät, koska he olivat väärämielisiä.15. Mutta Me pelastimme hänet ja arkin asukkaat ja teimme siitämerkin maailman kansoille.

15.

Totisesti, Me lähetimme Nooan kansansaluokse, ja hän oleskeli siellä viisikymmentä vaille tuhannen vuotta.Sitten vedenpaisumus yllätti heidät, koska he olivat väärämielisiä.Mutta Me pelastimme hänet ja arkin asukkaat ja teimme siitä merkinmaailman kansoille.

16.

Ja muista Aabrahamia, kun hän lausuikansalleen: »Palvelkaa Jumalaa ja kunnioittakaa Häntä. Tämä onteille parasta; jospa sen älyäisitte.»

17.

Ne, joita te palvelette Jumalan sijasta, ovatpelkkiä epäjumalia, ja te sepittelette valheita. Totisesti, ne,joita te palvelette Jumalan sijasta, eivät pysty antamaan teilleelatusta. Etsikää sitä siis Jumalalta ja palvelkaa Häntä jakiittäkää Häntä. Hänen luokseen teidän on palattava.»

18.

Ja jos te kiellätte totuuden, niin ovat monetennen teitä myös totuuden kieltäneet; lähettilään velvollisuus onvain selvästi julistaa sanomaansa.

19.

Totisesti, eivätkö he ole nähneet, mitenJumala on suorittanut luomistyönsä ja antaa sitten kaiken palatatakaisin? Totisesti, Jumalalle se on helppoa.

20.

Sano: »Kulkekaa ympäri maata ja huomatkaa,miten Hän on suorittanut luomistyönsä! Senjälkeen Jumala säätäätulevan kehityksen.» Totisesti, Jumala on kykenevä tekemään kaiken,mitä haluaa.

21.

Hän kurittaa ketä haluaa, ja Hän osoittaaarmoaan kenelle haluaa. Ja Hänen luokseen teidän on palattava.

22.

Te ette voi kätkeytyä maahan ettekätaivaisiin, eikä kukaan muu kuin Jumala,voi teitä suojella eikäauttaa.

23.

Niillä, jotka eivät usko Jumalan merkkeihineivätkä Hänen tulemiseensa, ei ole toivoa Minun armostani; he ovatniitä, joita varten on tuskallinen kuritus.

24.

Eikä Aabrahamin kansalla ollut muutavastausta kuin tämä: »Tappakaa hänet tai polttakaa hänet!» MuttaJumala pelasti hänet tulesta. Totisesti, tässä on tunnusmerkkiniille, jotka uskovat.

25.

Ja hän lausui: »Olette ottaneet epäjumaliaJumalan rinnalle vain sentakia, että olitte toisillenne mieliksitämän maailman elämässä, mutta ylösnousemuksen päivänä toiset teistäkieltävät toisensa ja toiset kiroavat toisiansa. Teidän asuinsijanneon oleva tuli, eikä teitä kukaan auta.»

26.

Loot uskoi Häneen. Ja Aabraham lausui:»Totisesti, pakenen Herran luokse! Totisesti, Hän on kaikkivaltias,viisas.»

27.

Me annoimme hänelle Iisakin ja Jaakobin jahänen jälkeläisillensä profetoimislahjan ja Kirjoitukset. Ja Meannoimme hänelle hänen palkkansa tässä maailmassa, ja totisesti,tulevassa elämässä hän on kuuluva hyvien joukkoon.

28.

Ja Loot lausui kansalleen: »Totisesti, teharjoitatte riettautta, jollaista ei kukaan ennen teitä maailmankansojen joukossa eläneistä ole tehnyt.

29.

Te menette miesten luokse, te harjoitattemaantierosvousta ja teette pahaa kokouksissanne.» Eikä hänenkansallaan ollut muuta vastausta kuin tämä: »Langeta päällemmeJumalan tuomio, jos puhut totta!»

30.

Hän lausui: »Herra, auta minua syntisiäihmisiä vastaan!»

31.

Kun lähettiläämme tulivat Aabrahamin luoksetuomaan sanomaansa, he ilmoittivat: »Totisesti aiomme tuhota tämänkaupungin asukkaat, sillä he ovat todella väärämielisiä.»

32.

Hän lausui: »Asuuhan myös Loot siellä.» Hevastasivat: »Me tiedämme parhaiten, kuka siellä asuu. Aiommepelastaa hänet perheinensä lukuunottamatta hänen vaimoansa; tämäkuuluu niiden joukkoon, jotka jäävät kaupunkiin.»

33.

Ja kun lähettiläämme saapuivat Lootin luokse,tämä tuli ahdistukseen heidän takiaan eikä kyennyt heitä auttamaan.Mutta he lausuivat: »Älä pelkää äläkä murehdi, me pelastamme sinutja perheesi lukuunottamatta vaimoasi. Hän kuuluu niihin, jotkajäävät kaupunkiin.

34.

Totisesti, Me lähetämme tämän kaupunginasukkaille onnettomuuden taivaasta heidän rikkomustensa tähden.»

35.

Totisesti, Me olemme jättänyt sen rauniotjäljelle selväksi merkiksi niille, joilla on ymmärrystä.

36.

Midianin heimon luokse Me lähetimme heidänveljensä Shuaibin. Hän lausui: »Kansalaiseni, palvelkaa Jumalaa jaluottakaa ylösnousemuksen päivään älkääkä pahaa tehden maatakiertäkö.»

37.

Mutta he kielsivät hänet, ja silloin heidätyllätti maanjäristys, niin että he aamulla ruumiina viruivatasunnoissaan.

38.

Samoin kävi Aadin ja Tamuudin heimojen.Totisesti, heidän asuinpaikkansa osoittavat sen teille. Saatana tekiheidän tekonsa kauniiksi heidän omissa silmissään ja esti heitäsiten vaeltamasta oikeata tietä, vaikka heillä olikin käsityskykyä.

39.

Samoin kävi vielä Koorahin ja Faraon jaHaamanin. Totisesti, Mooses saapui heidän luokseen selvintunnusmerkein, mutta he paisuivat maassaan ylpeydestä eivätkäpäässeet Meiltä pakoon.

40.

Niin Me rankaisimme kutakin heistä heidänsyntiensä vuoksi. Muutamien päälle Me lähetimme hirmumyrskyn,muutamat yllätti kauhistuttava pauhina, jotkut nieli maa ja eräitäheistä Me hukutimme. Jumala ei ole väärämielinen heitä kohtaan, vaanitse he tekivät itsellensä väärin.

41.

Niiden, jotka ovat ottaneet muitasuojelijoita kuin Jumalan, käy kuin hämäkin: se valmistaaasumuksensa, ja totisesti, hämähäkin talo on kaikista taloistahatarin. Jospa he sen vain tietäisivät.

42.

Totisesti, Jumala tietää, mitä he rukoilevatJumalan asemesta, olkoon se mitä tahansa; sillä Hän onkaikkivaltias, viisas.

43.

Me olemme esittänyt nämä vertauksetihmissuvun hyväksi, mutta vain viisaat niitä ymmärtävät.

44.

Jumala on totuudessa luonut taivaat ja maan.Totisesti, tässä on merkki uskovaisille.

45.

Julista mitä sinulle on ilmoitettu Kirjassa,ja suorita rukouksesi. Rukous varmasti pelastaa riettaudesta japahasta. Ja totisesti, Jumalan muistaminen on parasta, sillä Jumalatietää, mitä te teette.

46.

Väittele siivosti niiden kanssa, joilla onKirjoitus, mutta vastusta niitä, jotka vääryyttä tekevät, ja lausu:»Me uskomme siihen, mikä on meille ylhäältä lähetetty ja mikä myösteille on lähetetty, ja meidän Jumalamme ja teidän Jumalanne on samaja me olemme Hänelle alamaisia.»

47.

Tällä tavoin Me ilmaisimme sinulle tämänKirjan ylhäältä. Ja ne, joille on annettu Kirja, uskovat siihen, jamyöskin eräät näistä arabialaisista uskovat siihen. Vain uskottomatkieltävät Meidän merkkimme.

48.

Tätä ennen sinä et heille julkilukenutyhtäkään muuta kirjaa etkä sellaista kirjoittanut oikeallakädelläsi. Vasta silloinhan nämä väärän väittäjät olisivatoikeutetut epäilemään.»

49.

Ei, (Koraani) on (kuin) sarja selviä merkkejäniiden povessa, joille on annettu totista viisautta, ja vainväärämieliset kieltävät Meidän merkkimme.

50.

He sanovat: »Miksi ei hänen Herransa olelähettänyt hänelle tunnustekoja ylhäältä?» Sano: »Tunnusteot ovatJumalan vallassa, ja minä olen vain varoittaja.»

51.

Eikö heille riitä, että olemme lähettänytsinulle tämän Kirjan, jota heille on luettu? Totisesti, tämä on armoja kehoitus niille, jotka uskovat.

52.

Sano: »Jumala on riittävä Todistaja teidän jaminun asiassani. Hän tietää, mitä on taivaassa ja maan päällä. Jane, jotka uskovat valheeseen ja kieltävät Jumalan, kulkevatharhaan.»

53.

He pyytävät myös sinua jouduttamaan tuomiota.Ellei olisi asetettu määrähetkeä, niin totisesti, tuomio olisi heitäjo kohdannut. Totisesti, se on yllättävä heidät yht’äkkiä, kun heeivät sitä aavistakaan.

54.

He pyytävät sinua jouduttamaan tuomiota,mutta totisesti, helvetti piirittää uskottomat.

55.

Tulee päivä, jolloin tuomio langetetaanheidän ylitseen ylhäältä ja jolloin Hän on sanova: »Maistakaa nyt,mitä olette tehneet.»

56.

Palvelijani, jotka uskotte! Maani on avara,palvelkaa siis Minua ja yksin Minua.

57.

Jokainen sielu saa maistaa kuolemaa, jasitten teidän on palattava Meidän luoksemme.

58.

Niille, jotka uskovat ja tekevät hyvää, Metotisesti annamme ylhäiset asumukset puutarhoissa, joissa purotsolisevat ja joissa he alati saavat asua. Oivallinen palkka onahertaneilla,

59.

niillä, jotka pysyvät lujina ja luottavatHerraansa.

60.

Kuinka paljon onkaan olentoja, jotka eiväthuolehdi elannostaan, mutta Jumala huolehtii heistä kuten teistäkin,sillä Hän on kaikkikuuleva, kaikkitietävä.

61.

Totisesti, jos kysyt heiltä: »Ken on luonuttaivaat ja maat sekä alistanut auringon ja kuun lakeihinsa?» niin hevastaavat: »Jumala.» Miksi he siis ovat luopuneet?

62.

Jumala antaa runsaan ylläpidon niillepalvelijoillensa, joille haluaa, tai Hän mittaa sen niukasti.Totisesti, Jumala tietää kaiken.

63.

Totisesti, jos kysyt heiltä: »Ken lähettäätaivaasta teille sateen ja siten elvyttää kuolleen maan uuteeneloon?» niin varmasti he vastaavat: »Jumala.» Sano: »Kaikki ylistyskuuluu Jumalalle.» Mutta useimmat heistä eivät ymmärrä.

64.

Tämän maailman elämä ei ole muuta kuinleikkiä ja ajanviettoa, mutta totisesti, tulevan elämän koti ontodellista elämää; jospa he sen vain älyäisivät!

65.

Kun he astuvat laivaan, he rukoilevatJumalaa, Häneen täydellisesti uskoen, mutta kun Hän pelastaa heidätmaihin, niin katso, he asettavat epäjumalia Jumalan rinnalle.

66.

He ovat kiittämättömiä siitä, mitä Hän onheille antanut, ja haluavat vain nauttia. Mutta aikanansa he tulevatälyämään.

67.

Eivätkö he huomaa, että Me olemmeaikaansaaneet Pyhän turvapaikan, (Mekan) rauhoitetun alueen, vaikkamuualla ihmisiä ahdistetaan? Yhäkö he uskovat valheeseen jakieltävät Jumalan siunaukset?

68.

Ken on nurjamielisempi kuin se, joka sepittäävalhetta Jumalasta tai vääristelee totuuden, kun se tulee hänenkohdalleen? Eikö helvetissä riitä tilaa uskottomille?

69.

Mutta jotka taistelevat asiamme puolesta,heidät johdatamme teillemme; sillä totisesti, Jumala on niidenkanssa, jotka hyvää tekevät.