27. An-Naml (Muurahaisen suura)

1.

Taa, Siin (laupias, kuuleva Jumala). Nämäovat Koraanin ja selvän kirjan säkeistöjä,

2.

johdatus ja ilosanoma uskovaisille,

3.

niille, jotka suorittavat rukouksensa,antavat säädetyt almut ja ovat varmoja tulevasta elämästä.

4.

Jotka eivät usko tulevaan elämään, niidenteot Me olemme tosin tehnyt otollisiksi heidän omissa silmissään, jasokeina he kulkevat eteenpäin.

5.

He ovat niitä, jotka saavat pahan palkan jajoutuvat tulevassa elämässä suurimpaan häviöön.

6.

Totisesti, sinun tehtäväsi on ottaa vastaanKoraani viisauden ja tiedon Jumalalta.

7.

Mooses sanoi perheelleen: »Ihan varmasti näentulen palavan. Hankin teille siitä tiedon tai sitten tuon palavankekäleen, jotta voisitte itseänne lämmitellä.»

8.

Kun hän sitten lähestyi sitä, kuului ääni,joka sanoi: »Siunattu on Hän, joka on tulessa ja sen ympärillä.Kunnia olkoon Jumalalle, kaikkien maailmojen Herralle.

9.

Oi Mooses! Totisesti, Minä olen Jumala,kaikkivaltias, kaikkiviisas.

10.

Heitä sauvasi maahan!» Kun hän sitten näkisen kiemurtelevan kuin käärmeen, niin hän kääntyi pakoon eikäkatsonut taakseen. »Oi Mooses! älä pelkää, totisesti, Minunläsnäollessani lähettiläät eivät tunne pelkoa.

11.

Ei sekään, joka on tehnyt väärin, muttasitten tekee pahan sijasta hyvää, sillä olenhan Minä totisestianteeksiantavainen, armollinen.

12.

Pistä kätesi poveesi, ja se muuttuuvalkeaksi, ilman taudin tartuntaa, ja tämä on alku yhdeksästä,faraolle ja hänen kansalleen tarkoitetusta tunnusteosta. Totisesti,he ovat jumalaton kansa.»

13.

Kun Meidän tunnusmerkkimme täydessäselkeydessään tulivat heidän nähtäväkseen, he sanoivat: »Tämä onpelkkää noituutta.»

14.

Ja he kielsivät ne jumalattomuudessaan jaylpeydessään, vaikka sydämessänsä olivat niistä varmoja. Ja katso,millaisen lopun pahuuden harjoittajat saivat.

15.

Totisesti, Me annoimme Daavidille jaSalomolle ymmärrystä, ja he sanoivat: »Kaikki ylistys kuuluuJumalalle, joka on korottanut meidät yli useimpain uskollistenpalvelijainsa.»

16.

Ja Salomosta tuli Daavidin seuraaja, ja hänsanoi: »Oi ihmiset, meille on opetettu lintujen kieltä ja meille onannettu kaikki, mitä tarvitsemme. Totisesti, tämä on suuri armo.»

17.

Ja hänen sotajoukkonsa, jotka käsittivätraakalaisia sekä sivistyneitä, myöskin lentäväin parvia , koottiinSalomon eteen katselmusta varten,

18.

kunnes joukot saapuivat Namlin eliMuurahaisten laaksoon, jolloin eräs niistä sanoi: »Oi Namlin heimo!Menkää asuntoihinne, etteivät Salomo ja hänen sotajoukkonsa teitätietämättömyydessään murskaksi tallaisi.»

19.

Silloin Salomo hymyili tälle puheelle jalausui: »Herra, suo minun kiittää Sinua minulle ja vanhemmilleniantamastasi siunauksesta, ja suo, että voisin tehdä hyvää, mikäSinua miellyttää, ja anna minun Sinun armosi ansiosta astua hyvienpalvelijoittesi pariin.»

20.

Ja hän tarkasteli lentävien parvia ja sanoi:»Mitä tämä merkitsee, en näe Hudhudia; onko hän poissaolevienjoukossa?

21.

Totisesti, annan hänelle ankaranrangaistuksen taikka tapan hänet, ellei hän ilmoita minulle pätevääsyytä.

22.

Mutta ei kestänyt kauankaan, kun Hudhudsaapui ja sanoi: »Olen keksinyt sellaista, mitä sinä et olehuomannut, ja tuon sinulle luotettavia uutisia Saabasta.

23.

Näin totisesti naisen hallitsevan heitä, jahän oli saanut kaikkea yltäkyllin ja hänellä oli mahtavavaltaistuin.

24.

Havaitsin hänen ja hänen kansansakunnioittavan aurinkoa Jumalan sijasta, ja saatana on tehnyt heidäntekonsa otollisiksi heidän omissa silmissään ja eksyttänyt heidättieltä, niin että he ovat ilman johdatusta;

25.

eivätkä palvele Jumalaa, joka paljastaakaiken salatun sekä taivaassa että maan päällä, ja joka tietää, mitäte salaatte ja mitä julki tuotte.

26.

Jumala on olemassa, ei ole muuta jumalaa kuinHän, suuren voiman Herra.»

27.

Salomo vastasi: »Saamme pian nähdä, oletkopuhunut totta, vai oletko valehtelija.

28.

Ota tämä kirjeeni ja vie se heille; menesitten syrjään ja odota, mitä he vastaavat.»

29.

Ja Saaban kuningatar lausui: »Oi päämiehet!Totisesti, minulle on lähetetty kunnianarvoinen kirje.

30.

Se on Salomolta, ja hän kirjoittaa: ‘AloitanJumalan, laupiaan Armahtajan nimeen!’

31.

(ja edelleen siinä on): ‘älkää ylvästelköminua vastaan, vaan alistukaa valtaani.’»

32.

Kuningatar lausui: »Päälliköt, neuvokaa minuatässä asiassa. En ratkaise ainoatakaan asiaa, ellette te ole läsnä.»

33.

He vastasivat: »Meillä on suuri mahti jataistelukyky, mutta käskeminen kuuluu sinulle. Mieti siis, mitä aiotkäskeä.»

34.

Hän sanoi: »Totisesti, kun kuninkaatryntäävät johonkin kaupunkiin, niin he hävittävät sen raunioiksi jaalentavat sen ylhäisimmät asukkaat. Näin juuri he tekevät.

35.

Totisesti aion lähettää heille lahjan jaodotan sitten sanansaattajien tuomaa vastausta.»

36.

Kun lahja tuotiin Salomolle, hän lausui:»Lahjoitatteko minulle rikkautta? Mutta se, mitä Jumala on minullesuonut, on enemmän kuin teidän lahjanne. Niin, olette kai itseihastuneita lahjastanne.

37.

Viekää se heille takaisin. Viemme heitävastaan sotajoukkomme, jota he eivät voi vastustaa, ja karkoitammeheidät masennettuina ja häväistyinä.»

38.

Hän puhui edelleen: »Päällikköni! Kuka teistävoi tuoda minulle hänen valtaistuimensa, ennenkuin he alistuvatvaltaani?

39.

Eräs väkevä dzinni sanoi: »Tuon sen sinulleennen kuin nouset paikaltasi; totisesti, minä olen väkevä jaluotettava tähän tehtävään.»

40.

Eräs toinen, joka tunsi (pyhää) Kirjaa,lausui: »Tuon sen sinulle ennen kuin ehdit silmääsi räpäyttää.» Jakun Salomo näki valtaistuimen edessään, hän lausui: »Tämä tapahtuuHerran armosta; Hän koettelee minua, osaanko olla kiitollinen vaiolenko kiittämätön. Ken kiittää, hän tekee sen omaksi parhaakseen,ja jos joku on kiittämätön, niin Herrani on joka tapauksessa suopea,armollinen.»

41.

Hän puhui edelleen: »Muuttakaa hänenvaltaistuimensa ulkonäkö hänelle oudoksi, niin saamme nähdä, onkohän oikealla tiellä vai ilman johdatusta.»

42.

Kun kuningatar saapui, niin hänellesanottiin: »Oliko valtaistuimesi tällainen?» Hän vastasi: »Näyttääsiltä, kuin se olisi sama. Meille on annettu totista tietoa jo tätäennen ja me olemme Jumalalle alamaisia.»

43.

Mutta se, mitä hän palveli Jumalan sijasta,vei häntä harhaan. Totisesti, hän kuului epäuskoiseen kansaan.

44.

Hänelle sanottiin: »Käy sisälle palatsiin!»Kun hän sen näki, hän luuli sen vesialtaaksi ja riisui sen vuoksijalastaan. Salomo lausui: »Se on vain palatsi, jonka lattia on tehtylasista.» Kuningatar lausui: »Oi Herra, totisesti, olen tehnytväärin itseäni kohtaan, mutta Salomon kanssa tahdon totella Jumalaa,kaikkien maailmojen Herraa.»

45.

Totisesti, Me lähetimme Tamuudin heimonluokse heidän veljensä Saalihin, joka lausui: »Palvelkaa Jumalaa!»Mutta katso! He jakautuivat kahdeksi riiteleväksi puolueeksi.

46.

Hän sanoi: »Kansalaiseni, miksi haluatteedistää pahaa enemmän kuin hyvää, miksi ette ano Jumalananteeksiantoa, jotta teille osoitettaisiin armo?»

47.

He vastasivat: »Me pidämme sinua jaseuralaisiasi enteenä meitä kohtaavasta onnettomuudesta.» Hän sanoi:»Teidän kohtalonne on Jumalan huomassa. Mutta te olette kansa, jokaon vitsauksen kokeva.»

48.

Ja kaupungissa oli yhdeksän miehen joukkio,joka ympäri maata teki pahaa, eikä lainkaan hyvää.

49.

He sanoivat: »Vannokaamme keskenämme Jumalannimeen, että me varmasti yöllä käymme hänen ja hänen perheensäkimppuun ja sanomme sitten hänen kostonsa perijälle: ‘Emme olenähneet hänen perheensä surmaamista, puhumme täyttä totta’.»

50.

Ja niin he punoivat juonensa, mutta Me teimmeoman suunnitelmamme, josta he eivät tienneet.

51.

Ja katso, mikä oli heidän juoniensa loppu! Mehävitimme heidät ja heidän kansansa kaikki.

52.

Tuossa ovat heidän kotinsa autioina, koska heolivat jumalattomia. Totisesti, tässä on merkki niille, joilla onymmärrystä.

53.

Ja me pelastimme ne, jotka uskoivat jahartautta harjoittivat.

54.

Muista Lootia, joka sanoi kansalleen:»Harjoitatteko riettautta, vaikka tiedätte sen synniksi?

55.

Lähestyttekö himoiten miehiä naisten sijasta?Niin, te olette pimeätä väkeä.» ,

56.

Ja mikä olikaan hänen kansansa vastaus:»Ajakaa Lootin perhe pois kaupungista, sillä he luulevat olevansasynnittömiä.»

57.

Sitten Me pelastamme hänet perheinensä paitsihänen vaimonsa. Tämän määräsimme jälkeenjäävien joukkoon.

58.

Ja Me annoimme sataa heidän päällensä;kauhistuttava oli se sade niille, joita oli varoitettu.

59.

Sano: »Kaikki ylistys kuuluu Jumalalle, jarauha olkoon Hänen palvelijoillensa, jotka hän on valinnut. OnkoJumala parempi vai se, jota he pitävät hänen vertaisenaan?»

60.

Eikö parempi ole se, joka loi taivaat ja maanja lähetti pilvistä alas sateen, jolla Me kasvatamme ihaniapuutarhoja? Ei ole teidän vallassanne saada niiden puita kasvamaan.Onko muuta jumal’olentoa kuin Jumala? Ei, he vain kuvittelevatsellaisia.

61.

Eikö parempi ole se, joka loi maanasuinpaikaksi ja teki siihen virtain uomat, kohotti vuoret ja erottimakean ja suolaisen veden? Onko muuta jumal’olentoa kuin Jumala? Ei,mutta useimmat eivät mitään tiedä.

62.

Eikö parempi ole se, joka vastaaahdistuksessa olevalle, kun tämä rukoilee häntä, ja joka poistaahänen vaivansa ja tekee teistä maan perijöitä? Onko muutajumal’olentoa kuin Jumala? Vähäistä on se, mitä mielessänne pysyy.

63.

Eikö parempi ole se, joka ohjaa teitäpimeydessä sekä maalla että merellä? Kuka lähettää tuulet tuomaanilosanomaa Hänen saapuvasta armostaan? Onko muuta jumal’olentoa kuinJumala? Jumala on korkealla sen yläpuolella, mitä he Hänenvertaisenaan pitävät.

64.

Eikö parempi ole se, joka loi elävät olennotja sitten palauttaa kaiken entiselleen? Kuka antaa teille ravintoasekä taivaasta että maasta? Onko muuta jumal’olentoa kuin Jumala?Sano: »Tuokaa esiin todisteenne, jos olette vilpittömiä.»

65.

Sano edelleen: »Ei kukaan taivaassa tai maanpäällä, paitsi Jumala, tiedä näkymättömiä. Eivätkä he tiedäylösnousemuksensa hetkeä.

66.

Ei, heillä ei ole niukkaakaan tietoatulevasta elämästä. Joko he sitä epäilevät tai ovat kokonaanpimitettyjä.

67.

Uskottomat sanovat: »Kun me ja esi-isämmemuutumme tomuksi, herätetäänkö meidät todellakin senjälkeenuudelleen eloon?

68.

Näin meille on ennenkin luvattu, sekä myösesi-isillemme, mutta nämä ovat vain muinaistaruja.»

69.

Sano: »Kiertäkää maata ja katsokaa, millaisenlopun syntiset saivat!»

70.

älä ole murheessa heidän tähtensä äläkäahdistuksessa heidän juoniensa vuoksi.

71.

He sanovat myös: »Milloin tämä uhkaustäytetään, jos kerran puhut totta?»

72.

Vastaa: »Voi sattua, että jokin niistäasioista, joiden tuloa koetatte jouduttaa, seuraa teitä jokannoillanne.»

73.

Totisesti, Herrasi on armon Herra ihmisille,mutta monetkaan heistä eivät ole kiitollisia.

74.

Totisesti, Herrasi tietää, mitä heidänsydämensä kätkevät ja mitä ilmaisevat.

75.

Taivaassa ja maassa ei ole mitään niinsalattua, ettei se löytyisi selkeästä Kirjasta.

76.

Totisesti, tämä Koraani ilmoittaaisraelilaisille suurimman osan siitä, mistä he ovat eri mieltä.

77.

Totisesti, se on myös johdatuksena ja armonauskovaisille.

78.

Tuomiollaan Jumala totisesti jakaa heilleoikeutta; onhan Hän kaikkivaltias, kaikkitietävä.

79.

Luota siis Jumalaan; silloin olet varmantotuuden perustalla.

80.

Totisesti, sinä et voi saada kuolleitakuulemaan, etkä kuuroja äänesi kantamiin, jos he ovat menossapoispäin.

81.

Et voi liioin taluttaa sokeita pois heidänharhastaan. Vain ne saat kuulemaan, jotka uskovat merkkeihimme jaovat tottelevaisia.

82.

Ja kun uhkauksemme käy heille toteen, Meannamme maasta kasvaa ituja, jotka tautina heihin tarttuvat, koskahe eivät ottaneet uskoakseen merkkejämme.

83.

Ja sinä päivänä Me kokoamme yhteen jokaisestakansasta joukon niitä, jotka kielsivät merkkimme, ja järjestämmeheidät riveihin.

84.

Kun he saapuvat Herransa eteen, Hän onlausuva: »Hylkäsittekö Minun tunnusmerkkini, vaikkei niihinymmärryksenne riittänyt, vai mitä te teitte?»

85.

Ja tuomiomme luetaan heille, koska he ovatsyntiä tehneet, eivätkä he saata lausua sanaakaan.

86.

Eivätkö he huomanneet, että olimme säätänytheille yön lepoa varten ja päivän valaisemaan? Totisesti, nämä ovatmerkkejä niille, jotka uskovat.

87.

Ja sinä päivänä puhalletaan pasuunoihin,jolloin kaikki taivaassa ja maan päällä olevat, paitsi ne, joilla onJumalan mielisuosio, joutuvat kauhun valtaan ja nöyrinä astuvatHänen eteensä.

88.

Sinä näet myös vuoret ja luulet niiden olevanlujasti paikoillaan, mutta ne häipyvät pois kuin vaeltavat pilvet;niin on ne Jumala asettanut, Hän, joka kaikelle on antanuttäydellisen muodon. Totisesti, Hän tietää, mitä te teette.

89.

Joka tuo esiin hyvää, on saava itselleensitäkin parempaa, ja sellaiset ovat turvassa tuon päivän kauhuilta.

90.

Mutta ken tekee pahaa, heitetään kasvoillensatuleen. Olisiko teidän palkkanne muu kuin tekojenne mukainen?

91.

Sano: »Totta on, että minua on käskettypalvelemaan tämän kaupungin Herraa, jolle se on pyhitetty ,ja jollekaikki kuuluu; minut on myös määrätty olemaan muslimi,

92.

sekä julistamaan Koraania. Ken on siis saanutjohdatuksen, hän on saanut sen oman sielunsa parhaaksi. Muttaeksyneille sano: »Olen vain yksi varoittajista.»

93.

Sano edelleen: »Kaikki ylistys kuuluuJumalalle. Olette pian näkevät Hänen merkkinsä ja tulette ne sillointuntemaan.» Herrasi ei ole välinpitämätön siitä, mitä teette.