25. Al-Furkan (Ymmärryksen suura)

1.

Siunattu olkoon Hän, joka ylhäältä onlähettänyt ymmärryksen palvelijallensa, jotta hän voisi varoittaakansoja.

2.

Hänelle kuuluu taivaitten ja maan kuninkuus,Hän ei ole hankkinut itselleen lasta eikä Hänen kuninkuuteensa oleketään osallista ja Hän on myös luonut kaiken ja antanut kullekinansionsa mukaan.

3.

Mutta ihmiset ovat Hänen rinnalleenomaksuneet muita jumalia, jotka eivät pysty mitään luomaan, koska neitse ovat luotuja; eikä niillä ole mitään valtaa tehdä heillevahinkoa eikä hyvääkään, eivätkä ne liioin hallitse kuolemaa, elämääeivätkä ylösnousemusta.

4.

Ja uskottomat sanovat: »Tämä on silkkaavalhetta, jonka hän itse on sepittänyt, ja toiset ovat häntä siinäauttaneet.» Niin ryhtyvät he vääryyteen ja valheeseen.

5.

He sanovat edelleen: »Ne ovat muinaistaruja,jotka hän on antanut kirjoittaa muistiin, jotta niitä luettaisiinhänelle aamuin ja illoin.»

6.

Vastaa: »Hän, joka tuntee sekä taivaittenettä maan salaisuudet, on ilmaissut ne ylhäältä.» Totisesti Hän onanteeksiantavainen, armollinen.

7.

He sanovat myös: »Millainen tämä lähettiläsonkaan! Hänhän nauttii ravintoa ja kävelee toreilla. Miksi ei hänenluoksensa ole lähetetty enkeliä, joka yhdessä hänen kanssaan voisiolla varoittajana?

8.

Tai miksi hänelle ei ole heitetty aarteita,taikka miksi hänelle ei ole annettu puutarhaa, jonka antimia hänvoisi syödä?» Ja jumalattomat sanovat: »Te seuraatte vain miestä,joka on noituuden sokaisema.»

9.

Pane merkille, millaisia vertauksia hesinusta esittävät. Mutta he kulkevat eksyksissä eivätkä pääse oikeantien alkuun.

10.

Siunattu olkoon Hän, joka voi, jos tahtoo,antaa teille parempaa, kuin mitä teillä nyt on. Puutarhoja, joidenkautta joet virtaavat, ja myös palatseja Hän voi teille hankkia,

11.

He kieltävät määrähetken, mutta Me olemmevalmistanut roihuavan tulen sille, joka tuomion hetken kieltää.

12.

Kun helvetti on näkevä heidät jo matkanpäästä, he kuulevat sieltä parkumista ja räiskinää.

13.

Ja kun heidät heitetään johonkin senahtaaseen soppeen sidotuin käsin ja jaloin, niin he rukoilevatkuolemaa.

14.

»Tänä päivänä älkää anoko vain yhtä kuolemaa,vaan anokaa monenkertaista hävitystänne.»

15.

Sano: »Tämäkö on parempi, vai asuminenpuutarhassa, joka niille on luvattu, jotka hartautta harjoittavat?»Se on oleva heidän palkkansa ja määränpäänsä.

16.

Siellä heillä on kaikki, mitä haluavat, jasiellä he alati saavat asua. Tämä on Herrasi sitova lupaus, sitävoitte Häneltä kysyä.

17.

Sinä päivänä Hän on kokoava heidät sekä ne,joita he Jumalan ohella palvelivat, ja sanova: »Tekö johdatitte nämäMinun palvelijani harhaan, vai eksyivätkö he tieltä?»

18.

He vastaavat: »Kunnia olkoon Sinulle! Eiollut meille soveliasta ottaa sinun rinnallesi muita suojelijoita,mutta kun Sinä annoit heille ja heidän esi-isilleen nautintoja, niinhe unohtivat varoituksen ja joutuivat turmioon.»

19.

Ja me sanomme: »Sentähden he totisesti ovatvääristelleet teidän puheenne, ettekä voi välttää tuomiota ettekäsaada apua. Ja ken tahansa joukostanne on väärintekijä, hänen Meannamme maistaa ankaraa rangaistusta.»

20.

Emme sinun edelläsikään lähettänyt yhtäänsananjulistajaa, joka ei olisi nauttinut ravintoa tai kulkenuttoreilla. Me olemme myös tehnyt jotkut teistä koetukseksi toisille,nähdäksemme, pysyttekö lujina. Herrasi on alati näkevä.

21.

Ne, jotka eivät odota kohtaavansa Meitä,kyselevät: »Miksi ei enkeleitä ole lähetetty luoksemme maan päälletai miksi emme näe Herraamme?» He ovat todellakin tulleet kovinitsetietoisiksi ja paisuvat ylimielisyydessään.

22.

Tulee päivä, jolloin he saavat nähdäenkeleitä, mutta sinä päivänä syntisiä eivät odota ilosanomat, jaenkelit sanovat: »Olkoon välillämme ylipääsemätön kielto ja este.»

23.

Me tutkimme heidän tekonsa ja muutamme heidättomuksi, joka hajallensa viskotaan.

24.

Sinä päivänä ovat puutarhan asukkaatparemmassa olotilassa ja ihanammassa lepopaikassa.

25.

Sinä päivänä taivas purkaa pilvensä jaenkelit lähetetään alas suurina saattueina.

26.

Sinä päivänä on todellinen kuninkuus kuuluvalaupeimmalle, ja se on oleva kova päivä uskottomille.

27.

Silloin jumalaton pureskelee käsiään jasanoo: »Jospa olisin vaeltanut lähettilään tietä!

28.

Voi minua, kunpa en olisi ottanut mokomaaystäväkseni.

29.

Totisesti, hän sai minut unohtamaankehoituksen, senjälkeen kun olin, sen saanut.» Saatana jättääihmisen pulaan.

30.

Lähettiläs on sanova: »Oi Herra! Totisesti,kansani piti tätä Koraania joutavana.»

31.

Tällä tavoin Me olemme antanut jokaiselleprofeetalle vihamiehiä syntisten joukossa. Mutta Herrasi on riittäväopas ja riittävä auttaja.

32.

Uskottomat sanovat myös: »Miksi koko Koraaniaei ilmoitettu hänelle yhdellä kertaa?» Siksi, että saatoimme senavulla vahvistaa sydäntäsi, Me esitimme sen jaksoittain.

33.

He eivät voi esittää sinulle ainoatakaanväitettä, josta emme sanoisi sinulle totuutta ja antaisi parastaselitystä.

34.

Niiden osa, jotka yhteenkoottuina lankeavatkasvoilleen helvetissä, on oleva onnettomin ja he ovat etäimmälleeksyneitä.

35.

Totisesti, Me annoimme Moosekselle PyhänKirjan ja määräsimme hänen veljensä Aaronin hänen avustajakseen.

36.

Me lausuimme: »Lähtekää kumpikin kansanluokse, joka on kieltänyt Meidän ilmoituksemme.» Viimein Metuhosimme nämä perin pohjin.

37.

Ja Nooan kansan, kun se hylkäsilähettiläämme, me hukutimme ja asetimme sen varoitusmerkiksiihmissuvulle. Me olemme valmistanut jumalattomille tuskallisenrangaistuksen.

38.

Me tuhosimme myös Aadin ja Tamuudin sekäRassin asukkaat sekä myös monia sukupolvia heidän väliltään.

39.

Jokaiselle Me esitimme vertauksia ja jokaisenMe perinpohjin tuhosimme.

40.

Aivan varmasti he ovat kulkeneet kaupunginohi, jonka ylitse Me lähetimme hirvittävän sateen. Eivätkö he olesitä havainneet? Ei, heidänlaisensa eivät odota ylösnousemusta.

41.

Ja nähdessään sinut, Muhammed, he pitävätsinua vain pilkkanaan: »Tämäkö on se, jonka Jumala on lähettänytsanansa julistajaksi?

42.

Hän oli vähällä saada meidät luopumaanjumalistamme, ellemme olisi riippuneet heissä uskollisesti.» Muttakun he aikanaan näkevät tuomionsa, he tulevat tietämään, kuka onoikealta tieltä kauimmas eksynyt.

43.

Mikä on ajatuksesi sellaisesta, joka onottanut oman himonsa jumalakseen? Sinäkö sellaisen suojelijaksipyrkisit?

44.

Älä usko, että useimmat heistä mitäänvaarinottavat tai ymmärtävät. He ovat karjan kaltaisia; ei, he ovatkauemmaksi oikealta tieltä eksyneet kuin karja.

45.

Oletko huomannut, miten Herrasi saa varjonlankeamaan? Hän olisi voinut tehdä sen pysyväksi. Sitten loimmeauringon sitä osoittamaan.

46.

Sitten siirrämme sitä hiljalleen Itseämmekohti.

47.

Hän on antanut teille yön peitoksi, unenlevoksi ja päivän työajaksi.

48.

Juuri Hän lähettää tuulet tuomaan iloisiaarmonsanomia, ja pilvistä Me lähetämme puhdasta vettä,

49.

elvyttääksemme kuivuneen maan ja antaaksemmesitä juomaksi , niille, otka olemme luonut, sekä ihmisjoukoille ettäkarjalle.

50.

Totisesti, Me annamme heille sadettakausittain, jotta he muistaisivat Meitä, mutta useimmat ihmiseteivät ole muuhun taipuvaisia kuin kiittämättömyyteen.

51.

Jos olisimme halunnut, olisimme voinutnostattaa esille varoittajan jokaisesta kaupungista.

52.

Älkää siis suostuko uskottomiin, vaantaistelkaa kaikin voimin heitä vastaan.

53.

Juuri Hän pitää erillään kahdenlaiset vedet.Toinen on makea, janoisia virkistävä vesi, toinen taas suolainen jakatkera, ja kummankin välille Hän on asettanut aitauksen jaylipääsemättömän esteen.

54.

Juuri Hän on luonut ihmisen vedestä jaantanut hänelle sukulaisuus~ sekä aviositeet, sillä Herrasi onmahtava.

55.

Kuitenkin he palvelevat Jumalan rinnallasellaista, mikä ei heitä hyödytä eikä vahingoitakaan. Uskoton onmukana taistelussa Herraansa vastaan.

56.

Olemme lähettänyt sinut vain tuomaanilosanomaa ja myös varoittamaan.

57.

Sano: »En pyydä siitä teiltä mitään palkkaa,mutta ken haluaa suunnata tiensä Herraa kohti, hän tehköön niin.»

58.

Luota ainoaan elävään, joka ei milloinkaankuole, ja julista Hänen kunniaansa Häntä ylistäen. Hän tietäätarkoin palvelijainsa synnit.

59.

Hän on luonut taivaat ja maan ja kaiken, mikäniiden välillä on, kuudessa kaudessa ja senjälkeen voimallansahallitsee kaikkea. Hän on armahtaja. Kysy sellaiselta, jolla ontietoa Hänestä.

60.

Kun heille sanotaan: »Alistukaa laupiaanarmahtajan edessä», niin he kyselevät: »Mikä sitten on armahtaja?Pitääkö meidän kumartua kenen edessä sinä käsket?» Tämä lisää heidänvastahakoisuuttaan.

61.

Siunattu olkoon Hän, joka on sijoittanuttähtisikermät taivaalle ja asettanut sinne myös päivän soihdun japaistavan kuun.

62.

Juuri Hän on säätänyt yön ja päivän toisiansaseuraamaan, niitä varten, jotka haluavat siitä ottaa vaarin taijotka tahtovat kiittää.

63.

Laupeimman armahtajan palvelijoita ovat ne,jotka nöyrinä vaeltavat maan päällä ja tietämättömien heitäpuhutellessa lausuvat: »Rauha!»

64.

Sekä ne, jotka viettävät yön Herransa edessä,rukoillen maahan vaipuneina tai seisaaltaan.

65.

Sekä ne, jotka lausuvat: »Herra, torju poismeistä helvetin kuritus; totisesti, ikuinen on sen kidutus.»

66.

Totisesti, se on kauhistuttava leposija jaasuinpaikka.

67.

Armahtajan palvelijoita ovat myös ne, jotkaeivät tuhlaa eivätkä ole itaria, vaan kulkevat keskitietä.

68.

Samoin ne, jotka eivät rukoile muita jumaliakuin Jumalaa eivätkä syyttömästi ketään tapa, minkä Jumala onkieltänyt, eivätkä antaudu minkäänlaiseen haureuteen. Ken näintekee, hän on saava synnin palkan.

69.

Kaksinkertainen on hänen rangaistuksensaoleva ylösnousemuksen päivänä, ja häpeäänsä hän saa ainaiseksijäädä.

70.

Mutta ken tekee katumuksen ja uskoo jasuorittaa hyviä tekoja, hänen pahat tekonsa Jumala on vaihtavahyviksi, sillä Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.

71.

Kuka kääntyy ja tekee hyvää, totisesti, hänenkääntymyksensä Jumalan puoleen on otollinen.

72.

Ne, jotka eivät anna väärää todistusta, jajotka turhaa puhetta kuullessaan kulkevat arvokkaasti ohi,

73.

jotka saadessaan muistutuksen Herransatahdosta eivät tekeydy kuuroiksi ja sokeiksi,

74.

ja ne, jotka sanovat: »Herra, suo meillesilmien iloa vaimoistamme ja jälkeläisistämme ja tee meistä niidenesikuvia, jotka hartautta harjoittavat,

75.

nämä kaikki palkitaan kestävyydestään jasaavat ylhäiset asuinsijat, joissa heidät otetaan vastaan suloisintervehdyksin ja rauhantoivotuksin.

76.

Siellä he saavat asua; mikä ihana asuinsijaja lepopaikka!

77.

Sano uskottomille: »Herra ei välitä teistä,ellette Häntä avuksi huuda. Mutta te olette pitäneet totuuttavalheena, ja ikuinen tuska on oleva osanne.»