24. An-Nuur (Valon suura)

1.

Tämä on suura, jonka Me olemme ylhäältäilmaissut välttämättä noudatettavaksi ja jossa on selvättunnusmerkkimme, jotta ottaisitte ne varteen.

2.

Haureudenharjoittajille antakaa kullekin sataiskua nahkaruoskalla, älkääkä salliko myötätuntonne heitä kohtaanestää täyttämästä Jumalan käskyä, mikäli uskotte Jumalaan jatulevaan päivään. Joidenkuiden uskovaisten tulee olla todistajinaheitä rangaistaessa.

3.

Älköön haureellinen mies naiko muuta kuinhaureellisen naisen taikka pakanavaimon, ja älköön haureellinennainen menkö muulle kuin haureelliselle taikka pakanallisellemiehelle. Tällainen avio on uskovaisilta kielletty.

4.

Jotka syyttävät aviovaimoja haureellisestaelämästä eivätkä tuo neljää todistajaa, heille annettakoonkahdeksankymmentä raipaniskua, älköönkä heidän todistustaanmilloinkaan vast’edes kuunneltako, sillä he ovat jumalattomiaihmisiä.

5.

Mutta jotka tämän jälkeen kääntyvät Jumalanpuoleen ja tekevät oikein, heille Jumala on anteeksiantavainen,armollinen.

6.

Jotka syyttävät omia vaimojaan, mutta eivätvoi esittää muita todistajia kuin itsensä, todistakoot neljä kertaaJumalan nimeen olevansa ehdottomasti luotettavia

7.

ja viidennellä kerralla, että Jumalan kirouslangetkoon heidän päällensä, jos valhettelevat.

8.

Mutta vaimo voi välttyä ruoskimiselta, joshän neljästi Jumalan nimeen vannoo, että mies puhuu valhetta,

9.

ja viidennellä kerralla, että Jumalan vihahäntä kohdatkoon, ellei hän puhu totta.

10.

Mitä tapahtuisikaan, ellei Jumalan laupeus jaHänen armonsa olisi teidän apunanne ja ellei Jumala olisianteeksiantavainen, viisas!

11.

Sellaisia, jotka ovat keksineet valheellisiasyytöksiä, on kokonainen joukko teidän keskuudessanne. Älkää luulko,että tämä teitä vahingoittaa. Päinvastoin se on teille eduksi.Jokainen heistä saa palkkansa tekemistään synneistä, ja se heistä,joka on pääsyyllinen, on raskaan kurituksen kokeva.

12.

Kun tämän panettelun kuulitte, miksi eivätuskovaiset miehet ja naiset uskoneet hyvää omasta kansastaan jasanoneet: »Tämä on selvästi valheellinen syytös.»

13.

Miksi panettelijat eivät tuoneet neljäätodistajaa tuekseen? Sillä kun he eivät esittäneet todistajia, heovat Jumalan silmissä valehtelijoita.

14.

Ellei Jumalan laupeus ja Hänen armonsa olisitukenanne tässä maailmassa ja tulevassa, niin totisesti suurionnettomuus olisi teitä kohdannut juorupuheen tähden, johonsotkeuduitte,

15.

koska piditte sitä kielellänne ja haastoittesitä huulillanne, vaikka teillä ei ollut siitä mitään tietoa, japiditte sitä pikkuasiana, vaikka se oli vakava Jumalan silmissä.

16.

Ja kun sen kuulitte, miksi ette sanoneet:»Meidän asiamme ei ole puhua tästä. Jumala armahtakoon! Tämä onkauhea parjaus.»

17.

Jumala kehoittaa, ettette milloinkaanuudelleen lankeisi sellaiseen, jos olette uskovaisia.

18.

Jumala on myös kirkastava teille merkkinsä,sillä Jumala on tietävä, viisas.

19.

Totisesti, jotka levittävät häväistysjuttujauskovaisista, niitä kohtaa tuskallinen tuomio tässä maailmassa jatulevassa, sillä Jumala tietää, mutta te ette tiedä.

20.

Mitä tapahtuisikaan, ellei Jumalan laupeus jaHänen armonsa olisi teidän yllänne, ja ellei Jumala olisi rakastava,armollinen.

21.

Te, jotka uskotte, älkää seuratko saatananjälkiä, sillä ken niitä seuraa, häntä saatana käskee riettauteen japahaan. Ja ellei Jumalan laupeus ja Hänen armonsa olisi yllänne,niin kukaan teistä ei milloinkaan puhdistuisi, mutta Jumalapuhdistaa kenet tahtoo, sillä Jumala on kuuleva, tietävä.

22.

Älkööt ne joukostanne, jotka ovat suosittujaja varakkaita, kieltäytykö avustuksen antamisesta sukulaisilleen jatarvitseville sekä niille, jotka ovat jättäneet kotinsa lähtiessäänJumalan retkelle. Olkoot he anteeksiantavia ja suvaitsevia. Etteköitse halaja, että Jumala antaisi teille anteeksi? Sillä Jumala onanteeksiantavainen, armollinen.

23.

Niitä, jotka syyttävät vapaasti käyttäytyviä,mutta siveitä ja uskovia naisia, kohtaa totisesti kirous tässämaailmassa ja tulevassa, ja heille langetetaan ankara rangaistus.

24.

Sinä päivänä, jolloin heidän kielensä jakätensä ja jalkansa todistavat heidän tekojansa vastaan,

25.

sinä päivänä Jumala on täydellisesti maksavaheille oikeudenmukaisen palkan, ja he tulevat huomaamaan, että Hän,Jumala, on ilmeinen totuus.

26.

Saastaiset naiset ovat saastaisia miehiävarten ja saastaiset miehet saastaisia naisia varten; ja siveätnaiset ovat siveitä miehiä ja siveät miehet siveitä naisia varten.Nämä, joita viattomasti syytetään, ovat vapaita siitä, mitä heistäsanotaan. He saavat anteeksiannon ja ihanan palkinnon.

27.

Te, jotka uskotte, älkää astuko muihintaloihin kuin omiinne, ennenkuin olette saaneet niiden asukkaidensuostumuksen ja heitä tervehtineet. Tämä on teille parasta, jotenottakaa se varteen.

28.

Mutta ellette tapaa ketään kotoa, älkääastuko sisään ennenkuin saatte luvan. Ja jos teitä käsketäänkääntymään takaisin, niin kääntykää, sillä se on teillesäädyllisintä. Jumala tietää, mitä te teette.

29.

Teitä ei soimata, jos astutte asukkaitavailla olevaan taloon, jossa teillä on jotakin toimitettavaa. Jumalatietää, mitä te tuotte julki ja mitä te salaatte.

30.

Sano uskovaisille miehille, että he luovatkatseensa maahan ja hillitsevät halujaan. Tämä on heillesäädyllisintä, ja Jumala tietää mitä he tekevät.

31.

Sano myös uskovaisille vaimoille, että luovatsilmänsä maahan ja hillitsevät halujaan eivätkä näyttele sulouttaantavallisuudesta poiketen ja että huntu verhoaa heidän povensakin.Älkööt he näyttäkö sulouttaan muille kuin miehilleen tai isilleentai apilleen tai pojalleen tai poikapuolilleen tai veljilleen taiveljiensä pojille tai sisariensa pojille tai palvelusnaisilleen taiorjattarilleen tai sellaisille palvelijoille, joilla ei ole vetoanaisiin, tai poikasille, jotka eivät ole tietoisia naistensalaisuuksista. Älkööt he siten astuko kulkiessaan, että heidänkätketyt sulonsa havaittaisiin. Kääntykää kaikki Jumalan puoleen, oiuskovaiset, jotta saisitte menestystä!

32.

Päästäkää avioliittoon keskuudessanne olevatnaimattomat naiset, ja samoin naittakaa kunnolliset orjanne sekäorjattarenne. Jos he ovat köyhiä, niin Jumala on armostaan antavaheille toimeentulon, sillä Jumala on runsaskätinen, tietävä.

33.

Mutta hillitkööt ne itseään, joilla ei olevaroja mennäkseen naimisiin, kunnes Jumala armossaan antaa heidänvaurastua. Ja jos jotkut orjistanne pyytävät vapautuskirjaa, antakaase heille, jos tiedätte heidän hyvässä ansioituneen, ja antakaaheille jotakin omaisuudestanne, jonka Jumala on teille suonut. Älkääpakottako orjatyttöjänne tämän maailman voitonhimon houkuttelemanahaureuteen, jos he haluavat viettää siveätä elämää. Jos joku heidätpakottaa, niin Jumala, koska heidät on pakotettu, on heilleanteeksiantavainen, armollinen.

34.

Totisesti, Me olemme jo lähettänyt teilleselvät merkit ja varoittavan esimerkin ennen teitä eläneistä sekäkehoituksen niille, jotka hartautta harjoittavat.

35.

Jumala on taivaitten ja maan valo. Hänenvalonsa on verrattavissa lamppuun, joka on asetettu seinänsyvennykseen. Lamppu on sijoitettu lasipalloon, joka on kuinloistava tähti. Sitä valaisee siunatun öljypuun öljy, joka ei oleidästä eikä lännestä, ja se antaisi kirkkaan valon, vaikka siihen eitulta pantaisikaan: siinä on valoa valon päällä. Jumala ohjaavaloaan sitä kohti, jonka hän otolliseksi näkee. Jumala esittää myösvertauksia ihmissuvulle, sillä Jumala tietää kaiken.

36.

Tämä valo on myös rakennuksissa, jotka Jumalaon määrännyt pystytettäviksi ja joissa Hänen nimeänsä muistetaan.Häntä ylistävät niissä aamuin ja illoin

37.

ihmiset, joita hankinnat ja myynnit eivätestä Jumalaa palvelemasta, rukouksia suorittamasta eikäsovitusalmuja antamasta, sillä he pelkäävät päivää, jolloin sydämetja silmät levottomasti odottavat,

38.

että Jumala antaisi heille palkan parhaasta,mitä he ovat suorittaneet, ja armostaan soisi heille vieläenemmänkin suosiotaan. Niin, Jumala huolehtiikin kitsastelemattaniistä, jotka otollisiksi huomaa.

39.

Uskottomien teot ovat kuin kangastuserämaassa. Janoinen ihminen luulee löytävänsä vettä, mutta kun hänsaapuu paikalle, hän ei löydä sieltä mitään. Hän havaitseejoutuneensa Jumalan eteen, joka vaatii tilinteolle ja on maksavahänelle, sillä Jumala on nopea tilinteossaan.

40.

Tai heidän tekonsa ovat kuin täydellinenpimeys meren syvyydessä. Siellä peittää uskottoman aalto, jonka ylivyöryy toinen, ja niiden yllä on synkkä pilvi: pimeyttä pimeydenyllä. Kun hän ojentaa kätensä, niin hän tuskin sitä lainkaan näkee.Sillä kenelle Jumala ei valoa anna, sillä ei valoa ole.

41.

Etkö havaitse, että kaikki, mikä on taivaassaja maan päällä, julistaa Jumalan kunniaa? Niin tekevät myös linnut,kun ne siipensä levittävät. Hän tuntee jokaisen rukouksen jaylistämistavan. Jumala tietää, mitä he tekevät.

42.

Jumalalle kuuluu myös taivaitten ja maankuninkuus, ja Jumalan luokse on kaikkien palattava.

43.

Etkö huomaa, miten Jumala ajelee pilviä,sitten kerää ne yhteen ja sijoittaa ne kerroksittain toistensapäälle, jolloin näet sateen virtaavan niiden uumenista. Hän myöslähettää taivaasta maahan kokonaisia raevuoria ja antaa niidenpudota kenen päälle haluaa ja sivuuttaa ketkä haluaa.

44.

Jumala säätää yön ja päivän vaihtelun.Totisesti, tässä on opetus niille, jotka näkevät.

45.

Jumala on myös luonut kaikki eläimet vedestä.Niiden joukossa on sellaisia, jotka ryömivät vatsallaan, sellaisia,jotka kulkevat kahdella jalalla, ja sellaisia, jotka kulkevatneljällä jalalla. Jumala luo mitä haluaa. Totisesti Jumalalla onvalta kaiken yli.

46.

Olemme totisesti lähettänyt maan päälleselvät merkit, ja Jumala johtaa oikealle tielle kenet tahtoo.

47.

He sanovat: »Me uskomme Jumalaan jalähettilääseen ja me olemme tottelevaisia.» Mutta sitten osa heistäkääntyy pois, ja nämä eivät ole uskovaisia.

48.

Ja kun heidät kutsutaan Jumalan ja Hänenlähettiläänsä luokse, jotta Hän ratkaisisi heidän asiansa, niinkatso, osa heistä vetäytyy pois.

49.

Mutta jos heillä olisi oikeus puolellaan,rientäisivät he hänen luoksensa nöyrämielisinä.

50.

Tautiko heidän sydämiään tärvelee, vai onkoheillä epäilyksiä vai luulevatko he, että Jumala tai Hänenlähettiläänsä menettelee väärin heitä kohtaan? Ei, he itse ovatväärämielisiä.

51.

Kun uskovaiset kutsutaan Jumalan ja Hänenlähettiläänsä luokse, jotta Hän ratkaisisi heidän asiansa, heidän onyksinkertaisesti vastattava: »Me kuulemme ja tottelemme». Tällaisetovat niitä, jotka menestyvät.

52.

Ken tottelee Jumalaa ja Hänen lähettilästään,pelkää Jumalaa ja pitää vaarin velvollisuudestaan Häntä kohtaan,hänen kaltaisensa voittavat.

53.

Ja he vannovat Jumalan kautta pyhimmänvalansa, että jos sinä, oi Muhammed, annat heille käskyn, hevarmasti lähtevät retkelle. Sano: »Älkää vannoko; järkevätotteleminen on parempi. Totisesti, Jumala tietää, mitä te teette.»

54.

Sano edelleen: »Palvelkaa Jumalaa ja totelkaalähettilästä; jos käännytte pois, niin Muhammed kantaa omankuormansa ja te saatte kantaa omanne, mutta jos häntä tottelette,niin kuljette oikeassa johdatuksessa. Lähettiläs ei ole vastuussamuusta kuin sanomansa selvästä julistamisesta.

55.

Jumala lupaa tehdä ne, jotka uskovat jasuorittavat hyviä tekoja, uskottomien vallan perijöiksi maan päällä,samoin kuin Hän teki heidän edeltäjänsäkin; ja Hän vahvistaa heidänuskontonsa, jonka Hän heille on hyväksynyt; ja totisesti Hän onvaihtava heidän pelkonsa varmuudeksi: »He palvelevat Minuayhdistelemättä Minuun ketään muuta. Ketkä tämän jälkeen eivät usko,he ovat kurittomia ihmisiä.»

56.

Suorittakaa rukouksenne, antakaa sovitusalmutja totelkaa lähettilästä, jotta teille osoitettaisiin armo!

57.

Älkää luulko, että uskottomat löytävätpakopaikan maan päältä. Heidän asuinsijansa on oleva tuli, surkeamääränpää.

58.

Te, jotka uskotte, antakaa orjienne janiiden, joilla ei vielä ikänsä vuoksi ole ymmärrystä, pyytääluoksenne pääsyä kolmena ajankohtana päivän mittaan: ennenaamurukousta ja keskipäivällä, jolloin riisutte vaatteenne, sekäiltarukouksen jälkeen. Nämä kolme aikaa viettäkää rauhassa,häiriöttä. Muina aikoina älköön teitä eikä heitäkään moitittako,onhan jonkun liikuttava palvellakseen teitä. Tällä tavoin Jumalailmaisee teille ohjeitaan, sillä Jumala on tietävä, viisas.

59.

Kun lapsenne ovat ehtineet kypsyneeseenikään, on heidän pyydettävä pääsyä, kuten heitä aikaisemminkineläneet tekivät. Tällä tavoin Jumala selvittää teille ohjeitaan -sillä Jumala on tietävä, viisas.

60.

Jo synnyttämiskykynsä menettäneet naiset,joilla ei enää ole aviollisia taipumuksia, saavat riisua vaatteitaanhaluamatta näytellä alastomuuttaan, eikä sitä heille synniksi lueta,mutta parempi heille on, jos he siitä pidättäytyvät, sillä Jumala ontietävä, viisas.

61.

Ei ole mikään synti sokealle, ei rammalle, eisairaalle eikä itsellennekään, jos aterioitte omassa talossanne taiisienne taloissa tai äitienne taloissa tai veljienne taloissa taisiskojenne taloissa tai isänpuolisten setienne ja isänpuolistentätienne taloissa tai äidinpuolisten setienne ja äidinpuolistentätienne taloissa tai sellaisissa taloissa, joiden avaimet ovatitsellänne tai ystävienne hallussa. Älköön teitä myöskäänsoimattako, jos aterioitte toistenne seurassa tai yksinänne. Ja kunastutte johonkin taloon, lausukaa toisillenne siunattu ja vilpitönJumalan tervehdys. Tällä tavoin Jumala selvittää teille ohjeensa,jotta voisitte ymmärtää.

62.

Todellisia uskovaisia ovat ne, jotka uskovatJumalaan ja Hänen lähettilääseensä ja jotka toimittaessaan tämänkanssa jotakin yhteistä asiaa eivät lähde pois saamatta häneltälupaa. Totisesti, ne, jotka pyytävät sinulta tällaista lupaa, ovatniitä, jotka uskovat Jumalaan ja Hänen lähettilääseensä. Kun hepyytävät suostumustasi johonkin yritykseensä, anna se niille heistä,joille haluat, ja rukoile heille Jumalan anteeksiantoa. Totisesti,Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.

63.

Älkää puhutelko läsnäolevaa lähettilästä,kuten puhuttelette toisianne. Totisesti, Jumala tuntee ne teistä,jotka pujahtavat salaa tiehensä. Kavahtakoot ne, jotka vastustavathänen käskyjänsä, ettei jokin onnettomuus heitä kohtaa tai etteiheille langeteta tuskallista tuomiota.

64.

Eikö Jumalan vallassa todella ole kaikki,mitä on taivaassa ja maan päällä? Hän tietää teidän tilanne. Sinäpäivänä, jolloin heidän on palattava Jumalan luokse, Hän onilmoittava heille heidän tekonsa. Sillä Jumala tietää kaiken.