22. Al-Hadsh (Pyhiinvaelluksensuura)

1.

Oi ihmiset! Kunnioittakaa peläten Herraanne.Totisesti, (tuomion) hetken järkytys on hirmuinen tapahtuma.

2.

Sinä päivänä, jolloin sen tulette näkemään,jokainen imettävä vaimo hämääntyy unohtaen imettämänsä lapsen jajokainen raskaana oleva nainen synnyttää sikiönsä kesken. Oletnäkevä ihmiset ikäänkuin päihtyneinä, mutta he eivät ole humalassa,vaan Jumalan rangaistus tulee ankarana.

3.

Ihmisten joukossa on sellaisia, jotkakiistelevät Jumalasta, vaikka ovat tietoa vailla ja seuraavatjokaista karkoitettua pahaahenkeä;

4.

jollaisesta on kirjoitettu, että ken liittyyhäneen, sen hän vie harhaan ja johtaa kohti palavan tulen tuskaa.

5.

Oi ihmiset, jos epäilettekuolleistaheräämistä, niin olemmehan totisesti luonut teidättomusta, sitten elon siemenestä, sitten hyytyneestä verestä, sittenlihamöhkäleestä, sopusuhtaisesta muodoltaan sekä myösepäsuhtaisesta, jotta kaikkivaltamme teille selviäisi. Minkähaluamme, sen kehitämme kohtuihin määräajaksi. Sitten saatammeteidät lapsina esille ja kasvatamme teitä, jotta saavuttaisittekypsyysiän. Teidän joukossanne on joku, joka kuolee aikanaan, muttajoku myöskin, joka saavuttaa elämän raihnaisen kauden, jolloin hänei enää tiedä mitään, vaikka aikaisemmin on tiennyt. Ja katso, maasaattaa olla paahtunut hedelmättömäksi, mutta kun lähetämme sillesateen ylhäältä, se herää ja paisuu ja kasvaa kaikenlaisia ihaniayrttejä.

6.

Näin tapahtuu, koska Jumala on Totuus jakoska Hän saa kaiken kuolleen eloon ja koska Hänellä on mahti kaikenyli,

7.

ja koska tuomion hetki on epäilemättä tuleva,sillä Jumala on herättävä ne, jotka on kätketty hautoihin.

8.

Ihmisten keskuudessa on joku, joka kiisteleeJumalasta, vaikka on vailla tietoa ja johdatusta ja valaisevaakirjaa.

9.

Hän kääntää halveksien selkänsä johtaakseentoisia harhaan Jumalan tieltä. Häntä kohtaa häpeä tässä maailmassa,ja ylösnousemuksen päivänä annamme hänen maistaa palamisen tuskaa.

10.

»Tämä on sinun saatava siitä, mitä omatkätesi ovat edelläkäypinä tekoinasi lähettäneet ja koska Jumala eitee palvelijoineen vähintäkään vääryyttä.»

11.

Ihmisten joukossa on myös joku, joka palveleeJumalaa kuin kahden vaiheilla. Jos hänen käy hyvin, hän ontyytyväinen, mutta jos häntä kohtaa koettelemus, hän kääntyy pois jamenettää sekä tämän maailman että tulevan elämän. Näin joudutaanselvästi turmioon.

12.

Jumalan ohella hän rukoilee sellaista, mikäei tuota hänelle vahinkoa enempää kuin hyötyäkään. Näin joudutaansuureen harhaan.

13.

Hän rukoilee sellaista, joka häntä pikemminvahingoittaa kuin auttaa. Todellakin, kehno on suojelija ja kehno onmyös hänen seuraajansa.

14.

Totisesti, jotka uskovat ja tekevät hyvää,heidät Jumala päästää puutarhoihin, joiden kautta purot virtaavat.Jumala tekee todella mitä haluaa.

15.

Ken ikinä luulee, ettei Jumala auta häntätässä maailmassa eikä tulevassa, hän kiinnittäköön köyden riippumaanylhäältä ripustaakseen siihen itsensä. Leikatkoon sitten köydenpoikki ja todetkoon, poistiko hänen temppunsa sen, mikä häntävihastutti.

16.

Näin Me olemme lähettänyt ilmoituksemmeselvin vertauskuvin; kyllä Jumala ohjaa sitä, ketä haluaa.

17.

Totisesti, on olemassa sellaisia, jotkauskovat, ja on juutalaisia ja saabalaisia, kristittyjä ja magianharjoittajia sekä myös monijumalaisia. Ylösnousemuksen päivänäJumala tekee erotuksen heidän kaikkien välillään. Totisesti, Jumalaon kaiken todistaja.

18.

Etkö ole havainnut. että Jumalan edessäalistuu kaikki, mikä on taivaassa ja mikä on maan päällä, samatenaurinko ja kuu ja tähdet, samoin vuoret ja puut ja eläimet ja suurijoukko ihmisiä. Mutta monia kohtaan on paikallaan rangaistus. Jakenet Jumala alentaa, sitä ei kukaan enää saata kunniaan. Totisesti,Jumala tekee mitä hyväksi näkee.

19.

On kaksi ryhmää, jotka kiistelevätHerrastaan. Siksi onkin uskottomille leikattu tuliset vaatteet, jaheidän päänsä ylitse vuodatetaan kiehuvaa vettä.

20.

Se liuottaa heidän sisuksensa sekä myösheidän ihonsa.

21.

Ja heitä piestään rautasauvoin.

22.

Joka kerran, kun he tuskissaan haluavatpäästä sieltä pois, heidät työnnetään sinne takaisin, ja heillesanotaan: »Maistakaa palamisen tuskaa.»

23.

Totisesti, jotka uskovat ja harjoittavathyviä tekoja, heidän Jumala antaa astua puutarhoihin, joiden kauttavirrat juoksevat. He saavat kantaa kultaisia rannerenkaita jahelmiä, ja heidän vaatteensa ovat silkkiä.

24.

Heitä opastetaan jalosti puhumaan ja heidätjohdatetaan ainoan ylistetyn tielle.

25.

On tosin sellaisiakin, jotka ovat uskottomiaja eksyttävät toisia Jumalan tieltä ja pyhitetystä moskeijasta,johon pääsyn olemme tehnyt yhtä helpoksi paikkakunnan asukkaillekuin erämaista tuleville. Mutta kuka ikinä ryhtyy harjoittamaanpetosta ja vääryyttä, hänen Me annamme maistaa tuskallistarangaistusta.

26.

Palauta mieleesi, miten Me osoitimmeAabrahamille temppelin seudun asuinpaikaksi ja lausuimme: »Älä asetaketään muuta Minun vertaisekseni ja pidä Huoneeni puhtaana niitävarten, jotka kiertävät sen ympäri, jotka seisoen rukoilevat, jotkakumartuvat ja jotka maahan vaipuvat.»

27.

Julista myöskin ihmisille pyhiinvaellusta,että he tulevat luoksesi jalkaisin ja jäntevien kameelien selässä,jotka kestävät vaikeimpiakin taipaleita,

28.

jotta he voisivat itse nähdä nämä paikat janiiden hyödyn heille itselleen, ja jotta he voisivat kiittää Jumalaasäädettyinä päivinä kaikesta siitä nelijalkaisesta karjasta, jonkaHän on heille suonut, ja sitten syödä itse ja ravita puutteenalaisiaja tarvitsevia.»

29.

Sitten he puhdistautukoot kaikestaepäsiisteydestä ja täyttäkööt lupauksensa sekä kulkekoot vanhantemppelin ympäri.

30.

Näin olkoon. Ja ken pitää kunniassa Jumalanpyhät määräykset, hänelle se on parhaaksi Herransa edessä.Ravinnoksenne saatte käyttää kaikkia nelijalkaisia eläimiä, paitsiniitä, jotka teille erikseen on mainittu. Välttäkää siksiepäjumalien saastaisuutta ja valheellisia puheita.

31.

Olkaa vilpittömiä Jumalan edessä asettamattamitään Hänen vertaisekseen. Ken muitakin jumaloi, hän on kuin olisitaivaasta pudonnut ja petolinnut olisivat raastaneet hänet mukaansataikka tuuli heittänyt hänet kaukaiseen paikkaan.

32.

Näin tulee olemaan. Jos joku kunnioittaaJumalan määräyksiä, tämä johtuu varmasti hänen sydämensähurskaudesta.

33.

Saatte käyttää hyväksenne karjaa määräajan,sitten se viedään uhrattavaksi vanhaan temppeliin.

34.

Jokaisen uskonnon tunnustajille Me olemmesäätänyt uhritoimitukset, jotta he kiitollisina muistaisivat Jumalannimeä kaiken sen nelijalkaisen karjan vuoksi, jonka olemme heillesuonut. Teidän Jumalanne on ainoa Jumala, totelkaa siis Häntä, jajulista ilosanomaa nöyrille;

35.

niille, joiden sydämet väräjävät Jumalaamainittaessa; niille, jotka pysyvät lujina, mikä tahansa heitäkohtaakin; ja niille, jotka suorittavat rukouksensa ja antavatalmuja siitä, mitä olemme heille suonut.

36.

Paljon hyötyä teillä on uhrikameeleista,jotka olemme teille määrännyt merkiksi Jumalan uskonnosta. Siksilausukaa Jumalan nimeä niiden ylitse, kun ne seisovat riveissä. Kunne ovat vaipuneet kyljelleen, uhratkaa ne ja syökää niitä jaravitkaa sitä köyhää, joka ei almua ano, ja myöskin kerjäläisiä.Näin Me olemme alistanut ne valtaanne, jotta osaisitte ollakiitollisia.

37.

Niiden liha ja veri ei kohoa Jumalan tykö,mutta sydämienne hurskaus riittää Hänelle. Näin Me olemme alistanutne valtaanne, jotta ylistäisitte Jumalaa, koska Hän on antanutteille johdatuksensa. Julistakaa ilosanomaa niille, jotka hyväätekevät.

38.

Jumala on totisesti karkoittava uskovaistenviholliset. Totisesti, Jumala ei rakasta valapattoa, kiittämätöntäihmistä.

39.

Niille on annettu lupa taistella, joitavastaan on aloitettu sota, sillä heille on tehty vääryyttä, jaJumala kyllä kykenee heitäauttamaan;

40.

heitä, jotka syyttä on karkoitettu kotoaan,koska ovat vain lausuneet: »Jumala on meidän Herramme.» Ellei Jumalaolisi pitänyt kurissa eräitä ihmisiä toisten avulla, niin raunioiksiolisi tuhottu luostarit, kirkot ja synagogat sekä moskeijat, joissaJumalan nimeä usein lausutaan. Totisesti, Jumala auttaa sellaista,joka auttaa Hänen asiaansa. Totisesti, Jumala on väkevä, mahtava.

41.

He ovat sellaisia, jotka, jos annamme heillevaltaa maassa, suorittavat kyllä rukouksia, antavat säädetyt almutja käskevät ihmisiä hyviin tekoihin sekä kieltävät heitä pahasta.Mutta Jumalalle kuuluu kaikkien asioiden päätösvalta.

42.

Mutta jos he torjuvat sinut valhettelijana,niin samoin tekivät edeltäjiäsi kohtaan jo aikaisemmin Nooan, Aadinja Tamuudin kansat,

43.

sekä Aabrahamin ja Lootin kansat yhtä hyvinkuin Midianin miehet.

44.

Moosestakin pidettiin valhettelijana. MuttaMinä annoin uskottomille määräajan, jonka jälkeen yllätin heidät, jamiten ankara olikaan rangaistukseni.

45.

Kuinka moni kaupunki sai Meiltä tuhonsajumalattomuutensa takia, niin että sen katot ovat sortuneet jakaivot hylätyt ja linnat autioina.

46.

Eivätkö he ole kiertäneet maata, jotta heilläolisi sydän ymmärtää tai korvat kuulla? Sillä totisesti, eivätheidän silmänsä ole soaistut, vaan sydän heidän rinnassaan.

47.

He pyytävät sinua jouduttamaan tuomiota,mutta Jumala ei riko lupaustaan; onhan Herrallesi yksi päivä kuintuhat vuotta, joilla te aikaa laskette.

48.

Kuinka monelle kaupungille annoinkaanarmonaikaa, koska se oli väärämielinen. Mutta sitten yllätin sen;niin, Minun luokseni kaikki palaa.

49.

Sano: »Oi ihmiset! Tulen pelkkänävaroittajananne.

50.

Niitä varten, jotka uskovat ja hyvää tekevät,on anteeksiannon ihana palkinto.

51.

Mutta jotka yrittävät vastustaa Meidänimoitustamme, saavat paikkansa helvetin tulessa.

52.

Ennen sinua, oi Muhammed, emme ole lähettänytainoatakaan lähettilästä tai profeettaa, joiden tarkoitusperiä eisaatana olisi sotkenut. Mutta Jumala tekee tyhjäksi saatanansekaantumiset. Jumala vahvistaa tunnusmerkkinsä, sillä Jumala ontietävä, viisas.

53.

Jumala muuttaa saatanan juonet koetukseksiniille, joiden sydämet ovat turmeltuneita ja kovia. Totisesti,väärintekijät menevät pitkälle vastahakoisuudessaan.

54.

Jumala tarkoittaa myös, että ne, joille onannettu tietoa, käsittäisivät, että tämä on Herralta tuleva totuus,jotta he uskoisivat siihen ja heidän sydämensä nöyrtyisivät Hänenedessään. Totisesti, Jumala ohjaa uskovaiset oikealle tielle.

55.

Mutta epäuskoiset eivät lakkaa epäilemästä,kunnes heidät yht’äkkiä yllättää määrähetki tai Heitä kohtaatuhopäivän tuomio.

56.

Sinä päivänä kuninkuus kuuluu Jumalalle. Hänon antava heille kullekin tuomionsa. Silloin ne, jotka uskovat jatekevät hyvää, pääsevät autuuden puutarhoihin.

57.

Mutta jotka ovat uskottomia ja hylkäävättunnusmerkkimme, kuuluvat niihin, joita odottaa häpeällinenrangaistus.

58.

Mutta niille, jotka jättivät kotinsa jalähtivät Jumalan tielle ja sitten surmattiin tai muutoin kuolivat,heille Jumala suo ihanan palkinnon. Totisesti, Jumala on parashuolehtija.

59.

Hän antaa heidän astua paikkaan, joka onheitä miellyttävä. Totisesti, Jumala on tietävä, hyvänsuopa.

60.

Näin on asia. Jos joku kostaa hänelleaiheutetun kärsimyksen samalla mitalla ja häntä sorretaan, niinvarmasti Jumala on häntä auttava. Totisesti, Jumala on armollinen,anteeksiantavainen.

61.

Sillä Jumala antaa yön sulautua päivään japäivän vaipua yöhön. Jumala on kuuleva, näkevä.

62.

Sillä Jumala on Totuus, ja se on valhetta,mitä he rukoilevat Hänen ohellaan, sillä Jumala on kaikista korkein,kaikista suurin.

63.

Etkö huomaa, että Jumala lähettää taivaastasateen maan päälle, niin että maa rupeaa viheriöimään? Totisesti,Jumala on ylevä, kaikkivoipa.

64.

Hänelle kuuluu kaikki, mitä on taivaassa jamaan päällä. Totisesti, Jumala on rikas, ylistetty.

65.

Etkö ole ajatellut, että teidän hyväksenneJumala on alistanut lakejansa noudattamaan kaiken, mitä maan päälläon, ja että Hänen käskyjensä mukaan laivat kulkevat merellä? Ja ettäHän vain käskyllään pidättää taivasta luhistumasta maahan?Totisesti, Jumala on ihmissukua kohtaan myötämielisin ja armollisin.

66.

Juuri Hän on suonut sinulle elämän ja antaasitten sinun kuolla herättääkseen sinut uuteen eloon. Mutta ihminenon totisesti kiittämätön.

67.

Jokaiselle kansalle Me olemme säätänythartausharjoituksia, joita he noudattavat. Älkööt he siksi kiistelkökanssasi tästä asiasta. Huuda heitä Herrasi luokse, totisesti sinäkuljet oikeata tietä.

68.

Jos he kiistelevät kanssasi, sano silloin:»Jumala tietää parhaiten, mitä te teette.»

69.

Ylösnousemuksen päivänä on Jumala ratkaisevakiistanne.

70.

Etkö tiedä, että Jumala tuntee kaiken, mikäon taivaassa ja maan päällä? Totisesti, tämä on Kirjassa. Totisesti,tämä on helppoa Jumalalle.

71.

Ja he palvelevat Jumalan ohella sellaista,jolle emme ole antanut mitään valtaa ja josta heillä ei ole mitääntietoa. Väärämielisillä ei ole ketään auttajaa.

72.

Kun Meidän selvät ilmoituksemme on heilleesitetty, voit havaita uskottomien kasvoista vastustusta. Hehaluaisivat syöksyä niiden kimppuun, jotka kertovat heillemerkeistämme. Sano: »Kerronko teille jotakin, mikä on vieläkinpahempaa? Se on tuli. Sen on Jumala luvannut niille, jotka ovatuskottomia. Mikä viheliäinen olinpaikka!»

73.

Oi ihmiset. Kuunnelkaa vertausta, jokaesitetään: Totisesti, ne, joita te rukoilette Jumalan ohella, eivätvoi luoda edes kärpästä, vaikkapa yhdessä sitä yrittäisivät. Ja joskärpänen heiltä jotain veisi mukanaan, he eivät voisi saada sitäsiltä takaisin; yhtä heikko on moinen avunantaja kuin avunanojakin.

74.

He eivät arvioi Jumalaa niin suureksi, kuinHänet arvioida tulee. Totisesti, Jumala on valtava, mahtava.

75.

Jumala valitsee lähettiläänsä sekä enkelienettä ihmisten keskuudesta. Totisesti, Jumala on kuuleva, näkevä.

76.

Hän tietää, mitä heillä on edessään ja mitätakanaan. Ja Jumalan luokse on kaikkien palattava.

77.

Te, jotka uskotte, kumartakaa, vaipukaamaahan asti, palvelkaa Herraanne ja tehkää hyvää, jotta teillä olisimenestystä.

78.

Kamppailkaa Jumalan tiellä ponnistellen,niinkuin Hänen arvonsa velvoittaa. Hän on teidät valinnut eikä oleuskontoonne asettanut teille mitään ylipääsemätöntä, vaan antanutteille isänne Aabrahamin uskon. Hän on kutsunut teitä muslimeiksi joaikaisemmin ja myöskin tässä Koraanissa, jotta Sanan julistaja nytolisi todistajanne ja te todistaisitte ihmissuvusta. Siksisuorittakaa rukouksenne ja antakaa säädetyt almut ja pysykää lujastiJumalassa. Hän on teidän suojelijanne. Mikä oivallinen suojelija jamikä oivallinen auttaja!