19. Mariam (Marian suura)

1.

Kaaf, Haa, Jaa, Ain, Saad.

2.

Tämä on muistutus Herrasi laupeudestapalvelijaansa Sakariaa kohtaan,

3.

kun hän salassa huokasi Herrallensa.

4.

Hän lausui: »Herrani, totisesti minunruumiini luut ovat heikentyneet ja ikäni vuoksi minun päässänivälkkyvät harmaat hiukset, mutta milloinkaan ei onni ole minuapettänyt rukoillessani Sinua, oi Herrani.

5.

Minä pelkään sukulaisiani, jotka tulevatperijöikseni; onhan vaimoni hedelmätön; sentähden låhjoita minullejälkeläinen,

6.

joka perisi minut ja myöskin Jaakobin lapset,ja oi Herrani, tee hänestä Sinulle mieluisa.»

7.

Oi Sakarias, totisesti, Me ilmoitamme sinulleilosanoman pojasta, jonka nimi olkoon Johannes. Emme ole vieläluonut ketään sen nimistä.

8.

Hän sanoi: »Herra, kuinka minä voin saadapojan, kun vaimoni on hedelmätön ja itseni on korkea ikä joheikentänyt?»

9.

Jumala vastasi: »Niin tapahtuu, sanooHerrasi, se on helppo asia Minulle. Olenhan jo aikaisemmin luonutsinut tyhjästä.»

10.

Hän sanoi: »Herra, anna minulle jokintunnusmerkki!» Jumala lausui: »Se olkoon sinulle merkiksi, ettet voikolmeen vuorokauteen puhua ihmisille mitään, vaikka olet aivanterve.»

11.

Senjälkeen hän astui ulos rukouskammiostakansansa eteen ja puhui kansalleen merkkien avulla: »JulistakaaHänen kunniaansa aamuin ja illoin.»

12.

Ja hänen pojalleen sanottiin: »Oi Johannes,ota Kirja vastaan halukkaasti!» ja Me annoimme Hänelle viisautta,kun hän oli vielä lapsi.

13.

Annoimme hänelle myös innoitusta javiattomuutta omastamme, ja hän kunnioitti vanhempiaan

14.

ja oli hyvä heitä kohtaan. Hän ei ollutkapinallinen eikä tottelematon.

15.

Rauha olkoon hänelle sinä päivänä, jolloinhän syntyi, ja sinä päivänä, jolloin hän kuolee, sekä sinä päivänä,jolloin hänet herätetään kuolleista.

16.

Mainitse Kirjassa myös Mariasta: Hän lähtiperheensä luota yksinäiseen paikkaan idässä.

17.

Ja hän otti hunnun, joka verhosi hänet heidänkatseiltaan. Senjälkeen Me lähetimme henkemme hänen luokseen, ja seilmestyi hänelle aivan kuin ihmisolento.

18.

Maria lausui: »Totisesti, minä etsin sinuavastaan turvaa laupeimpaan (Jumalaan) luottaen, jos olet hurskas.»

19.

Hän vastasi: »Minä olen vain Herrasilähettiläs ja tuon sinulle viattoman pojan.»

20.

Maria sanoi: »Kuinka minä voisin saada pojan,kun kukaan ihminen ei ole minuun koskenut enkä ole siveetön?»

21.

Hän vastasi: »Näin sanoo Herrasi: ‘Se onhelppo asia Minulle, ja se on oleva merkkinä ihmissuvulle jaarmonosoituksena Meiltä; onhan asia jo ratkaistu.’»

22.

Silloin Maria vastaanotti hänen lupauksensaja siirtyi kauas syrjäiseen paikkaan.

23.

Sitten synnytystuskat pakottivat hänetnojautumaan taatelipalmun runkoon. Hän lausui: »Voi, kun olisinkuollut ennen tätä ja minut olisi kokonaan unohdettu.»

24.

Silloin ääni hänen altaan kutsui häntä jasanoi: »Älä murehdi, totisesti Herrasi on asettanut lähteenjalkojesi juureen.

25.

Ravista palmun runkoa, niin sinulle putoileekypsiä taateleita.

26.

Sentähden syö ja juo ja kirkastukoon silmäsi.Ja jos näet jonkun ihmisen, niin sano hänelle: »Totisesti, minä olenLaupeimmalle luvannut paastota enkä siis voi puhua tänään kenenkäänihmisolennon kanssa.»

27.

Sitten hän palasi kansansa luokse kantaenlastaan. He huudahtivat: »Oi Maria, totisesti sinä olet tehnytsangen pahasti.

28.

Oi Aaronin sisar, sinun isäsi ei ollutkelvoton mies eikä äitisi huono nainen.»

29.

Mutta hän vain osoitti lastaan. He sanoivat:»Kuinka voisimme puhua sellaiselle, joka on vielä kehdossa olevalapsi?»

30.

Poika vastasi: »Totisesti, minä olen Jumalanpalvelija. Hän on antanut minulle Kirjan ja Hän on tehnyt minutprofeetaksi.

31.

Hän antaa minulle siunauksensa missä tahansaolenkin, ja Hän on määrännyt minun tehtäväkseni rukoilemisen jaalmut niin kauan kuin elän.

32.

(Hän on luonut minut) hyväksi äitiänikohtaan, eikä Hän ole tehnyt minua kapinalliseksi, onnettomaksi.

33.

Rauha ylläni sinä päivänä, jolloin synnyin,sinä päivänä, jolloin kuolen sekä sinä päivänä, jolloin minutherätetään kuolleista.»

34.

Tällainen on Jeesus, Marian poika. Tämä ontosi sanoma, josta he kuitenkin kiistelevät.

35.

Jumalan ei ole soveliasta hankkia itselleenpoikaa; kunnia olkoon Hänelle! Kun Hän päättää jonkin asian, Hänentarvitsee vain sanoa: »Tapahtukoon!» ja se tapahtuu.

36.

Totisesti, Jumala on minun Herrani ja myöskinteidän Herranne; palvelkaa siis Häntä; tämä on oikea tie.»

37.

Mutta lahkolaiset olivat keskenäänerimielisiä; voi uskottomia, kun viimeinen päivä heidät kohtaa!

38.

Kuinka hyvin he kuulevatkaan ja näkevät sinäpäivänä, jolloin he astuvat eteemme! Mutta tänä päivänäväärämieliset ovat vielä suuren harhan vallassa.

39.

Varoita heitä murheen päivästä, jolloin asiaon jo ratkaistu, koska he ovat välinpitämättömiä ja epäuskoisia.

40.

Totisesti, Me perimme maan ja kaikki, jotkasiinä ovat. Ja Meidän luoksemme on heidän palattava.

41.

Mainitse Kirjassa myös Aabrahamista. Hän olivanhurskas mies sekä profeetta.

42.

Hän lausui isälleen: »Oi isäni, miksipalvelet sellaista, joka ei kuule eikä näe eikä kykene vähääkäänsinua auttamaan?

43.

Oi isäni, totisesti minulle on suotu tietoa,jota sinä et ole saanut, sentähden seuraa minua, minä olenjohdattava sinut oikealle tielle.

44.

Oi isäni, älä palvele saatanaa. Totisesti,saatana on tottelematon Laupeimmalle.

45.

Oi isäni, minä pelkään, että Laupeimmankuritus on sinua kohtaava ja että sinusta tulee saatananliittolainen.»

46.

Hän vastasi: »Oletko luopunut minunjumalistani, oi Aabraham? Totisesti, ellet muuta mieltäsi, niin minäolen kivittävä sinut kuoliaaksi. Poistu luotani pitkäksi aikaa.»

47.

Aabraham sanoi: »Rauha olkoon sinulle. Olenrukoileva sinulle Herraltani anteeksiantoa. Totisesti, Hän on lempeäminua kohtaan.

48.

Mutta minä luovun sinusta ja siitä, mitä sinärukoilet Jumalan asemesta. Minä olen rukoileva Herraani ja ehkäpä enole suotta vetoava Herraan.»

49.

Kun hän oli vaeltanut pois heidän luotaan jahylännyt sen, mitä he palvelivat, Me annoimme hänelle lisakin jaJaakobin ja teimme kummastakin profeetan.

50.

Ja Me soimme heille armoamme ja teimme heistäkuuluisia miehiä, totuuden julistajia.

51.

Mainitse Kirjassa myös Mooseksesta.Totisesti, hän kuului valittujen joukkoon ja hän oli myös lähettiläsja profeetta.

52.

Me kutsuimme hänet vuoren oikealta puoleltaja sallimme hänen läheltä puhutella Itseämme.

53.

Ja armossamme Me teimme hänen veljestäänAaronista profeetan.

54.

Muista Kirjassa myös Ismaelia. Totisesti, hänoli lupaukselle uskollinen, ja hän oli myös lähettiläs ja profeetta.

55.

Hän määräsi perheensä rukoilemaan ja antamaanalmuja ja hän oli Herrallensa mieluinen.

56.

Muista Kirjassa myös Idrisiä. Totisesti, hänoli uskollinen ja hänkin oli profeetta.

57.

Ja Me ylensimme hänet korkeaan asemaan.

58.

Nämä kaikki olivat niitä, joille Me annoimmesiunauksemme. He olivat profeettoja Aadamin jälkeläisten joukossa janiiden, jotka pelastimme Nooan mukana. Samoin Aabrahamin ja Ismaelinjälkeläisten joukossa sekä niiden, joille olemme antanut johdatuksenja jotka olemme valinnut. Kun heille lueteltiin laupeimman Jumalantunnusmerkkejä, he lankesivat maahan palvoen ja kyyneliä vuodattaen.

59.

Mutta heidän jälkeensä tuli sellaisia, jotkalaiminlöivät rukouksensa ja seurasivat himojaan. Siksi he saavatkinpalkan luopumuksestaan.

60.

Mutta ne, jotka kääntyvät Jumalan puoleen jauskovat ja jotka suorittavat hyviä tekoja, saavat astua puutarhaan,eikä heille tehdä pienintäkään vääryyttä:

61.

he astuvat heille näkymättömiin autuaisiinpuutarhoihin, jotka Armahtaja on palvelijoillensa luvannut.Totisesti, Hänen lupauksensa on täyttyvä.

62.

He eivät kuule siellä mitään turhaa puhetta,vaan ainoastaan sanan »Rauha!» Ja ravintonsa he saavat sekä aamuinettä illoin.

63.

Tällainen on puutarha, jonka Me annammeperinnöksi niille palvelijoillemme, jotka ovat hurskaita.

64.

Ja enkelit sanovat: »Me laskeudumme maanpäälle vain Herrasi käskystä. Hänelle kuuluu kaikki, mikä onedessämme ja mikä on takanamme, ja kaikki, mikä on näiden välissä.»Eikä Herrasi ole huonomuistinen.

65.

Hän on taivaitten ja maan ja kaiken niidenvälisen Herra. Sentähden palvelkaa Häntä ja pysykää kestävinäpalvelemisessanne. Tunnetko ketään, joka olisi Hänen nimensäkaltainen?

66.

Ja kuitenkin ihminen sanoo: »Kuinka,herätetäänkö minut todellakin kuoltuani jälleen eloon?»

67.

Eikö ihminen lainkaan muista, että Me loimmehänet jo kerran ennen aivan tyhjästä?

68.

Herrasi kautta! Me kokoamme varmasti heidätja saatanat ja saatamme heidät polvistumaan helvetin ympärille.

69.

Senjälkeen Me erotamme jokaisesta lahkostane, jotka kiivaimmin uhmailivat Laupeinta vastaan.

70.

Totisesti, Me tunnemme parhaiten ne, jotkasuurimmalla syyllä on syöstävä helvettiin.

71.

Teidän joukossanne ei ole ainoatakaan, jokaei sinne joutuisi. Tämä on Herrasi sitova määräys.

72.

Sitten Me pelastamme ne, jotka harjoittavathartautta, mutta väärintekijät Me hylkäämme sinne polvillensa.

73.

Ja kun selvät merkkimme on heille ilmoitettu,sanovat epäuskon valtaamat niille, jotka uskovat: »Kumpi puoli onedullisemmassa asemassa ja näyttää lukuisemmalta?»

74.

Kuinka monta ennen heitä elänyttä sukupolveaolemmekaan hävittänyt, vaikka ne olivat heitä rikkaampia jauhkeampia!

75.

Sano: »Jotka kulkevat harhaannuksissa, niidenpäiviä Laupein pidentää, kunnes he näkevät, mitä heille on luvattu,rangaistus taikka tuomion hetki, ja tulevat tietämään, kenen asemaon huonoin ja kenen voimat heikoimmat.»

76.

Mutta niille, jotka vaeltavat oikeata tietä,Jumala enentää johdatustansa. Ja pysyväiset hyvät työt saavatJumalan luona paremman palkan ja paremman turvapaikan.

77.

Oletko nähnyt sellaisen, joka ei uskomerkkeihimme ja sanoo: »Totisesti, minulle annetaan rikkautta jalapsia.»

78.

Onko hän siis saanut tietoa näkymättömistäasioista, tai onko hän hankkinut sitoumuksen kaikkein Laupeimmalta?

79.

Totisesti ei. Me kirjoitamme muistiin hänensanansa ja pidennämme hänen tuskansa aikaa.

80.

Me perimme häneltä pois sen, mistä hän onkerskaillut, ja yksin hän on astuva eteemme.

81.

He ottavat myös Jumalan rinnalle muitajumalia, jotka muka heitä auttavat.

82.

Mutta nämä kieltävät heille osoitetunjumaloimisen ja kääntyvät heidän vastustajikseen.

83.

Etkö ole huomannut, että Me lähetämme pahathenget uskottomien luokse viettelemään näitä kiusaukseen.

84.

Mutta älä hätäile heidän tähtensä. Memääräämme heille luetut päivänsä.

85.

Tulee päivä, jolloin Me kokoamme hurskaatLaupeimman luokse hänen vieraakseen.

86.

Mutta syntiset me ajamme helvettiin janoisenalaumana.

87.

Heillä ei ole ketään puoltajaa, paitsiniillä, jotka ovat sopineet Laupeimman kanssa.

88.

He väittävät, että Armahtaja on hankkinutitselleen lapsen.

89.

Totisesti, te olette puhuneet sangen pahasti.

90.

Taivaat saattavat puhjeta ja maa voi repeytyäkappaleiksi ja vuoret luhistua tomuksi,

91.

koska he väittävät Laupeimman hankkineenlapsen.

92.

Onhan sopimatonta, että Laupeimmalla olisilapsi.

93.

Taivaissa ja maan päällä ei ole ainoatakaan,joka tulisi Laupeimman luo muuten kuin palvelijana.

94.

Totisesti, Hän tietää heidän lukunsa ja Hänon sen tarkoin laskenut.

95.

Ja ylösnousemuksen päivänä jokainen heistäastuu Hänen eteensä omakohtaisesti.

96.

Totisesti, ne, jotka uskovat ja tekevät hyviätöitä, Jumala on palkitseva rakkaudella.

97.

Senvuoksi Me olemme tehnyt Koraanin helpostiymmärrettäväksi sinun kielelläsi, jotta voisit julistaa ilosanomaahurskaille ja varoittaa riitaisia.

98.

Kuinka monia ennen heitä eläneitä sukupolviaolemmekaan hävittänyt! Saatatko löytää enää ainoatakaan heidänjoukostaan tahi kuulla heistä pienintäkään äännähdystä?