17. Banii Israail (IsraelinLastensuura)

1.

Kunnia olkoon Hänelle, joka yön aikanakuljetti palvelijansa pyhitetystä moskeijasta toiseen, kaukaiseen -jonka ympäristön olemme siunanneet – jotta hän saisi nähdä joitakintunnusmerkeistämme. Totisesti, Hän on kaikkikuuleva, kaikkinäkevä.

2.

Ja Me annoimme Moosekselle Kirjanjohdatukseksi Israelin lapsille ja lausuimme: »Minun sijaani älkääottako ketään muuta suojelijaa.

3.

Te olette niiden jälkeläisiä, jotkapelastimme Nooan kanssa. Hän oli totisesti sangen kiitollinenpalvelija.»

4.

Kirjassa Me ilmoitimme tämän Israelinlapsille näin sanoen: »Totisesti, te teette maan päällä pahaatoistamiseen ja tulette peräti pöyhkeiksi.»

5.

Kun täyttyi ensimmäinen kahdesta määräajasta,Me lähetimme teitä vastaan urhoolliset palvelijamme, ja he samosivatvoitollisesti halki asutustenne. Ja tämä oli varoitus, jonka olipakko toteutua.

6.

Senjälkeen Me annoimme teille voiton heistäja siunasimme teitä rakkaudella ja lapsilla sekä lisäsimme teidänlukumääräänne.

7.

Jos teette hyvää, niin teette sen itsellenne,ja jos teette pahaa, niin senkin teette itsellenne. Kun toisenvaroituksen aika meni umpeen, niin tapahtui, että palvelijammepeittivät kasvonne murheella, ja he tunkeutuivat moskeijaan kutenensimmäiselläkin kerralla ja tuhosivat täydellisesti kaiken, minkälöysivät.

8.

Voi tapahtua, että Herranne armahtaa teitä,mutta jos käännytte pois, niin Me teemme samoin ja valmistammehelvetin uskottomien vankeuspaikaksi.

9.

Totisesti, tämä Koraani johtaa kaikkeenoikeaan, ja uskoville, jotka suorittavat hyviä tekoja, se sisältääilosanoman, että heitä odottaa suuri palkinto.

10.

Ja että Me niille, jotka eivät usko tulevaanelämään, olemme valmistanut tuskallisen rangaistuksen.

11.

Ihminen huutaa ylleen pahaa niin kuin hänrukoilee hyvääkin; niin, ihminen pyrkii hätiköimään.

12.

Me olemme säätänyt yön ja päivän kahdeksitunnusmerkiksi; yön merkin me pyyhimme näkymättömäksi ja saatammepäivän merkin täyteen valoon, jotta voisitte etsiä Herranne luota jatietäisitte vuosien kulun ja ajanlaskun. Kaikista asioista Me olemmeantanut täydellisen selityksen.

13.

Jokaisen ihmisen kohtalon Me olemme sitonuthänen kaulansa ympäri, ja ylösnousemuksen päivänä Me tuomme häneneteensä kirjan, jonka hän huomaa avatuksi.

14.

Hänelle lausutaan: »Lue omaa kirjaasi! Tänäpäivänä olet itse itsellesi riittävä tilintekijä.»

15.

Jos joku nauttii johdatusta, se tapahtuu vainhänen omaa sieluansa varten, ja jos ken joutuu kadotukseen, sekintapahtuu yksin hänen sielunsa vahingoksi. Kukaan ei joudu kantamaantoisen kuormaa, emmekä Me rankaise ketään, ennenkuin olemmelähettänyt sananjulistajan.

16.

Ja kun haluamme tuhota jonkun kaupungin,annamme käskyn sen hyvinvoiville asujamille. Mutta he eivät tottele,jolloin tuomion sana käy oikeutetuksi sitä kohtaan, ja Me tuhoammesen perinpohjaisesti.

17.

Miten monta sukupolvea Me olemmekaanhävittänyt Nooan jälkeen! Herrasi tietää kaikki palvelijainsasynnit, Hän on kaikkinäkevä.

18.

Kun joku havittelee katoavaista, Mejoudutamme niitä hänelle niinkuin tahdomme ja kenelle tahdomme.Senjälkeen Me määräämme hänet helvettiin, jonne hän on joutuvahäpeän peittämänä ja karkoitettuna.

19.

Mutta ken toivoo tulevaa elämää japonnistelee sen saavuttamiseksi, kuten tuleekin, ollen samallaoikeauskoinen, hän kuuluu niihin, joiden ponnistelut saavatpalkkansa.

20.

Kaikille – niin hyvin jälkimmäisille kuinedellisille – Me ojennamme Herrasi lahjat, ja Herrasi lahjat ovatrajattomat.

21.

Katso, miten Me korotamme muutamia toistenyläpuolelle, ja tulevassa elämässä eroavaisuudet ja etuoikeudet ovatvielä suuremmat.

22.

Älä ota toista jumalaa Jumalan rinnalle,muuten saatetaan sinut häpeään ja onnettomuuteen.

23.

Ja Herrasi on määrännyt, että palveletteyksin Häntä, ja teidän tulee tehdä hyvää vanhemmillenne. Jos toinenheistä tahi molemmat saavuttavat korkean iän sinun luonasi, älähalveksi äläkä soimaa heitä, vaan puhuttele heitä kunnioittavasti.

24.

Ja myötätunnolla ojenna kätesi heitä kohti jalausu sävyisästi: »Oi Herra, ole laupias heille, sillä hekasvattivat minua, kun olin pieni.»

25.

Herranne tietää parhaiten, mitä sydämiinne onkätketty. Jos olette hyviä, niin totisesti Hän silloin onanteeksiantavainen niitä kohtaan, jotka kääntyvät (Hänen puoleensa).

26.

Tee sukulaisillesi oikeutta, samointarvitseville ja vaeltajille, mutta älä antaudu tuhlailuun.

27.

Totisesti, tuhlarit ovat saatanan veljiä, jasaatana on kiittämätön Herraansa kohtaan.

28.

Mutta jos käännyt pois heistä etsien Herrasisuosiota, jota itsellesi toivot, puhu heille kuitenkin lempeästi.

29.

Älä pidä kättäsi sidottuna selkäsi taakse,mutta älä myöskään ojenna sitä täyteen pituuteensa, muuten saat ollahäväistynä (itaruudestasi) tai köyhtyneenä (ylenpalttisuudestasi).

30.

Totisesti, Herrasi suo palkan kenelle haluaa,ja Hän myös mittaa sen määrän. Totisesti, Hän pitää hyvää lukuapalvelijoistaan ja on kaikkinäkevä.

31.

Älkää surmatko lapsianne köyhyyden pelosta.Me hankimme heille elatuksen kuten teillekin. Totisesti, heidänsurmaamisensa on inhottava synti.

32.

Älkää harjoittako haureutta, sillä sellainenon rivoa ja huonoa elämää.

33.

Älkää syyttä tappako ainoatakaan sielua,sillä Jumala on sen kieltänyt, paitsi oikeuden nimessä. Ja jos jokuon surmattu syyttömästi, niin Me annamme vallan hänensukulaiselleen, mutta älkää salliko tämän mennä liian pitkälleverikostossaan; hän on totisesti saava avun.

34.

Älkää ryhtykö orpojen perintöön paitsienentääksenne sitä, ennenkuin he tulevat täysi~ikäisiksi. Täyttäkääsopimuksenne, sillä totisesti, te joudutte niistä tilille.

35.

Ja mitatkaa täydellä mitalla, kun mittaatte,ja punnitkaa oikeilla punnuksilla. Tämä on parasta ja ajan pitkäänedullisinta.

36.

Älkää noudattako sellaista, mistä teillä eiole tietoa. Totisesti, korva, silmä ja sydän, kaikki ne joutuvatkerran tilinteolle.

37.

Älä kulje maan päällä kerskaillen. Totisesti,sinä et kykene leikkaamaan maata kahtia etkä kurkottautumaan vuortenhuipuille.

38.

Kaikki paha, mikä tässä on kielletty, onvihattavaa Herrasi silmissä.

39.

Nämä kuuluvat niihin viisaisiin sanoihin,joita Herrasi on sinulle ilmoittanut. Älä aseta Jumalan rinnalleketään muuta jumalaa, muuten sinut häväistynä ja hylättynä heitetäänhelvettiin.

40.

Olisiko Herranne valikoinut teille poikia jaottanut Itse tyttäriä enkeleitten joukosta? Totisesti, te puhuttetörkeitä sanoja.

41.

Totisesti, Me olemme selittänyt (asioita)monin tavoin tässä Koraanissa, jotta ihmiset ne mieleensäpainaisivat. Mutta se lisää vain heidän penseyttään.

42.

Sano; »Jos olisi ollut muitakin jumalia Hänenohellaan kuten he väittävät – niin he olisivat löytäneet tiensäKaikkivaltiaan luokse.»

43.

Kunnia olkoon Hänelle yksin; suuressakorkeudessaan Hän on kokonaan sen yläpuolella, mitä he puhuvat.

44.

Seitsemän taivasta ja maa sekä kaikki, mitäniissä on, julistavat Hänen kunniaansa. Eikä ole mitään, mikä eijulistaisi Hänen kunniaansa, mutta te ette käsitä heidänkunnioitustaan. Totisesti, Hän on ylevämielinen, anteeksiantava.

45.

Ja kun esität julkisesti Koraania, measetamme näkymättömän verhon sinun ja niiden välille, jotka eivätusko tulevaan elämään.

46.

Ja Me panemme peitteen heidän sydäntensäpäälle, niin että he eivät tajua sitä, ja teemme heidät korviltansakuuroiksi. Ja kun sinä muistutat Koraanin kautta, että Hän on ainoa,he kääntävät selkänsä ja rientävät pois.

47.

Me tiedämme parhaiten, miksi he kuuntelevat(Koraania), kun he kääntävät korvansa sinun puoleesi, ja kun hepitävät salaisia neuvottelujaan, ja kun väärämieliset sanovat: »Teseuraatte noituuden lumoissa olevaa miestä.»

48.

Katso, kuinka he keksivät sinusta vertauksia,ja siksi he joutuvat kadotukseen eivätkä kykene löytämään tietä.

49.

Ja he sanovat: »Mitä, herätetäänkö meidätuuteen elämään senjälkeen kuin olemme muuttuneet luiksi ja tomuksi?»

50.

Vastaa: »Vaikkapa muuttuisitte kiviksi tahiraudaksi

51.

taikka joksikin muuksi, mikä mielestänne onkaikkein pahinta.» He sanovat jälleen: »Kuka sitten herättää meidätuudelleen eloon?» Vastaa: »Hän, joka teidät alussa loi.» Silloin hepudistelevat sinulle päätään ja sanovat: »Milloin tämä tapahtuu?»Vastaa: »Se tapahtuu ehkä hyvinkin pian.»

52.

Sinä päivänä Hän on kutsuva teitä, ja tevastaatte ylistäen Häntä ja luulette, että teidän elämänne olipysähtynyt vain lyhyeksi ajaksi.

53.

Ja sanokaa palvelijoilleni, että hepuhuisivat niinkuin on parasta. Totisesti, saatana herättääriitaisuuksia heidän keskuuteensa. Saatana on ihmissuvun ilmeinenvihollinen.

54.

Herranne tuntee teidät parhaiten. Hänosoittaa teille armoansa, jos haluaa, ja Hän voi panna teidätkuritukseen, jos hyväksi näkee. Emme me ole lähettänyt sinua heidänvartijakseen.

55.

Herrasi tuntee myös parhaiten ne, jotka ovattaivaassa ja maan päällä. Ja totisesti, Me olemme korottanutmuutamia profeettoja toisten yläpuolelle ja annoimme Daavidillepsalmit (kirjoituksen).

56.

Sano: »Kutsukaa avuksenne niitä, joitakuvittelette Jumalan vertaisiksi: heillä ei ole valtaa poistaateidän vaivojanne eikä muuttaa niiden paikkaa.»

57.

Ne, joita he kutsuvat avukseen, koettavatitse lähestyä Herraansa, nähdäkseen, kuka heistä olisi Häntälähinnä. He halajavat Hänen armoansa ja pelkäävät Hänen tuomiotansa.Totisesti, Herrasi tuomio on kammottava.

58.

Ei ole ainoatakaan kaupunkia, jota emmetuhoaisi ennen ylösnousemuksen päivää tahi jolle emme langettaisiankaraa tuomiota. Tämä on kirjoitettu Kirjassa.

59.

Mikään ei estä Meitä lähettämästä merkkejä,mutta on totta, että muinoin eläneet kielsivät ne. Ja Me annoimmeTamuudille naaraskameelin näkyväksi merkiksi, mutta he rääkkäsivätsitä. Siksi Me lähetämme merkkejä vain varoitukseksi.

60.

Muista, mitä Me sinulle lausuimme:»Totisesti, Herrallasi on ihmissuku vallassaan.» Ja ilmestyksen,jonka sinulle näytimme, Me annoimme vain koetukseksi ihmisille,samoin kuin Koraanin kirotun puun. Ja Me varoitimme heitä, mutta selisää vain heidän suurta kapinallisuuttaan.

61.

Ja kun lausuimme enkeleille: »Kumartakaaihmistä», niin he kumarsivat kaikki paitsi saatana. Hän sanoi:»Tulisiko minun kumartua sellaisen edessä, jonka Sinä olet savestaluonut?»

62.

Ja edelleen hän lausui: »Sano minulle,häntäkö Sinä enemmän kunnioitat kuin minua? Totisesti, jos Sinä suotminulle aikaa ylösnousemuksen päivään saakka, niin saatan turmioonhänen jälkeläisensä muutamia harvoja lukuunottamatta.»

63.

Hän vastasi: »Mene! Jos joku heistä sinuaseuraa, on helvetti oleva palkkanne, ja se on riittävä palkka.

64.

Ja viettele äänelläsi kenet heistä kykenet,ja käy heidän kimppuunsa sekä ratsu- että jalkaväkinesi, oleosallisena heidän omaisuuteensa sekä heidän lapsiinsa ja anna heillelupauksia.» Mutta saatana ei anna lupauksia muuten kuin pettääkseen.

65.

»Mutta minun palvelijoihini sinulla totisestiei ole mitään käskynvaltaa, ja Herrasi on riittävä vartija.»

66.

Kuka muu kuin Herra työntää laivanne vesilleetsiäksenne Hänen armonantimiaan. Totisesti, Hän on armollinen teitäkohtaan.

67.

Ja kun onnettomuus kohtaa teitä merellä, niinsilloin muut, joita avuksenne kutsutte, häipyvät silmistänne paitsiJumala. Mutta kun Hän pelastaa teidät maihin, niin te käännytteHänestä pois. Ihminen on perin kiittämätön.

68.

Oletteko varmoja, ettei Hän anna maan haudatateitä alleen tai lähetä teille hirmumyrskyä? Silloin ette löydäitsellenne ketään suojelijaa.

69.

Tahi oletteko varmoja, ettei Hän vie teitäjoskus uudelleen merelle ja lähetä vastaanne myrskytuulta ja hukutateitä epäuskonne vuoksi? Silloin ette löydä ketään, joka puolestannekostaisi Meille.

70.

Totisesti, Me olemme saattanut ihmisen lapsiakunniaan ja antanut heille kulkuneuvoja sekä maalla että merellä. Jaolemme varustanut heidät puhtaalla ravinnolla sekä asettanut heidätuseimpien muitten luotujen yläpuolelle.

71.

Tulee päivä, jona kutsumme kaikki kansatjohtajineen eteemme tilille. Ja silloin kukin, jolle on annettu omakirjansa oikeaan käteen, lukee kirjastaan, eikä heille tehdävääryyttä hivenen vertaa.

72.

Mutta ken on sokea tässä elämässä, onsentakia sokea myös tulevassa elämässä ja aivan harhaantunutoikealta tieltä.

73.

Ja he olisivat halunneet houkutella sinualuopumaan siitä, mitä sinulle olimme ilmaissut, tarkoittaen ettäolisit keksinyt panetteluja Meitä vastaan, ja katso, siinätapauksessa he olisivat ottaneet sinut läheiseksi ystäväkseen.

74.

Totisesti, jos emme olisi sinua vahvistanut,olisit heidän puoleensa vähän taipunutkin.

75.

Silloin olisimme antanut sinun maistaakaksinkertaisesti elämässä ja kaksinkertaisesti kuolemassa, etkäolisi silloin saanut ainoatakaan auttajaa Meitä vastaan.

76.

He olisivat totisesti toivoneet sinunlankeavan, jotta olisivat sitten voineet karkoittaa sinut maasta,mutta siinä tapauksessa he itse eivät olisi viipyneet kauankaansinun jälkeesi.

77.

Tällainen oli käskymme, kun lähetimme ennensinua sanamme julistajia, ja sinun suhteesi eivät käskymme muutu.

78.

Suorita rukouksesi, oi Muhammed, päivännoususta yön pimeyteen saakka ja lue Koraania aamun koitteessa.Totisesti, ei aamuhartaus jää kuulematta.

79.

Ole valveilla osa yöstä; tämä olkoonlisätehtäväsi. Ehkä Herrasi nostaa sinut kunniakkaaseen asemaan.

80.

Ja sano: »Herra, salli minun käydä sisälle jaulos aina totuuden tietä, ja suo minulle voimakasta apuasi.»

81.

Ja sano vielä: »Totuus on tullut ja valhe onhäipynyt. Totisesti, valhe on tuomittu katoamaan.»

82.

Ja Me lähetämme ylhäältä sellaista Koraaninsisältöä, mikä on parannukseksi ja armoksi uskovaisille, mutta vainedistää väärämielisten, häviötä.

83.

Ja kun Me lähetämme siunauksemme jollekinihmiselle, hän kääntyy pois ja vetäytyy syrjään, mutta kun häntäkohtaa onnettomuus, hän joutuu epätoivoon.

84.

Sano: »Jokainen toimii omalla tavallaan,mutta Herranne tietää parhaiten, kuka on helpoimmin johdateltavissaoikealle tielle.»

85.

He tekevät sinulle myöskin kysymyksiä Hengensuhteen. Vastaa: »Henki lähtee Herrani sanoista, mutta teille onannettu sangen vähän oikeata tietoa.»

86.

Ja jos olisimme halunnut, olisimme totisestivoinut peruuttaa sen, minkä olimme sinulle ilmoittanut, etkä olisisilloin löytänyt ketään, joka olisi sinua auttanut Meitä vastaan.

87.

Mutta sait armon Herraltasi. Totisesti, suurion Hänen laupeutensa sinua kohtaan.

88.

Sano: »Totisesti, vaikka kaikki ihmiset jadzinnit yhdessä yrittäisivät saada aikaan tämänkaltaisen Koraanin,niin he eivät kykenisi siihen, vaikkapa auttaisivatkin toisiaan.»

89.

Totisesti, Me olemme tässä Koraanissaesittänyt erilaisia vertauksia ihmisille, mutta useimmatkieltäytyvät omaksumasta muuta kuin epäuskon.

90.

Ja he sanovat: »Emme todellakaan usko sinuun,ellet saa lähdettä suihkuamaan maasta;

91.

tai ellet voi aikaansaada itsellesi puutarhaapalmupuineen ja viiniköynnöksineen ja anna jokien virrata sen halki;

92.

tai ellet saa taivasta hajoamaan päällemme,kuten uskot; tai ellet voi tuoda Jumalaa ja enkeleitä eteemmetodistajiksi,

93.

tai ellet hanki itsellesi kultaista taloa;tai ellet astu taivaaseen. Mutta emme usko taivaaseenastumiseesi,ellet ylhäältä lähetä meille Kirjaa, jota saatamme lukea.» Vastaaheille: »Kunnia olkoon Herralle, olen vain ihmisolento, pelkkälähettiläs.»

94.

Mikään muu ei estä ihmisiä uskomasta -johdatuksen saatuaan – kuin se, että he sanovat: »Asettaako Jumalaihmisolennon lähettilääksi?»

95.

Vastaa: »Jos olisi sopivaa, että maan päällävaeltaisi enkeleitä, olisimme kyllä lähettänyt heille enkelinsanansaattajaksi.»

96.

Sano edelleen: »Jumala on riittävä todistajaminun puolestani teitä vastaan; totisesti, Hän tietää palvelijainsaasiat ja pitää heitä silmällä.»

97.

Ja ken Jumalan johtoon alistuu, nauttiioikeata johdatusta, mutta ken on kadotuksen oma, hänelle et löydämuuta suojelijaa Jumalan asemesta. Ja ylösnousemuksen päivänä Mekokoamme heidät yhteen, ja he makaavat kasvoillaan, sokeina, mykkinäja kuuroina. Heidän asuntonsa on helvetti; joka kerran, kun sen tulipienenee, Me lisäämme sen liekkiä.

98.

Tämä on heidän palkkansa, koska he kielsivätMeidän merkkimme ja sanoivat: »Kuinka meidät herätettäisiin uuteenelämään senjälkeen kuin olemme muuttuneet luiksi ja tomuksi?»

99.

Eivätkö he ole vieläkään älynneet, ettäJumala, joka on luonut taivaat ja maan, kykenee myös luomaan heidänkaltaisiaan? Olemme myös asettanut heille määräajan, josta ei oleepäilystä, mutta väärämieliset kieltäytyvät omaksumasta muuta kuinepäuskonsa.

100.

Sano: »Jos teillä olisi hallussanne Herraniarmoaarteet, niin totisesti pitäisitte ne lukon takana pelosta, ettäne ehtyisivät. Ihminen on taipuvainen itaruuteen.»

101.

Totisesti, Me annoimme Moosekselle yhdeksänselvää merkkiä. Kysykää siis Israelin lapsilta, kun hän saapuiheidän luokseen ja Farao sanoi hänelle: »Mooses, minusta tuntuutotisesti siltä, että olet noiduttu.»

102.

Hän vastasi: »Totisesti, sinä tiedät, etteimuu kuin taivaitten ja maan Herra ole lähettänyt näitä merkkejäopastukseksi,ja minä uskon, Farao, että sinä kuulut kadotettujenjoukkoon.»

103.

Silloin Farao tahtoi ajaa heidät maasta,mutta Me hukutimme hänet ja kaikki hänen mukanaan olleet.

104.

Tämän jälkeen Me sanoimme Israelin lapsille:»Asettukaa asumaan pyhään maahan, ja kun tulevaisuuden lupaustäytetään, Me saatamme teidät kaikki yhteen.»

105.

Me olemme Koraanin lähettänyt ylhäältätotuuden sanomana, ja totuuden sanomana se on saapunut maan päälle,ja Me olemme lähettänyt sinut vain ilosanoman tuojaksi javaroittajaksi.

106.

Ja tämän Koraanin Me olemme jakanut osiin,jotta vähitellen lukisit sen ihmisille. Ja Me olemme järjestänyt senjulistamisen siten, että se on osa osalta tullut ylhäältä.

107.

Sano: »Voitte uskoa siihen tai ollauskomatta. Totisesti, ne, joille jo sitä ennen on annettu tieto,lankeavat kunnioituksesta kasvoilleen, kun kuulevat sitä luettavana

108.

Ja he lausuvat: »Kunnia olkoon Herrallemme!Hänen lupauksensa on totisesti täyttyvä.»

109.

Ja kyynelsilmin he lankeavat kasvoilleen,sillä se on lisännyt heidän nöyryyttään.

110.

Sano: »Rukoilkaa Häntä Jumalana tai rukoilkaaHäntä armahtajana; millä nimellä Häntä rukoillettekin, niin tottaon, että kaikki hyvät nimet kuuluvat Hänelle. Äläkä rukoillessasikorota liiaksi ääntäsi äläkä myöskään laske sitä liian matalaksi,vaan koeta löytää keskitie näiden väliltä.»

111.

Sano myöskin: »Kunnia ja ylistys Jumalalle,joka ei ole hankkinut itselleen lasta ja jolla ei valtasuuruudessaanole ketään tasavertaista. Ei Hänellä myöskään ole liittolaistaalamaisten keskuudessa.» Julistakaa Hänen suuruuttaan ylistäen.