16. An-nahl (Mehiläisten suura)

1.

Jumalan käsky on tulossa, älkää siis pyytäkösen jouduttamista. Kunnia olkoon Hänelle! Hän on korkealla senyläpuolella, mitä he asettavat Hänen rinnalleen.

2.

Hän lähettää maan päälle enkeleitä tuomaanHänen sanansa hengen niille palvelijoistaan, joille parhaaksi näkee,näin sanoen: »Varoittakaa ihmisiä, ettei ole muuta Jumalaa kuinMinä; sentähden palvelkaa Minua.»

3.

Hän on luonut taivaat ja maan totuudessa. Hänon korkealla sen yläpuolella, mitä he Hänen rinnalleen asettavat.

4.

Hän on luonut ihmisen siemenestä, ja katso,hänestä tulee kuitenkin epäilijä.

5.

Ja hän on luonut karjan; siitä te saattelämpimiä vaatteita ja muuta hyödyllistä, ja osan siitä te käytätteravinnoksenne.

6.

Teille on kunniaksi, kun ajatte sitä kotiinja kun viette sitä laitumelle.

7.

Ja eläimet kantavat kuormanne kaupunkiin,jonne ette pääsisi muuten kuin suurin ruumiillisin ponnistuksin.Totisesti, Herra on sangen rakastavainen, armollinen.

8.

Ja Hän on luonut hevoset ja muulit ja aasit,jotta voisitte niillä ratsastaa sekä myöskin ylvästellä. Hän onluonut sellaistakin, mitä ette tiedä.

9.

Oikea tie on Jumalan vallassa, mutta muutamatkulkevat harhaan. Jos Jumala olisi tahtonut, Hän olisi totisestivoinut antaa johdatuksensa teille kaikille.

10.

Hän lähettää teille sateen taivaasta, siitäte saatte juoda ja se kasvattaa puita, joiden luona teillä onlaitumenne.

11.

Sateen Hän saattaa kasvattamaan teillepeltojen viljan, oliivit, taatelipuut, viinirypäleet ja kaikenlaisethedelmät. Totisesti, tässä on tunnusmerkkejä niille, jotkaajattelevat.

12.

Ja Hän on teitä varten säätänyt yön japäivän, luonut auringon ja kuun. Ja tähdet noudattavat Hänenkäskyjään. Totisesti, tässä on merkkejä niille, joilla onymmärrystä.

13.

Ja Hän on luonut teitä varten yli maanlevinneet erilaiset hyödykkeet. Totisesti, tässä on merkki niille,jotka ottavat vaarin.

14.

Ja juuri Hän hallitsee merta, niin ettäsaatte siitä ravinnoksenne tuoretta lihaa ja etsitte merestäkoristeita, joita kannatte. Ja sinä näet laivojen halkovan merta.Näin voitte turvautua Hänen armoonsa ja tuoda Hänelle kiitoksenne.

15.

Ja Hän on luonut maahan vuoret, ettei sehorjuisi allanne, ja virrat sekä tiet teitä opastamaan.

16.

Samaten viitat. Ja myöskin tähtien mukaanihmiset löytävät suuntansa.

17.

Voiko siis Luoja olla samankaltainen kuin se,joka ei kykene luomaan? Eikö tämäkään mieleenne painu?

18.

Ja jos käytte laskemaan Jumalanarmonosoituksia, niin ette kykene niitä luettelemaan. Toden totta -Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.

19.

Jumala tietää, mitä te salaatte ja mitä teilmaisette.

20.

Ja ne, joita ihmiset huutavat avukseenJumalan sijaan, eivät voi mitään luoda, sillä he itse ovat luotuja.

21.

Kuolleita he ovat, eivät eläviä; eivätkä hetiedä, milloin heidän ylösnousemuksensa tapahtuu.

22.

Teidän Jumalanne on ainoa Jumala. Niidensydämet, jotka eivät usko tulevaan elämään, vierovat totuutta, ja hepaisuvat ylpeydestään.

23.

Epäilemättä Jumala tietää, mitä te salaatteja mitä te ilmaisette. Totisesti, Hän ei rakasta ylpeitä.

24.

Ja kun heille sanotaan: »Mitä Herranne onlähettänyt maan päälle?» he vastaavat: »Menneiden polvientarinoita.»

25.

Tämän tähden he saavat ylösnousemuksenpäivänä kantaa oman kuormansa kokonaan, ja osan niidenkin kuormasta,jotka tietämättömyydessään heidän johtaminaan joutuivat kadotukseen.Eikö heidän kuormansa ole raskas?

26.

Totisesti, heidän edeltäjänsäkin punoivatjuoniaan, mutta Jumala kukisti maahan heidän rakennuksensaperustuksiltaan, jolloin katot sortuivat heidän päällensä, ja Hänlähetti heille turmion sieltä, mistä he eivät osanneet sitäodottaakaan.

27.

Senjälkeen Hän on ylösnousemuksen päivänäsaattava heidät häpeään, ja Hän on lausuva: »Missä ovat Minunvertaiseni, joiden kumartamisessa te olitte niin innokkaita?» Ne,joille on suotu ymmärrystä, vastaavat: »Totisesti, tänä päivänätulkoon häpeä ja paha uskottomien osaksi.»

28.

Enkelit antavat ansaitun palkan näille, jotkaovat itse tehneet vääryyttä itselleen. Silloin he tarjoutuvatalistumaan sanoen: »Emmehän ole tehneet mitään pahaa.» »Kyllä Jumalatietää tarkoin, mitä te teitte.

29.

Sentähden astukaa sisään helvetin porteistaja pysykää siellä ikuisesti. Totisesti, tukala on niiden tyyssija,jotka ovat ylpeitä.»

30.

Mutta niiltä, jotka harjoittavat hartautta,kysytään: »Mitä on Herranne lähettänyt maan päälle?» He vastaavat:»Hyvää.» Niiden, jotka tekevät hyvää, on hyvä olla tässä maailmassa,mutta tulevan maailman koti on vielä parempi. Kuinka ihana onkaanniiden koti, jotka hartautta harjoittavat.

31.

He saavat astua autuaitten puutarhoihin,joissa purot solisevat, ja siellä on heillä kaikki, mitä voivattoivoa. Tällä tavoin Jumala palkitsee niitä, jotka hartauttaharjoittavat.

32.

Enkelit maksavat heille täyden palkan, heidänhyvyytensä tähden, ja lausuvat: »Rauha olkoon teille; astukaapuutarhaan palkinnoksi siitä, mitä olette tehneet!»

33.

He eivät odota muuta kuin enkelien tuloaheidän luokseen tai että Herrasi käsky saapuisi. Näin odottivatnekin, jotka ennen heitä elivät. Jumala ei tehnyt heille vääryyttä,vaan itse he tekivät vääryyttä itselleen.

34.

Sillä paha, jota he harjoittivat, lankesiheidän päälleen, ja se, mitä he olivat pilkanneet, kohdistui heihinitseensä.

35.

Ja ne, jotka ovat asettaneet muitakin Jumalanrinnalle, sanovat: »Jos Jumala olisi tahtonut, me emme olisipalvelleet ketään muuta kuin Häntä, emme me eivätkä esi-isämme,emmekä myöskään olisi pitäneet pyhänä ketään muuta kuin Häntä.» Näintekivät myös ne, jotka ennen heitä elivät. Mutta ovatko lähettiläätvastuussa muusta kuin sanomansa julistamisesta?

36.

Totisesti olemme kutsunut jokaisen kansankeskuudesta lähettilään näin lausumaan: »Palvelkaa Jumalaa javälttäkää syntisiä.» Jotkut ovat Jumalan johdattamia ja toiset ovatkulkeneet harhaan. Jatkakaa siis vaellustanne maan päällä jakatsokaa, millaisen lopun saavat ne, jotka sepittävät valheita.

37.

Vaikka sinä, oi Muhammed, kuinka innokkaastitahdot heille johdatusta, niin Jumala ei ole ohjaava niitä, jotkakulkevat kadotukseen, eikä heillä ole ketään auttajaa.

38.

Ja Jumalan nimeen he vannovat pyhimmätvalansa: »Jumala ei ole herättävä kuolleita.» Kuitenkin tämä onJumalan totinen, sitova lupaus, vaikka useimmat eivät sitä käsitä.

39.

Hän on sen tekevä, jotta Hän saattaisiselittää heille sen, mistä he kiistelivät, ja myös sentähden, ettäuskottomiksi käyneet havaitsisivat olleensa valehtelijoita.

40.

Kun jotakin haluamme, Meidän tarvitsee vainlausua: »Tapahtukoon», ja niin tapahtuu.

41.

Ja jotka Jumalan asian vuoksi ovat jättäneetkotinsa vääryyttä kärsittyään, heille Me totisesti varaamme (jo)tässä maailmassa ihanan asunnon. Mutta tulevan elämän palkka onoleva vielä suurempi; jospa he vain sen käsittäisivät!

42.

Heihin kuuluvat ne, jotka kestävät lujina jaluottavat Herraansa.

43.

Ennen sinua Me lähetimme sananjulistajiksivain sellaisia, joille annoimme käskymme; kysykää siis niiltä, jotkaovat saaneet muistutuksen, jos ette itse tiedä;

44.

ja heillä oli mukanaan selvät tunnusmerkit jakirjoitukset. Ja Me olemme lähettänyt sinulle ylhäältä tämänmuistomerkin, jotta selittäisit ihmisille, mitä heille on lähetetty,ja että he sen vuoksi ajattelisivat.

45.

Ovatko pahojen juonien punojat varmoja, etteiJumala avaa maata heidän altaan tai ettei turmio tule heille sieltä,mistä he eivät aavistakaan?

46.

Tahi ettei Hän voi tavoittaa heitä heidänretkillään, niin että he eivät saata paeta?

47.

Tai ettei Hän voi tarttua heihin ensin heitävaroitettuaan? Mutta totisesti, Herrasi on sangen rakastava,armahtavainen.

48.

Eivätkö he edes tarkastele Jumalan luomiaolentoja, miten niiden varjot oikealta ja vasemmalta kumartuvatJumalan edessä ja lankeavat maahan.

49.

Jumalan edessä kumartuvat kaikki olennottaivaassa ja maan päällä, samoin myös enkelit ylpeyttä tuntematta.

50.

He pelkäävät Herraansa, joka on heidänyläpuolellaan, ja he tekevät sen, mihin heidät on määrätty.

51.

Ja Jumala sanoo: »Alkää ottako itsellennekahdenlaisia jumalia. Hän Itse on ainoa Jumala, siksi pelätkää vainMinua.»

52.

Hänelle kuuluu kaikki, mikä on taivaassa jamaan päällä, ja Häntä on alati toteltava. Palveletteko jotakutatoista kuin Jumalaa?

53.

Kaikki siunaus, minkä saatte, tuleeJumalalta, ja kun teitä kohtaa isku, niin juuri Häntä te avuksennehuudatte.

54.

Kun Hän sitten poistaa vaivanne, niin katso,osa teistä asettaa kuitenkin epäjumalia Herransa rinnalle.

55.

Niin he kieltävät sen, minkä olemme heilleantanut. Nauttikaa siitä! Aikananne saatte kokea.

56.

Ja osan antimista, jotka olemme heillesuonut, he määräävät sellaisille, joita eivät tunne. Kautta Jumalan,te saatte totisesti vielä vastata keksimästänne.

57.

Ja he keksivät Jumalalle tyttäriä. TulkoonHänelle kunnia, ja heille se, mitä toivovat.

58.

Kun jollekin heistä ilmoitetaan tyttölapsensyntymästä, niin hänen kasvonsa synkkenevät ja hän on aivan murheenvallassa.

59.

Hän kätkeytyy heimolaisiltaan sen pahansanoman vuoksi, joka hänelle on ilmoitettu. Omistaisiko hän lapsenvälittämättä häpeästä vai kantaisiko sen elävänä hiekkaan? Eiköheidän tuomionsa ole julma?

60.

Tukala on niiden olo, jotka eivät uskotulevaan elämään, mutta yleviä ovat Jumalan ominaisuudet, hän onkaikkivaltias, kaikkein viisain.

61.

Jos Jumala kävisi käsiksi ihmissukuun senväärintekojen tähden, Häneltä ei jäisi ainoatakaan elävää olentoamaan päälle, mutta Hän antaa heille aikaa määrähetkeen saakka, niinettä kun heidän hetkensä lyö, he eivät kykene sitä tuntiakaanviivyttämään eivätkä jouduttamaan.

62.

Ja he keksivät Jumalan osaksi sellaista, mitähe hylkivät, ja heidän kielensä valehtelevat, että heille on varattuhyvä osa. Heille on eittämättä varattu tuli, ja sinne heidättotisesti ajetaan.

63.

Kautta Jumalan, Me jo ennen sinua lähetimmesananjulistajia kansojen keskuuteen, mutta saatana kaunisteli heilleheidän tekojaan, niin että hän vielä tänä päivänä on heidänliittolaisensa, ja heitä odottaa tuskallinen tuomio.

64.

Ja Me olemme ylhäältä lähettänyt sinulletämän Kirjan ainoastaan siksi, että sinä selvittäisit heille sen,mistä he kiistelevät, sekä johdatukseksi ja armonosoitukseksiniille, jotka uskovat.

65.

Ja Jumala lähettää taivaasta sateen maanpäälle ja virvoittaa sillä kuolleen maan jälleen eloon. Totisesti,tässä on vertauskuva niille, jotka kuulevat.

66.

Totisesti teille on karjastannekin opetus. Meannamme juomaa Teille sen sisälmyksistä, siitä, mitä niiden suolistoja veri sisältää, puhdasta maitoa, joka tuntuu juodessa suloiselta.

67.

Samoin on laita palmupuiden javiiniköynnösten hedelmien, joista te valmistatte päihdyttäviä juomiaja oivallista ravintoa. Totisesti, tässä on merkki sellaisille,jotka oivaltavat.

68.

Ja Herrasi antaa käskynsä myös mehiläiselle,sanoen: »Valmista itsellesi pesiä vuoriin ja puihin ja siihen, minkäihmiset rakentavat.

69.

Syö sitten kaikkia hedelmiä ja liiku Herrasiosoittamilla teillä.» Mehiläinen erittää väriltään vaihtelevaajuomaa, joka on lääkettä ihmisille. Totisesti, tässä on merkkiniille, jotka ajattelevat.

70.

Jumala on luonut teidät, ja sitten Hän antaateille täyden palkkanne. Jotkut teistä saavat elää viheliäisimpäänvanhuuteen saakka, niin että he eivät tiedä mitään, vaikka heilläaikaisemmin oli tietoa. Totisesti, Jumala on tietävä, mahtava.

71.

Ja Jumala on korottanut jotkut teistä ylitoisten varallisuudessa, mutta nämä varakkaat eivät luovutarikkauksistaan heidän vallassaan oleville orjille, jotta nämävoisivat tässä olla tasavertaisia. Kieltävätkö he näin Jumalansiunauksen?

72.

Ja Jumala antaa teille vaimoja omastakeskuudestanne, ja vaimojenne kautta Hän antaa teille poikia japojanpoikia. Myöskin Hän varustaa teidät hyvällä ravinnolla.Uskovatko he siis valheeseen ja kieltävät Jumalan siunauksen?

73.

Paitsi Jumalaa he palvelevat sellaisia, jotkaovat voimattomia hankkimaan heille antimia taivaista tai maan päältäeivätkä kykene auttamaan itseäänkään.

74.

Siksi älkää asettako ketään muuta Jumalanrinnalle, sillä totisesti, Jumala tietää, mutta te ette tiedä.

75.

Jumala asettaa vertauskuvaksi toisenomistaman orjan, jolla ei ole valtaa mihinkään, ja toisaaltaihmisen, jolle Me olemme suonut runsaat antimet, joita hän voikäyttää sekä salassa että julkisesti. Voivatko nämä ollatasavertaisia? Jumalalle kuuluu kaikki ylistys, mutta useimmatheistä eivät älyä mitään.

76.

Ja Jumala asettaa vertailtaviksi kaksihenkilöä: toinen heistä on mykkä, joka ei pysty mihinkään ja ontaakkana herralleen; minne tahansa tämä hänet lähettää, hän ei saaaikaan mitään hyvää. Voiko hän olla tasavertainen sen kanssa, jokaantaa oikeamielisiä määräyksiä ja itse vaeltaa oikeata tietä?

77.

Jumalalle kuuluu taivaitten ja maansalaisuus; ja tuomion hetki on kuin silmänräpäys tai on sitäkinlyhempi. Totisesti, Jumala kykenee tekemään kaiken, mitä haluaa.

78.

Ja Jumala saattaa teidät ulos äitiennekohduista, teidän siitä mitään tietämättä, ja Hän on antanut teillekorvat ja silmät ja sydämen, jotta voisitte Häntä kiittää.

79.

Eivätkö he havaitse, miten linnut noudattavatJumalan lakeja tyhjässä avaruudessa. Kuka niitä kannattaa paitsiJumala? Totisesti, tässä on merkkejä niille, jotka uskovat.

80.

Jumala suo teille lepopaikkoja taloissanne javalmistaa teille eläinten nahoista telttoja, jotka ovat mukavia sekävaelluksenne päivinä että viipyessänne paikoillanne; ja eläintenvillasta ja turkista ja karvasta te saatte aikanaan taloustarpeitaja hyödyllisiä esineitä.

81.

Ja Jumala antaa teille suojaa luomisensatuotteista; Hän on luonut teille turvapaikkoja vuorille ja Hän antaateille vaatteet suojaksi kuumuutta vastaan ja varusteet, jotkasuojelevat teitä taisteluissa. Tällä tavoin Hän täydellistääsiunauksensa teitä kohtaan, jotta olisitte Hänelle alamaisia(muslimeja).

82.

Mutta jos he kääntävät sinulle selkänsä, niinet sinä (Muhammed) ole vastuussa muusta kuin sanoman julistamisesta.

83.

He tunnustavat Jumalan siunauksen, muttasitten he kieltävät sen, ja enin osa heistä on kiittämättömiä.

84.

Tulee päivä, jolloin Me kutsumme esiintodistajan jokaisesta kansasta, ja silloin uskottomien ei sallitapuhua, eikä heidän sallita etsiä armahdusta.

85.

Ja kun väärintekijät kohtaavatrangaistuksensa, he eivät saa siihen mitään lievitystä eikä heillemyönnetä armon aikaa.

86.

Ja kun ne, jotka asettivat Jumalalletasavertaisia, näkevät nämä epäjumalat, he sanovat: »Oi Herra. Nämäovat epäjumaliamme, joita me Sinun sijaasi huusimme avuksemme.»Mutta nämä vastaavat heille: »Te olette totisesti valehtelijoita.»

87.

Ja tuona päivänä he tarjoutuvat alistumaanJumalalle, ja mitä he taannoin kuvittelivat, häipyy nyt heidänsilmistään.

88.

Niille, jotka valitsevat epäuskon ja estävätihmisiä Jumalan tietä vaeltamasta, niille Me lisäämme tuskaa tuskanpäälle, koska he ovat pahaa tehneet.

89.

Tulee päivä, jolloin Me kutsumme jokaisestakansasta, niiden omasta keskuudesta, todistajan heitä vastaan, jasenvuoksi Me asetamme sinutkin todistajaksi näitä ihmisiä vastaan.Olemmehan lähettänyt sinulle Kirjan selitykseksi kaikkinaisiinasioihin sekä johdatukseksi ja armoksi ja ilosanomaksi alamaisille(muslimeille).

90.

Totisesti, Jumala käskee jakamaan oikeutta,tekemään hyvää ja harjoittamaan armeliaisuutta sukulaisiannekohtaan; ja Hän kieltää riettaudet, pahuuden ja kapinoimisen; Hänkehoittaa teitä ottamaan vaarin.

91.

Pitäkää liittonne Jumalan kanssa, kun oletteliiton tehneet, älkääkä rikkoko valojanne, kun olette nevahvistaneet; olettehan ottaneet Jumalan valvojaksenne. Totisesti,Jumala tietää teidän tekonne.

92.

Älkääkä olko naisen kaltaisia, joka purkilankansa säikeiksi kehrättyään sen ensin lujaksi. Te vannottevalojanne ikäänkuin puhdistuaksenne petollisuudesta omassakeskuudessanne puolueen pyrkiessä alistamaan toisen valtaansa.Jumala vain koettelee teitä tällä tavoin, ja ylösnousemuksen päivänäHän on selvittävä teille sen, mistä kiistelitte.

93.

Ja jos Jumala olisi niin halunnut, Hän olisitotisesti luonut teidät yhdeksi ainoaksi kansaksi, mutta Hän salliisen joutua kadotukseen, joka sitä mielii, ja Hän antaa johdatuksensasille, ken sitä toivoo. Totisesti, te olette kerran vastuussa siitä,mitä olette tehneet.

94.

Älkää vannoko valoja pettääksenne toisianne,ettei jalkanne liukastuisi seistyään vankasti. Te saatte maistaapahaa, koska olette estäneet toisia kulkemasta Jumalan tietä, jateitä on kohtaava suuri rangaistus.

95.

Älkää myykö liittoanne Jumalan kanssapilkkahintaan. Totisesti, se mikä teitä odottaa Jumalan luona, onparasta teille; jospa sen vain tietäisitte.

96.

Se on katoavaista, mitä teillä on, mutta mitäJumalalla on, se pysyy. Ja totisesti, lujina kestäneille Me maksammepalkan, parhaasta, mitä ovat tehneet.

97.

Ken tahansa tekee hyvää, olkoon hän mies tainainen, kun hän samalla on uskovainen, hänen Me totisesti annammeviettää onnellista elämää, ja sellaisille Me maksamme palkanparhaasta, mitä ovat tehneet.

98.

Kun siis luet Koraania, niin etsi Jumalanluota turvaa saatanaa, tuota karkoitettua, vastaan.

99.

Totisesti, hänellä ei ole mitään valtaauskovaisiin, sillä he luottavat Herraansa.

100.

Saatanan valta ulottuu vain niihin, jotkatekevät liiton hänen kanssaan, ja niihin, jotka asettavat toisiajumalia Jumalan rinnalle.

101.

Kun Me vaihdamme jonkun säkeistön toiseen -Jumala tietää parhaiten, mitä Hän ylhäältä lähettää – niin hesanovat: »Sinä olet pelkkä väärentäjä.» Useimmat heistä ovattietämättömiä.

102.

Sano: totisesti Pyhä Henki on tuonut senylhäältä Herraltasi vahvistaakseen uskovaisia sekä johdatukseksi jailosanomaksi kuuliaisille (muslimeille).

103.

Tiedämme perin hyvin, että he vastaavat:»Hänen opettajansa on vain ihminen.» Heidän tarkoittamansa miehenäidinkieli on muukalainen, mutta Koraani on selvää arabiankieltä.

104.

Totisesti, niille, jotka eivät usko Jumalanmerkkeihin, Hän ei anna johdatustansa, vaan heille on varattutuskallinen tuomio.

105.

Vain valheita sepittävät ne, jotka eivät uskoJumalan merkkeihin; he ovat valehtelijoita.

106.

Niitä, jotka kieltävät Jumalan ensin Häneenuskottuaan – emme tarkoita niitä, jotka siihen pakotetaan, vaikkakinheidän sydämensä pysyvät uskossa, vaan niitä, jotka avaavatsydämensä epäuskolle – niitä kohtaa Jumalan viha ja niitä kohtaasuuri rangaistus.

107.

Tämä tapahtuu sentähden, että he rakastavatenemmän tämän maailman elämää kuin tulevaa, ja koska Jumala ei annajohdatustansa uskottomille. 108. Nämä ovat niitä, joiden sydämet jakorvat ja silmät Jumala on sinetöinyt, ja he ovat välinpitämättömiäihmisiä.

108.

Tämä tapahtuu sentähden, että he rakastavatenemmän tämän maailman elämää kuin tulevaa, ja koska Jumala ei annajohdatustansa uskottomille. Nämä ovat niitä, joiden sydämet jakorvat ja silmät Jumala on sinetöinyt, ja he ovat välinpitämättömiäihmisiä.

109.

On epäilemättä totta, että he tulevassaelämässä joutuvat kadotukseen.

110.

Mutta totisesti, Herrasi on silloin olevaanteeksiantavainen, armollinen niitä kohtaan, jotka pakenivatkotoaan vainottuina ja jotka sitten taistelivat ja pysyivät lujina.

111.

Tulee päivä, jolloin jokainen sielu saa puhuaomasta puolestaan, jolloin jokaiselle sielulle maksetaan täysinansionsa mukaan, vääryyttä tekemättä.

112.

Ja Jumala asettaa tarkasteltavaksi sellaisenkaupungin kohtalon, joka eli rauhassa ja tyytyväisyydessä ja nauttirunsaita tuloja joka taholta, mutta oli kiittämätön Jumalansiunauksesta, niin että Jumala rankaisi sitä nälällä jakauhistuksella sen asujainten tekojen vuoksi.

113.

Heille oli noussut lähettiläs heidän omastakeskuudestaan, mutta he pitivät häntä valehtelijana, ja siksi heitäkohtasi tuomio, koska he olivat väärämielisiä.

114.

Syökää sitä, mitä Jumala on teille suonut,mikäli se on sallittua ja puhdasta, ja kiittäkää Jumalansiunauksesta, jos Häntä ainoata palvelette.

115.

Jumala on ainoastaan kieltänyt teitä syömästäitsestään kuollutta, verta, sianlihaa sekä sellaista, mikä onteurastettu jonkun muun kuin Jumalan nimeen. Kuitenkin Jumala onanteeksiantavainen, armollinen sellaista kohtaan, joka on tehnytväärin hädän pakottamana himoitsematta ja ylittämättä säädettyjärajoja.

116.

Ja kun kielenne ovat taipuvaiset valheeseen,älkää sanoko: »Tämä on sallittua ja tuo on kiellettyä»,sepittääksenne valhetta Jumalaa vastaan. Totisesti, niillä ei olemenestystä, jotka Jumalasta valheita sepittelevät.

117.

Lyhyen tuokion he saavat nauttia, ja sittenheitä kohtaa tuskallinen tuomio.

118.

Ja juutalaisilta olemme kieltänyt sen, mistäjo aikaisemmin sinulle mainitsimme; emmekä Me tehnyt heillevääryyttä, vaan he itse tekivät itselleen vääryyttä.

119.

Totisesti, Herrasi on anteeksiantavainen,armollinen niitä kohtaan, jotka tekevät tietämättömyydessään pahaa,mutta sitten kääntyvät ja tekevät hyvää.

120.

Totisesti, Aabraham oli esikuvanaihmissuvulle, kuuliainen Jumalalle, eheä uskossaan eikä lukeutunutpakanoitten joukkoon.

121.

Hän oli kiitollinen Jumalan siunauksesta, jaJumala valitsi hänet ja johdatti hänet oikealle tielle.

122.

Me soimme hänelle hyvää jo tässä maailmassa.Ja totisesti, tulevassa elämässä hän on kuuluva vanhurskaidenjoukkoon.

123.

Sitten Me annoimme sinulle näin kuuluvankäskyn: »Seuraa sinäkin Aabrahamin uskoa, sillä hän ei kuulunutpakanoihin.»

124.

Sabatti määrättiin vain niille, jotka siitäkiistelevät. Ja totisesti, ylösnousemuksen päivänä Herrasi onratkaiseva heidän keskinäiset kiistansa.

125.

Kutsu heitä Herrasi tielle viisaudella jasopivilla kehoituksilla ja kumoa heidän puheensa parhain keinoin.Totisesti Hän, sinun Herrasi, parhaiten tuntee ne, jotkaharhaantuvat Hänen tieltään, ja Hän tuntee myös parhaiten ne, jotkajohdatuksessa vaeltavat.

126.

Ja jos haluatte korvausta, niin perikää setappiotanne vastaavasti. Mutta jos kestätte kärsivällisinä, niin seon parasta kärsivällisille.

127.

Pysy siis kärsivällisenä, vaikkakin se onmahdollista vain Jumalan avulla. Älä murehdi heidän tähtensä, äläkäkanna huolta heidän juoniensa takia.

128.

Totisesti, Jumala on niiden kanssa, jotkahartautta harjoittavat, ja niiden kanssa, jotka tekevät hyvää.