14. Ibrahim (Aabrahamin suura)

1.

Aliif, Laam, Raa. Tämä on Kirja, jonka Meolemme sinulle lähettänyt, jotta voisit johtaa ihmissuvun Herranluvalla pimeydestä vaikeuteen, kaikkivaltiaan, ylistetyn tielle.

2.

Yksin Jumalalle kuuluu kaikki, mikä ontaivaassa, ja kaikki, mikä on maan päällä. Voi uskottomia, silläheitä kohtaa ankara tuska.

3.

He pitävät parempana tämän maailman elämääkuin tulevaa, estävät toisia kulkemasta Jumalan tietä ja koettavattehdä sen mutkaiseksi. He ovat kauaksi harhaantuneet.

4.

Me emme lähetä ainoatakaan lähettilästä, jokaei puhuisi kansansa kieltä voidakseen asiat selvittää. Jumala antaakenen haluaa joutua kadotukseen, ja Hän antaa johdatuksensa kenelletahtoo. Hän on kaikkivaltias, kaikkiviisas.

5.

Ja totisesti Me lähetimme Mooseksen mukanaanMeidän merkkimme ja sanoimme hänelle: »Johdata kansasi pimeydestävaikeuteen ja muistuta heitä Jumalan päivistä.» Totisesti, tässä onmerkit jokaiselle, jolla on runsaasti kestävyyttä ja kiitollisuutta.

6.

Ja Mooses lausuikin kansalleen: »Muistakaa,miten Jumala siunasi teitä, kun Hän pelasti teidät Faraon kansankeskuudesta, joka oli saattanut teidät mitä suurimpiin kärsimyksiin;he surmasivat poikanne ja antoivat naistenne elää!» Tällä tavoinHerranne kuritti teitä ankarasti.

7.

Ja Herranne julisti teille: »Totisesti, josolette kiitollisia, niin annan teille lisää, mutta jos oletteuskottomia, niin Minun tuomioni on oleva mitä ankarin.»

8.

Ja Mooses lausui: »Jos te olisittekinuskottomia – te ja kaikki, jotka maan päällä asuvat – niin Jumala ontotisesti riippumaton, ylistetty.»

9.

Eikö teille ole kerrottu ennen teitäeläneistä – Nooan ja Aadin ja Tamuudin kansoista, ja heidänjälkeensä eläneistä? Vain Jumala yksin heidät tuntee. Heidänlähettiläänsä tulivat heidän luokseen selvin tunnusmerkein, mutta hesulkivat käsillään heidän suunsa ja sanoivat: »Totisesti, me emmeusko siihen, mitä tuomaan teidät on lähetetty, ja epäilemme sitä,mihin meitä kutsutte hämmentääksenne meitä.»

10.

Heidän sananjulistajansa lausuivat:»Epäilettekö Jumalaa, taivaitten ja maan Luojaa. Hän kutsuu teitäantaakseen teille syntinne anteeksi, ja Hän odottaa teitä määrättyynhetkeen saakka.» He vastasivat: »Te olette vain ihmisolentoja kutenmekin. Te haluatte kääntää meidät siitä, mitä isämme palvelivat;tuokaa siksi meille selvä todistus.»

11.

Heidän lähettiläänsä vastasivat heille: »Meolemme vain samanlaisia ihmisolentoja kuin tekin, mutta Jumala onhyvä niille palvelijoillensa, joille tahtoo olla. Me emme saatahankkia itsellemme arvovaltaa muutoin kuin Jumalan luvalla; jaJumalaan uskovaiset luottakoot.

12.

Ja mitä syytä meillä olisi olla luottamattaJumalaan, joka on johtanut meitä teillämme; ja totisesti me pysymmelujina siitä pahasta huolimatta, mitä te meille tuotatte. Jumalaanluottakoot ne, jotka keneenkään luottavat.

13.

Ja uskottomat sanoivat sananjulistajilleen:»Totisesti, me ajamme teidät pois maastamme, tai teidän on palattavameidän uskoomme.» Silloin heidän Herransa ilmoitti heille:»Totisesti, Me hävitämme ne, jotka ovat väärämielisiä,

14.

ja heidän jälkeensä Me annamme teille heidänasuinsijansa maan päällä. Näin teemme niille, joilla on Jumalanpelkoseistessään Minun edessäni ja jotka kavahtavat Minun uhkaustani.»

15.

Ja lähettiläät anoivat ratkaisua, ja jokainenhirmuvaltias, totuuden vastustaja joutui kadotukseen.

16.

Hän on joutuva helvettiin, ja hänet pannaanjuomaan saastaista vettä.

17.

Hän ottaa sitä siemauksen toisensa jälkeen,mutta tuskin hän kykenee sitä nielemään, ja kuolema uhkaa häntä jokataholta, mutta hän ei kuole. Tätä seuraa vielä ankarampi tuomio.

18.

Näin on niiden laita, jotka käyvätuskottomiksi Herrallensa: heidän tekonsa ovat kuin tuhka, johontuuli on puhaltanut myrskyisenä päivänä. He eivät kykenehallitsemaan tekojaan. Tämä on suurta harhaantumista.

19.

Etkö ole ajatellut, että Jumala on luonuttaivaat ja maan totuuden voimalla? Hän voi jos tahtoo tuhota teidätja aikaansaada uuden luomisen.

20.

Se ei tuota mitään vaikeutta Jumalalle.

21.

Ja he saapuvat kaikki Jumalan eteen, jaheikot sanovat niille, jotka ovat olleet ylpeitä: »Totisesti meseurasimme teitä voitteko auttaa meitä välttämään edes osan Jumalanrangaistusta?» He vastaavat: »Jos Jumala olisi antanut meillejohdatuksensa, niin me olisimme voineet ohjata teitä. Meille onyhdentekevää, huudammeko vai pysymmekö kärsivällisinä; meille ei olemitään pelastusta.»

22.

Kun asia on ratkaistu, niin saatana onsanova: »Totisesti, Jumala antoi teille lupauksen, joka oli tosi, jaminä myöskin annoin teille lupauksen, mutta minä rikoin sen, silläminulla ei ollut teihin muuta valtaa kuin kutsua teitä, ja tevastasitte kutsuuni. Älkää siksi soimatko minua, vaan soimatkaaitseänne. Minä en voi pelastaa teitä, ettekä te kykene pelastamaanminua. Minä kiellän ehdottomasti kaiken sen, mihin aikaisemminteitte minut osalliseksi.» Totisesti, väärämielisiä kohtaatuskallinen tuomio.

23.

Mutta ne, jotka uskovat ja harjoittavat hyviätekoja, saavat astua puutarhoihin, joissa purot solisevat, ja siellähe saavat asua Herransa luvalla. Heidän tervehdyksensä on sielläoleva: »Rauha!»

24.

Etkö ole huomannut, miten Jumala esittäävertauksen pyhästä sanasta? Se on kuin oivallinen puu, jonka juuretovat lujassa ja jonka oksat ojentuvat taivaaseen.

25.

Herransa käskystä se tuottaa hedelmiäjokaisena vuodenaikana. Ja Jumala esittää edelleen vertauksiaihmisille, että he painaisivat ne mieleensä.

26.

Ja pahuuden sana on verrattavissakelvottomaan puuhun, joka on kiskaistu irti maasta eikä voi seisoapystyssä.

27.

Jumala vahvistaa uskovaisia vakevällä sanallasekä tämän maailman elämässä että tulevassa. Ja Jumala antaaväärämielisten joutua kadotukseen, sillä Jumala tekee tahtonsamukaan.

28.

Etkö ole tarkannut niitä, jotka ovatpalkinneet kiittämättömyydellä Jumalan siunauksen ja johtaneetkansansa turmioon.

29.

He joutuvat helvettiin, ja se on tukalaasuinpaikka.

30.

Ja he ovat asettaneet Jumalalle vertaisiajohtaakseen ihmisiä harhaan Hänen tieltään. Sano: »Nauttikaaaikanne; totisesti te olette menossa suoraan tuleen.»

31.

Sano uskovaisille palvelijoilleni, että heedelleen suorittavat rukouksensa ja antavat sekä salassa ettäjulkisesti almuja siitä, mitä Me olemme heille suonut, ennenkuinsaapuu päivä, jolloin ei enää ole vaihtokauppaa tai salaistasuosimista.

32.

Jumala on luonut taivaat ja maan ja Hänlähettää taivaasta sateen maan päälle ja siten kasvattaa hedelmiäteidän ravinnoksenne. Hän alistaa valtaanne laivan, niin että seHänen käskystään purjehtii merellä, ja myös virrat Hän on tehnytteille alamaisiksi.

33.

Auringon ja kuun Hän on pannut teitäpalvelemaan, ja ne liikkuvat määrättyjä lakeja noudattaen. Ja teidänhyväksenne Hän on säätänyt yön ja päivän.

34.

Hän antaa teille kaikkea, mitä Häneltäpyydätte; ja jos teidän pitäisi laskea Jumalan armonosoitukset, niinette kykenisi niitä luettelemaan. Totisesti, ihminen on perinväärämielinen, kiittämätön.

35.

Muista, mitä Aabraham lausui: »Herra! Teetämä kaupunki turvalliseksi ja pelasta minut ja lapseni palvelemastaepäjumalia.

36.

Herra, he ovat totisesti johtaneet suurenjoukon ihmisiä kadotukseen, mutta ken ikinä seuraa minua, hän kuuluujoukkooni, ja jos joku ei minua tottele, niin Sinä totisesti oletanteeksiantavainen, armollinen.

37.

Herra, minä olen asettanut eräitäjälkeläisiäni asumaan tähän laaksoon, jossa ei ole maanviljelystä,Sinun Pyhäkkösi läheisyyteen, Herra, jotta he saattaisivat suorittaarukouksensa. Anna siis ihmisten sydänten taipua heidän puoleensa jasuo heille hedelmiä, jotta he olisivat kiitollisia.

38.

Herra! Totisesti Sinä tiedät, mitä mesalaamme ja mitä me tuomme julki. Jumalalta ei ole mikään salattua,ei maan päällä eikä avaruudessa.

39.

Kaikki ylistys kuuluu Jumalalle, jokavanhuudessani antoi minulle Ismaelin ja lisakin. Totisesti, Herrakuulee rukouksen.

40.

Herra, suo, että minä horjumatta suorittaisinrukoukseni ja samoin jälkeläiseni; Herra, kuule rukoukseni.

41.

Herra! Anna anteeksi minulle ja vanhemmillenisekä uskovaisille tuomion päivänä.»

42.

Älä luule, että Jumala välinpitämättömänäkatselee väärämielisten tekoja. Hän ainoastaan siirtää heidäntuomionsa siihen päivään, jolloin heidän katseensa tuleeliikkumattomaksi.

43.

Silloin he ryntäävät eteenpäin päätkohotettuina eivätkä kykene liikuttamaan silmiään, ja heidänsydämensä tulevat tyhjiksi.

44.

Varoita ihmissukua siitä päivästä, jollointuomio on sitä kohtaava; väärämieliset sanovat silloin: »Oi Herra!Anna meille armo lyhyeksi ajaksi, jotta voisimme vastata kutsuusi jaseurata lähettiläitä.» »Ettekö tätä ennen vannoneet, ettei mikäänvetäisi teitä turmioon?

45.

Ja te asuitte niiden asumuksissa, jotkaturmelivat sielunsa. Ja teille ilmoitettiin selvästi, miten Mesellaisia kohtelemme, ja totisesti Me esitimme siitä teilleesimerkkejä.»

46.

Ja totisesti, he laativat suunnitelmiaan,mutta Jumalan vallassa ovat heidän hankkeensa, eikä niillä olisivuoria kyetty siirtämään.

47.

Älkää siis luulko, että Jumala rikkoolähettiläilleen antamansa lupaukset. Totisesti, Jumala on mahtava.Hänellä on valta saattaa asiat oikealle tolalleen.

48.

Se tapahtuu sinä päivänä, jolloin maa uudeksivaihtuu ja samoin taivaat, ja jolloin ihmiset seisovat Jumalan,ainoan, kaikkivaltiaan edessä.

49.

Olet näkevä, miten syntiset sinä päivänäkytketään kahleilla yhteen.

50.

Tulikiventuoksuiset ovat heidän vaatteensa,ja tuli peittää heidän kasvonsa,

51.

sillä Jumala maksaa jokaiselle sielulleansion mukaan. Totisesti, Jumala on tilinteossaan nopea.

52.

Tämä on sanoma koko ihmissuvulle, jotta seottaisi vaarin ja tietäisi, että Hän on ainoa Jumala, ja ettäymmärtäväiset tämän muistaisivat.