13. Ar-raad (Ukonilman suura)

1.

Alif. Laam. Miim. Raa. Nämä ovat (Pyhän)Kirjan säkeistöjä. Ja minkä Herra on sinulle lähettänyt, se ontotta. Mutta useimmat eivät usko.

2.

Jumala on taivaat korkealle rakentanut ilmannäkyviä pylväitä. Sitten Hän nousi valtaistuimelleen. Hän alistiauringon ja kuun noudattamaan lakejansa, niin että kumpikin kulkeemäärättyä rataansa. Hän suunnittelee käskynsä ja Hän selittäämerkit, jotta tulisitte vakuutetuiksi Herranne tulemisesta.

3.

Ja juuri Hän on levittänyt maan avaraksi jasijoittanut siihen vuoria ja jokia. Ja kaikkia hedelmiä Hän on maanpäälle luonut, parittain kumpaakin sukupuolta. Hän antaa yön peittääpäivän. Totisesti, nämä ovat merkkejä niille, jotka ajattelevat.

4.

Ja maan päällä on laajoja alueita, jotkaliittyvät toinen toiseensa, viinitarhoja, viljapeltoja ja paimupuitasekä yhteen että erilleen kasvanein juurin, ja kaikkia niitäkastelee sama vesi. Ja me erotamme niistä toisia hyvän makunsavuoksi syötäviksi. Totisesti, nämä ovat merkkejä niille, joilla onymmärrystä.

5.

Jos mikään saa sinut ihmetyksen valtaan, niinihmeellistä on se, että he lausuvat: »Tosiaankin! Luodaanko meidätuudelleen tultuamme tomuksi?» Nämä ovat niitä ihmisiä, jotka eivätusko Jumalaan ja joilla on kahleet kaulassa. He ovat tulen omia,siihen he saavat jäädä.

6.

Ja he pyytävät sinua edistämään pahaa hyvänkustannuksella, vaikka heillä on silmäinsä edessä esimerkkejämenneiltä ajoilta. Totisesti, Herrasi on armon Herra ihmisiä kohtaanhuolimatta heidän rikkomuksistaan, ja totisesti Herrasi on ankararangaistuksessaan.

7.

Ja uskottomat kysyvät: »Miksi hänen Herransaei ole lähettänyt hänelle merkkiä?» Totisesti, sinä olet vainvaroittaja, ja jokaisella kansalla on johtajansa.

8.

Jumala tietää, mitä jokainen nainen kantaa jakuinka kohdut kutistuvat ja laajenevat. Ja kaikki asiat saavatHänessä oikean mittansa.

9.

Hän on niin hyvin näkymättömän kuinnäkyväisenkin tuntija, kaikkein suurin, kaikkein korkein.

10.

Yhdenarvoisia ovat hänen edessään ne, jotkasalassa puhuvat, ja ne, jotka suorittavat sen julkisesti, ne, jotkakätkeytyvät öisin, ja ne, jotka kulkevat ulkosalla päivisin.

11.

Jokaisen edellä ja jäljessä käy suojelijoita,jotka vartioivat häntä Jumalan käskystä. Totisesti, Jumala ei muutaihmisten kohtaloa, elleivät he itse muuta sitä, mitä heidänsydämissään on; ja kun Jumala haluaa pahaa jollekin kansalle, niinei sitä voida pois torjua, eikä kukaan muu kuin Hän voi heitäauttaa.

12.

Juuri Hän synnyttää salaman: pelon ja toivonlähteeksi teitä varten, ja Hän muodostaa raskaat pilvet.

13.

Ukkonen julistaa Hänen ylistystänsä, niinmyös enkelit, Häntä kunnioittaen. Ja hän singahduttaa salamat keneentahtoo; ja kuitenkin he kiistelevät Jumalasta, mutta Hän on väkevävoimassaan.

14.

Hänelle osoitettakoon totinen rukous; ja ne,joita he huutavat avukseen Jumalan sijasta, eivät kykene heillevastaamaan millään tavoin, vaan heidän laitansa on kuten sen, jokaojentaa molemmat kätensä vettä kohti, jotta se tulisi hänensuuhunsa, mutta se ei tule. Uskottomien avunhuuto on pelkkää harhaa.

15.

Jumalan edessä kumartuu maahan kaikki, mitäikinä on taivaassa ja maan päällä, tahtoen tai tahtomattaan, samoinkuin tekevät varjotkin sekä aamulla että illalla.

16.

Sano: »Kuka on taivaitten ja maan Herra?»Sano: »Se on Jumala.» Sano: »Oletteko sitten Hänen rinnalleenottaneet itsellenne auttajia, jotka eivät edes itseään hallitseeivätkä voi aikaansaada hyvää eivätkä pahaa?» Sano: »Ovatko sokea janäkevä toistensa vertaisia? Tai ovatko pimeyden varjot ja valotoistensa kaltaisia? Tahi ovatko he asettaneet Jumalan rinnallekilpailijoita, jotka ovat luoneet samoin kuin Jumalakin, niin ettäJumalan luomistyö on heidän silmissään käynyt epävarmaksi?» Sano:»Jumala on kaiken Luoja, ja Hän on ainoa, kaikkivaltias.»

17.

Hän lähettää sateen taivaasta maahan, niinettä veden paljous virtaa laaksoissa, kussakin sen laajuuden mukaan,ja tulva kuljettaa mukanaan kuohuvaa vaahtoa. Samanlaistakuonavaahtoa syntyy myös siitä, mitä he sulattavat tulessavalmistaakseen koristeita ja muita esineitä. Täten Jumala vertaileetotuutta ja valhetta: senvuoksi vaahto heitetään pois roskajätteenä,mutta jäljelle jää se, mitä ihmiset voivat hyödykseen käyttää. NäinJumala vertailee asioiden kelvollisuutta.

18.

Niille, jotka vastaavat Herransa kutsuun, onvarattuna hyvä osa. Ja jos niillä, jotka eivät vastanneet Hänelle,olisi kaikki, mitä maan päällä on, sekä saman verran lisää, niin hetotisesti uhraisivat sen lunastaakseen sillä itsensä. Näitä ihmisiävarten on ankara tilinteko, ja heidän asuinsijansa on olevahelvetti, tuskallinen paikka, jonne he jäävät.

19.

Onko se sokean kaltainen, joka tietäätodeksi, mitä sinulle maan päälle Herrasi on lähettänyt. Ainoastaanne, joilla on ymmärrystä, ottavat vaarin;

20.

ne, jotka täyttävät Jumalan kanssa tehdynsopimuksen eivätkä riko sitoumuksiaan;

21.

ja ne, jotka yhdistävät, minkä Jumala onyhdistämään käskenyt, ja pelkäävät Herraansa ja välttävät ankaraatilintekoa;

22.

ja ne, jotka kestävät lujina tavoitellessaanHerransa läheisyyttä, hartaasti rukoilevat ja antavat almuja Meidänheille suomistamme varoista sekä salassa että julkisesti ja torjuvatpahan hyvällä. Nämä ovat niitä, joita varten on lopullinen koti:

23.

He saavat astua autuuden puutarhoihin, jasamoin ne heidän vanhemmistaan, puolisoistaan ja jälkeläisistään,jotka ovat hurskaita. Ja enkelit käyvät sisään heidän luokseenkaikista ovista.

24.

»Rauha olkoon teille, koska kestitte lujina.Miten ihana onkaan lopullinen koti!»

25.

Mutta niitä, jotka rikkovat sopimuksensaJumalan kanssa, ensin siihen sitouduttuaan, ja erottavat, minkäJumala on määrännyt yhdistettäväksi, ja tekevät pahaa maan päällä,heitä kohtaa kirous ja heille on varattu tuskien koti.

26.

Jumala antaa runsaan palkan kenelle tahtoo jamittaa sen yli reunain. He iloitsevat tämän maailman elämästä; muttatämän maailman elämä on ainoastaan hetken nautintoa verrattunatulevaan.

27.

Ja uskottomat sanovat: »Miksi hänelle ei olehänen Herransa lähettänyt tunnusmerkkiä?» Vastaa: »Jumala antaajoutua kadotukseen kenen haluaa, ja Hän ohjaa luoksensa sen, joka onsiihen taipuvainen.»

28.

On niitä, jotka uskovat ja joiden sydämetlöytävät rauhan heidän muistaessaan Jumalaa. Eikö ole totta, ettäsydämet löytävät rauhan Jumalassa?

29.

Onnellinen on niiden olotila, jotka uskovatja tekevät hyvää, ja he saavat palata ihanille asuinsijoille.

30.

Täten Me olemme lähettänyt sinut kansanluokse, jota ennen jo moni kansa on elänyt aikansa, esittämään sillesen, mitä Me olemme sinulle ilmoittanut, mutta he eivät uskoArmahtajaan. Sano: »Hän on Herrani! Ei ole muuta Jumalaa kuin Hän.Häneen minä asetan luottamukseni, ja Hänen luokseen minä palaan.»

31.

Ja jos olisi ollut Koraani, jonka voimallavuoria olisi siirretty tai maa olisi leikattu kappaleiksi taikuollut saatu puhumaan, niin olisimme kyllä lähettänyt sen maanpäälle. Totuus on se, että kaikki käskyvalta kuuluu täydellisestiJumalalle. Eivätkö uskovaiset tiedä, että jos Jumala olisi niintahtonut, Hän olisi totisesti johdattanut koko ihmissuvun? Ja ne,jotka ovat valinneet epäuskon, saavat jatkuvasti salamaniskujapäähänsä tekojensa vuoksi, tai salama on iskevä heidän kotiensaläheisyyteen, kunnes Jumalan lupaus käy toteen. Totisesti, Jumala eiole rikkova lupaustaan.

32.

Toden totta, sinun edelläsi käyneitälähettiläitä pilkattiin, Minä annoin uskottomille armonaikaa, jonkajälkeen tartuin heihin. Mikä oli silloin tuloksena?

33.

Hän valvoo jokaista sielua, joka saa palkantekojensa mukaan. Ja kuitenkin he asettavat kilpailijoita Jumalanrinnalle. Sano: »Mainitkaa niiden ominaisuudet! Vai osaatteko kertoaHänelle sellaista, mitä Hän ei tiedä tämän maan päällä olevankaan?Vai onko se pelkkiä sanoja uskottelun vuoksi?» »Ei, uskottomistanäyttävät heidän kuvittelunsa kauniilta, ja heidät on suljettu poisoikealta tieltä. Ja sillä, kenen Jumala antaa eksyä kadotukseen, eiole ketään opasta.

34.

Heillä on tuska jo tässä maailmassa, jatuleva tuomio on totisesti vielä tuskallisempi; eikä heillä Jumalaavastaan ole ketään pelastajaa.

35.

Tämänkaltainen on puutarha, joka on luvattuniille, jotka hartautta harjoittavat: sitä huuhtelevat purot, senhedelmät ovat ikuisia, kuten sen viihtyisä varjokin. Tämä on niidenmääränpää, jotka hartautta harjoittavat, mutta uskottomien loppunaon oleva tuli.

36.

Ja ne, joille on annettu Kirja, ovat iloisiasiitä, mitä sinulle on lähetetty, mutta jotkut heimot kieltävät osansiitä. Sano: »Minut on vain määrätty palvelemaan Jumalaa eikäasettamaan ketään Hänen rinnalleen. Häntä minä huudan avukseni, jaHänen luoksensa minä olen palaava.»

37.

Näin Me olemme lähettänyt sen maan päälleohjeeksi arabiankielellä. Mutta jos aiot seurata heidän himojaankaikesta siitä tiedosta huolimatta, mikä osaksesi on tullut, niinJumalaa vastaan sinulla ei ole oleva ainoatakaan ystävää eikäpelastajaa.

38.

Totisesti, me olemme lähettänyt lähettiläitäjo ennen sinua, ja Me annoimme heille vaimoja ja lapsia. Muttalähettilään asia ei ole näytellä tunnusmerkkejä, paitsi Jumalanluvalla. Jokaista tehtävää varten on määräys.

39.

Jumala pyyhkii pois tahi vahvistaa minkähaluaa, ja Hänellä on alkuperäinen (Jumalan tiedon) Kirja.

40.

Ja joko me näytämme sinulle jotakin siitä,minkä olemme heille varannut, tai annamme sinulle täyden palkkasi,joka tapauksessa sinun tehtäväsi on julistaa sanomaa, ja Meidänasiamme on vaatia tilinteko.

41.

Eivätkö he ajattele, että Me lähestymme tätämaata ja teemme sen rajoja ahtaammiksi. Kun Jumala tuomitsee, niinHänen tuomiotaan ei voida torjua. Hän on nopea tilinteossaan.

42.

Totisesti, heidän edeltäjänsä tekivätsuunnitelmiaan, mutta suunnitelmat kokonaisuudessaan kuuluvatJumalalle. Hän tietää, mitä kukin sielu tekee, ja uskottomat saavatpian huomata, kenelle kuuluu lopullinen koti.

43.

Ja jos uskottomat sanovat: »Sinua ei olelähetetty», niin vastaa: »Jumala olkoon todistajana minun ja teidänvälillänne, ja olkoon jokainen, joka tuntee Kirjan.»