11. Huud (Huudin suura)

1.

Alif. Laam. Raa. Tämä on kirja, jonkasäkeiden sisältö on vahvistettu, sillä ne on selittänyt Hän, joka onviisas, tietävä;

2.

jotta ette palvelisi ketään muuta kuinJumalaa. Totisesti, minä olen varoittaja ja ilosanoman tuoja teilleHänen luotaan.

3.

Anokaa Herraltanne anteeksiantoa, kääntykääsitten Hänen puoleensa, niin Hän on hankkiva teille runsaanhuolenpidon määräajaksi ja vuodattava armonsa jokaiselle, jokalaupeudessa vaeltaa. Mutta jos luovutte pois, silloin totisestipelkään, että tuomiopäivän rangaistus lankeaa päällenne.

4.

Jumalan luokse on teidän jälleen palattava,ja Hän kykenee tekemään kaiken, mitä tahtoo.

5.

Katso, eivätkö he todella kaksin kerroinpeitä rintaansa salatakseen Häneltä vihamielisyytensä. Kavahtakaa,kun he kääriytyvät vaatteisiinsa. Jumala tietää, mitä he salailevatja mitä ilmaisevat. Totisesti, Hän tietää, mitä heidän rintaansa onkätkettynä.

6.

Ei ole ainoatakaan eläintä tämän maan päällä,jota Jumala ei ruokkisi, ja Hän tietää sen tyyssijan ja kotipaikan.Kaikki tämä on selvillä (Jumalan tiedon) Kirjassa.

7.

Juuri Hän on luonut taivaat ja maan kuutenakautena, ja hänen valtaistuimensa on vesien yllä, niin että hän voiteitä koetella, nähdäkseen kuka teistä on paras teoissa. Ja jossanot: »Totisesti, teidät herätetään kuolleista», niin ne, jotkaovat antautuneet epäuskon valtaan, vastaavat yhtä varmasti: »Tämähänon ilmeistä noituutta.»

8.

Ja jos Me viivytämme heidän tuomiotaan jonkinaikaa, niin he varmasti ilkkuvat: »Mikähän sitä estelee?» Totisestisinä päivänä, jolloin se heidät saavuttaa, ei sitä voida torjua. Jase, jolle he nauroivat, on lankeava heidän päällensä.

9.

Jos Me annamme jonkun ihmisen maistaaarmoamme ja sitten otamme sen häneltä pois, totisesti hän silloinkäy epätoivoiseksi ja kiittämättömäksi.

10.

Ja jos annamme hänen maistaa siunausta häntäkohdanneen iskun jälkeen, niin hän kerskuu: »Paha lähti loitolleminusta.» Hän käy todella omahyväiseksi, pöyhkeileväksi.

11.

Toisin ne, jotka ovat kärsivällisiä ja hyviätekoja harjoittavat; he ovat niitä, joille kuuluu anteeksiantamus jasuuri palkinto.

12.

Tahdotko sinä luopua jostakin sinullemäärätystä tehtävästä, ja ahdistaako rintaasi syystä, että hesanovat: »Miksi ei ole aarretta lähetetty hänelle tai miksi eienkeli tullut hänen kanssaan?» Sinä olet ainoastaan varoittaja, jaJumala valvoo yli kaiken.

13.

Tai jos he sanovat: »Hän on kaiken keksinyt»,vastaa heille: »Tuokaa sitten kymmenen samanlaista sepittämäännesuuraa ja huutakaa avuksenne ketä voitte Jumalan asemesta, josolette totuudessa.»

14.

Jos he tällöin eivät vastaa sinulle, sillointiedä, että se (Koraani) totisesti on lähetetty maan päälle Jumalanviisautena ja että muuta jumaluutta ei ole olemassa kuin Hän.Oletteko siis oikeauskoisia (muslimeja)?

15.

Ketkä ikinä tavoittelevat tämän maailmanelämää ja sen koreutta, heille Me annamme heidän tekojensa täydenansion mukaan jo tässä elämässä, eikä mitään siitä heiltä vähennetä.

16.

He ovat ihmisiä, joille tulevassa elämässä eiole varattuna muuta kuin tuli, jonka piirissä heidän teoillaan eiole mitään arvoa, ja kaikki, mitä he toimittivat, raukeaa turhaan.

17.

Heidän kaltaisensa ei ole hän, joka nojautuuHerransa selvään todistukseen ja jolle Hänen todistajansa lukee sitä(Koraania); tämän edellä oli jo Mooseksen Kirja johdatuksena jaarmona. Tämän (Mooseksen Kirjan) noudattajat uskovat siihenkin(Koraaniin). Ja heimolle, joka ei siihen usko, on tuli varattuasumukseksi. Älköön Sinulla siis olko mitään epäilyksiä tässäasiassa. Totisesti, tämä on Herrasi ilmoitus, mutta useimmat eivätsiihen usko.

18.

Ja kuka on nurjamielisempi kuin se, jokapuhuu valhetta Jumalaa vastaan? Sellaiset viedään Herransa eteen, jatodistajat lausuvat: »He ovat niitä, jotka puhuivat valhettaHerraansa vastaan.» Eikö ole totta, että Jumalan kirous painaaväärämielisiä?

19.

He pitävät ihmisiä loitolla Jumalan polultaja yrittävät tehdä sen mutkaiseksi. He ovat juuri niitä, jotka eivätusko tulevaan elämään.

20.

Nämä ihmiset eivät voi paeta minnekään maanpäältä, eivätkä he Jumalan sijaan löydä muita auttajia.Kaksinkertainen on oleva heidän rangaistuksensa, koska eivät heymmärtäneet kuulla eivätkä nähdä.

21.

Nämä kuuluvat niihin, jotka ovat sielunsakadottaneet, ja heidän keksimänsä harhakuvat häviävät heiltäolemattomiin.

22.

He ovat kiistämättä niitä, jotka kärsivätpahimman häviön tulevassa elämässä.

23.

Mutta ne, jotka uskovat ja tekevät hyvää sekäpysyvät nöyrinä Herransa edessä, ovat paratiisin perijöitä; siellähe saavat asua.

24.

Nämä kahdenlaiset ihmiset ovat verrattavissatoisiinsa niinkuin sokeat ja kuurot näkeviin ja kuuleviin. Voivatkonämä olla toistensa tasolla? Ettekö ymmärrä sitä?

25.

Me lähetimme Nooan hänen kansansa luo, ja hänsanoi: »Minä olen totisesti varoittava teitä selvästi,

26.

ettette palvelisi ketään muuta kuin Jumalaa.Totisesti, minä pelkään sitä tuomiota, joka tuskan päivänä teillelangetetaan.»

27.

Silloin hänen kansansa uskottomainjohtomiehet sanoivat: »Huomaamme, että olet vain meidän kaltaisemmeihminen; huomaamme myös, että sinua seuraavat vain meistä halvimmat,joilla on pintapuolinen arvostelukyky; ja me näemme, ettet ole meitäetevämpi. Itse asiassa me pidämme sinua valehtelijana.»

28.

Hän sanoi: »Oi kansani, oletteko ottaneethuomioon, että minä saatan nojautua Herraltani tulleisiin selviintodistuksiin? Hän on osoittanut minulle armoaan, mutta se on teidänkatseiltanne kätketty. Tulisiko meidän sitten väkisin tyrkyttääteille sitä, kun kerran olette vastahakoisia?

29.

Oi kansani! En myöskään pyydä sen vuoksiteiltä mitään rikkauksia. Minun palkkani on yksin Jumalan huostassa,enkä aio karkoittaa niitä, jotka uskovat. Totisesti, he saavatkohdata Herransa, mutta minä näen, että te olette tietämätöntäkansaa.

30.

Oi kansani! Kuka auttaa minua Jumalaavastaan, jos ajan heidät pois? Ettekö jo ymmärrä?

31.

Enkä sano teille, että minulla on Jumalanaarteet, en myöskään tiedä näkymättömiä asioita enkä sano olevanienkeli. En liioin sano niistä, jotka teidän silmissänne ovathalveksittavia, ettei Jumala suo heille mitään hyvää. Jumala tietääparhaiten, mitä heillä on sisimmässään; totisesti, jos toisinpuhuisin, olisin yksi väärämielisistä.»

32.

He sanoivat: »Oi Nooa! Olet väitellytkanssamme etkä väsy kanssamme väittelemään, osoita siis, mitä meillelupaat, jos olet totuudellinen.

33.

Hän sanoi: »Jumala yksin on sen osoittava,jos tahtoo, ettekä te voi Häntä väistää.

34.

Eikä minun neuvomiseni teitä hyödytä,vaikkapa miten pyrkisin teitä neuvomaan, jos Jumala tahtoisieksyttää teidät tieltä. Hän on teidän Herranne, ja hänen luokseen onteidän jälleen palattava.»

35.

Jos he sanovat: »Hän on tuon keksinyt», niinvastaa: »Jos olen sen itse keksinyt, niin se olkoon minun syntini,mutta minä olen viaton teidän tekemiinne synteihin.»

36.

Ja Nooalle ilmoitettiin: »Kukaan kansastasiei ole uskova lukuunottamatta niitä, jotka jo ennestään ovatuskoneet. Älä ole huolissasi heidän teoistaan.

37.

Rakenna arkki Meidän silmiemme edessä jaMeidän käskystämme, äläkä puhu minulle niistä, jotka väärin tekevät.Totisesti heidät hukutetaan.»

38.

Ja hän rakensi arkin, ja joka kerran, kunhänen kansansa johtomiehet kulkivat hänen ohitseen, he nauroivathänelle. Hän sanoi: »Jos nauratte meille, niin totisesti me tulemmevielä nauramaan teille, kuten te nyt teette.

39.

Silloin tulette tietämään, kenet yllättäähäpeällinen rangaistus ja kenelle langetetaan ikuisen tuskantuomio.»

40.

Näin oli siihen saakka, kunnes Meidänkäskymme annettiin ja tulivuori purkautui, ja Me sanoimme: »Kuljetaarkkiin kaksi jokaista lajia, uros ja naaras, sekä perheesi, paitsiniitä, joista määrättiin jo aikaisemmin, ynnä kaikki uskovaiset.» Janiitä, jotka uskoivat hänen kanssaan, oli vain jokunen.

41.

Ja Nooa sanoi: »Astukaa arkkiin, ja Jumalannimessä se purjehtikoon ja määränpäähänsä pysähtyköön. Totisesti,Herrani on anteeksiantavainen, armollinen.»

42.

Ja se purjehti heidän kanssaan keskellävuorenkorkuisia aaltoja, ja Nooa huusi pojalleen, joka oli rannalla:»Oi poikani! Tule meidän mukaamme, äläkä ole niiden kanssa, jotkaeivät usko.»

43.

Hän vastasi: »Lähden turvaan jollekinvuorelle, se suojelee minut vedeltä.» Nooa sanoi: »Tänään ei olekukaan muu Jumalan käskyltä suojassa kuin se, jolle Hän osoittaaarmoaan.» Ja aalto erotti heidät toisistaan, ja hän joutui niidenjoukkoon, jotka hukkuivat.

44.

Ja myöhemmin kuului käsky: »Maa, nielevetesi! Taivas, lakkaa satamasta!» Silloin vesi laskeutui ja käskyoli täytetty. Ja arkki pysähtyi al-Dzuudin kohdalla. Ja sana kuului:»Pois väärämieliset ihmiset!»

45.

Nooa huusi Herralleen ja sanoi: »Totisesti,poikani kuuluu perheeseeni, ja Sinun lupauksesi on totta, ja Sinäolet tuomareilta oikeamielisin.»

46.

Hän sanoi: »Oi Nooa! Totisesti, hän onperheesi ulkopuolella; hänen tekonsa ovat pahat; älä siis pyydäMinulta sellaista, mistä sinulla ei ole tietoa. Totisesti, Minävaroitan sinua. ettet joutuisi tietämättömien joukkoon.»

47.

Nooa sanoi: »Herrani, varjele minuapyytämästä Sinulta sellaista, mistä minulla ei ole mitään tietoa. Jaellet Sinä anna minulle anteeksi ja osoita minulle armoasi, olenkuuluva kadotettujen joukkoon.»

48.

Silloin kuului ääni: »Oi Nooa! Lähde rauhassaluotamme, ja siunattuja olkaa sinä ja ne kansat, jotka syntyvätsinun seurassasi olevista. Ja kansoja on tuleva, joille annammenautintoja, mutta joita sitten on kohtaava Meidän tuskallinentuomiomme.»

49.

Tässä on kerrottu muutamista tapahtumista,joita et ole nähnyt, mutta jotka Me sinulle ilmoitamme. Et sinä eikäsinun kansasi niistä ennen tiennyt. Ole siis kärsivällinen!Totisesti, määränpää kuuluu niille, jotka Jumalaa pelkäävät.

50.

Aadin heimon luokse Me lähetimme heidänveljensä Huudin. Tämä sanoi: »Oi kansani, palvelkaa Jumalaa, teilläei ole muuta jumaluutta kuin Hän; te elätte harhakuvitelmissanne.

51.

Oi kansani! En pyydä siitä teiltä mitäänpalkkaa; minun palkkani on Jumalan asia, joka on minut luonut.Ettekö jo ymmärrä?

52.

Oi kansani! Pyytäkää anteeksiantoaHerraltanne ja kääntykää sitten Hänen puoleensa. Hän antaa taivaanlähettää teille runsaan sateen ja Hän antaa teille uutta voimaaentisen lisäksi. Älkää enää kääntykö syntiä tekemään.»

53.

He sanoivat: »Oi Huud! Sinä et ole tuonutmeille mitään selviä todistuksia, joten emme aio puheittesiperusteella hylätä jumaliamme emmekä voi sinua uskoa.

54.

Emme sano muuta kuin että jotkut jumalistammeovat saaneet sinut pahuuden valtaan.» Hän sanoi: »Totisesti, minähuudan Jumalan todistajakseni, ja todistakaa tekin, että minulla eiole mitään osuutta siihen, jonka te asetatte Jumalan rinnalle.

55.

Jättäkää Jumala eroon; saattakaa sittensuunnitelmanne minua vastaan päätökseen viivyttelemättä.

56.

Totisesti, minä luotan Jumalaan, minun jateidänkin Herraanne. Ei ole yhtäkään olentoa, johon Hän ei voitarttua tukasta. Totisesti, minun Herrani kulkee oikeata tietä.

57.

Ja jos te sitten käännytte pois, minä olen jojoka tapauksessa ilmoittanut teille sen sanoman, jota tuomaan minutluoksenne lähetettiin. Herrani on asettava teidän seuraajaksennetoisen kansan, ja te ette voi vahingoittaa Häntä vähääkään.Totisesti, Herrani valvoo kaikkea.»

58.

Ja kun Meidän käskymme seurasi, Me armossammepelastimme Huudin ja ne, jotka hänen laillaan uskoivat; ja Mepelastimme heidät hirvittävästä rangaistuksesta.

59.

He olivat Aadin heimoa, jotka hylkäsivätHerransa merkit ja olivat tottelemattomia Hänen lähettiläilleen,mutta seurasivat jokaisen totuutta vihaavan itsevaltiaan käskyjä.

60.

Heitä on kohtaava kirous tässä maailmassa jaylösnousemuksen päivänä. Eikö ole totta, että Aad ei tahtonut uskoaHerraansa? Hävitköön Aad, Huudin kansa.

61.

Ja Tamuudin heimon luokse Me lähetimme heidänveljensä Saalihin. Tämä sanoi: »Oi kansani! Palvelkaa Jumalaa;teillä ei ole muita jumaluuksia kuin Hän. Hän loi teidät tästämaasta ja antoi teidän siinä asua. Sentähden pyytäkääanteeksiantamusta Häneltä ja palatkaa sitten Hänen luoksensa.Totisesti, Herrani on lähellä, Hän vastaa teille.»

62.

He sanoivat: »Oi Saalih, sinä olet ollutkeskuudessamme tätä ennenkin. Sinuun panimme toivomme; kiellätkösinä meitä palvelemasta sitä, mitä isämme palvelivat? Ja me todenteolla epäilemme suuresti sitä, mihin meitä kehoitat.»

63.

Hän sanoi: »Oi kansani! Oletteko ajatelleetsitä, että jos minä nojaudun Herrani selvään todistukseen ja Hän onsuonut minulle omaa armoaan, kuka silloin auttaisi minua Jumalaavastaan, jos olisin Hänelle tottelematon? Sentähden te vain saatatteminut turmioon.

64.

Oi kansani, tämä naaraskameli on Jumalan, seon merkkinä teille; antakaa sen käydä Jumalan laitumella älkää tehkösille mitään vahinkoa, ettei pikainen rangaistus teitä yllättäisi.»

65.

Mutta he katkaisivat sen polvijänteet;silloin Saalih sanoi: »Nauttikaa elämästä kolme päivää sisälläasunnoissanne. Tämä on lupaus, jota ei ole mahdollista väittäävääräksi.»

66.

Sitten, kun Meidän käskymme täyttyi, Mearmossamme pelastimme Saalihin ja ne, jotka hänen laillaan uskoivat,tuon päivän häpeästä. Totisesti, sinun Herrasi on kaikkivaltias,kaikkivoipa.

67.

Ja jylisevä melu yllätti ne, jotka olivatväärin tehneet; heistä tuli vainajia, joiden ruumiit viruivat heidänkodeissaan,

68.

ikäänkuin he eivät olisi milloinkaan sielläeläneet. Eikö ole totta, että Tamuud ei uskonut Herraansa? HävitköönTamuud!

69.

Ja totisesti, Meidän lähettiläämme tulivatAabrahamin luokse tuoden iloisia uutisia; he tervehtivät: »Rauha!»Hän vastasi: »Rauha!» ja kotvan kuluttua hän tarjosi heillepaistettua vasikkaa.

70.

Mutta kun hän näki, etteivät heidän kätensäojentuneet sitä kohti, hän oudoksui heitä ja tunsi pelkoa heitäkohtaan. He sanoivat: »Älä pelkää, totisesti, meidät on lähetettyLootin kansan luokse.»

71.

Ja Aabrahamin vaimo seisoi myös siinä jasattui nauramaan; silloin ilmoitimme hänelle iloisen lupauksenIisakista ja Iisakin pojasta Jaakobista.

72.

Hän sanoi: »Voi minua, voinko minä synnyttää,vaikka olen näin vanha, ja mieheni tässä on myös iäkäs. Tämä ontosiaankin merkillinen asia.»

73.

He vastasivat: »Ihmetteletkö sinä Herrasimääräystä? Jumalan armo ja Hänen siunauksensa tulkoot teidän, tämänhuonekunnan osaksi. Totisesti, Hän on ylistetty, ylevä.»

74.

Kun Aabrahamin pelko oli haihtunut ja hän olisaanut kuulla iloisesta sanomasta, hän alkoi kiistellä kanssammeLootin kansasta.

75.

Totisesti, Aabraham oli sangen lempeä,sääliväinen ja hurskas.

76.

»Oi, Aabraham, jätä tämä asia omaan menoonsa,totisesti Herrasi käsky on tullut, ja Lootin kansan on kohtaavatuomio, jota ei voi väistää.»

77.

Ja kun lähettiläämme menivät Lootin luokse,tämä oli kansansa takia ahdistuksessa ja halusi sydämessään heitäauttaa ja sanoi: »Tämä on tuskan päivä.»

78.

Ja hänen kansansa ryntäsi hillittömästi hänenluokseen, ja he olivat jo ennestään harjaantuneet ilkitekoihin. Lootsanoi: »Oi, kansani, tässä ovat tyttäreni! He ovat puhtaampia teitävarten, kunnioittakaa siis Jumalaa, älkääkä häväiskö minuavieraitteni edessä. Eikö yhtään siveätä miestä ole joukossanne?»

79.

He sanoivat: »Sinä tiedät perin hyvin, etteimeillä ole mitään oikeutta tyttäriisi, ja tiedät myös aivan hyvin.mitä me haluamme.»

80.

Hän sanoi: »Toivon, että minulla olisi voimaavastustaa teitä tai luja tuki, mihin turvautuisin.»

81.

Lähettiläät sanoivat: »Oi Loot, me olemmetotisesti Herrasi lähettiläitä, vihollisesi eivät ikinä kykeneojentamaan käsiänsä sinua vastaan. Lähde siis matkaan perheinesi,niin kauan kuin vielä on yötä jäljellä, äläkä salli kenenkäänseuralaisistasi paitsi vaimosi katsoa taakseen. Totisesti, se mitätapahtuu heille, on myös tapahtuva hänelle. Aamu on oleva heidänmäärähetkensä. Eikö aamu olekin lähellä?»

82.

Ja kun Meidän määrämme täyttyi, Me käänsimmeheidän asuinsijansa ylösalaisin ja annoimme sataa heidän päälleentulisia kiviä, kerroksen toisensa, päälle;

83.

ne oli Herrasi tarkasti merkinnyt. Ja tuopaikka ei sijaitse kaukana näistä väärämielisistä ihmisistä.

84.

Ja Midianin (heimon) luo Me lähetimme heidänveljensä Shuaibin. Hän sanoi: »Oi, kansani! Palvelkaa Jumalaa,teillä ei ole muuta jumaluutta kuin Hän. Älkää antako vajavaistamittaa tai painoa. Minä kyllä näen teidän hyvinvointinne, ja minätotisesti pelkään, että suuren päivän tuomio kohtaa teidät.

85.

Oi kansani! Antakaa täysi mitta ja punnitkaarehellisesti. Älkää kavaltako ihmisten omaa älkääkä levittäköturmelusta maan päällä pahaa tehden.

86.

Jumalan suoma ansio on parasta teille, joskuulutte uskovaisiin, ja minä en ole teidän vartijanne.»

87.

He sanoivat: »Oi, Shuaib! Vaatiiko sinunrukouksesi, että me luopuisimme siitä, mitä isämme palvelivat, taiettemme menettelisi omaisuutemme suhteen mielemme mukaan? Totisestiolet lempeä, hurskas.»

88.

Hän lausui: »Oi kansani! Tietäkää, että minävoin nojautua Herrani selvään todistukseen ja Hän on varannutminulle ihanan palkinnon. Minä en halua kilpailla kanssannesellaisessa, mistä olen teitä kieltänyt. Edistän ainoastaan teidänparastanne niin paljon kuin kykenen. Ja minun menestykseni mitta onyksin Jumalan vallassa. Häneen minä luotan ja Hänen luokseen minäpalaan.

89.

Oi kansani! Älkää antako vastahakoisuutenneminua kohtaan tuottaa teille samanlaisia onnettomuuksia kuin ne,jotka kohtasivat Nooan kansaa tai Huudin kansaa tahi Saalihinkansaa; ja Lootin kansa ei ole kaukana teistä.

90.

Anokaa siis anteeksiantoa Herraltanne jakääntykää sitten Hänen puoleensa. Totisesti, minun Herrani onarmollinen, lempeä. »

91.

He sanoivat: »Oi Shuaib! Me emme ymmärräpaljoakaan siitä, mitä puhut, ja me huomaamme sinut heikoksirinnallamme ja vain heimosi tähden emme ole kivittäneet sinuakuoliaaksi, sillä sinä et mahda mitään meitä vastaan.»

92.

Hän lausui: »Oi kansani, onko heimoni teidänmielestänne mahtavampi kuin Jumala? Hänet te olette halveksienheittäneet selkänne taakse. Totisesti, minun Herrallani onvallassaan kaikki, mitä te teette.

93.

Oi kansani, toimikaa edelleen paikoillanne,niin toimin totisesti minäkin. Aikanaan tulette tietämään, kenetkohtaa tuomio, joka saa hänet häpeämään, ja huomaatte myös, kuka onvalehtelija. Odottakaa siis; totisesti, teidän rinnallanne odotanminäkin.»

94.

Ja kun Meidän määrämme täyttyi, me pelastimmearmostamme Shuaibin ja hänen kanssaan uskovat. Ja jylisevä meluyllätti ne, jotka olivat väärin tehneet, niin että heidän ruumiinsapaiskautuivat maahan heidän kodeissaan,

95.

ikäänkuin eivät olisi milloinkaan sielläeläneetkään. Eikö tämä ole totta? »Hävitköön Midianin kansa, kutenkävi myös Tamuudin.»

96.

Ja totisesti Me lähetimme Mooseksentunnusmerkkimme ja selvät valtuudet mukanaan

97.

Faraon ja hänen johtomiestensä luokse; muttahe noudattivat vain Faraon käskyä, mutta Faraon käsky ei ollutoikeamielinen.

98.

Hän on johtava kansaansa ylösnousemuksenpäivänä ja saattava heidät tulen omiksi; ja turmioon käy heidänkulkunsa.

99.

Ja kirous seuraa heitä tässä elämässä sekäylösnousemuksen päivänä: paha on oleva se palkka, joka heillemaksetaan.

100.

Nämä ovat kertomuksia kaupungeista, joitaolemme sinulle esittänyt, ja jotkut näistä kaupungeista ovat vieläpystyssä ja toiset taas raunioina.

101.

Me emme tehnyt niille vääryyttä, vaan itse netuhosivat itsensä; sillä mitään hyötyä heillä ei ollut jumalista,joita he huusivat avukseen Jumalan sijasta, kun Herrasi käsky heidätsaavutti. Nuo jumalat jouduttivat vain heidän turmiotaan.

102.

Sellainen on Herrasi kuritus, kun Hän tarttuukaupunkiin, joka on väärämielinen. Totisesti, Hänen kurituksensa ontuskallinen, ankara.

103.

Tässä on totisesti merkki sille, joka pelkäätulevaista rangaistusta. Tuona päivänä ihmiskunta kootaan yhteen, jase on todistuksien päivä.

104.

Me siirrämme sen tulon vain määräajaksi.

105.

Kun tuo päivä saapuu, silloin ei ainoakaanvoi puhua muuten kuin Hänen luvallaan, niin että jotkut heistäkokevat ahdistusta, toiset onnea.

106.

Onnettomien osana on joutua tuleen, jossa hesaavat parkua ja voihkia,

107.

pysyen siellä niin kauan kuin taivaat ja maaovat olemassa, ellei Herrasi toisin salli. Totisesti, sinun Herrasisaattaa tehdä kaiken, mitä haluaa.

108.

Mutta onnellisten osana on oleva puutarha,jossa he saavat viipyä niin kauan kuin taivaat ja maa ovat olemassa,ellei Herrasi toisin suvaitse. Tämä on lahja, jota ei pois oteta.

109.

Siksi älä ole epätietoinen siitä, mitä nämäihmiset palvelevat. He palvelevat vain sitä, mitä heidän isänsäpalvelivat ennen heitä. Ja Me annamme heille heidän täydenpalkkansa, mitään vähentämättä.

110.

Totisesti, Me annoimme Moosekselle Kirjan, jasitten he joutuivat sen johdosta kiistaan. Ja ellei Herrasi sanaolisi ollut jo aikaisemmin annettu, olisi asia ratkaistu heidänvälillään, mutta he epäilivät sitä kuitenkin.

111.

Sinun Herrasi on todella maksava kaikilletäyden palkan heidän teoistaan. Totisesti, Hän tietää, mitä hetekevät.

112.

Pysy siis lujana, kuten sinua on käsketty,samoin kuin hänkin, joka sinun laillasi on kääntynyt Jumalanpuoleen, älkääkä olko nurjamielisiä. Totisesti, Hän näkee, mitä teteette.

113.

Älkää turvautuko niihin, jotka tekevätväärin, muuten joudutte tulen saaliiksi, ja älköön teillä paitsiJumalaa olko muita ystäviä, sillä silloin te ette saa apua.

114.

Ja suorittakaa rukouksenne päivän alkaessa jasen päättyessä sekä yön ensi hetkinä. Totisesti, hyvät teotpoistavat pahat. Tämä on kehoituksena niille, jotka muistavat.

115.

Pysy lujana. sillä Jumala ei haaskaa niidenpalkkaa, jotka hyvää tekevät.

116.

Miksi ei siis ennen teitä eläneidensukupolvien keskuudessa ollut ihmisiä, joilla olisi ollut kylliksiviisautta kieltääkseen toisia pahuutta tekemästä maan päällä,lukuunottamatta niitä harvoja heistä, jotka pelastimme; muttaväärämieliset seurasivat varakkaita, ja he olivat syntisiä.

117.

Eikä ollut Herrasi mielen mukaista tuhotaainoatakaan kaupunkia epäoikeudenmukaisesti, jos sen asukkaat olivathyviä.

118.

Ja mikäli Herrasi olisi tahtonut, Hän olisivoinut saattaa koko ihmissuvun yhdeksi ainoaksi yhteisöksi. Mutta hejatkavat kiistelemistään,

119.

lukuunottomatta niitä, joille Herrasi onarmollinen. Ja sitä varten Hän on heidät luonut. Herrasi sana onkäynyt toteen: »Totisesti, olen täyttävä helvetin sekä dzinneilläettä ihmisillä.»

120.

Ja kaikki, mitä Me kerromme sinullelähettiläistä, on tarkoitettu vahvistamaan sinun sydäntäsi; ja tämän(suuran) kautta sinä saat tietää totuuden, ja uskovaisille se onkehoituksena ja muistutuksena.

121.

Ja sano niille, jotka eivät usko: »Tehkääedelleenkin työtä kukin paikallanne, totisesti, me teemme myös.

122.

Ja odottakaa; totisesti, mekin odotamme.»

123.

Ja Jumalalle kuuluvat näkymättömät asiat niintaivaassa kuin maan päällä, ja Hänen tykönsä on kaikki palaava.Palvelkaa siis Häntä ja luottakaa Häneen. Sinun Herrasi ei olevälinpitämätön siitä, mitä teet.