10. Yúnu (Joonan suura)

1.

Alif, Laam, Raa . Nämä ovat viisauden Kirjansäkeistöjä.

2.

Pitävätkö ihmiset kummana, että Me olemmeantanut käskyvaltamme eräälle heistä ja sanonut: »Varoitaihmiskuntaa ja julista ilosanomaa niille, jotka uskovat, että heilläon varma paikka Herransa luona.» Uskottomat sanovat: »Aivan varmastitämä mies on ilmeinen velho.»

3.

Totisesti teidän Herranne on Jumala. Hän,joka loi taivaat ja maan kuudessa jaksossa ja on senjälkeenpysyttänyt valtansa lujana ja ohjaa hallitustaan. Ei ole ketääntoista valtiasta (hänen rinnallaan) paitsi mikäli Hän suvaitsee.Tämä on Jumala, teidän Herranne, palvelkaa siis Häntä. Ettekö sitämuistaisi?

4.

Hänen luokseen on teidän kaikkien palattava.Jumalan lupaus on varma. Totisesti, Hän luo olennot ja antaa sittenniiden palata takaisin, jotta Hän voisi palkita ne, jotka uskovat jaoikeamielisesti tekevät hyvää. Mutta niitä varten, jotka ovatantautuneet epäuskoon, on varattu kiehuva juoma ja tuskallinentuomio, koska he ovat olleet uskottomia.

5.

Juuri Hän saattaa auringon paistamaan ja kuunloistamaan ja on määrännyt sille asentonsa, niin että te voittetietää vuosien kulun ja ajanlaskun. Kaiken tämän Hän on tehnyttotuudessa. Hän selittää merkkinsä ihmisille, joilla on ymmärrystä.

6.

Yön ja päivän vuorottelussa ja kaikessa,minkä Jumala on luonut taivaassa ja maan päällä, näkyvät selvätmerkit niille, jotka harjoittavat hurskautta.

7.

Totisesti on niitäkin, jotka eivät odotaMeidän tapaamistamme, vaan tyytyvät tämän maailman elämään ja ovatsiitä löytäneet viihtymyksensä; ja on niitä, jotka eivät välitäMeidän merkeistämme.

8.

Sellaisten olinpaikkana on oleva tulipalkaksi heidän teoistaan.

9.

Mutta niitä, jotka uskovat ja suorittavathyviä tekoja, heidän Jumalansa ohjaa heidän uskonsa kautta. Purotsolisevat heidän jalkojensa juuressa autuaissa puutarhoissa.

10.

Siellä kuuluu heidän rukouksensa: »Kunniaolkoon Sinulle, oi Jumala!» Ja heidän tervehdyksensä siellä onoleva: »Rauha!» Ja heidän rukoustensa loppu on oleva: »Ylistyskuuluu Jumalalle, kaikkien maailmojen Herralle.»

11.

Jos Jumala edistäisi ihmisille pahaa yhtäkärkkäästi, kuin he tavoittelevat hyvää, niin heidän loppunsa olisitodella jo määrätty, mutta Me jätämme ne, jotka eivät uskokohtaavansa Meitä, yksinään ja sokeina vaeltamaan sokeudessaan.

12.

Ja kun ihminen joutuu murheeseen, hän huutaaMeitä joko maahan vaipuneena tai istuen tai nousten seisaalleen,mutta kun olemme poistanut hänen vaivansa, hän lähtee tiehensä,aivan kuin ei olisi ikinä huutanutkaan Meitä luokseen vaivankourissa. Tällä tavoin väärintekijät kaunistelevat tekonsa.

13.

Me olemme hävittänyt jo ennen teitä eläneitäsukupolvia, kun he tekivät väärin. Heidän aikansa profeetat tulivatheidän luokseen, mukanaan selvät todistukset, mutta he eivätottaneet uskoakseen. Tällä tavoin Me palkitsemme niitä, jotka ovatsyntisiä.

14.

Senjälkeen Me teimme teistä heidänseuraajiaan maan päälle nähdäksemme, kuinka te toimitte.

15.

Ja kun Meidän selvät merkkimme on heilleilmoitettu, sanovat ne, jotka eivät usko kohtaavansa Meitä: »Tuokaatoinen Koraani tai muuttakaa tätä.» Sano: »Ei ole minun asianimuuttaa sitä omasta halustani, noudatan vain minulle annettuailmoitusta. Pelkään totisesti, että jos olen tottelematonHerralleni, minua on kohtaava viimeisen päivän tuomio.»

16.

Sano: »Jos Jumala olisi tahtonut, minä enolisi sitä teille ilmoittanut enkä tehnyt tunnetuksi; olinhan jositä ennen elänyt keskuudessanne suuren osan elämääni. Ettekö joymmärrä?»

17.

Kuka tekee enemmän väärin kuin se, joka puhuuvalhetta Jumalaa vastaan tai vääristelee Hänen merkkinsä? Totisesti,syntisellä ei ole menestystä.

18.

Jumalan sijasta he palvelevat sellaista, mikäei heitä vahingoita eikä hyödytä, ja he sanovat: »Nämä ovat meidänvälittäjiämme Jumalan luona.» Sano: »Ilmoitatteko Jumalalle jotakinuutta, mitä Hän ei tiedä taivaassa ja maan päällä?» Jumalalle olkoonkunnia! Kaukana Hän on siitä, minkä he asettavat Hänen rinnalleen.

19.

Koko ihmiskunta oli yksi ainoa yhteisö, muttahe tulivat erimielisiksi, ja ellei Herran sana olisi edeltä käynyt,olisi asia, josta he kiistelivät, ratkaistu välien selvityksellä.

20.

He sanovat: »Miksi hän ei ole saanut merkkiäHerraltaan?» Sano silloin: »Näkymätön kuuluu yksin Jumalalle. Siksiodottakaa, minä olen odottava kanssanne.»

21.

Kun olemme antanut ihmisten maistaa armoaheitä kohdanneen iskun jälkeen, niin katso, he alkavat vehkeilläMeidän merkkejämme vastaan. Sano: »Jumala on nopein suunnitelmainteossa.» Totisesti, lähettiläämme kirjoittavat muistiin heidänvehkeilynsä.

22.

Juuri Hän antaa teidän matkustaa maitse jameritse. Mutta kun te olette laivoissa, ja laivat matkustajineenlähtevät purjehtimaan suotuisassa tuulessa ja he siitä iloitsevat,silloin hirmumyrsky yllättää heidät, aallot vyöryvät kaikiltatahoilta heitä kohti ja he luulevat olevansa tuhon omat. Silloin hehuutavat Jumalaa ehdottomasti uskoen Häneen: »Jos Sinä pelastatmeidät tästä, niin me totisesti olemme kiitollisia.»

23.

Mutta kun Hän heidät pelastaa, niin katso,maihin päästyään he hillittömästi rehentelevät. Voi teitä, ihmiset!Teidän pöyhkeilynne on vain tuhoksi itsellenne. Lyhyen aikaa saattenauttia maallisesta elämästä, senjälkeen te palaatte Meidänluoksemme, ja Me osoitamme teille, mitä olette tehneet.

24.

Tämän maailman elämä on kuin vesi, jonkalähetämme ylhäältä maan päälle, niin että se imeytyy maankasvullisuuteen, josta ihmiset ja karja saavat ravintonsa. Kun maapukeutuu kultaisiin pukimiinsa ja koristeisiinsa ja sen omistajatluulevat olevansa kaiken tämän herroja, silloin tulee Meidänkäskymme, yöllä tahi päivällä, ja Me niitämme kaiken maan tasalle,aivan kuin äsken ei mitään olisi ollutkaan. Tällä tavoin Meselitämme merkit ihmisille, jotka ajattelevat.

25.

Jumala kutsuu teidät rauhan asuntoon jaohjaa, kenet Hän tahtoo, oikealle tielle.

26.

Jotka hyvää tekevät, heillä on hyvääkinparempi osa tallella: heidän kasvojaan ei varjosta synkkyys eikähäpeä. He ovat paratiisin perillisiä ja saavat siellä ikuisestiasua.

27.

Mutta jotka pahaa tekevät, heidän palkkansaon oleva yhtä paha, ja häpeä peittää heidät. Heillä ei ole ketäänsuojelijat Jumalaa vastaan; ikäänkuin öistä pimeyttä leviää heidänkasvoilleen. He ovat tulen omia, ja siinä he saavat ikuisesti pysyä.

28.

Ja sinä päivänä, jolloin Me kokoamme heidätkaikki yhteen, sanomme niille, jotka ovat asettaneet muita jumaliaJumalan rinnalle: »Asettukaa alallenne, te ja teidän epäjumalanne!»Senjälkeen saatamme heidät riitoihin keskenään, ja heidänepäjumalansa sanovat: »Ette te meitä palvelleet.

29.

Jumala on pätevä todistaja teidän ja meidänvälillämme, että me emme edes tietäneet teidän palvelemisestanne.»

30.

Siellä jokainen sielu saa kokea, mitä onvalmistanut, ja heidät viedään kaikki Jumalan, heidän todellisenHerransa eteen, ja heidän väärät jumalansa katoavat heiltä.

31.

Sano: »Kuka hankkii teille ravinnon taivaastaja maan päältä? Tai kellä on kuulo ja näkö vallassaan? Ja kuka tekeekuolleista eläviä ja elävistä kuolleita? Kuka harjoittaakäskyvaltaansa?» He vastaavat silloin: »Jumala.» Sano sinä: »Miksiette siis palvelisi Häntä?»

32.

Hän on teidän todellinen Herranne, ja mitäjää teille, hylättyänne totuuden, muuta kuin eksymys? Sentähden,mistä olettekaan luopuneet pois?

33.

Näin on Herrasi sana lausunut oikean tuomiontottelemattomista: »Totisesti, he eivät usko.»

34.

Sano: »Kuka teidän epäjumalistanne pystyysaamaan aikaan luomakunnan ja sitten palauttamaan senalkulähteeseensä?» Sano: »Jumala alkuunpanee luomakunnan ja sittenkutsuu sen palaamaan takaisin. Kuinka te siis oletteymmärtämättömiä?»

35.

Sano: »Kuka teidän epäjumalistanne voi ohjatatotuuteen?» Sano: »Jumala ohjaa totuuteen.» Kenellä siis on parempioikeus saada seuraajia, Hänelläkö, joka ohjaa totuuteen, vaikohänellä, joka ei voi ketään ohjata; jota ohjataan itseään? Miten onsiis teidän laitanne? Miten te tuomitsette?

36.

Useimmat heistä seuraavat vain kuvitelmiaan,mutta totisesti kuvittelut eivät kelpaa mihinkään, kun totuudesta onkysymys. Jumala tietää totisesti, mitä he tekevät.

37.

Ja tätä Koraania ei olisi yksikään muukyennyt aikaansaamaan paitsi Jumala. Se on vahvistus sille, mikäilmaistiin jo sitä ennen, ja kirjoituksen selitys, joka totisesti onkaikkien maailmojen Herralta saatu.

38.

Väittävätkö he, että hän (Muhammed) onsepittänyt sen? Sano silloin: »Tuokaa sitten suura, joka on tämänkaltainen, ja huutakaa avuksenne ketä voitte Jumalan asemesta, josolette oikeassa.»

39.

Ei, he selittävät valheeksi sen, mitä heeivät ymmärrä eivätkä tunne ja mitä heille ei ole selitetty. Samallatavoin vääristelivät totuutta ennen heitä eläneet, mutta katso,millainen oli väärämielisten loppu.

40.

Jokunen heistä tosin siihen (Koraaniin)uskoo, ja jokunen heistä ei siihen usko; mutta Herrasi tunteeparhaiten ne, jotka pahaa tekevät.

41.

Jos he pitävät sinua valehtelijana, sanoheille: »Minun tekoni ovat minun, ja teidän tekonne ovat teidän; teette ole vastuussa minun teoistani, ja minua eivät sido teidäntekonne.»

42.

Jotkut heistä kuuntelevat sinua; kykenetkösaamaan kuurot kuuleviksi, vaikkapa he eivät ymmärtäisikään?

43.

Jokunen heistä katsoo sinuun; kykenetköohjaamaan sokeita, vaikkapa heillä ei olisi valoa?

44.

Totisesti, Jumala ei tee vähäisintäkäänvääryyttä ihmissuvulle, mutta ihmiset tekevät vääryyttä itselleen.

45.

Ja sinä päivänä, jolloin Hän kokoaa heidätyhteen, ja on kuin heillä olisi aikaa vain tunnin verran, hetuntevat toisensa. Totisesti, niiden on häviö, jotka väittivätvalheeksi Jumalan tulemisen ja joita ei ohjattu oikealle tielle.

46.

Ja joko sitten Me näytämme sinulle jotakinsiitä, minkä olemme heille varannut, tai annamme sinulle sitä ennentäyden palkkasi, joka tapauksessa he palaavat luoksemme. Ja silloinJumala on heidän tekojensa todistaja.

47.

Jokaista kansaa varten on lähettiläs, ja kunheidän lähettiläänsä saapuu, ratkaistaan heidän asiansaoikeudenmukaisesti eikä heille tehdä vääryyttä.

48.

Ja he sanovat: »Milloin tämä lupaustäytetään, sanokaa se, jos olette luotettavia?»

49.

Sano: »Minulla ei ole valtaa vahingoittaaeikä hyödyttää itseäni, paitsi miten Jumala suvaitsee.» Jokaisellakansalla on määräaikansa. Kun heidän aikansa tulee, he eivät voisiirtää sitä tuntiakaan tuonnemmaksi eivätkä liioin jouduttaa sensaapumista.

50.

Sano: »Jos Jumalan rangaistus yllättäisiteidät yöllä tai päivällä, niin soisivatko syntiset sen itselleennopeammin ehtivän?

51.

Vai uskotteko siihen vasta silloin, kun seteidät saavuttaa?» Sano: »Nyt te uskotte, vaikka jo olitte halunneetsen tuloa jouduttaa.»

52.

Silloin sanotaan väärämielisille: »Maistakaaikuista tuskaa; teidät palkitaan vain sen mukaan, mitä oletteansainneet.»

53.

Ja he pyytävät sinulta vahvistusta: »Onko setotta?» Sano: »On, Herran nimessä, se on täyttä totta; ja te ettevoi paeta.»

54.

Jos mikä hyvänsä sielu, joka on tehnytvääryyttä, omistaisi kaiken, mitä maan päällä on, hän tarjoaisi senvarmasti lunnaiksi puolestaan, ja kun he näkevät tuomion, heilmaisevat katumuksensa. Heidän asiansa ratkaistaan totuuden mukaan,eikä heille vääryyttä tehdä.

55.

Totisesti, eikö kaikki, mikä on taivaassa jamaan päällä, kuulu Jumalalle? Totisesti, eikö Jumalan lupaus pysy?Mutta useimmat heistä ovat tietoa vailla.

56.

Hän antaa elämän, ja Hän antaa kuoleman, jaHänen luokseen olette kaikki luodut palaamaan.

57.

Oi ihmiset! Totisesti, olette saaneetHerraltanne kehoituksen ja parannuksen rintanne vaivoihin sekäjohdatuksen ja laupeuden uskovaisille.

58.

Sano: »Jumalan mielisuosiosta ja Hänenarmostaan.» Tästä ihmiset iloitkoot. Tämä on parempi kuin kaikki,mitä he ovat ahnehtineet.

59.

Sano: »Oletteko ajatelleet, mitä Jumala onteille lähettänyt ravinnoksi? Toisia aineita te pidätte lainsallimina, toisia kiellettyinä.» Sano: »Onko Jumala antanut teilleluvan tehdä näin, vai sepitättekö valhetta Jumalaa vastaan?»

60.

Ja jotka sepittävät valhetta Jumalaa vastaan,millaiseksi kuvittelevat he ylösnousemuksen päivän? Totisesti,Jumala on armon Herra ihmisiä kohtaan, mutta useimmat heistä eivätole kiitollisia.

61.

Ja sinä (oi Muhammed!) et toimi missäänasioissa etkä lue Jumalan puolesta julki osaakaan Koraanista, ettekäte ihmiset suorita tekoakaan Meidän pitämättä teistä vaaria sitätehdessänne. Ei edes pienintä hiukkasta maan päällä tai avaruudessavoida kätkeä sinun Herrasi katseilta, eikä ole olemassa sitäpienempää eikä suurempaa, jota ei olisi selvässä (Jumalan tiedon)Kirjassa.

62.

Totisesti niillä, jotka ovat lähellä Jumalaa,ei ole mitään pelkoa, eikä heidän tarvitse murehtia.

63.

Jotka uskovat Jumalaan ja harjoittavathartautta,

64.

heille kuuluvat ilon sanomat tämän maailmanelämässä ja tulevassa. Jumalan sanoja ei voida muuttaa. Tämä onheidän voitonriemunsa.

65.

Älköön heidän puheensa sinua surettako.Totisesti, kunnia kuuluu kokonaan Jumalalle; Hän on kaikkikuuleva,kaikkitietävä.

66.

Totisesti, eivätkö kaikki, taivaassa olevatja maan päällä olevat, kuulu Jumalalle? Ja ne, jotka huutavatJumalan asemesta epäjumalia, seuraavat vain kuvitelmiaan eivätkä teemuuta kuin valehtelevat.

67.

Juuri Jumala on luonut yön voidaksemmesilloin levätä ja päivän valon lähteeksi. Totisesti, tässä on selvätmerkit niille. jotka tarkkaavat.

68.

He sanovat: »Jumala on hankkinut itselleenlapsen.» Hänelle olkoon kunnia. Hän on riippumaton. Hänelle kuuluukaikki, mikä on taivaassa ja maan päällä. Teillä ei ole mitäänvaltuutta sanoa näin: vai puhutteko Jumalasta sellaista, mitä ettetiedä?

69.

Sano: »Totisesti, ne jotka sepittävätvalhetta Jumalaa vastaan, eivät menesty.»

70.

Heidän nautintonsa tässä maailmassa onajallista, ja sitten heidän on palattava takaisin Meidän luoksemme.Silloin Me annamme heidän maistaa ankaraa tuskaa epäuskonsa takia.

71.

Esitä heille kertomus Nooasta, kun hän sanoikansalleen: »Oi kansani! Jos minun esiintymiseni ja muistutukseniJumalan merkeistä ovat teille raskaat, koska minä luotan Jumalaan,niin toimikaa silloin yhdessä ja huutakaa epäjumalianne, älkääkäepäröikö hankkeessanne, vaan pankaa se täytäntöön minua vastaanviivyttelemättä!

72.

Jos te sitten käännytte takaisin, en vaadimitään hyvitystä. Minun hyvitykseni on yksin Jumalan käsissä, onhanminun sallittu kuulua oikeauskoisiin (muslimeihin).»

73.

Mutta he valehtelivat häntä vastaan, jasilloin Me pelastimme hänet ja hänen kanssaan arkissa olleet. Meteimme heistä suvun jatkajat ja hukutimme ne, jotka selittivätMeidän merkkimme valheeksi. Katso siis, millainen oli niiden loppu,joita oli varoitettu.

74.

Sittemmin nostimme Me hänen jälkeensäprofeettoja kansojensa keskuuteen, ja he toivat näille selvättodistukset, mutta eivät nämä ottaneet uskoakseen siihen, mitäolivat aikaisemmin kutsuneet valheeksi. Tällä tavoin Me sinetöimmeniiden sydämet, jotka syntiä tekevät.

75.

Heidän jälkeensä annoimme Me Mooseksen jaAaronin mennä Faraon ja hänen päällikköjensä luo mukanaan Meidänmerkkimme, mutta he suhtautuivat niihin ylimielisesti ollen syntisiäihmisiä.

76.

Niinpä kun Me lähetimme totuuden heidänluokseen, he sanoivat: »Aivan varmasti tämä on ilmeistä taikuutta.»

77.

Mooses sanoi: »Näinkö puhutte totuudesta, kunse saavuttaa teidät? Onko tämä taikuutta? Taikurit eivät milloinkaanmenesty.»

78.

He sanoivat: »Oletko tullut luoksemmekäännyttääksesi meidät pois siitä, mihin olemme nähneet esi~isiemmeturvautuneen, ja saattaaksesi maan valtiuden teidän kahden käsiin?Me emme aio teihin uskoa.»

79.

Ja Farao sanoi: »Tuokaa eteeni jokainoataitava noita!»

80.

Ja kun taikurit olivat saapuneet, Moosessanoi heille: »Heittäkää maahan, mitä aiotte heittää!»

81.

Kun he olivat niin tehneet, Mooses sanoi:»Se, mitä olette saaneet aikaan, on noituutta. Totisesti, Jumala ontekevä sen mitättömäksi. Totisesti, Jumala ei edistäpahuudentekijäin toimia.»

82.

Jumala on vahvistava totuuden sanainsavoimalla, vastoin syntisten tahtoakin.

83.

Mutta paitsi eräitä hänen kansansa nuoriaeivät ketkään uskoneet Moosekseen, koska he pelkäsivät Faraon jahänen johtomiestensä vainoavan heitä. Farao oli todellakinitsevaltias maassa ja hän kuului niihin, jotka toimivathillittömästi.

84.

Mooses sanoi: »Oi kansani, jos uskotteJumalaan, luottakaa Häneen, mikäli olette oikeauskoisia.»

85.

Ja niin he sanoivat: »Jumalaan me luotamme.Oi Herramme, älä salli tämän väärämielisen kansan meitä vainota!

86.

Pelasta meidät armossasi tästä uskottomastakansasta!»

87.

Me annoimme Moosekselle ja hänen veljelleentämän ilmoituksen: »Te kaksi, varustakaa kansallenne talojaEgyptissä, tehkää niistä oikeita rukoushuoneita ja ylläpitäkäähartauden harjoittamista sekä julistakaa iloista sanomaaoikeauskoisille!»

88.

Mooses sanoi: »Herra! Totisesti olet suonutFaraolle ja hänen johtomiehilleen hyvinvointia ja rikkauksia tämänmaailman elämässä. Herra, he saavat kansan luopumaan Sinun tieltäsi.Herra, pyyhi pois heidän rikkautensa ja koveta heidän sydämensä,niin että he eivät usko, ennen kuin näkevät tuskallisen tuomionsa! »

89.

Hän sanoi: »Sinun rukouksesi on jo kuultu.Pysykää te kaksi siis lujina älkääkä seuratko niiden menoa, jotkaovat tietoa vailla.»

90.

Me annoimme Israelin lasten kulkea merenpoikki, ja silloin Farao sotajoukkoineen seurasi heitä sorron- javallanhaluisena, kunnes hän joutui veden valtaan ja sanoi: »Minäuskon, ettei ole olemassa muuta jumaluutta kuin Hän yksin, johonIsraelin lapset uskovat. Minä myös tunnustaudun oikeauskoiseksi.»

91.

»Nyt kylläkin! Mutta ennen olet olluttottelematon ja kuulunut väärintekijöihin.

92.

Siksi Me tahdomme tänä päivänä pelastaapinnalle ruumiisi, jotta olisit muistomerkkinä sille, joka on sinunseuraajasi.» Mutta useimmat ihmiset eivät välitä Meidänmerkeistämme.

93.

Me todella järjestimme Israelin lapsillehyvät asuinsijat ja varustimme heidät hyvällä ravinnolla, eivätkä heolleet eripuraisia ennen kuin paisuivat tiedossaan. Totisesti,Herrasi on ylösnousemuksen päivänä ratkaiseva sen, mistä hekiistelivät.

94.

Jos sinä epäilet sitä, minkä olemme sinulleylhäältä lähettänyt, niin kysy niiltä, jotka ennen sinua lukivatKirjaa. Totuus tuli sinulle Herraltasi; sentähden älä kuulu niihin,jotka kiistelevät.

95.

Äläkä kuulu niihin, jotka selittävätvalheeksi Jumalan merkit, ettet joutuisi kadotettujen joukkoon.

96.

Totisesti, ne, joita vastaan Herran sana ontullut sitovaksi, eivät usko,

97.

vaikkapa kaikkinaisia merkkejä heilleannettaisiin, ennenkuin he näkevät tuskallisen tuomionsa.

98.

Minkä tähden ei yksikään kaupunki,lukuunottamatta Joonaan kansaa, uskonut ajoissa, niin että senuskosta olisi koitunut jotakin hyötyä? Kun he uskoivat, niin Mepäästimme heidät häpeällisen tuskan alta tässä maallisessa elämässäja annoimme heidän nauttia jonkin aikaa.

99.

Jos Herrasi olisi niin tahtonut, niin kaikki,jotka maan päällä ovat, olisivat yhdessä uskoneet. Tahdotko sinäpakottaa ihmisiä tulemaan oikeauskoisiksi?

100.

Ei yksikään sielu voi uskoa muuten kuinJumalan tieten. Ja Hän langettaa rangaistuksen niille, jotka ovatymmärtämättömiä.

101.

Sano: »Katso mitä on taivaassa ja maanpäällä!» Mutta merkit ja varoitukset eivät auta vähääkään ihmisiä,jotka eivät usko.

102.

He odottavat ainoastaan sellaista, mitätapahtui heidän edeltäjiensä päivinä. Sano: »Odottakaa siis!Totisesti minä olen odottava teidän rinnallanne.»

103.

Silloin Me pelastamme lähettiläämme ja ne,jotka uskovat. Meidän velvollisuutemme on pelastaa uskovaiset.

104.

Sano: »Oi ihmiset! jos epäilette minunuskoani, niin tietäkää, että minä en palvele niitä, joita tepalvelette Jumalan vertaisina, vaan minä palvelen Jumalaa, joka onantava teille täyden palkkanne, ja minut on määrätty kuulumaanniihin, jotka uskovat.»

105.

Sinut on myös määrätty elämään totisessauskossa, mieleltäsi vilpittömänä. Äläkä kuulu pakanoitten joukkoon.

106.

Älä huuda avuksesi Jumalan vertaisenasellaista, mikä ei sinua hyödytä eikä vahingoita, sillä jos näinteet, olet kuuluva väärämielisten joukkoon.

107.

Jos Jumala lyö sinua jollakin vaivalla, eikukaan muu paitsi Hän voi sitä pois ottaa. Ja jos Hän tarkoittaasinulle jotakin hyvää, ei kukaan voi Hänen armoaan pois kääntää. Hänantaa sen kohdata palvelijoistaan ketä Hän suvaitsee. Sillä Hänelläon kaikki anteeksiantamus ja kaikki armo.

108.

Sano: »Oi ihmiset! Totisesti, Herranne onlähettänyt teille totuuden. Ketä tahansa ohjataankin, on sejohdatusta hänen oman sielunsa hyväksi, mutta kuka ikinä meneekadotukseen, hän hukkuu vastoin omaa parastaan. En minä ole teidänvartijanne.»

109.

Seuraa sitä, mihin olet määrätty, ja pysylujana kunnes Jumala on tuomitseva, sillä Hän on tuomareista paras.