99. Земетръсът

1.

Когато земята бъде разтърсена в трус

2.

и земята изхвърли своите товари,

3.

и човек рече: “Какво є е?”,

4.

в този Ден тя ще разкаже своите вести,

5.

защото твоят Господ є е внушил.

6.

В този Ден хората ще излязат на групи, за да им бъдатпоказани
техните дела.

7.

Който извърши добро, дори с тежест на прашинка, ще говиди.

8.

И който извърши зло, дори с тежест на прашинка, ще говиди.
(В Съдния ден, когато земята се разтресе, тя ще изхвърли всичко
онова, което е криела в своите недра – руда, газове, огнена лава,
съкровища, тела на покойници.)