95. Смоковницата

1.

Кълна се в смоковницата и в маслината,

2.

и в Синайската планина,

3.

и в [Мека] този град на сигурност –
(Всевишният Аллах отправя клетва в името на смоковницата и
маслината – символ на Палестина, където е бил изпратен с пророческа
мисия Иса; в името на Синайската планина – мястото, където Аллах е
говорил на Муса; и в името на Мека – града, където е роден и е
проповядвал Пратеника на Аллах Мухаммад, мир на всички тях.)

4.

Ние сътворихме човека с превъзходен облик.

5.

После го отхвърляме най-унизен от унизените,
(Сред живите създания във Вселената човекът има най-превъзходен
облик и е дарен с разум. Тогава, ако той не изпълнява дълга си към Аллах
и е неверник, се превръща в най-унизения и наказанието му съответства
на неговото превъзходство.)

6.

освен онези, които вярват и вършат праведни дела. За тяхима
безспирна награда.

7.

И какво тогава те кара [о, човече] да взимаш за лъжа
Възмездието?

8.

Не е ли Аллах Най-мъдрият съдник?