94. Разтварянето

1.

Не разтворихме ли Ние твоята гръд [о, Мухаммад]?

2.

И снехме от теб бремето,

3.

което тегнеше на твоя гръб.

4.

И възвисихме твоето споменаване.

5.

С трудността има и леснина.

6.

Да, с трудността има и леснина.

7.

И когато приключиш, [пак] се труди усърдно,

8.

и на своя Господ се посвещавай!