93. Утрото

1.

Кълна се в утрото

2.

и в нощта, когато настъпва мрак –

3.

не те изостави твоят Господ [о, Мухаммад] и не тевъзненавиди.
(Веднъж обичайното откровение се забавило. съдружаващите
заговорили:”Богът му го изостави, разсърди му се.” Тези
подмятания много натъжавали Пратеника.)

4.

Отвъдният живот е по-добър за теб от настоящия.

5.

И ще ти въздаде твоят Господ, и ще си доволен.

6.

Не те ли намери Той сирак и не те ли приюти?

7.

И те намери заблуден, и те напъти.

8.

И те намери беден, и те замогна.

9.

Тъй че не огорчавай сирака!

10.

И не отпъждай умоляващия!

11.

И за благодатта на твоя Господ възвестявай!