92. Нощта

1.

Кълна се в нощта, когато се спуска

2.

и в деня, когато засиява,

3.

и в Онзи, Който е сътворил мъжа и жената, –

4.

вашите стремежи са различни!

5.

Който раздава и се бои,

6.

и вярва в Най-прекрасното,

7.

ще го улесним към лесното.

8.

А който е скъперник и пренебрегва,

9.

и взима за лъжа Най-прекрасното,

10.

ще го улесним към трудното

11.

и не ще го избави неговото богатство, когато пропадне.

12.

Наша грижа е напътването.

13.

На Нас принадлежи и отвъдното, и настоящето.

14.

И ви предупредих за Огъня пламтящ.

15.

Ще гори в него само злият,

16.

който отрича и се отвръща.

17.

И ще бъде предпазен от него богобоязливият,

18.

който раздава своето богатство, за да се пречисти,

19.

на никого не прави благодеяние, за да бъде възнаграден,

20.

а само в стремеж към Лика на своя Господ, Върховния.

21.

И непременно ще е доволен.