91. Слънцето

1.

Кълна се в слънцето и в неговото сияние,

2.

и в луната, която го следва,

3.

и в деня, който го проявява,

4.

и в нощта, която го покрива,

5.

и в небето, и в Онзи, Който го е съградил,

6.

и в земята, и в Онзи, Който я е разпрострял,

7.

и в душата, и в Онзи, Който я е създал,

8.

и на нея е посочил [що е] нечестивост и богобоязливост!

9.

Сполучва онзи, който я пречиства.

10.

А губи онзи, който се омърсява.

11.

Самудяните отричаха поради своето непокорство.

12.

Когато най-злият от тях се втурна към камилата

13.

и пратеникът на Аллах [Салих] им каза: “Не посягайте на
камилата на Аллах и не є пречете да пие!”,

14.

ала го взеха за лъжец и я заклаха, – тогава техниятГоспод ги
унищожи заради греха им – поравно.

15.

Не се страхува Той за последствието.
(Вж. 7: 73)