88. Всепокриващият ден

1.

Стигна ли до теб разказът за Всепокриващия ден?
(Това е едно от имената на Съдния ден, който ще покрие всичко с
ужас.)

2.

Едни лица в този Ден ще са сведени,

3.

обременени, изнурени,

4.

ще горят в пламтящ огън,

5.

ще им се даде от кипящ извор да пият,

6.

не ще имат друга храна освен от тръни,

7.

които нито угояват, нито избавят от глад.

8.

А други лица в този Ден ще са блажени,

9.

поради своето старание – доволни,

10.

във възвишена Градина.

11.

Не ще слушат в нея празнословие.

12.

Има там течащ извор.

13.

Има там въздигнати престоли

14.

и готови чаши,

15.

и подредени възглавници,

16.

и разстлани килими.

17.

И нима не виждат как бяха сътворени камилите

18.

и как бе въздигнато небето,

19.

и как бяха възправени планините,

20.

и как бе разпростряна земята?

21.

И напомняй! Ти си само за да напомняш.

22.

Не си над тях властващ,

23.

но който се отвърне и не повярва,

24.

него Аллах ще мъчи с най-голямото мъчение [в Ада].

25.

При Нас е тяхното завръщане.

26.

После Наша грижа е тяхната равносметка.