87. Всевишния

1.

Прославяй пречистото име на твоя Господ, Върховния,

2.

Който сътвори и осъразмери,

3.

Който прецени и напъти,

4.

Който изважда [тревата на] пасбището

5.

и го превръща в черно стърнище!

6.

Ще ти дадем да четеш [Корана, о, Мухаммад] и не щезабравиш,

7.

освен каквото Аллах пожелае. Той знае явното и скритото.

8.

И ще те улесним за лесното.
(Тук под “лесното” се има предвид пътят на Исляма, който е достъпен
за всеки и е лесен за следване.)

9.

Напомняй, ако има полза от напомнянето!

10.

Ще си спомни онзи, който се страхува.

11.

И ще се отдръпне от това най-лошият,

12.

който ще гори в най-големия Огън.

13.

После там нито ще умре, нито ще е жив.

14.

Сполучил е онзи, който се пречиства

15.

и споменава името на своя Господ, и отслужва молитвата.

16.

Да, предпочитате земния живот,

17.

но отвъдният е по-хубав и по-дълготраен.

18.

Това е [записано] в предишните писания –

19.

писанията на Ибрахим и на Муса.