86. Вечерницата

1.

Кълна се в небето и във Вечерницата!

2.

А откъде да знаеш ти какво е Вечерницата? –

3.

Звездата с пронизваща светлина.
(Някои тълкуват “Вечерницата” като “нощния посетител”, други –
като “Зорницата”, трети – като “планетата Сатурн”, а също –
“Сириус”, “Плеяда” или кометите. Това е олицетворение на звездите,
които пронизват нощния мрак.)

4.

Над всяка душа има надзорник.

5.

И да погледне човекът от какво бе сътворен!

6.

Бе сътворен от изтласкваща се вода,

7.

която излиза измежду гръбнака и ребрата.

8.

Способен е Той да го върне –

9.

в Деня, когато ще бъдат изявени тайните

10.

и не ще има той нито сила, нито избавител.

11.

Кълна се в небето, от което вали,

12.

и в земята, която се разпуква,

13.

че това е слово-разграничение.

14.

А не е шега.

15.

Те замислят с умисъл.

16.

И Аз замислям с умисъл.

17.

И дай отсрочка на неверниците, отсрочи ги за кратко!