85. Съзвездията

1.

Кълна се в небето със съзвездията

2.

и в обещания Ден,

3.

и в свидетел, и в освидетелстван!
(Според повечето тълкуватели под “ден свидетел” и “ден
освидетелстван” се разбира съответно петъчният ден и денят за
Арафа- най-важният ден при поклонението хадж. По този начин
се показва значението както на клетвата, така и на самите дни.)

4.

Проклети да бъдат хората, изкопали ямата

5.

за огъня, пълнен с гориво!

6.

Когато седяха около нея

7.

и на [всичко] онова, което вършеха с вярващите, бяхасвидетели.
(“[всичко] онова, което вършеха” – те подлагали вярващите на
мъчение, като ги обричали на изгаряне в пламъците.)

8.

И ги възненавидиха само защото вярваха в Аллах,Всемогъщия,
Всеславния,

9.

Комуто принадлежи владението на небесата и на земята.Аллах
на всяко нещо е свидетел.

10.

За онези, които изгаряха вярващите мъже и жени, а послене се
разкаяха, за тях е мъчението на Ада и за тях е мъчението на
кладата.

11.

За онези, които вярват и вършат праведни дела, за тях са
Градините, сред които реки текат. Това е голямото спасение.

12.

Сграбчването на твоя Господ е могъщо.

13.

Той начева и Той пресъздава.

14.

Той е Опрощаващия, Любящия,

15.

Владетеля на Трона, Предостойния,

16.

Извършващия всичко онова, което пожелае.

17.

Стигна ли до теб разказът за войските,

18.

за Фараона и за самудяните?

19.

Да, онези, които не вярват, отричат.

20.

Но Аллах ги обгражда в гръб.

21.

Да, това е славен Коран

22.

в съхраняван скрижал.