84. Разцепването

1.

Когато небето се разцепи

2.

и се вслуша в своя Господ, и се подчини,

3.

и когато земята бъде разстлана,

4.

и изхвърли онова, което е в нея, и се опразни,

5.

и се вслуша в своя Господ, и се подчини…

6.

О, човече, ти се напрягаш с усилие към своя Господ и щеГо
срещнеш.
(Усилието, което човек полага, е цялостната човешка дейност – и
добрините, и злините.)

7.

А от онзи, чиято книга [за делата] му се даде вдесницата,

8.

ще се потърси лека сметка

9.

и ще се завърне при своите хора [в Рая] щастлив.

10.

А онзи, чиято книга му се даде откъм гърба,

11.

той ще зове за [своето] унищожение

12.

и ще гори в пламъци.

13.

Той бе сред своите хора щастлив [на земята],

14.

той предполагаше, че не ще се завърне [при Нас].

15.

Да, неговият Господ бе над него зрящ.

16.

Но не! Кълна се в заревото

17.

и в нощта, и в онова, което тя събира,

18.

и в луната, когато се изпълни –

19.

ще преминавате от състояние в състояние.

20.

Какво им е, та не вярват

21.

и когато им се чете Коранът, не свеждат чела до земята в
суджуд?

22.

Да, онези, които не вярват, отричат.

23.

Но Аллах най-добре знае какво потулват.

24.

И възвести ги за болезнено мъчение,

25.

освен онези, които вярват и вършат праведни дела! За тяхима
безспирна награда.