78. Вестта

1.

За какво се питат един друг? –

2.

За Великата вест,

3.

за която са в разногласие.

4.

Ала не! Те ще узнаят.

5.

И пак – не! Те ще узнаят.

6.

Не сторихме ли Ние земята постеля

7.

и планините – подпори?

8.

И ви сътворихме по двойки,

9.

и сторихме съня ви покой,

10.

и сторихме нощта покров,

11.

и сторихме деня за препитание,

12.

и съградихме над вас седем непоклатими небеса,

13.

и сторихме [слънцето] горящ светилник,

14.

и изсипваме от дъждовните облаци обилна вода,

15.

за да извадим чрез нея зърна и растения,

16.

и гъсти градини.

17.

Денят на разделението е уречен –

18.

Денят, когато се протръби с Рога и ще дойдете на тълпи,

19.

и ще се разтвори небето, и ще стане на двери,

20.

и планините ще бъдат раздвижени, и ще станат на мираж.

21.

Адът е в очакване

22.

за престъпващите – място за завръщане,

23.

където ще останат столетия.

24.

Не ще вкусят там нито прохлада, нито питие,

25.

освен вряща вода и гной –

26.

съответстващо въздаяние.

27.

Не се надяваха те на равносметка.

28.

И взимаха за пълна лъжа Нашите знамения.

29.

Но всяко нещо вписахме в книга.

30.

Затова вкусете! Не ще увеличим за вас друго освенмъчението.

31.

За богобоязливите има убежище [-Рая] –

32.

градини и лозя,

33.

и с напъпили гърди – девствени връстнички,

34.

и пълни чаши.

35.

Не ще чуват там нито празнословие, нито лъжа –

36.

въздаяние от твоя Господ – достатъчен дар, –

37.

Господа на небесата и на земята, и на всичко между тях,
Всемилостивия. Не ще могат с Него да говорят

38.

в Деня, в който Духът [Джибрил] и ангелите ще севъзправят в
редица. Не ще продумат, освен комуто Всемилостивият позволи, и
той правдиво ще говори.

39.

Този е Денят на истината. А който пожелае, да търси
пристан при своя Господ.

40.

Предупредихме ви за близко мъчение в Деня, в който всекище
види какво е сторил преди с ръцете си. И неверникът ще каже: “О,
да можех да съм прах!”