77. Изпращаните

1.

Кълна се в изпращаните поред

2.

и в бушуващите бурно,

3.

и в пръскащите навред,

4.

и в разделящите ясно,

5.

и в донасящите откровение,

6.

с извинение или предупреждение –

7.

онова, което ви е обещано, ще се сбъдне.

8.

Когато звездите бъдат угасени

9.

и когато небето бъде разцепено,

10.

и когато планините бъдат разпилени,

11.

и когато за пратениците бъде определено време

12.

за кой ден бяха отсрочени? –

13.

За Деня на разделението.

14.

А ти откъде да знаеш какво е Денят на разделението?

15.

Горко в този Ден за отричащите!

16.

Не погубихме ли Ние предците?

17.

Към тях ще добавим и сетните.

18.

Така се отнасяме с престъпващите.

19.

Горко в този Ден за отричащите!

20.

Не ви ли сътворихме Ние от нищожна вода?

21.

И я сложихме на сигурно място

22.

за определен срок.

23.

И сме способни. И как прекрасни са способните!

24.

Горко в този Ден за отричащите!

25.

Не сторихме ли земята да събере

26.

и живи, и мъртви,

27.

и положихме върху нея непоклатими високи планини, и ви
дадохме за пиене прясна вода.

28.

Горко в този Ден за отричащите!

29.

“Тръгнете към онова, което отричахте!

30.

Тръгнете към сянката [на Ада] с три разклонения,

31.

която не носи прохлада и не избавя от пламъците!

32.

Те пръскат искри, колкото дворци –

33.

сякаш са жълти камили.”

34.

Горко в този Ден за отричащите!

35.

Това е Денят, в който не ще проговорят.

36.

И не ще им бъде позволено да се оправдават.

37.

Горко в този Ден за отричащите!

38.

Това е Денят на разделението. Събираме ви с предците.

39.

И ако имате коварство, коварствайте срещу Мен!

40.

Горко в този Ден за отричащите!

41.

Богобоязливите ще бъдат сред сенки и извори,

42.

и плодове, каквито пожелаят.

43.

“Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили!

44.

Така награждаваме Ние благодетелните.”

45.

Горко в този Ден за отричащите!
(А на неверниците Всевишният Аллах казва:)

46.

“Яжте [на земята] и се наслаждавайте за кратко! Вие сте
престъпници.”

47.

Горко в този Ден за отричащите!

48.

И когато им се каже: “Поклонете се!”, не се покланят.

49.

Горко в този Ден за отричащите!

50.

В кое слово след този [Коран] ще повярват?